KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
Kwaśna buczyna - jedno z siedlisk chronionychKlub Przyrodników zaprasza do udziału w sesji szkoleniowej pt.

Siedliska chronione i siedliska Natury 2000 w gospodarce leśnej - identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona


przeznaczonej dla służb leśnych zajmujących się ochroną przyrody. Program sesji przedstawia się następująco:

Niedziela, 2 marca

Od godz. 17.00 - Przyjmowanie uczestników

Godz. 19.00 Kolacja

Poniedziałek, 3 marca

Godz. 8.00 Śniadanie, przyjmowanie uczestników

Godz. 9.00 Rozpoczęcie sesji
Siedliska chronione w lasach Polski zachodniej - przegląd, podstawy identyfikacji i ochrony
(Paweł Pawlaczyk)

Godz. 10.30 Przerwa

Godz. 10.45 Ochrona i zagospodarowanie olsów, lasów łegowych i grądów (Mirosław Grzyb)
Ochrona i zagospodarowanie buczyn (Marek Maciantowicz)
Ochrona i zagospodarowanie borów i brzezin bagiennych (Robert Stanko)
Ochrona łąk, muraw, wrzosowisk i wydm (Andrzej Jermaczek)
Ochrona mokradeł nieleśnych (Robert Stanko)

Godz. 13.00 Obiad

Godz. 14.00 Podstawy ochrony siedlisk gatunków "Natury 2000" (Paweł Pawlaczyk, Andrzej Jermaczek)
Urządzeniowo-leśne możliwości ochrony siedlisk chronionych (Paweł Pawlaczyk)
Przydatność form ochrony przyrody dla ochrony siedlisk chronionych (Andrzej Jermaczek)
Aktualne i przyszłe możliwości finansowania ochrony (Mirosław Grzyb)

Godz. 16.00 Zakończenie

Wszystkich uczestników obowiązuje nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego wypełnionej karty zgłoszenia (odrębnej dla każdej zgłaszanej osoby) oraz dokonanie na konto Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348, lub do kasy Klubu opłaty za uczestnictwo. Na przelewie proszę zaznaczyć "sesja 3 marca ". W ciągu 7 dni od otrzymania karty zgłoszenia i wpłaty prześlemy Państwu fakturę. Warunkiem wystawienia faktury jest jednak wpłynięcie należności na nasze konto. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe (dysponujemy około 80 miejscami) zastrzegamy, że w przypadku dużego zainteresowania spotkaniem przyjmiemy tylko osoby, które w terminie dopełnią formalności. Po 20 lutego będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (068 3828236) możliwości przyjęcia.
Koszt uczestnictwa w sesji jest zróżnicowany, uzależniony od pory przyjazdu i rodzaju rezerwowanego noclegu. Zryczałtowane opłaty za udział podano na karcie zgłoszenia.
Sesja odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku "Leśnik". Do Łagowa można dojechać własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina (informacja o odjazdach autobusów w Świebodzinie - 068 3822693).

Zgłoszenie uczestnictwa w sesji: Siedliska chronione i siedliska Natury 2000 w gospodarce leśnej - identyfikacja, inwentaryzacja, ochronaImię i nazwisko: .............................
Adres: ........................
Telefony kontaktowe: ..........
e-mail..............................

proszę zaznaczyć:
 • PRZYJAZD 2 MARCA, NOCLEG W POKOJU 1 OSOBOWYM: (190 zł)
 • PRZYJAZD 2 MARCA, NOCLEG W POKOJU 2 OSOBOWYM: (170 zł)
 • PRZYJAZD 3 MARCA: (90 zł)
  Uwaga ! Podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku VAT, do wybranej opcji należy doliczyć 22% i tak otrzymaną kwotę wpłacić na konto Klubu Przyrodników w BZ WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 lub do kasy Klubu

  Kwotę ...................... zł wpłacono dnia ........................

  Fakturę proszę wystawić dla:..........................
  NIP .............
  Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

  Uwagi ..............................................................................................................................................................................................

  podpis


  Proszę wysłać pocztą na adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, faksem pod numer 0683828236 lub e-mailem: lkp@lkp.org.pl