Smog

Większe ryzyko nowotworowe u dzieci mieszkających przy ruchliwych ulicach

29 marca 2014 min
(galeria fotografii)

CDC sugeruje istnienie zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a ekspozycją na wysoki poziom spalin samochodowych.

Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom 1 (dalej: CDC) na podstawie przeprowadzonego przeglądu siedmiu opracowań naukowych obejmujących swym zakresem ponad 8000 dzieci sugeruje istnienie zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a ekspozycją na wysoki poziom spalin samochodowych. Bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy wymaga jednak dalszych badań, twierdzą naukowcy.

Według przeglądu siedmiu ostatnich opracowań naukowych przeprowadzonego przez Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób, małe dzieci, które są narażone na wysokie stężenie spalin samochodowych – np. takie stężenie, jakie można spotkać, mieszkając w pobliżu ruchliwych dróg w obszarach miejskich – wydają się być bardziej narażone na ryzyko zachorowania na białaczkę dziecięcą.

Periodyczny przegląd CDC opublikowany w kwietniowym numerze American Journal of Preventive Medicine3 szacuje, że w USA około 30 – 45% osób z dużych aglomeracji miejskich mieszka w pobliżu głównych dróg. Opracowanie sugeruje istnienie „zależności między zwiększoną ekspozycję na zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi a wzrostem ryzyka pojawienia się negatywnych skutków dla zdrowia."

W artykule stwierdza się, że badania analizowane przez CDC sugerują, że "dziecięca białaczka jest związana  z ekspozycją na spaliny samochodowe w okresie poporodowym, ale nie w okresie prenatalnym."

Przegląd wykazuje, że u dzieci, u których zdiagnozowano białaczkę „prawdopodobieństwo, że żyły w pobliżu ruchliwych dróg wzrastało do 50% w porównaniu do dzieci bez białaczki" powiedział Vickie Boothe, naukowiec ds. zdrowia z CDC i czołowy autor artykułu wydanego przez American Journal of Preventive Medicine. Zauważa się jednak, że "podczas gdy badania wykazały powyższą zależność, nie udowadniają, że mieszkanie w pobliżu ruchliwej drogi powoduje białaczkę."

Raport dalej stwierdza, że liczba przypadków zachorowań dzieci na raka w USA rośnie od 1975 r. Najczęstszą postacią raka u dzieci jest białaczka, stanowiąc około jedną trzecią wszystkich przypadków nowotworów wśród dzieci w wieku 14 lat i młodszych. Przyczyna zachorowań jest nieznana w około 90% przypadków białaczki dziecięcej. 

Ostatnie siedem opracowań naukowych analizowanych przez naukowców z CDC objęło swym zakresem ponad 8000 dzieci, powiedział Tegan Boehmer, epidemiolog CDC i współautor artykułu.

Poprzednie badania wykazały związek między bliskością ruchu samochodowego od dzielnic mieszkaniowych  i takich problemów zdrowotnych jak astma, choroby układu krążenia oraz przedwczesna umieralność.

Był to pierwszy kompleksowy przegląd naukowy opracowań naukowych oceniający związek między natężeniem ruchu samochodowego w obszarach zamieszkałych i nowotworów u dzieci. Artykuł zauważa, że raport specjalny z 2010 r. wydany przez Instytut ds. Skutków Zdrowotnych4 po analizie pięciu opracowań dotyczących nowotworów dziecięcych stwierdził, że istniejące dowody na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ekspozycją na zanieczyszczenia drogowe a dziecięcymi nowotworami są "nieadekwatne i niewystarczające".

Naukowcy Boothe i Boehmer twierdzą, że konieczne są dalsze badania w celu ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ruchem samochodowym i białaczką u dzieci oraz w celu ustalenia takich szczegółowych danych jak ryzykowny stopień natężenia spalin samochodowych czy odległość od ruchu drogowego zagrażająca wzrostem zachorowań.

