KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Zobacz Komunikat nr 1 o tej sesji] [Strona główna LKP]
Świebodzin, 5 marca 2002

W dniach 5 - 7 kwietnia 2002 (piątek, sobota, niedziela) w Łagowie Lubuskim organizujemy sesję pt.:

Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody

Poniżej przedstawiamy program spotkania (kursywą zaznaczono krótkie komunikaty)

Piątek, 5 kwietnia

10.30 ˇ Otwarcie sesji
ˇ Paweł Pawlaczyk - Środowisko społeczne obiektów chronionych: elementy analizy i kształtowania
ˇ Ewa Krasicka-Korczyńska - Co jest podstawą sukcesu w ochronie przyrody?
ˇ Mariusz Kistowski - Ochrona przyrody w polskich strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego
- między przymusem a chęciami

12.00 ˇ Przerwa

12.30 ˇ Jacek Potocki - Postrzeganie ochrony przyrody przez nieprzyrodników
ˇ Andrzej Jermaczek - Uspołecznienie ochrony przyrody - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
ˇ Magdalena Dąbkowska - Wpływ świadomości społecznej na skuteczność ochrony na przykładzie
wybranych użytków ekologicznych

14.00 ˇ Obiad

15.00 ˇ Karolina Królikowska - Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych
- wstępne wyniki badań
ˇ Feliks Kaczanowski - 10 lat zabiegów o powiększenie Słowińskiego Parku Narodowego
ˇ Danuta Jermaczek - Łagowski Park Krajobrazowy - poszukiwanie kompromisów
ˇ Jarosław Pająkowski - Społeczeństwa lokalne a park krajobrazowy na przykładzie
Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Wisły

17.00 ˇ Przerwa

17.30 ˇ Przemysław Czajkowski - Działalność Globalnego Funduszu Środowiska w zakresie ochrony
przyrody w latach 1994 - 2002
ˇ Mirosław Jędrzejewski, Ireneusz Mirowski - Ochrona przyrody szansą dla lokalnych społeczności
- wnioski wynikające z doświadczeń EkoFunduszu
ˇ Natalia Trzcinka - Kluczowe elementy w zarządzaniu strefami buforowymi w lasach tropikalnych
ˇ Tomasz Heese - Czy erę zanieczyszczeń mamy za sobą?

19.00 ˇ Kolacja

20.00 ˇ Ognisko

Sobota, 6 kwietnia


8.00 ˇ Śniadanie

9.00 ˇ Magdalena Pietruszyńska. Andrzej Bereszyński, Aleksandra Kraśkewicz - Człowiek i wilk
- czy drapieżnik może zaakceptować drapieżnika?
ˇ Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek - Uprzedzić konflikty - kompleksowy program ochrony wilka
w Beskidach Zachodnich
ˇ Magdalena Bartoszewicz - Wydry i sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi a ludźmi
ˇ Bartłomiej Gołdyn - Lisy i ludzie
ˇ Zdzisław Bednarz - Jak wykorzystać w ochronie przyrody strach przed żmijami

10.30 ˇ Przerwa

11.00 ˇ Michał Falkowski - Charyzmatyczne gatunki w skutecznej ochronie przyrody na Nizinie
Południowopodlaskiej - szansa czy utopia?
ˇ Ireneusz Kaługa - Bocian biały gatunkiem charyzmatycznym w ochronie przyrody
ˇ Piotr Tryjanowski - Czy można skutecznie chronić gatunki mało znane i nie charyzmatyczne -
doświadczenia z programu ochrony dzierzb
ˇ Tomasz Heese - Przez żołądek do serca - o ochronie niektórych gatunków ryb
ˇ Piotr Zduniak, Lechosław Kuczyński - Regulacja liczebności populacji wrony siwej
w Parku Narodowym Ujście Warty - czy przyrodzie trzeba pomagać?

13.00 ˇ Obiad

14.00 ˇ Zbigniew Wilczek, Edyta Sierka - Projekt utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego
w Bielsku - Białej w obliczu zagrożeń wynikających z lokalizacji hipermarketu w jego sąsiedztwie
ˇ Joanna Pokorny, Przemysław Pokorny - Stan i zagrożenie wilgotnych łąk w Krowiarkach
(Sudety Wschodnie)
ˇ Jan Stępiński - W obronie rzeki Warty - lokalna inicjatywa samorządowa
ˇ Paweł Kwiatkowski - Działalność górnicza na Wzgórzu Połom (Sudety) - interesy gminy,
a strategia ochrony przyrody

15.30 ˇ Przerwa

16.00 ˇ SESJA POSTEROWA

Zgłoszone postery:
ˇ Paweł Najfeld, Zbigniew Wilczek - Proponowane formy ochrony przyrody na terenie
wzgórza Grojec w Kotlinie Żywieckiej
ˇ Piotr Stolarczyk - Wpływ środowiska i czynników socjoekonomicznych na występowanie
wybranych patogenów
ˇ Klara Tomaszewska - Torfowiska to przecież historia nie tylko roślinna

