Energia

Polacy wobec przemysłu górniczego

12 maja 2015 min
(galeria fotografii)

Badania *Polacy wobec przemysłu górniczego*, Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej dotyczących opinii Polaków ma temat przyszłości polskiego sektora węglowego.

Spośród pięciu analizowanych w badaniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora górniczego oraz wpływem działalności górniczej na otoczenie najważniejszymi dla Polaków kweslami są ceny energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Na podkreślanie wagi tych zagadnień wydają się nie mieć większego wpływu cechy socjodemograficzne badanych czy przekonania polityczne. Kwestie związane z wpływem na zdrowie i środowisko naturalne emisji wynikających ze spalania węgla jako zdecydowanie ważne określa połowa Polaków

  • bez wątpienia dla Polaków najważniejsze okazały się być dotykające bezpośrednio kwestie cen energii, które mają istotny wpływ na ocenę sytuacji energetycznej przez 67% badanych
  • za pozytyw należy uznać dostrzeganie przez Polaków znaczenia potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju (na co wpływ niewątpliwie ma aktualna sytuacja geopolityczna) oraz wysoka świadomość dotycząca dostrzegania wagi problemu zanieczyszczenia powietrza i emisji.
  • problem sytuacji ekonomicznej polskiego górnictwa w tym aspekcie okazał się być dzielącym opinię wyborców, bowiem tylko w tym wypadku wystąpiła duża różnica w przypadku postrzegania jego wagi przez elektoraty PiS, PO oraz SLD. W pozostałych przypadkach opinie były zbieżne.
  • 60% ankietowanych było za likwidacją nierentownych kopalń
  • wizją, która zyskała największe poparcie okazało się być wsparcie dla odnawialnych źródeł energii
  • Polacy w dużej mierze popierają wprowadzenie programu naprawczego dla górnictwa, ale nie kosztem radykalnej redukcji etatów. Wśród obywateli występuje duże oczekiwanie otoczenia opieką zwalnianych górników. Jednocześnie skonfrontowano te tezy ze społeczną akceptacją dopłat do sektora górniczego, która okazała się być relatywnie niska
  • większość Polaków uważa, iż kopalnie powinny funkcjonować na zasadach rynkowych, a państwo nie powinno dotować sektora górniczego
  • Polacy akceptują dopłaty w kontekście zabezpieczania bezpieczeństwa energetycznego. Wynika to z bezpośrednio z dużego wykorzystania węgla przez obywateli, bowiem spośród blisko 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce, aż 70 % jest ogrzewanych węglem, co wpływa na społeczne postrzeganie tego surowca oraz w związku z tym całego sektora górniczego

pobierz raport

tytul:  Raport: Inwestycje w energetykę węglową są zbyt ryzykowne?tytul: Nowelizacja ustawy o OZE to zamach na energetykę obywatelskątytul: Kto zarabia na planach kopalni na granicytytul: Chiny numerem jeden w imporcie ropytytul: Budowa sztucznych raf idzie pełną parątytul: Polskie stocznie zmagają się z kryzysem na rynku offshoretytul: Dlaczego rząd chce ciąć taryfy dla mikroinstalacji?tytul:  Zielone miejsca pracy
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Ostrołęka C

historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii.
Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)

mh

Zablokowanie przemian energetycznych jest groźne dla gospodarki oraz rozwoju D. Śląska i Polski

O debacie nt. transformacji energetycznej i gospodarczej Dolnego Śląska pod patronatem honorowym Marszałka Województwa

mh

RAPORT Górnictwo: węglowa przyszłość czy sprawiedliwa transformacja

Od wielu lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. 

mh

Musimy uniezależniać się od węgla

Akcjonariusze podczas Walnych ENERGI i ENEI

mh

Polska Energiewende* 2023

Nie mamy strategii energetycznej transformacji. To sprzeczne z racją stanu Polski. PiS, ani opozycja parlamentarna tego nie  widzi? Teskt R. Gawlika z 2013 r aktualny dziś! czytaj... I słuchaj audycji w TOK FM na ten temat...

mh

Tu była kopalnia

31 marca i 1 kwietnia 2017 r. zapiszą się w historii polskiego górnictwa węgla kamiennego niewątpliwie. Jak? Oceni to historia. 

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.