Opracowanie naukowe sugeruje jednak, że "przyjęcie środków zapobiegawczych w zakresie zdrowia publicznego oraz podjęcie właściwych działań mających na celu zmniejszenie ekspozycji ludności na ruch samochodowy mają uzasadnienie."

Tłum. Aleksandra Statkiewicz

przypisy:

 1 [przypis tłumacza] Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  – jedna z agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Department of Health and Human Services (DHHS) (pol. Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych). 
2 [przypis tłumacza] Artykuł o oryginalnym tytule: „CDC: Higher cancer risk for kids living near busy roads” autorstwa Larry Copeland został opublikowany przez USA TODAY dnia 20 marca 2014 r.; dostępny na stronie internetowej gazety: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/03/20/childhood-leukemia-linked-to-heavy-traffic-exposure-cdc-says/6658919/
3 [przypis tłumacza] Amerykańskie czasopismo medyczne specjalizujące się w profilaktyce zdrowotnej; adres internetowy: http://www.ajpmonline.org/
 4 [przypis tłumacza] The Health Effects Institute (HEI) jest niezależną instytucja non-profit specjalizującą się w badaniach skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. Organizacja powstała w 1980 w Bostonie, Massachusetts, USA.

tytul: Pawlak tworzy lokalne grupy energetycznetytul: Brudne interesy na czystej energiitytul: Nowe morowe powietrzetytul: Zapisy ustawy o OZE mogą być niekonstytucyjne. Dyskryminują drobnych wytwórców energii odnawialnejtytul: GDF Suez gasi światło w Europietytul: Paryż: zakazy ruchu pojazdów spalinowych oraz darmowy transport publiczny.tytul:  Japonia: Skażonej wody w Fukushimie przybywa. To już 340 tysięcy tontytul:  Minister Bieńkowska podtrzymała decyzję o lokalizacji EJ w Gąskach
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

NIK: Spaliny są mordercze

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. II
Emisja z sektora przemysłowego i z transportu

mh

Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ o kontrolę

Informacja prasowa PAS, DAS i WBS, Warszawa, 11 września 2018 r.

mh

Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – MPiT przedstawiło raport

W ostatnim czasie zaprząta głowy specjalistom od zanieczyszczeń, rozbieżność między ilością ofiar zanieczyszczeń powietrza podaną w raportach organizacji skupionych wokół PAS, a opublikowaną przez rząd. 44000  do 19000 ofiar rocznie.
Wynika z różnych definicji zanieczyszczeń powietrza, braku jednolitej metodologii, niewystarczającej jakości pomiarów i badań.
Zazwyczaj niezgodność oszacowań jest przyczyną do podważenia zdania dyskutanta. W tym przypadku jednak mimo, że podane liczby ofiar znacznie odstają od siebie i tak straty są porażające. W sumie jednak prezentowane wyniki oparte są na zbieżnych lub identycznych badaniach, a różnica wynika stąd, że eksperci rządowi skupili się na jednej z wielu możliwych przyczyn przedwczesnych zgonów (co podkreślają) - na tzw. niskiej emisji - i dla tego zjawiska prowadzili szacunki.
Poniżej zaprezentowany jest raport MPiT. To ważny głos, świadczący o tym, że decydenci otrzymali także od swoich specjalistów alarmujące, budzące grozę informacje dotyczące szkód jakie ponosi społeczeństwo na skutek niedostateczej ochrony przed smogiem.

mh

Sprzedaż odpadów węglowych lub zdrowie ludzi

List do Ministra Energii w sprawie rozporządzenia do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

mh

Kopalnia Turów z koncernu PGE zaprzecza, że dokłada się do złego powietrza w Bogatyni

Kopalnia Turów tłumaczy wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu transportem i niską emisją. Dolnośląski Alarm Smogowy wnioskuje o całoroczny monitoring w Bogatyni Zatoniu.

mh

Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości paliw stałych

Ustawa o kontroli jakości węgla - odpady węglowe i zasiarczony węgiel będą dostępne na składach? Zdecyduje Minister Energii

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.