Elementy tej korespondencji: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
W początkach kwietnia b.r. Lubuski Klub Przyrodników, zaniepokojony rozwojem sytuacji wokół planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego [>>Więcej o tym], zwrócił się do Ministra Środowiska z następującą prośbą:

Świebodzin, 4 kwietnia 2001Sz.P.
Antoni Tokarczuk
Minister Środowiska


Dziękujemy za możliwość zaopiniowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektowanego parku narodowego "Ujście Warty". Mamy nadzieję, że udostępnianie organizacjom społecznym do zaopiniowania aktów prawnych ważnych dla ochrony przyrody stało się tym samym w Polsce powszechną praktyką.
W związku z kontrowersjami dotyczącymi zagadnień ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poddanie szerokiej społecznej konsultacji aktów prawnych, które przesądzą o kształcie tej ochrony w ciągu najbliższego dwudziestolecia. Uprzejmie prosimy o udostępnienie nam do zaopiniowania przed ich wydaniem projektów następujących aktów prawnych:
 • Rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego wydanego w trybie Art. 13a Ustawy o Ochronie Przyrody
 • Ewentualnego rozporządzenia ustanawiającego roczne zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego, wydawanego w trybie Art. 13b pkt 5 Ustawy
  Możliwość społecznej konsultacji wymienionych wyżej aktów prawnych, podobnie jak obecność przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody w powoływanej przez Pana Radzie Parku, będzie wyrazem rzeczywistego dążenia Pana resortu do uspołecznienia ochrony przyrody w Polsce i liczenia się z głosem opinii publicznej.


  Z poważaniem
  Prezes Lubuskiego Klubu Przyrodników, Andrzej Jermaczek
  Zobacz, co nam odpowiedziano

  [Więcej o planie ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego] [Więcej o Drawieńskim Parku Narodowym] [LKP Home Page]