Przyroda

Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików

01 marca 2015 min
(galeria fotografii)

Sejmik przyjął akceptujął ostrzał uchwałę jednogłośnie, przeznaczając jednocześnie 200 tys. zł na zmotywowanie myśliwych do kontynuacji odstrzałów.

27 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa dotyczącej ograniczenia populacji dzika.

Projekt uchwały zakłada odstrzał 500 dzików na obszarze kilku gmin znajdujących się przy granicy z Białorusią. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach odstrzelono ponad 10 000 dzików w województwie podlaskim. Populacja tych zwierząt na obszarze województwa Podlaskiego szacowana była na ok. 15 700 sztuk. Kontynuacja intensywnych odstrzałów na obszarze kilku gmin może doprowadzić do miejscowej depopulacji gatunku. By zmotywować myśliwych do kontynuacji odstrzałów Sejmik przeznaczył na ten cel 200 000 zł. Myśliwi mają więc otrzymywać po 400 zł za każdego odstrzelonego dzika, pomimo bardzo wątpliwych podstaw prawnych na taką alokację środków z funduszy, którymi dysponuje Sejmik Województwa.

Na posiedzeniu padły propozycje rozważenia przeznaczenia tak wysokich środków na inne sposoby rozwiązania problemu jak choćby zabezpieczenie upraw. Odpowiadając na krytykę dokarmiania leśnicy odpowiedzieli, że od roku nie dokarmiają dzików. Przyznają jednak, że pokarm wykładany jest na nęciskach. Ponadto nadal dokarmiane są inne gatunki zwierząt, z czego może korzystać również dzik.

Dr hab. Rafał Kowalczyk z Instytut Badania Ssaków PAN z Białowieży przedstawił prezentację, z której wynikało między innymi, że skutkiem zmasowanych polowań jest zwiększenie areałów dzika, co może ułatwić rozprzestrzenienie się wirusa ASF. Podkreślił, że zbyt intensywny odstrzał może stworzyć niszę w pasie przygranicznym, która zostanie skolonizowana przez zwierzęta zza wschodniej granicy, gdzie odnotowano ognisko wirusa ASF. Zbyt intensywne ostrzały mogą również powodować rozród kompensacyjny dzika.

Za pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 10 członków Rady, przeciwko uchwale – 8 członków, dwóch wstrzymało się od głosu. Wielu uczestników Rady uznało uchwałę za doraźne i chaotyczne posunięcie polityczne nierozwiązujące problemu, który wymaga systemowego podejścia. Uchwała za odstrzałem dzików została przegłosowana przez Sejmik jednogłośnie.

Adam Bohdan

tytul: Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywkitytul: List otwarty Koalicji Klimatycznej i CEE Bankwatch Networktytul: NIK o ochronie drzew przy realizacji inwestycji w miastachtytul: JEŻ SWÓJ ZWIERZ  - warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjów.tytul: Prognoza na rok 2030: Najbrudniejsze miasta Europytytul: 20.02.2015: OZE w Sejmietytul: Komisja Europejska pyta polski rząd o górnictwotytul: WYCIEKŁY ZAŁOŻENIA KAMPANII SKIEROWANEJ PRZECIWKO OBYWATELOM
view_list  inne artykuły z tematu Przyroda:
mh

Nowy rozdział skaryszewskich Wstępów

Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 wystawców oraz 10 tys. zwiedzających. Głównym celem stawianym przez organizatorów tegorocznych targów było wyeliminowanie sprzedaży koni na rzeź, a co za tym idzie, odmienienie wizerunku imprezy. 

mh

Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli

3 października przy drodze leśnej w miejscowości Surowica w Nadleśnictwie Rymanów (RDLP Krosno) znaleziono martwą samicę wilka.

mh

Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.

Czy rzeczywiście jest taki groźny?

mh

Topola Helena Drzewem Roku 2017

Zakończyła się 7. edycja konkursu Drzewo Roku.

mh

Drapieżnikom już dziękujemy

OTOP rozpoczyna realizację projektu „Minimalizacja drapieżnictwa na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w skali Polski południowo-zachodniej”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.