Przyroda

Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!

17 lipca 2015 min
(galeria fotografii)

Obywatele Unii Europejskiej w 88% opowiedzieli się za wycofaniem amalgamatu rtęciowego ze stomatologii (wypełnienia amalgamatowe).


fot.W. Eugene Smith

Czas na innowacyjne i zdrowe rozwiązania.

Unia Europejska podpisała Konwencję z Minamaty dotyczącą rtęci (Minamata Convention on Mercury) w październiku 2013 r. Konwencja Minamata jest prawnie wiążącym dokumentem regulującym w skali globalnej problem z gospodarowaniem zasobami rtęci. Nazwa konwencji pochodzi od japońskiej miejscowości Minamata, w której wydarzyła się jedna z największych katastrof ekologicznych w XX wieku - doszło do zatrucia rtęcią ponad 2000 osób.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_z_Minamaty

Konwencję podpisała też Polska: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/23417_polska_podpisala_konwencje_w_sprawie_rteci.html

Decyzja o podpisaniu konwencji jest z pewnością wyrazem zaniepokojenia oraz wiedzy na temat neurotoksycznego pierwiastka - rtęci - który ma wysoce negatywny wpływ zarówno na środowisko jak i zdrowie.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, amalgamat dentystyczny, używany do wypełnień (plomb) w zębach, stanowi jedną czwartą zużycia rtęci w Europie. Co roku co trzeci przetwarzany odpad związany z rtęcią pochodzi z tego źródła. Amalgamat dentystyczny to jedno z głównych źródeł ekspozycji na rtęć dla europejskich obywateli.

W październiku 2014 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne dotyczące Konwencji z Minamaty. Jednym z poruszonych zagadnień było pytanie dotyczące amalgamatu rtęciowego.

Obywatele Unii Europejskiej w 88% opowiedzieli się za wycofaniem amalgamatu rtęciowego ze stomatologii (wypełnienia amalgamatowe).

Teraz instytucje poszczególnych państw powinny respektować głos swoich obywateli. Nic nie usprawiedliwia bowiem dalszego użycia rtęci w stomatologii: jest to pierwiastek o dużej toksyczności dla człowieka i środowiska, jest kosztowny jeżeli chodzi o liczne koszty zewnętrzne związane z użyciem amalgamatu w stomatologii i jego utylizacją. Poza tym jest przestarzałym materiałem wypełnieniowym, w pełni zastępowalnym przez współczesne plomby, np. kompozytowe.

Niektóre kraje europejskiej już zakazały użycia amalgamatu a pozostałe są na drodze do wycofania go z użycia w stomatologii.

Na przełomie października i listopada 2014 r. odbyła kampania z inicjatywy World Allliance for Mercury Free Dendistry (USA), przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA. Celem kampanii było zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do wzięcia udziału w elektronicznej ankiecie przygotowanej przez Komisję Europejską. Dokładne dane można zobaczyć na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/MinamataConvention#

Wynika z tych danych, że tylko 45 osób z Polski wzięło udział w badaniu ankietowym. Dla porównania aż 824 osób z Niemiec, ale tylko 9 osób z Czech czy 5 z Bułgarii. Nie mniej każdy głos był bardzo ważny i przyczynił się do tego, że komunikat jaki został dostarczony Komisji Europejskiej w sprawie użycia amalgamatu dentystycznego jest jasny - obywatele Unii Europejskiej chcą wycofania amalgamatu rtęciowego ze stomatologii.

Teraz działania będą musiały mieć miejsce na szczeblu krajowym. Dlatego tak ważne jest, aby problem ten spotkał się z odpowiednią promocją i oddźwiękiem w mediach. Wciąż można dowiedzieć się więcej na temat amalgamatu dentystycznego oraz jego wpływu na zdrowie i środowisko na naszej stronie: http://eko.org.pl/amalgamat.php

W międzyczasie zakomunikowanych zostało kilka istotnych kwestii. Oznacza to, że moment, w którym amalgamat dentystyczny przejdzie do historii, jest, miejmy nadzieję, coraz bliżej. Oto ważne ustalenia w tej sprawie:

1. Komisja naukowa Komisji Europejskiej zaleca zaprzestanie stosowania amalgamatu rtęciowego w:

  • leczeniu zębów mlecznych
  • u kobiet ciężarnych
  • u osób, u których występują problemy z pracą nerek

