Klimat

Jaka jest rola węgla w Europie?

11 września 2015 min
(galeria fotografii)

Pomimo ambicji bycia liderem w walce ze zmianami klimatu, Unia Europejska nadal ma około 280 elektrowni węglowych działających w 22 państwach członkowskich UE.

Większość z tych inwestycji ma więcej niż 30 lat, co oznacza, że ​​są nieskuteczne, emitują zanieczyszczenia i są przestarzałe. Spalanie węgla spowodowało 17% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w 2014 roku, a mimo to kraje europejskie nadal inwestowują dziesiątki miliardów w ten chory przemysł.

Climate Action Network (CAN) Europa ujawnia te szokujące i niepokojące fakty w kampanii "Coal online". Utworzyła "węglową mapą Europy" (www.coalmap.eu). Na podstawie szeroko zakrojonych badań nieprzejrzystych przepływów węgla w Europie i przy pomocy różnych źródeł z danych publicznych, można było obliczyć kluczowe dane dotyczące przemysłu węglowego.Organizacja pozarządowa wizualizuje najistotniejsze aspekty historii elektrowni węglowych na ośmiu różnych mapach.

Po raz pierwszy uzyskano pełny i kompleksowy przegląd zasobów istniejących i planowanych elektrowni węglowych, które powoiązany jesy z najważniejszymi informacjami na temat zdrowia i wpływu zanieczyszczeń generowanych przez spalanie węgla. The Coal Mapa pokazuje również, jak mocno są zaangażowane w tej branży rządy państw zarównov poprzez przedsiębiorstwa państwowe, jak i poprzez dostarczanie ogromnych dotacji.

Obywatele przeciw węglowi

Mapa przedstawia Węgla piętnaście raportów z lokalnych i krajowych protestów przeciwko elektrowniom węglowym i kopalniom. Od Szkocji do Turcji, obywatele i organizacje pozarządowe uwikłane są w długich batalie prawnym, by pozbyć się węgla. I nie bez powodzenia: w ostatnich latach, większość nowych propozycji projektów węgla została anulowana.

Lokalna walka szybko zamienia się w ogólnoeuropejską batalię przeciwko węglowi. We Włoszech czynna elektrownia została zamknięta nakazami sądowymi w marcu 2014 roku, w oparciu o nieumyślne spowodowanie śmierci. Prawnikom w Czechach udało się wpłynąć na modernizację elektorwni w karju wykazując ich związek z losem wysp Mikronezji. W Niemczech debata na temat wycofywania węgla nie jest już o tym, czy, ale o tym, kiedy i jak. Norweski parlament, po miesiącach międzynarodowych protestów zdecydował, by norweski fundusz Sovereign Wealth zbył akcje z firm wykorzytujących węgiel.

"Kraje europejskie nadal są uzależnione od węgla do produkcji energii elektrycznej, ale nigdy nie było dogodniejszej możliwość wycofania się węgla", mówi Kathrin Gutmann, koordynator polityki w Węgla CAN Europie. "Odnawialne źródła energii idą w górę, a zapotrzebowanie na energię spada, więc tracone są miliardy euro rocznie na ich aktywach węglowych.

Dlatego potrzebujemy skłonić rządy do działania teraz i pozbyć się węgla.
Redukcja węgiel jest naprawdę jednym z najłatwiej osiągalnych celów w walce ze zmianami klimatu.
UE powinna być liderem w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych.

Joop Hazenberg, CAN Europe Communications Coordinator


Climate Action Network (CAN) Europa jest największą w Europie koalicji zaanfgażowanych z kwestie klimatu i energii. W jej skład wchodzi 120 organizacji członkowskich z ponad 30 krajów Europy. CAN Europe skupia się na zapobieganiu niebezpiecznym zmianom klimatu oraz promowaniu energii odnawialnej oraz polityki ochrony środowiska w Europie. CAN Europe reprezentuje 44 milionów obywateli.

tytul: Sprzątanie świata 2015tytul: Do kina za elektrośmieci!tytul: Nielegalne złomowanie statków to także polska specjalnośćtytul: Maciej Grabowski, minister środowiska w money.pl: Propozycja PiS jest mało realnatytul: Zanieczyszczone powietrze powoduje śmiertelne chorobytytul: Księżopolski: Okrakiem na klimatycznej barykadzietytul: Prezes TGPE: przecena energetyki możliwa na wielką skalętytul: Polityka energetyczna 2050
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.