Smog

Większe ryzyko nowotworowe u dzieci mieszkających przy ruchliwych ulicach

29 marca 2014 min
(galeria fotografii)

CDC sugeruje istnienie zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a ekspozycją na wysoki poziom spalin samochodowych.

Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom 1 (dalej: CDC) na podstawie przeprowadzonego przeglądu siedmiu opracowań naukowych obejmujących swym zakresem ponad 8000 dzieci sugeruje istnienie zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a ekspozycją na wysoki poziom spalin samochodowych. Bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy wymaga jednak dalszych badań, twierdzą naukowcy.

Według przeglądu siedmiu ostatnich opracowań naukowych przeprowadzonego przez Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób, małe dzieci, które są narażone na wysokie stężenie spalin samochodowych – np. takie stężenie, jakie można spotkać, mieszkając w pobliżu ruchliwych dróg w obszarach miejskich – wydają się być bardziej narażone na ryzyko zachorowania na białaczkę dziecięcą.

Periodyczny przegląd CDC opublikowany w kwietniowym numerze American Journal of Preventive Medicine3 szacuje, że w USA około 30 – 45% osób z dużych aglomeracji miejskich mieszka w pobliżu głównych dróg. Opracowanie sugeruje istnienie „zależności między zwiększoną ekspozycję na zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi a wzrostem ryzyka pojawienia się negatywnych skutków dla zdrowia."

W artykule stwierdza się, że badania analizowane przez CDC sugerują, że "dziecięca białaczka jest związana  z ekspozycją na spaliny samochodowe w okresie poporodowym, ale nie w okresie prenatalnym."

Przegląd wykazuje, że u dzieci, u których zdiagnozowano białaczkę „prawdopodobieństwo, że żyły w pobliżu ruchliwych dróg wzrastało do 50% w porównaniu do dzieci bez białaczki" powiedział Vickie Boothe, naukowiec ds. zdrowia z CDC i czołowy autor artykułu wydanego przez American Journal of Preventive Medicine. Zauważa się jednak, że "podczas gdy badania wykazały powyższą zależność, nie udowadniają, że mieszkanie w pobliżu ruchliwej drogi powoduje białaczkę."

Raport dalej stwierdza, że liczba przypadków zachorowań dzieci na raka w USA rośnie od 1975 r. Najczęstszą postacią raka u dzieci jest białaczka, stanowiąc około jedną trzecią wszystkich przypadków nowotworów wśród dzieci w wieku 14 lat i młodszych. Przyczyna zachorowań jest nieznana w około 90% przypadków białaczki dziecięcej. 

Ostatnie siedem opracowań naukowych analizowanych przez naukowców z CDC objęło swym zakresem ponad 8000 dzieci, powiedział Tegan Boehmer, epidemiolog CDC i współautor artykułu.

Poprzednie badania wykazały związek między bliskością ruchu samochodowego od dzielnic mieszkaniowych  i takich problemów zdrowotnych jak astma, choroby układu krążenia oraz przedwczesna umieralność.

Był to pierwszy kompleksowy przegląd naukowy opracowań naukowych oceniający związek między natężeniem ruchu samochodowego w obszarach zamieszkałych i nowotworów u dzieci. Artykuł zauważa, że raport specjalny z 2010 r. wydany przez Instytut ds. Skutków Zdrowotnych4 po analizie pięciu opracowań dotyczących nowotworów dziecięcych stwierdził, że istniejące dowody na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ekspozycją na zanieczyszczenia drogowe a dziecięcymi nowotworami są "nieadekwatne i niewystarczające".

Naukowcy Boothe i Boehmer twierdzą, że konieczne są dalsze badania w celu ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ruchem samochodowym i białaczką u dzieci oraz w celu ustalenia takich szczegółowych danych jak ryzykowny stopień natężenia spalin samochodowych czy odległość od ruchu drogowego zagrażająca wzrostem zachorowań.

Opracowanie naukowe sugeruje jednak, że "przyjęcie środków zapobiegawczych w zakresie zdrowia publicznego oraz podjęcie właściwych działań mających na celu zmniejszenie ekspozycji ludności na ruch samochodowy mają uzasadnienie."

Tłum. Aleksandra Statkiewicz

przypisy:

 1 [przypis tłumacza] Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  – jedna z agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Department of Health and Human Services (DHHS) (pol. Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych). 
2 [przypis tłumacza] Artykuł o oryginalnym tytule: „CDC: Higher cancer risk for kids living near busy roads” autorstwa Larry Copeland został opublikowany przez USA TODAY dnia 20 marca 2014 r.; dostępny na stronie internetowej gazety: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/03/20/childhood-leukemia-linked-to-heavy-traffic-exposure-cdc-says/6658919/
3 [przypis tłumacza] Amerykańskie czasopismo medyczne specjalizujące się w profilaktyce zdrowotnej; adres internetowy: http://www.ajpmonline.org/
 4 [przypis tłumacza] The Health Effects Institute (HEI) jest niezależną instytucja non-profit specjalizującą się w badaniach skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. Organizacja powstała w 1980 w Bostonie, Massachusetts, USA.

tytul: Pawlak tworzy lokalne grupy energetycznetytul: Brudne interesy na czystej energiitytul: Nowe morowe powietrzetytul: Zapisy ustawy o OZE mogą być niekonstytucyjne. Dyskryminują drobnych wytwórców energii odnawialnejtytul: GDF Suez gasi światło w Europietytul: Paryż: zakazy ruchu pojazdów spalinowych oraz darmowy transport publiczny.tytul:  Japonia: Skażonej wody w Fukushimie przybywa. To już 340 tysięcy tontytul:  Minister Bieńkowska podtrzymała decyzję o lokalizacji EJ w Gąskach
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

mh

WIOŚ: Trudno jest z państwem rozmawiać, bo wy nie chcecie zrozumieć naszego toku rozumowania

Pojechałem wczoraj do Skawiny, żeby zobaczyć spotkanie mieszkańców tego miasta, którzy – bardzo oględnie mówiąc – są zaniepokojeni emisjami i smrodem z lokalnych zakładów przemysłowych z ludźmi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. W tym z nową szefową małopolskiego WIOŚ

mh

NIK: Spaliny są mordercze

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. II
Emisja z sektora przemysłowego i z transportu

mh

Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ o kontrolę

Informacja prasowa PAS, DAS i WBS, Warszawa, 11 września 2018 r.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.