Oświadczenie to powinno już teraz wywrzeć wpływ nie tylko na działania lekarzy stomatologów, ale także na polskie Ministerstwo Zdrowia oraz system ubezpieczeń zdrowotnych, bowiem według naszej wiedzy NFZ nie preferuje, oficjalnie, użycia amalgamatu, ale oferowana refundacja często pokrywa koszty wypełnienia amalgamatowego a nie wypełnień alternatywnych, nie zawierających rtęci. NFZ nie posiada jednak dokładnych danych dotyczących zużycia wypełnień amalgamatowych i kosztów z tym związanych, mimo że w większości z takich zabiegów korzystają pacjenci leczący zęby w ramach NFZ. W ten sposób polscy podatnicy poprzez NFZ wspierają użycie rtęci, toksycznego pierwiastka do leczenia zębów w dużej części niezamożnych pacjentów korzystających z ubezpieczeń zdrowotnych w stomatologii.

Powtórzmy – w ankiecie zleconej przez Komisję Europejską aż 88% obywateli zagłosowało za wycofaniem amalgamatu rtęciowego. Teraz Komisja musi podać datę do kiedy użycie amalgamatu rtęciowego będzie możliwe w UE. Oczywiście poszczególne kraje mogą wyprzedzić zadanie Komisji oraz, kierując się zdrowiem obywateli, zasadą przezorności i odpowiedzialności, i zakazać użycia tego przestarzałego i toksycznego materiału wypełnieniowego.

Działania przeciwdziałające wprowadzaniu do środowiska szkodliwych substancji popiera również papież Franciszek w swojej encyklice „Laudatio Si’” (punkt 21): „Co roku wytwarzane są setki milionów ton śmieci, z których wiele nie ulega biodegradacji: odpady domowe i komercyjne, odpady rozbiórkowe, medyczne, elektroniczne i przemysłowe, odpady bardzo toksyczne i radioaktywne”. Papież wzywa społeczność międzynarodową oraz wszystkich zjednoczonych wspólną troską o Ziemię.

EKO-UNIA będzie nadal aktywnie przyglądać się procesowi mającemu na celu wycofanie rtęci ze stomatologii oraz dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzialne i innowacyjne rozwiązania zwyciężyły nad narażaniem obywateli na ekspozycję na silną neurotoksynę - rtęć.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie. Wasz głos sprawił, że Polska na tle innych krajów jest widziana jako miejsce, w którym obywatele interesują się sprawami publicznymi, a do takich należy ochrona zdrowia mająca coraz większy związek z ochroną środowiska. Mamy też nadzieję, że dzięki Państwu i osobom zaglądającym na nasze strony wiedza na temat amalgamatu rtęciowego wpłynie nie tylko na indywidualne decyzje pacjentów i lekarzy, ale również na decyzje na szczeblu państwowym dotyczącym zdrowia publicznego.

dr. Hanna Schudy , EKO-UNIA

tytul: Green Alley Awardtytul: Za 2,5 roku ma powstać w Kole pierwsza w Polsce elektrociepłownia geotermalna!tytul: Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie zgodził się na kontrolętytul: Dbajmy o serce i środowiskotytul: Czy to koniec lokalizowania OZE na podstawie WZ-ek?tytul: Francuzi rezygnują z budowy elektrowni na Lubelszczyźnietytul: W Zachowicach żywcem grzebią naturętytul: Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
view_list  inne artykuły z tematu Przyroda:
mh

Nowy rozdział skaryszewskich Wstępów

Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 wystawców oraz 10 tys. zwiedzających. Głównym celem stawianym przez organizatorów tegorocznych targów było wyeliminowanie sprzedaży koni na rzeź, a co za tym idzie, odmienienie wizerunku imprezy. 

mh

Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli

3 października przy drodze leśnej w miejscowości Surowica w Nadleśnictwie Rymanów (RDLP Krosno) znaleziono martwą samicę wilka.

mh

Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.

Czy rzeczywiście jest taki groźny?

mh

Topola Helena Drzewem Roku 2017

Zakończyła się 7. edycja konkursu Drzewo Roku.

mh

Drapieżnikom już dziękujemy

OTOP rozpoczyna realizację projektu „Minimalizacja drapieżnictwa na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w skali Polski południowo-zachodniej”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.