17.00 ˇ DYSKUSJA GENERALNA

18.00 ˇ Kolacja

19.00 ˇ Spotkanie towarzyskie

Niedziela, 7 kwietnia

8.00 ˇ Śniadanie

9.00 ˇ Wycieczka przyrodnicza

14.00 ˇ Powrót z wycieczki, obiad

Wszystkich uczestników, także tych, którzy zgłosili wystąpienia, obowiązuje nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca wypełnionej karty zgłoszenia (odrębnej dla każdej zgłaszanej osoby) oraz dokonanie na konto Lubuskiego Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348, lub do kasy Klubu opłaty za uczestnictwo. Na przelewie proszę zaznaczyć "sesja 5-7 kwietnia". W ciągu 7 dni od otrzymania karty zgłoszenia i wpłaty prześlemy Państwu fakturę. Warunkiem wystawienia faktury jest jednak wpłynięcie należności na nasze konto. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe (dysponujemy około 80 miejscami) zastrzegamy, że w przypadku dużego zainteresowania spotkaniem przyjmiemy tylko osoby, które w terminie dopełnią formalności. Po 25 marca zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (068 3828236) możliwości przyjęcia.
Koszt uczestnictwa w sesji jest zróżnicowany, uzależniony od tego, czy jesteście Państwo autorami wystąpień, od pory przyjazdu i rodzaju rezerwowanego noclegu. Zryczałtowane ceny noclegów, posiłków oraz opłaty za udział w wycieczce podano na karcie zgłoszenia. Jak co roku, autorów referatów, komunikatów i poste-rów (tych, które znalazły się w programie) zwalniamy z wpisowego. Pozostałych uczestników obowiązuje wpłata kwoty 80 zł (+ 22%VAT).
Sesja odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku "Leśnik". Proponujemy Państwu pięć kategori noclegów, różniących się standardem i ceną (patrz karta zgłoszenia). W przypadku dużego zainteresowania sesją i wcześniejszego wyczerpania jakiejś kategorii noclegów będziemy Państwu telefonicznie lub pocztą elektroniczną proponować inne rozwiązania. Uczestników będziemy przyjmować od godz. 17.00 w czwartek 4 kwietnia. Do Łagowa można dojechać własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina (informacja o odjazdach autobusów w Świebodzinie - 0-6838 22693). W piątek o godz. 9.40 sprzed dworca PKP w Świebodzinie odjedzie do Łagowa podstawiony przez nas autobus (skomunikowany z pociągiem z Poznania). W niedzielę podstawiony przez nas autobus odjedzie z Łagowa o godz. 15.00 i do Świebodzina przyjedzie około godz. 15.20. Zapraszamy !
Zgłoszenie uczestnictwa w sesji "Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody" organizowanej
przez Lubuski Klub Przyrodników w Łagowie Lubuskim w dniach 5-7 kwietnia 2002


Imię i nazwisko: .....................................................................................................

Adres: ......................................................................................................

......................................................................................................

Telefony kontaktowe: ..............................
e-mail .................................

Proszę o zarezerwowanie następujących świadczeń (podkreślić!):

NOCLEGI:

Wariant A1, pokój 1 osobowy Ośr. Leśnik 4/5.04 (60 zł) 5/6.04 (60 zł) 6/7.04 (60 zł)

Wariant A2, pokój 2 osobowy Ośr. Leśnik 4/5.04 (40 zł) 5/6.04 (40 zł) 6/7.04 (40 zł)

Wariant B1, pokój 1 osobowy Ośr. Defka 4/5.04 (30 zł) 5/6.04 (30 zł) 6/7.04 (30 zł)

Wariant B2, pokój 2 osobowy Ośr. Defka 4/5.04 (25 zł) 5/6.04 (25 zł) 6/7.04 (25 zł)

Wariant B3, pokój 3-4 osobowy Ośr. Defka 4/5.04 (20 zł) 5/6.04 (20 zł) 6/7.04 (20 zł)


WYŻYWIENIE: 4.04 kolacja (10 zł)

5.04 śniadanie (10 zł) obiad (15 zł) kolacja (10 zł)

6.04 śniadanie (10 zł) obiad (15 zł) kolacja (10 zł)

7.04 śniadanie (10 zł) obiad (15 zł) Proszę o posiłki wegeteriańskie:

WYCIECZKA: (30 zł) WPISOWE: Tak (80 zł) Nie (autor) ŢUwaga ! Podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku VAT. Do cen noclegów, wyżywienia i wycieczki należy doliczyć 7% VAT, do kwoty wpisowego - 22% VAT. Ostateczną kwotę obliczoną w następujący sposób: suma za noclegi, wyżywienie i wycieczkę + 7% VAT + suma wpisowego wraz z podatkiem VAT (22%), prosimy wpisać poniżej (wariant 1). Jeśli ktoś chciałby otrzymać fakturę, w której wszystkie świadczenia zawarte będą w haśle "Udział w sesji" powinien dla obliczenia należności ogólnej zsumować ceny wszystkich świadczeń i dodać do tego 22% VAT (wariant 2).

Łączna kwota opłaty obliczona wg wariantu 1 , wariantu 2 i wynosząca ................. zł wpłacona została przelewem dnia .................... na konto Lubuskiego Klubu Przyrodników w BZ WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 - gotówką do kasy Klubu

Proszę o fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych świadczeń (wariant 1)
bez wyszczególniania świadczeń (wariant 2, 22% VAT od całości kwoty)

Fakturę proszę wystawić dla:...................................................................................................
........................... NIP ....................................................................

Upoważniam Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

Uwagi ........................................................................................................................................................................................................


podpis

Proszę wysłać pocztą na adres: Lubuski Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin lub e-mailem: lkp@lkp.org.pl[Zobacz Komunikat nr 1 o tej sesji] [Strona główna LKP]