opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Rtęć 

Deklaracja Berlińska w sprawie amalgamatu dentystycznego

07 grudnia 2017 min
(galeria fotografii)

Nasz cel – zakaz stosowania rtęci w stomatologii od 2022 r.
Wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego  w Unii Europejskiej

Berlin, Bruksela, Waszyngton, 4 grudnia 2017

Deklaracja Berlińska przygotowana przez pozarządowe organizacje ekologiczne oraz medyczne, wzywa do zaprzestania stosowania amalgamatu rtęciowego w stomatologii od 2022 r.

Rtęć jest wciąż stosowana w stomatologii jako materiał wypełnieniowy, mimo że istnieją na rynku materiały alternatywne. Należy pamiętać, że jest ona neurotoksyną uszkadzającą układ nerwowy, sercowo-naczyniowy i inne.

Biorąc pod uwagę, że amalgamat dentystyczny w 50% składa się z rtęci, Konwencja z Minamaty dotycząca rtęci wymaga od każdego państwa, które przystąpiło do konwencji ograniczenia użycia tego niebezpieczengo metalu ciężkiego.

W 2017 r. Unia Europejska przyjęła zakaz stosowania amalgamatu stomatologicznego w przypadku dzieci do lat 15, dla kobiet w ciąży oraz u karmiących matek. Postanowienia te mają wejść w życie w lipcu 2018 r. Konwencja z Minamaty wymaga poza tym, aby każde państwo opracowało krajowy plan ograniczenia użycia rtęci. Z kolei Komisja Europejska ma w 2020 r. wydać zalecenia odnośnie ewentualnego całościowego wycofania tej toksycznej plomby ze stomatologii.

Wezwanie do odejścia od stosowania amalgamatu w Unii Europejskiej zostało sformułowane podczas dwudniowego szczytu organizacji obywatelskich w Berlinie (21-22, XI 2017 r.), walczących o somatologię wolną od rtęci w Europie.

Dwudniowy szczyt zebrał liderów organizacji dentystycznych, medycznych, kobiecych, pozarządowych oraz europejskich i niemieckich decydentów.

Hanna Schudy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA z Wrocławia (PL): “Deklaracja Berlińska wyznacza początek końca amalgamatu dentystycznego w Europie, prymitywnego materiału wypełnieniowego z XIX w., który zatruwa ludzi oraz środowisko; plomby, której czas już dawno minął. W XXI w. dentyści oraz pacjenci w Polsce zasługują na lepsze leczenie stomatologiczne, szczególnie Ci, którzy korztystają z refundacji NFZ. To właśnie nasz system ubezpieczeniowy jest tym elementem układanki, który w znacznej mierze decyduje, że amalgamat rtęciowy jest wciąż stosowany w naszym kraju.”

Stefan Eck, europarlamentarzysta z Niemiec, który starał się, aby Parlament Europejski zagłosował za wprowadzeniem częściowego zakazu dla amalgamatu w Europie, docenił stanowisko wypracowane na szczycie:  „Uczestnictwo w szczycie w Berlinie było dla mnie bardzo ważne. W dalszym ciągu będę robił wszystko co w mojej mocy, aby zrealizować cel jakim jest stomatologia wolna od rtęci w Europie”.

Charlie Brown, organizator ze Światowego Sojuszu dla Stomatologii Wolnej od Rtęci z siedzibą w Waszyngtonie: „Deklaracja z Berlina odpowiada podobnym ustaleniom społeczeństw obywatelskich w Azji i Afryce: Deklaracji z Abuja (2014) oraz Deklaracji z Dhaki 2015)”

Elena Lybberdi z Eruopean Environmental Bureau (EEB), gospodarz pierwszej konferencji dotyczącej wycofania amalgamatu w Europie: „Deklaracja z Berlina podsumowuje dziesięć lat starań EEB w zakresie wycofywania amalgamatu dentystycznego na kontynencie europejskim. Najwyższy czas, aby państwa członkowskie zakasały rękawy i wytyczyły kierunek działania w tej sprawie”.

Florian Schulze z IG Umwelt Zahn Medizin: „Niemcy mogą zakończyć zakładanie amalgamatu wcześniej, już w 2019 r. Stosowanie tych wypełnień nie jest powszechnym procederem, a dentyści są już gotowi na zmiany. To, co musimy zrobić to zmiana systemu ubezpieczeń, który będzie w porządku dla pacjentów i lekarzy”.

