Klimat

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

12 maja 2018 min
(galeria fotografii)

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

Ekolodzy wyrazili zaniepokojenie ustawodawstwem, które zostało napisane specjalnie na konferencję w Polsce, mówiąc, że może to wpłynąć na ich prawa do prywatności, pokojowego zgromadzania się i uczestnictwa. Eksperci ONZ poruszyli tę kwestię, ponieważ rząd polski poinformował urzędników o przygotowaniach do COP24 podczas Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych w Bonn.

"Doceniamy zaangażowanie rządu w organizację konferencji klimatycznej, której celem jest zapewnienie, że będzie ona odbywać się w chroniony i bezpieczny sposób" - powiedzieli.

"Ponieważ COP24 podejmie ważne decyzje dotyczące wdrożenia porozumienia paryskiego i ustali wyzwania w zakresie działań łagodzących, ważne jest, aby Polska osiągnęła właściwą równowagę pomiędzy obawami dotyczącymi bezpieczeństwa z jednej strony, a podstawowymi swobodami zgromadzeń, uczestnictwa i prywatności z drugiej.

"Aby COP24 okazał się prawdziwym sukcesem, polski rząd musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by przygotować i utrzymać spotkanie w sposób ułatwiający negocjacje w sprawie zmian klimatu, a także zapewniający znaczącą przestrzeń obywatelską wolną od zbędnego nadzoru i ograniczeń".

Eksperci ONZ poprosili rząd do udzielenia odpowiedzi na ich komunikat ** ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

"W miarę postępów w walce ze zmianami klimatu, rządy powinny zachęcać i zapewniać pełny i znaczący udział społeczeństwa w tych krytycznych wielostronnych dyskusjach. Wszyscy patrzą w stronę polskiego rządu, aby zobaczyć, jak gospodarz i prezydent COP24 dotrzyma swoich zobowiązań w zakresie praw człowieka i utrzyma swoją odpowiedzialność za zapewnienie swobodnego i nieskrępowanego dostępu do szerszego uczestnictwa "- stwierdzili eksperci.

"Jesteśmy gotowi współpracować z rządem i doradzać, jak osiągnąć ten ważny cel".

Wyróżnione obawy dotyczące praw człowieka:

  1. Wydaje się, że art. 17 daje szerokie uprawnienia nadzorcze policji i tajnym służbom do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wszystkich uczestników COP24, na podstawie istniejącego prawodawstwa umożliwiającego taki nadzór podejrzanych przestępców i osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie takiego założenia na uczestników COP24 wydaje się być nieuzasadnione i niezrównoważone. Tak szeroki nadzór nie podlega kontroli sądowej;
  2.  Wydaje się, że art. 22 uniemożliwia spontaniczne pokojowe zgromadzenia w Katowicach, które ze względu na oczekiwany rozwój negocjacji COP24 powinny być tolerowane, aby umożliwić swobodne i pokojowe przeprowadzanie spontanicznych protestów

COP24 odbędzie się w Katowicach od 26 listopada do 16 grudnia.


(**) Komunikat ekspertów ONZ został przesłany do rządu polskiego w dniu 23 kwietnia 2018 r.

(*) Pan John H. Knox, Specjalny Sprawozdawca ds. Praw człowieka i środowiska; David Kaye, specjalny sprawozdawca ds. Promowania i ochrony prawa do wolności opinii i wypowiedzi, Michel Forst, specjalny sprawozdawca ds. Sytuacji obrońców praw człowieka, Clement Nyaletsossi Voule, specjalny sprawozdawca ds. Prawa do wolności pokojowego zgromadzenia i stowarzyszenia, pana Joe Cannataci, specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do prywatności, i są częścią tak zwanych specjalnych procedur Rady Praw Człowieka.

Specjalni sprawozdawcy są częścią tak zwanych specjalnych procedur Rady Praw Człowieka. Procedury specjalne, największa liczba niezależnych ekspertów w systemie praw człowieka ONZ, to ogólna nazwa niezależnych mechanizmów ustalania i monitorowania przez Radę. Procedury specjalne Posiadacze mandatu to niezależni eksperci ds. Praw człowieka wyznaczani przez Radę Praw Człowieka w celu rozwiązywania konkretnych sytuacji krajowych lub kwestii tematycznych we wszystkich częściach świata. Nie są pracownikami ONZ i są niezależni od jakiegokolwiek rządu lub organizacji. Służą one w swoim indywidualnym charakterze i nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.

W przypadku zapytań i wniosków medialnych prosimy o kontakt: Jamshid Gaziyev (+41 22 917 9183 / jgaziyev@ohchr.org);

W sprawie zapytań dotyczących mediów związanych z innymi niezależnymi ekspertami ONZ prosimy o kontakt:
Jeremy Laurence, UN Human Rights - Media Unit (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

W tym roku przypada 70. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez ONZ 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja - przetłumaczona na rekord świata w 500 językach - jest zakorzeniona w zasadzie, że "wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. "Każdy dzień ma znaczenie dla każdego. Na cześć 70. rocznicy tego niezwykle wpływowego dokumentu i aby zapobiec erozji jego zasad życiowych, namawiamy ludzi do obrony praw człowieka: www.standup4hu

tytul: Nysa Łużycka prosi o pomoc!tytul: Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim.  Czy wszystkie dzieci dostają  naprawdę to, co najlepsze?tytul: Śniardwy muszą być czyste!tytul: Fikcja tanich mieszkań w Warszawietytul: Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowychtytul: Weź Oddech - spływ Nysą Łużycką!tytul: Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polakówtytul: Ratujmy Śniardy przed zaśmieceniem!
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

mh

Zmiana klimatu w Bundestagu – złość i rozczarowanie

Sukces Alternatywy dla Niemiec w ostatnich wyborach do Bundestagu najczęściej tłumaczony jest jako odpowiedź na zbyt progresywną politykę migracyjną rządów Merkel. Powodów jest jednak więcej a poszukiwania prędzej czy później trafią na trop polityki energetycznej i klimatycznej. Dlaczego największa wygrana populistycznej partii wydarzyła się w regionach odkrywkowych? I co ma wspólnego brak pewności ze złością?

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.