opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

Holandia: 4,7 mld EUR oszczędności dzięki zamknięciu elektrowni węglowych do 2020 roku

21 kwietnia 2016 min
(galeria fotografii)

Raport organizacji Natuur & Milieu na temat korzyści społecznych wynikających z zamknięcia 5 elektrowni węglowych do 2020 roku

Natuur & Milieu – niezależna organizacja działająca na rzecz zdrowia oraz środowiska naturalnego – opublikowała raport dotyczący analizy kosztów oraz społecznych korzyści wynikających z zamknięcia 5 ostatnich elektrowni węglowych w Holandii do 2020 roku. Badania na zlecenie Natuur & Milieu zostały przeprowadzone przez ośrodek badań ekonomicznych SEO Amsterdam Economics.

Dzięki zamknięciu wszystkich elektrowni węglowych Holandia może zaoszczędzić aż od 8 do 10 mld EUR przeznaczanych obecnie na zwalczanie szkodliwych dla zdrowia i klimatu skutków produkowania energii z węgla. Koszty społeczne odejścia od węgla tj. utrata zysków właścicieli elektrowni węglowych oraz lekki wzrost cen energii dla odbiorców finalnych, zostaną zrównoważone oszczędnościami w opiece zdrowotnej i walce ze spowodowanymi działalnością człowieka zmianami klimatycznymi. Z badań wynika, że zamknięcie ostatnich 5 elektrowni węglowych będzie niezwykle korzystne dla społeczeństwa i przełoży się na oszczędności w budżecie państwa rzędu 3,6-4,7 mld EUR.

Według szczegółowych wyliczeń po zamknięciu elektrowni straty wysokości 1,9 mld EUR poniosą dotychczasowi producenci energii. Nie przełoży się to jednak na wzrost bezrobocia, gdyż nowe miejsca pracy powstaną w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych, co pokazują badania śledzące przesunięcia w zatrudnieniu w ciągu ostatnich kilku lat z sektora energetyki węglowej do innych sektorów gospodarki. Wzrosną nieznacznie opłaty za elektryczność: w skali kraju będzie to wzrost o 3,1 mld EUR, co przełoży się na wzrost opłat za energię o 12 EUR rocznie dla gospodarstwa domowego. Podwyżki cen energii zostaną jednak przewyższone prawie 10 mld EUR zaoszczędzonymi na wydatkach na opiekę zdrowotną, której obecne nakłady na leczenie chorób związanych z emisją zanieczyszczeń pyłowych, rtęci i tlenków azotu wynoszą od 3,4 do 4,2 mld EUR, oraz redukcją kosztów walki ze szkodami klimatycznymi, w tym kosztami wynikającymi z emisji CO2, które obecnie pochłaniają od 4,5 do 5,6 mld EUR z budżetu państwa.

Pełne wyniki badania dostępne są tutaj: https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/04/2016-18-Sluiting-kolencentrales.pdf

Małgorzata Tracz, na podstawie informacji ze strony internetowej Natuur & Milieu: https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/sluiten-kolencentrales-levert-nederland-bijna-5-miljard-op/

Opracowanie własne: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, kwiecień 2016

tytul: Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w pokera.tytul: Zapraszamy do udziału w nagraniu TVN Uwaga - Recykling Rejs 2016tytul: EkoWieża ma pierwszego Mecenasa!tytul: Nasze serca potrzebują czystego powietrzatytul: Dzień Ziemi 2016tytul: Kwiaty za elektrograty w Krakowie!tytul: Ekospływy w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu.tytul: Minister Szyszko wydał wyrok na Puszczę Białowieską
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.