Energia

Zatrważające tajne dane z Kompanii Węglowej

04 maja 2015 min
(galeria fotografii)

Spółka płaci VAT na raty i przedłużyła terminy płatności kontrahentom.

W dokumentach z marca jest mowa o terminach 150-dniowych. Obecnie mówi się już o półrocznych, a nawet 240-dniowych.

WysokieNapiecie.pl zapoznało się z utajnioną przez zarząd Kompanii informacją na temat sytuacji spółki w 2014 r. W marcu b.r. przekazano ją związkom zawodowym, zaznaczając, że to tajemnica przedsiębiorstwa.

W rzeczywistości nie ma tam wielu tajnych danych, większość  takich informacji informacji z 2013 r. znalazła się w sprawozdaniu zarządu spółki za ów rok, które każdy może sobie poczytać w KRS. Znajdą się też zapewne w sprawozdaniu za 2014 r. którego jednak na razie nie ma.

O ile wyniki firmy nie są niespodzianką, bo informował o nich już wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk, o tyle szczegółowe dane i manewry do których musiał się uciekać zarząd firmy, by ocalić ją przed upadłością, dają do myślenia.

„Luka finansowa“ na koniec 31 grudnia 2014 wyniosłaby ponad 2 mld zł. Kompanię  uratowała sprzedaż aktywów (m.in kopalni Knurów-Szczygłowice)  oraz zaliczki od państwowych podmiotów.

Jak już informowaliśmy, 600 mln zł zaliczki na poczet dostaw węgla przekazała PGE. Ale to nie jedyna zaliczka - 500 mln zł  przekazały w grudniu 2014 Węglokoks, Tauron i EC Elcho w ramach tzw. sprzedaży depozytowej.

Węgiel, który kupiły te firmy został na zwałach Kompanii. Kompania przechowywała bądź przechowuje nadal  2,4 mln ton węgla dla Tauronu i Węglokoksu.

Spółka na koniec 2014 była winna PGE i Węglokoksowi 329 mln zł z tytułu otrzymanych zaliczek.

Grożąca Kompanii strata w wysokości 1,6 mld zł, która powodowałaby powstanie ujemnej kapitalizacji i w konsekwencji upadłość spółki, została odsunięta w czasie głównie poprzez rozwiązanie rezerwy na deputaty węglowe. Rezerwa wynosiła 2,6 mld zł. Jej rozwiązanie we wrześniu 2014 umożliwiło spółce przeżycie, ale jednocześnie naraziło na procesy z poirytowanymi emerytami, które ci ostatni wygrywają. Deputat za 2014 r.  ma być wypłacony do końca 2015 r. Wypłatę tegorocznego zawieszono.

Zarząd z żalem stwierdza, że w ślad za spadkiem przychodów wciąż nie idzie wystarczająca redukcja kosztów. Średni koszt wydobywanego przez Kompanię węgla wyniósł  294 zł na tonę czyli ok. 12 zł za GJ. Tymczasem ceny węgla oscylują dziś wokół 8-9 zł za GJ.  Tylko dwie kopalnie -"Ziemowit“ i „Marcel“ -  są rentowne. Reszta fedruje  straty. Koszty w porównaniu z 2013 rokiem udało się zbić tylko o 5,6 zł na tonę.

W obu rentownych kopalniach jeden górnik fedruje odpowiednio po 887 i 868 ton rocznie. W całej Kompanii wydajność wynosi zaledwie 610 ton na górnika.
Zatrudnienie w spółce zmalało o ponad  z 54 do 45 tys. ludzi, ale z tego ponad 5 tys. to pracownicy sprzedanej kopalni „Knurów - Szczygłowice".

Co czeka spółkę w 2015 r.?

Zarząd rozpaczliwie próbuje załatać dziury w finansach spółki. Wymienia kilka rzeczy, które powinny ją uratować.

- odroczenie zapłaty styczniowego VAT. Urząd skarbowy rozłożył ją na pięć rat. Kompania nie odpowiedziała nam na pytanie jaka kwota podatku wchodzi w grę. Nie wiadomo co z VAT w pozostałych miesiącach (dokument pochodzi z marca 2015 r.) Nie wiadomo też, czy odroczenie podatku zgłoszono do Komisji Europejskiej jako element programu pomocy publicznej.