Philippe Vandendaele z Health Care without Harm Europe: „Po części już poradziliśmy sobie z wycofaniem rtęci np. z urządzeń pomiarowych jak np. termometry. Teraz jest czas na amalgamat”.

Dr Silvia Pleschka z Women Engage for a Common Future: „Ochrona przed rtęcią, którą zaakceptowaliśmy dla dzieci, karmiących matek czy kobiet w ciąży musi być teraz rozszerzona na wszystkich, a także poza granice Europy”.

Hanna Schudy

Więcej na ten temat:

Kontakt do osób zaangażowanych:

  • Hanna Schudy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, email: hanaschudy@gmail.com
  • Elena Lymberidi-Settimo, Project Manager ‘Zero Mercury Campaign’, European Environmental Bureau, elena.lymberidi@eeb.org
  • Ian Carey, Communications Manager, European Environmental Bureau, ian.carey@eeb.org
  • Philippe Vandendaele, Chemicals Policy Advisor, Health Care Without Harm (HCWH) Europe, philippe.vandendaele@hcwh.org
  • Aidan Long, Press & Communications Officer, HCWH Europe, aidan.long@hcwh.org
  • Johanna Hausmann, Project Management Chemicals and Health, Women Engage for a Common Future, Johanna.hausmann@wecf.org,
  • Florian Schulze, Project Manager, IG Umwelt Zahn Medizin, florian.schulze@ig-umwelt-zahnmedizin.de
  • Charlie Brown, World Alliance for Mercury-Free Dentistry, Attorney and President, Washington, USA, charlie@toxicteeth.org
tytul: Dzieci chorują przez smog,tytul: Nowoczesne miasta są zielone.tytul: Recykling Dał Owocetytul: Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewotytul: Klimat i nauka vs politykatytul: Zrównoważona dewastacja rzektytul: Wycinka niemieckiego lasu Hambacher Forst a sprawa polskatytul: Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe  systemy
view_list  inne artykuły z tematu Rtęć :
mh

Co tam dwie plomby z rtęcią wyrzucone do kanalizacji – Polska emituje rtęć do powietrza oraz wód i ma się z tym dobrze


Do 1 lipca 2019 Polska ma przedstawić mapę drogową wycofywania toksycznej rtęci ze stomatologii. Do tej pory rozwiązaniem na wszystkie bolączki miała być edukacja ekologiczna czyli magiczne słowo chętnie powtarzane przez tych, którzy powinni się skutecznie zajmować ochroną Polek i Polaków przez zatruciem np. rtęcią. Co jednak w sytuacji, kiedy nawet organy jak Ministerstwo Środowiska nie „edukują”? Jak rozumieć wypowiedź Ministerstwa Zdrowia, że „ono nie zajmuje się ochroną środowiska”? Do kogo mają się zwrócić obywatele? I dlaczego nie wszyscy mogą pić czystą wodę ze strumyka?

mh

Podczas świąt uwaga na ryby i powietrze – mogą zawierać rtęć

Hanna Schudy:
Zbliżają się święta, co oznacza, że ryby częściej trafią na polskie stoły. To dobra okazja aby zastanowić się, w czym one pływają – w wodach może być bowiem m.in. toksyczna metylortęć. Polska niestety obchodzi się z rtęcią bardzo lekko i jest mocno spóźniona z wprowadzaniem wymogów rozporządzenia UE w sprawie tej neurotoksyny

mh

Dobra zmiana w stomatologii?

1. W Unii Europejskiej 1 lipca wchodzi zakaz stosowania amalgamatu rtęciowego u dzieci, karmiących matek i kobiet w ciąży

2. Od 1 stycznia 2019 r. w gabinetach dentystycznych muszą być zainstalowane separatory rtęci

3. Środowisko dentystyczne nie ma jasnych i wystarczających wskazówek z Ministerstwa, panuje chaos i przerzucanie odpowiedzialności z sektora medycznego na środowiskowy

4. W Polsce wciąż stosowany jest amalgamat rtęciowy, mimo że istnieją dostępne, tanie oraz nietoksyczne plomby

5. Za ochronę społeczeństwa przed rtęcią zapłacą dentyści, a pośrednio też pacjenci

mh

Spór o rtęć. Krok UE w dobrym kierunku.

Unia Europejska zadecydowała w sprawie amalgamatu dentystycznego: wprowadziła zakaz stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek

mh

Rtęć w zębach. Jaka jest przyszłość amalgamatu w Polsce?

Świat odchodzi od stosowania rtęci. Polska chce dalej używać amalgamat rtęciowy w stomatologii. Również u dzieci

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.