opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Smog

51 tys przedwczesnych zgonów w Polsce

24 listopada 2016 min
(galeria fotografii)

Nowy raport EEA "Air Quality in Europe - 2016"

Europejska Agencja opublikowała 22.10.2016 swój coroczny raport, a wraz z nim pojawia się uaktualnienie liczby przedwczesnych zgonów z powodu złej jakości powietrza w Polsce. Warto pamiętać, że obliczenia są robione dla lat poprzednich, czyli "Air Quality in Europe - 2015" podawał liczbę przedwczesnych zgonów w 2012 roku i wynosiła ona 47 300, w następnym roku liczba ta wzrosła. 

I jest to właśnie ta nowa liczba z raportu "Air Quality in Europe - 2016", dotyczy roku 2013 i wynosi 51 300 przedwczesnych zgonów. W związku z czym możemy komunikować, że liczba przedwczesnych zgonów w Polsce wzrosła i wynosi już ponad 50 tysięcy rocznie.

Warto również wiedzieć, że dopiero dla raportów z 2015 i 2015 przedwczesne zgony są liczone dla PM2,5, NO2 i O3. Wcześniej były liczone tylko dla dwóch zanieczyszczeń, czyli dla PM2,5 i O3.

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

tytul: Recykling dał owoce w Toruniutytul: Rtęć w zębach. Jaka jest przyszłość amalgamatu w Polsce?tytul: Ministerstwo Energii: Rozwód energetyki i kopalńtytul: Spalanie paliw kopalnych zagraża dzieciomtytul: Recykling dał owoce w Nysietytul: Recykling dał owoce w Czechowicach Dziedzicachtytul: Skarga do Komisji Europejskiej na zarządzajacych Programem Operacyjnym *Rybactwo i Morze*tytul: Recykling dał owoce w Sokołowsku
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona

Ministerstwo Środowisko ogłosiło dziś, z pewnym przytupem, ważne zmiany.

Tymi mają być nowe progi informowania i alarmowania o smogu. Ten pierwszy ma zostać zmieniony z 200 na 150 ug [PM10 na metr sześcienny średniodobowo]. Ten drugi i ważniejszy z 300 na 250.

mh

Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!

Wszyscy chcemy chronić nasze dzieci przed smogiem. Zakup oczyszczaczy do szkół z budżetu Lublina to sukces radnych i rodziców, czy porażka?

mh

Alarm smogowy w miastach

Kolejny rok absurdu. Są w Polsce miasta, gdzie alarm smogowy trwałby 2 miesiące. U nas cisza

mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.