opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym?

12 listopada 2015 min
(galeria fotografii)

Ubóstwo energetyczne to problem coraz szerzej dyskutowany, choć jeszcze nie do końca rozpoznany tak na forum Unii Europejskiej, jak w poszczególnych jej krajach.

Najbardziej zaawansowana pod tym względem jest Wielka Brytania – prekursor badań zasięgu i przyczyn występowania zjawiska oraz wprowadzania działań mających na celu jego ograniczenie.

W Polsce jest to problem mało znany i niedoszacowany zarówno co do skali, jak i potrzeb przeciwdziałania mu. Pierwsze urzędowe próby zmierzenia się z ubóstwem energetycznym w naszym kraju zostały podjęte w 2013 roku, kiedy w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne wprowadzono określenie odbiorcy wrażliwego, a w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. przytoczono pojęcie ubóstwa energetycznego. Jednak obie te definicje są niepełne i wymagają znacznego doprecyzowania. 

Podjęto także pierwszy krok w celu ograniczenia tego zjawiska, wprowadzając tzw. dodatek energetyczny, o który można ubiegać się od stycznia 2014 r. Niestety system dopłat skonstruowano w sposób znacznie utrudniający dostęp do tego wsparcia [1], które z kolei, z uwagi na stosunkowo niski poziom, nie rozwiązuje w pełni problemu osób ubogich energetycznie.

Niezbędne są zatem inne rozwiązania, dające długotrwałe efekty minimalizujące występowanie przyczyn zjawiska, a tym samym znacznie zmniejszające skalę ubóstwa energetycznego w kraju. Instytut na rzecz Ekorozwoju, podejmując kilka lat temu w swych działaniach tematykę radzenia sobie z ubóstwem energetycznym, widział ją szerzej – jako element przeciwdziałania zmianom klimatu.

Najskuteczniejszą metodą walki z problemem jest bowiem systematyczne podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a także świadome i oszczędne korzystanie z energii przez osoby zagrożone opisywanym zjawiskiem. Zachęcamy do lektury broszury "Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym?", która w skondensowany sposób prezentuje propozycje tego typu działań i mechanizmów wypracowanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z ekspertami zewnętrznymi [2].

Anna Dąbrowska, Aleksandra Stępniak

[1] Wg badania ankietowego przeprowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na wiosnę 2014 r. w polskich gminach z pomocy społecznej, w tym z dodatku energetycznego, korzysta średnio w skali kraju niespełna 7% spośród wszystkich mieszkańców gminy.
[2] Dotyczy to w szczególności ekspertów z organizacji partnerskich – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. czy Instytutu Spraw Publicznych.

pobierz:
Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? - broszura do pobrania
 

tytul: Koordynatorzy EkoWalentynek poszukiwani.tytul: Czy Polacy mają żelazne płuca?tytul: Ile Niemcy zapłacą za rewolucję energetyczną - najtańsza droga rozwoju energetykitytul: Co rząd PO i PSL zrobił dla OZE?tytul: Co nowy minister energetyki myśli o węglu, atomie i OZE? tytul: Recykling da owoce w Toruniutytul: EkoDominik w EkoGliwicachtytul: Konferencja: Koszty smogu
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
FOT. - KRZYSZTOF ODZIOMEK http://criso.webd.pl/
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.