opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Smog

Dolnośląski Alarm Smogowy na spotkaniu w wielkopolskim Kępnie

27 lutego 2017 min
(galeria fotografii)

Jako przedstawiciele alarmu smogowego byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w konferencji w Kępnie, która poświęcona była właśnie programowi ociepleń budynków, wymiany pieców oraz podłączenia się do sieci ciepłowni Kępno.

Niska emisja, piece, zdrowie

W Kępnie powietrze w sezonie grzewczym od lat przykro pachnie i gryzie gardła dzieci, dorosłych i seniorów. Po akcji Dolnośląskiego Alarmu Smogowego (DAS) z pyłomierzem w styczniu 2017r. w Kępnie, mieszkańcy tego wielkopolskiego miasta dowiedzieli się nie tylko o skali problemu, ale też zainteresowali się wpływem niskiej emisji na zdrowie. Ludzie mają też dosyć gehenny jaka wiąże się z opalaniem domów węglem. Oprócz uciążliwości fizycznej i finansowej, palenie węglem oznacza ograniczenie mobilności. Jeżeli ktoś ma stary kocioł, nieocieplony dom, a mrozy nie odpuszczają, w zasadzie skazany jest na pilnowanie pieca dniami i nocami. Stąd nie dziwi, że ludzie interesują się wymianą źródeł ogrzewania. Akcja z pyłomierzem zbiegła się więc idealnie z działaniami, które podejmuje miasto wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Po KAWCE, rusza teraz nowy program, z którego można dostać nawet finansowanie wymiany pieca w 100%.

Program Piecyk i Termo oraz lokalna ciepłownia w walce z niską emisją

Jako przedstawiciele alarmu smogowego byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w konferencji w Kępnie, która poświęcona była właśnie programowi ociepleń budynków, wymiany pieców oraz podłączenia się do sieci ciepłowni Kępno. Gospodarze i przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu koncentrowali się na sprawach technicznych i finansowych w przeciwdziałaniu smogu. DAS przedstawił problem wpływu niskiej emisji na nasze zdrowie. Radek Gawlik prezentował, jakie możliwości mają samorządy w przeciwdziałaniu niskiej emisji. Na sali obecnych było około 300 osób. Część z nich zainteresowana była głównie uzyskaniem pożyczki na wymianę ogrzewania. Pozostali zostali do końca i słuchali prezentacji Dolnośląskiego Alarmu Smogowego i końcowego wystąpienie burmistrza.

Spotkanie otworzył i zamknął gospodarz – burmistrz Kępna Piotr Psikus. Zachęcał mieszkańców do wymiany pieców, ale szczególnie mocno namawiał do podłączenia się do sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Kępno. Tę instalację będziemy preferować, bo Gmina Kępno jest jej jedynym właścicielem. Wsparcie otrzymać będą mogły także osoby, które zmienią ogrzewanie na gazowe lub na nowoczesne paliwo – zaznaczył Burmistrz.

Magdalena Żelichowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiła programy pomocowe z zakresu wymiany źródeł ciepła. To program „PIECYK” i program z zakresu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych program „TERMO”. Jak zaznaczyła na realizację„TERMO” w latach 2017-2020 przeznaczono ponad 10 mln zł. Również do 2020 roku realizowany będzie program „PIECYK”. Pomocą finansową tego programu może być objęta modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż: kotłów olejowych, gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła, kotłów na paliwa stałe.

Gmina Kępno także włączyła się finansowo w walkę z niską emisją i zamierza przeznaczyć na uzupełnienie pomocy WFOŚiGW w wymianie pieców w ciągu 3 lat 1 mln zł. Największe wsparcie po 5 tys. zł otrzymają ci, którzy zdecydują się na przyłączenie do sieci Energetyki Cieplnej.

Obywatelskie czujniki i obywatelskie informowanie

Mamy nadzieję, że miasto włączy się też w inne niezbędne działania w przeciwdziałaniu niskiej emisji. Przede wszystkim chodzi o edukowanie i informowanie społeczeństwa. Na terenie miasta już działają czujniki do mierzenia stężenia pyłów. Chodzi o system LookO2, które zakupiło kępińskie koło Nowoczesnej. Nasze akcje na razie są tylko informacyjne. Miernik nie jest nigdzie akredytowany, natomiast działa prawidłowo. Pomiary można znaleźć na stronie internetowej. Możemy zobaczyć tam aktualne pomiary dla Kępna - mówi Marcin Tyc z Nowoczesna Kępno. W działania włączyło się lokalne Radio SUD, które ma prezentować wyniki pomiarów na stronie internetowej Radia. Na razie na terenie miasta jest to jedyne urządzenie pomiarowe, stąd mamy nadzieję, że mieszkańcy będą z niego korzystać, a władze również włączą się w działania edukacyjne i informacyjne. Inne ważne działania to wsparcie i informowanie mieszkańców jak powiadamiać skutecznie straż miejską o spalaniu odpadów. A w Kępnie i w okolicach to wciąż temat, który ma drugie dno, ponieważ oprócz spalania odpadów w domach prywatnych, ludzie skarżą się, że dochodzi do spalania odpadów pochodzących z przemysłu tapicerskiego i stolarskiego, czyli odpadów z biznesu, które podlegają innej procedurze.

Kępno jest na początku drogi w walce z niską emisją, ale cieszą przynajmniej deklaracje oraz wola do działania. Dolnośląski Alarm Smogowy został już zaproszony w marcu br. na podobne spotkanie do sąsiedniej gminy Baranów.

Hanna Schudy, DAS

tytul: Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiStytul: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)tytul: EkoWalentynki w Wysokiej k Wrocławiatytul: W *Pracowni miast* dyskutowali jak skuteczniej walczyć ze smogiem na Dolnym Śląskutytul: Rząd przerzucił 400 mln zł z rybactwa śródlądowego na rybołówstwo morskietytul: Konferencja na Świętej Górze dot. palnowanych kopalni odkrywkowych w Wielkopolscetytul: *Antysmogowe* rozporządzenie napisano tak, żeby nie działałotytul: Umowa partnerska pomiędzy PGE Obrót a TÜV SÜD Polska
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona

Ministerstwo Środowisko ogłosiło dziś, z pewnym przytupem, ważne zmiany.

Tymi mają być nowe progi informowania i alarmowania o smogu. Ten pierwszy ma zostać zmieniony z 200 na 150 ug [PM10 na metr sześcienny średniodobowo]. Ten drugi i ważniejszy z 300 na 250.

mh

Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!

Wszyscy chcemy chronić nasze dzieci przed smogiem. Zakup oczyszczaczy do szkół z budżetu Lublina to sukces radnych i rodziców, czy porażka?

mh

Alarm smogowy w miastach

Kolejny rok absurdu. Są w Polsce miasta, gdzie alarm smogowy trwałby 2 miesiące. U nas cisza

mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.