Smog

Większe ryzyko nowotworowe u dzieci mieszkających przy ruchliwych ulicach

29 marca 2014 min
(galeria fotografii)

CDC sugeruje istnienie zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a ekspozycją na wysoki poziom spalin samochodowych.

Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom 1 (dalej: CDC) na podstawie przeprowadzonego przeglądu siedmiu opracowań naukowych obejmujących swym zakresem ponad 8000 dzieci sugeruje istnienie zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a ekspozycją na wysoki poziom spalin samochodowych. Bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy wymaga jednak dalszych badań, twierdzą naukowcy.

Według przeglądu siedmiu ostatnich opracowań naukowych przeprowadzonego przez Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób, małe dzieci, które są narażone na wysokie stężenie spalin samochodowych – np. takie stężenie, jakie można spotkać, mieszkając w pobliżu ruchliwych dróg w obszarach miejskich – wydają się być bardziej narażone na ryzyko zachorowania na białaczkę dziecięcą.

Periodyczny przegląd CDC opublikowany w kwietniowym numerze American Journal of Preventive Medicine3 szacuje, że w USA około 30 – 45% osób z dużych aglomeracji miejskich mieszka w pobliżu głównych dróg. Opracowanie sugeruje istnienie „zależności między zwiększoną ekspozycję na zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi a wzrostem ryzyka pojawienia się negatywnych skutków dla zdrowia."

W artykule stwierdza się, że badania analizowane przez CDC sugerują, że "dziecięca białaczka jest związana  z ekspozycją na spaliny samochodowe w okresie poporodowym, ale nie w okresie prenatalnym."

Przegląd wykazuje, że u dzieci, u których zdiagnozowano białaczkę „prawdopodobieństwo, że żyły w pobliżu ruchliwych dróg wzrastało do 50% w porównaniu do dzieci bez białaczki" powiedział Vickie Boothe, naukowiec ds. zdrowia z CDC i czołowy autor artykułu wydanego przez American Journal of Preventive Medicine. Zauważa się jednak, że "podczas gdy badania wykazały powyższą zależność, nie udowadniają, że mieszkanie w pobliżu ruchliwej drogi powoduje białaczkę."

Raport dalej stwierdza, że liczba przypadków zachorowań dzieci na raka w USA rośnie od 1975 r. Najczęstszą postacią raka u dzieci jest białaczka, stanowiąc około jedną trzecią wszystkich przypadków nowotworów wśród dzieci w wieku 14 lat i młodszych. Przyczyna zachorowań jest nieznana w około 90% przypadków białaczki dziecięcej. 

Ostatnie siedem opracowań naukowych analizowanych przez naukowców z CDC objęło swym zakresem ponad 8000 dzieci, powiedział Tegan Boehmer, epidemiolog CDC i współautor artykułu.

Poprzednie badania wykazały związek między bliskością ruchu samochodowego od dzielnic mieszkaniowych  i takich problemów zdrowotnych jak astma, choroby układu krążenia oraz przedwczesna umieralność.

Był to pierwszy kompleksowy przegląd naukowy opracowań naukowych oceniający związek między natężeniem ruchu samochodowego w obszarach zamieszkałych i nowotworów u dzieci. Artykuł zauważa, że raport specjalny z 2010 r. wydany przez Instytut ds. Skutków Zdrowotnych4 po analizie pięciu opracowań dotyczących nowotworów dziecięcych stwierdził, że istniejące dowody na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ekspozycją na zanieczyszczenia drogowe a dziecięcymi nowotworami są "nieadekwatne i niewystarczające".

Naukowcy Boothe i Boehmer twierdzą, że konieczne są dalsze badania w celu ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ruchem samochodowym i białaczką u dzieci oraz w celu ustalenia takich szczegółowych danych jak ryzykowny stopień natężenia spalin samochodowych czy odległość od ruchu drogowego zagrażająca wzrostem zachorowań.

Opracowanie naukowe sugeruje jednak, że "przyjęcie środków zapobiegawczych w zakresie zdrowia publicznego oraz podjęcie właściwych działań mających na celu zmniejszenie ekspozycji ludności na ruch samochodowy mają uzasadnienie."

Tłum. Aleksandra Statkiewicz

przypisy:

 1 [przypis tłumacza] Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  – jedna z agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Department of Health and Human Services (DHHS) (pol. Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych). 
2 [przypis tłumacza] Artykuł o oryginalnym tytule: „CDC: Higher cancer risk for kids living near busy roads” autorstwa Larry Copeland został opublikowany przez USA TODAY dnia 20 marca 2014 r.; dostępny na stronie internetowej gazety: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/03/20/childhood-leukemia-linked-to-heavy-traffic-exposure-cdc-says/6658919/
3 [przypis tłumacza] Amerykańskie czasopismo medyczne specjalizujące się w profilaktyce zdrowotnej; adres internetowy: http://www.ajpmonline.org/
 4 [przypis tłumacza] The Health Effects Institute (HEI) jest niezależną instytucja non-profit specjalizującą się w badaniach skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. Organizacja powstała w 1980 w Bostonie, Massachusetts, USA.

tytul: Pawlak tworzy lokalne grupy energetycznetytul: Brudne interesy na czystej energiitytul: Nowe morowe powietrzetytul: Zapisy ustawy o OZE mogą być niekonstytucyjne. Dyskryminują drobnych wytwórców energii odnawialnejtytul: GDF Suez gasi światło w Europietytul: Paryż: zakazy ruchu pojazdów spalinowych oraz darmowy transport publiczny.tytul:  Japonia: Skażonej wody w Fukushimie przybywa. To już 340 tysięcy tontytul:  Minister Bieńkowska podtrzymała decyzję o lokalizacji EJ w Gąskach
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Dolny Śląsk bez smogu w Kątach Wrocławskich

W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie władz gminy. 

mh

Klient wydając 1000 złotych otrzymywał towar warty 800

Polski Alarm Smogowy zbadał jakość węgla w składach

mh

Wydzierżawimy naszym mieszkańcom nowoczesne piece węglowe

Wobec braku systemowych rozwiązań na poziomie krajowym musimy przyspieszyć walkę z niską emisją – mówi Tadeusz Chrószcz, wójt Marklowic.

mh

Polski Alarm Smogowy: program SmogStop nie może ograniczać się do 23 miejscowości

Podczas konferencji w Senacie RP „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza”, działacze Polskiego Alarmu Smogowego przekażą dziś Piotrowi Woźnemu, wiceministrowi odpowiedzialnemu za walkę z zanieczyszczeniem powietrza, list, w którym apelują o jak najszybsze stworzenie ogólnopolskiego programu wspierającego wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację domów.

mh

Koniec karnawału: czas na rachunek sumienia i skuteczną walkę ze smogiem

Od przyjęcia przełomowych uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska miną wkrótce trzy miesiące. Mieszkańcy i aktywiści, wraz z radnymi i urzędnikami, świętowali wówczas wynik głosowania. Ale nadszedł czas, by zakończyć karnawał i zabrać się do pracy  – przypominają działacze DAS. 

mh

Rok po wielkim smogu: Greenpeace i samorządowcy apelują do ministra energii

Mija rok od największego od lat epizodu smogowego w Polsce.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.