-  wpłata 500 mln zł zaliczki z Węglokoksu na poczet czterech sprzedanych kopalń rybnickich. Zaliczka już wpłynęła w kwietniu. 

- wydłużenie terminu płatności kontrahentom ze 120 do 150 dni. Przypomnijmy, że ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym nakazuje firmom płacić należności w ciągu miesiąca.

-  upłynnienie zapasów. To chyba najbardziej kontrowersyjny element planu, Kompania wyprzedaje węgiel po ok. 7,2 zł za GJ.

Gdy zestawimy wszystkie przepływy  finansowe otrzymane przez Kompanię w postaci zaliczek, przedpłat, sprzedaży aktywów do innych państwowych firm (dziś widać jakim absurdem było kupno kopalni „Knurów - Szczygłowice przez JSW za prawie 1,5 mld zł), to otrzymamy sumę ponad 3 mld zł.

Wszystko to służyło wyłącznie utrzymaniu Kompanii przy życiu. Spółka po prostu  przepaliła te pieniądze.
I pomimo uzyskania tak wielkiego wsparcia w 2014 r. w tym roku firma także będzie próbowała rozpaczliwie utrzymać się na powierzchni. 

Ale na Europejskim Kongresie Gospodarczym Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, wokół którego ma być tworzona Nowa Kompania Węglowa nie mówił wiele o terażniejszości. Wypuścił się za to na bezpieczne wody roku 2020, w którym jego zdaniem węgiel będzie po 280 zł za tonę, koszt wydobycia w nowej spółce wyniesie ok. 220 zł, a zysk firmy 400 mln zł... Tak przynajmniej zakłada przyjęty przez spółkę biznesplan.

Według informacji portalu WysokieNapiecie.pl nowa Kompania Węglowa będzie potrzebowała nie tylko miliarda zł na dokapitalizowania w tym roku, ale  i drugiego miliarda w 2016 r. O ile spółka powstanie, bo jej biznesplan oparty na wsparciu Węglokoksu z budżetowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców  wciąż budzi wątpliwości Komisji Europejskiej.

Trwa poszukiwanie inwestorów.  W zeszłym tygodniu rynek zelektryzowała podana przez Bloomberga wiadomość, że jednym z nich może być PZU, ale spółka zaprzeczyła. Z kolei minister skarbu Włodzimierz Karpiński (cytowany przez PAP) wykluczył przymuszanie energetyki do tej inwestycji.

Do jesiennych wyborów parlamentarnych jakoś to będzie. Co będzie potem, tego nie wie nikt.

autorzy:

  • Rafał Zasuń
  • Justyna Piszczatowska
  • Bartłomiej Derski

źródło: http://wysokienapiecie.pl/

tytul: Prosumenci zainteresowani głównie energią ze słońcatytul: Porozumienie ws. rezerwy stabilizacyjnej to sukcestytul: Polscy politycy: naznaczeni przez komunizm, niezdolni do zmiany?tytul: Polska importerem prądu. Pierwszy raz od 1989tytul: ABW o szpiegach w polskiej energetyce tytul: Szef Banku Światowego za eliminacją subsydiów dla paliw kopalnychtytul: Porzucone sieci widma łapią wszystko – ryby, ptaki, ssaki…tytul: Nowelizacja ustawy o OZE nie może być zamachem na energetykę obywatelską
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Ostrołęka C

historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii.
Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)

mh

Zablokowanie przemian energetycznych jest groźne dla gospodarki oraz rozwoju D. Śląska i Polski

O debacie nt. transformacji energetycznej i gospodarczej Dolnego Śląska pod patronatem honorowym Marszałka Województwa

mh

RAPORT Górnictwo: węglowa przyszłość czy sprawiedliwa transformacja

Od wielu lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. 

mh

Musimy uniezależniać się od węgla

Akcjonariusze podczas Walnych ENERGI i ENEI

mh

Polska Energiewende* 2023

Nie mamy strategii energetycznej transformacji. To sprzeczne z racją stanu Polski. PiS, ani opozycja parlamentarna tego nie  widzi? Teskt R. Gawlika z 2013 r aktualny dziś! czytaj... I słuchaj audycji w TOK FM na ten temat...

mh

Tu była kopalnia

31 marca i 1 kwietnia 2017 r. zapiszą się w historii polskiego górnictwa węgla kamiennego niewątpliwie. Jak? Oceni to historia. 

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.