KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
Kwaśna buczyna - jedno z siedlisk chronionych Zapraszamy Państwa w do udziału w terenowej sesji szkoleniowej pt.

Siedliska chronione i siedliska Natury 2000 w gospodarce leśnej - identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona


która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2003 w Łagowie Lubuskim i na terenie Ziemi Lubuskiej
Sesja jest kontynuacją części kameralnej, która odbyła się 3 marca b.r., szczególnie serdecznie zapraszamy więc jej uczestników. Jednak także osoby, które nie były uczestnikami części kameralnej, będą mile widziane.
Sesja przeznaczona jest przede wszystkim dla służb leśnych zajmujących się ochroną przyrody. Zapraszamy jednak także wszystkich innych zainteresowanych tematem.
Program sesji jest następujący:

Środa, 21 maja
od 8.00 - przyjmowanie uczestników
9.00 - rozpoczęcie sesji
9.15 - 17.00 - objazd terenowy
ok. godz. 14 - obiad w trakcie objazdu terenowego
17.00 - 19.00 - część kameralna: Praktyczne przykłady ochrony cennych siedlisk przyrodniczych w lasach
19.00 - kolacja
20.00 - ognisko

Czwartek, 22 maja
8.00 - śniadanie
9.00-14.00 - objazd terenowy
14.00-15.00 - dyskusja i podsumowanie sesji
15.00 - zakończenie sesji

Podczas sesji zaprezentujemy typowo wykształcone płaty najpospolitszych występujących w zachodniej Polsce siedlisk chronionych oraz omówimy najważniejsze elementy ich identyfikacji i sposoby ich ochrony. Przedmiotem prezentacji i dyskusji będą między innymi:
 • wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
 • starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
 • naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
 • suche wrzosowiska,
 • murawy kserotermiczne i murawy napiaskowe,
 • mokre łąki użytkowane ekstensywnie,
 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska
 • źródliska,
 • kwaśna buczyna niżowa,
 • świetlista dąbrowa,
 • grąd środkowoeuropejski,
 • acidofilne dąbrowy,
 • sosnowy bór bagienny,
 • łęg jesionowo-olszowy,
 • łęg wiązowo-jesionowy,
 • łęg topolowo-wierzbowy,
 • olsy i łozowiska.

  Wszystkich uczestników obowiązuje nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 1 maja wypełnionej karty zgłoszenia (odrębnej dla każdej zgłaszanej osoby) oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo na konto Klubu Przyrodników:

  WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348

  lub do kasy Klubu opłaty za uczestnictwo. Na przelewie proszę zaznaczyć "sesja 21 maja". W ciągu 7 dni od otrzymania karty zgłoszenia i wpłaty prześlemy Państwu fakturę. Warunkiem wystawienia faktury jest jednak wpłynięcie należności na nasze konto. Z uwagi na ograniczone możliwości (dysponujemy około 80 miejscami) zastrzegamy, że w przypadku dużego zainteresowania spotkaniem przyjmiemy tylko osoby, które w terminie dopełnią formalności. Po 1 maja zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (068 3828236) możliwości przyjęcia.
  Koszt uczestnictwa w sesji jest zróżnicowany, uzależniony od pory przyjazdu i rodzaju rezerwowanego noclegu. Zryczałtowane opłaty za udział podano na karcie zgłoszenia.
  Sesja odbędzie się na terenie Ziemi Lubuskiej. Wyjazd na część terenową nastąpi z Łagowa Lubuskiego, spod ośrodka Leśnik. tam też rezerwujemy noclegi i wyżywienie. Do Łagowa można dojechać samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina (informacja o odjazdach autobusów w Świebodzinie - 68 3822693). Uczestników sesji prosimy o zaopatrzenie się w obuwie gumowe (wejścia na torfowiska) oraz odzież terenową.
  Wszystkich informacji udziela Biuro Klubu w Świebodzinie, tel./fax (68) 3828236 email lkp@lkp.org.pl


  Zgłoszenie uczestnictwa w terenowej sesji: Siedliska chronione i siedliska Natury
  2000 w gospodarce leśnej - identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona (21-22 maja 2003)

  Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................................
  Adres: .....................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................
  Telefony kontaktowe: ...................................................................... e-mail ........................................................................
  Proszę zaznaczyć odpowiednie kratki:
  200 zł - Uczestnictwo w sesji (w tym posiłki wg programu, nocleg 21/22 maja)
  60 zł - Dodatkowy nocleg 20/21 maja
  20 zł - Dodatkowo obiad 22 maja
  20 zł / noc - Dopłata do pokoju 1-osobowego

  Łączną kwotę należy wpłacić na konto Klubu Przyrodników:
  BZ WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
  lub do kasy Klubu

  Kwotę ...................... zł wpłacono dnia ........................
  Fakturę proszę wystawić dla:....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................... NIP ....................................................................
  Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

  Uwagi: .......................................................................................................................................................................................

  podpis

  Proszę wysłać pocztą na adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, faksem pod numer 0683828236 lub e-mailem: lkp@lkp.org.pl