opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

Polacy wobec przemysłu górniczego

12 maja 2015 min
(galeria fotografii)

Badania *Polacy wobec przemysłu górniczego*, Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej dotyczących opinii Polaków ma temat przyszłości polskiego sektora węglowego.

Spośród pięciu analizowanych w badaniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora górniczego oraz wpływem działalności górniczej na otoczenie najważniejszymi dla Polaków kweslami są ceny energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Na podkreślanie wagi tych zagadnień wydają się nie mieć większego wpływu cechy socjodemograficzne badanych czy przekonania polityczne. Kwestie związane z wpływem na zdrowie i środowisko naturalne emisji wynikających ze spalania węgla jako zdecydowanie ważne określa połowa Polaków

  • bez wątpienia dla Polaków najważniejsze okazały się być dotykające bezpośrednio kwestie cen energii, które mają istotny wpływ na ocenę sytuacji energetycznej przez 67% badanych
  • za pozytyw należy uznać dostrzeganie przez Polaków znaczenia potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju (na co wpływ niewątpliwie ma aktualna sytuacja geopolityczna) oraz wysoka świadomość dotycząca dostrzegania wagi problemu zanieczyszczenia powietrza i emisji.
  • problem sytuacji ekonomicznej polskiego górnictwa w tym aspekcie okazał się być dzielącym opinię wyborców, bowiem tylko w tym wypadku wystąpiła duża różnica w przypadku postrzegania jego wagi przez elektoraty PiS, PO oraz SLD. W pozostałych przypadkach opinie były zbieżne.
  • 60% ankietowanych było za likwidacją nierentownych kopalń
  • wizją, która zyskała największe poparcie okazało się być wsparcie dla odnawialnych źródeł energii
  • Polacy w dużej mierze popierają wprowadzenie programu naprawczego dla górnictwa, ale nie kosztem radykalnej redukcji etatów. Wśród obywateli występuje duże oczekiwanie otoczenia opieką zwalnianych górników. Jednocześnie skonfrontowano te tezy ze społeczną akceptacją dopłat do sektora górniczego, która okazała się być relatywnie niska
  • większość Polaków uważa, iż kopalnie powinny funkcjonować na zasadach rynkowych, a państwo nie powinno dotować sektora górniczego
  • Polacy akceptują dopłaty w kontekście zabezpieczania bezpieczeństwa energetycznego. Wynika to z bezpośrednio z dużego wykorzystania węgla przez obywateli, bowiem spośród blisko 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce, aż 70 % jest ogrzewanych węglem, co wpływa na społeczne postrzeganie tego surowca oraz w związku z tym całego sektora górniczego

pobierz raport

tytul:  Raport: Inwestycje w energetykę węglową są zbyt ryzykowne?tytul: Nowelizacja ustawy o OZE to zamach na energetykę obywatelskątytul: Kto zarabia na planach kopalni na granicytytul: Chiny numerem jeden w imporcie ropytytul: Budowa sztucznych raf idzie pełną parątytul: Polskie stocznie zmagają się z kryzysem na rynku offshoretytul: Dlaczego rząd chce ciąć taryfy dla mikroinstalacji?tytul:  Zielone miejsca pracy
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.