Energia

Andrzej Duda: Przemówienie z okazji Święta Górnika

12 grudnia 2015 min
(galeria fotografii)

Górnictwo w Polsce jest jednym z absolutnie najważniejszych sektorów gospodarki. Nie ma zgody na dekarbonizację.

CZYTAJ CAŁE PRZEMÓWIENIE:

Jaworzno ma w moim życiu ogromne znaczenie. To tutaj w nieistniejącej już dzisiaj kopalni niegdyś „Komuna Paryska”, a potem „Jan Kanty” pracował mój chrzestny ojciec, brat mojej mamy. Całe swoje zawodowe życie, od samego początku do emerytury pracował jako górnik. To tutaj w kopalniach pracowali koledzy i przyjaciele mojej mamy. Dla mnie Jaworzno w związku z tym było szczególnie związane z górnictwem, było też związane z elektrownią, w której przed laty pracował mój dziadek.

Dlatego to zaproszenie jest dla mnie osobiście szczególne. Cieszę się, że tu w Jaworznie mogę na wasze ręce złożyć głęboki ukłon i podziękowanie dla wszystkich polskich górników, którzy w tych dniach cieszą się swoim świętem. To taki moment w każdym roku wielkiej radości. Cieszę się, że mogę tę radość przeżywać z wami.

Byłem w Bełchatowie, tam też są górnicy, węgla brunatnego. Usłyszałem wtedy prośbę ważną, żebym jako prezydent objął górnictwo swoim patronatem. Powiedziałem wtedy, że zrobiłem to już dawno. Jeszcze zanim zostałem prezydentem RP, zanim mnie wybraliście. Kiedy prowadziłem kampanię, spotkałem się z górnikami i wyraźnie zarysowałem moje zobowiązania. Te moje zobowiązania, dziś jako prezydenta RP, wobec polskich górników pozostają aktualne. Z tego punktu widzenia mogę mówić, że ten patronat już dawno przyjąłem na siebie.

Górnictwo w Polsce jest jednym z absolutnie najważniejszych sektorów gospodarki. To trud polskich górników, wydobycia węgla kamiennego i brunatnego jest dzisiaj gwarancją polskiej suwerenności energetycznej. 83 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla, z tego 55 proc. z węgla kamiennego. Chyba nie trzeba tego komentować. Wszystko dzieje się w kraju, który ma 90 proc. europejskich złóż węgla, który ma tego węgla, jak mówią eksperci do wydobycia jeszcze na 200 lat.

Węgiel jest dla nas podstawowym surowcem energetycznym. Własnym, o który nikogo nie musimy prosić, którego od nikogo nie musimy kupować. Możemy go wydobywać sami. To w jaki sposób będziemy go wydobywali, w jaki sposób będziemy działali wobec naszego przemysłu wydobywczego, jest naszą decyzją i naszą sprawą.

Ale jest też odpowiedzialnością rządzących. Dobre prowadzenie spraw polskiego górnictwa jest wielką odpowiedzialnością polskich władz. Z ubolewaniem stwierdzam, że na przestrzeni ostatnich lat, kiedy w górnictwie była bardzo dobra koniunktura, nie przeprowadzono kompleksowego planu modernizacji polskiego górnictwa.

To był wielki błąd, wielkie zaniedbanie, które wlecze się dzisiaj za nami i które musi zostać naprawione, i wierzę w to, że zostanie naprawione. Pierwsza rzecz to zrobienie rzetelnego uczciwego bilansu. I to musi zostać przeprowadzone. W Europie mówi się o dekarbonizacji. Ja się nie zgadzam z dekarbonizacją, jako odejściem od węgla kamiennego w przemyśle. Na pewno nie w Polsce. Z uwagi na to, co powiedziałem, jakie zasoby ma Polska, co jest naszym skarbem, czarnym złotem, my nie możemy się zgadzać na takie rozwiązania. Trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę. Dekarbonizacja może oznaczać niską emisję, ale tylko poprzez wdrażanie nowych technologii. Poprzez badania naukowe nad technologiami, nad metodami wykorzystywania węgla, by było to bardziej sprzyjające środowisku. W te badania powinniśmy inwestować, na te badania i modernizację powinniśmy uzyskiwać pieniądze, również europejskie.

To są wielkie zadania dla władz na najbliższe lata. Ja także gotów jestem się to tego przyłączyć, bo uważam tę sprawę w perspektywie rozwoju Polski za jedną z najważniejszych. Musimy utrzymać i wzmacniać naszą suwerenność energetyczną, naukę. Uczelni, które zajmują się wydobyciem i eksploatacją węgla, mamy w Polsce kilka. I to wiodących. Mamy w Polsce zakłady, które produkują doskonały sprzęt. Musimy to wspierać. My ten sprzęt powinniśmy eksportować do innych krajów, powinniśmy budować nasz przemysł wydobywczy. To są wielkie zadania na przyszłość, ale przede wszystkim potrzebny jest plan dla górnictwa, dla całej branży, uczciwy i rzetelny. Głęboko wierzę w nową Radę Dialogu Społecznego. Powołałem nowych członków spośród Rady Ministrów, m.in. pana Mateusza Morawieckiego. I ciesze się bardzo, że tylu ministrów się tam znajduje, że zasiądą razem ze związkami, w tym górniczymi, by nad tymi rozwiązaniami pracować. One pozwolą wzmacniać branże i zapewnią godne warunki pracy. Dziś ponad 170 tys. ludzi zatrudnionych jest w górnictwie. Ten zawód cieszy się ogromnym szacunkiem. Wierzę, że tak pozostanie, także dzięki ciężkiej pracy władzy, która powinna to wzmacniać. To ciężki i wymagający zawód. To zawód piękny, bowiem niewiele jest takich zawodów, gdzie ludzie tworzą taką wspólnotę, gdzie narażają się. Bo nie ma takiej solidarności pomiędzy żonami górników.

wrp
http://wpolityce.pl/

komentarz redakcji:

min

Pan Prezydent wzniósł sie na wyżyny. Braku wiedzy i niedoinformowania, schlebiania i stawiania na piedestał górnictwa, jak za najlepszych czasów PRL, gdy I sekretarze PZPR forsowali ten sektor pompując weń dotacje i przywileje.
Na koniec Prezydent przyłożył klapsa żonom górników: *Bo nie ma takiej solidarności pomiędzy żonami górników*
Brawo, bis !

Radek Gawlik

tytul: Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię? tytul: Ekoszkolenia dla menadżerówtytul: Uniwersalne porozumienie klimatycznetytul: Urugwaj: niższe ceny energii i już 95 proc. energii z OZE tytul: Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze złą jakością powietrzatytul: list otwarty do szefowej polskiego rządutytul: Recykling dał owoce w Gliwicachtytul: Między biedą a zmianami klimatu. Polska kontra Kenia
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.