LUBUSKI KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Zobacz Komunikat nr 2 o tej sesji] [Strona główna LKP]


Szanowni Państwo !

Ochrona przyrody nie jest działaniem realizowanym w próżni. Praktyka wskazuje, że plany działań z jej zakresu muszą uwzględniać nie tylko uwarunkowania merytoryczne - funkcjonowanie układów ekologicznych - ale i środowisko społeczne, w jakim mają być realizowane. Z roku na rok w coraz większym stopniu konieczność dostrzegania, rozumienia i uwzględniania tych wpływów wydaje się coraz bardziej paląca.
W dniach 5-7 kwietnia organizujemy w Łagowie kolejną wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Zapraszamy do dyskusji na temat:

Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody


Na podstawie własnych badań, doświadczeń, projektów ochroniarskich, ale i niepowodzeń, prosimy o odpowiedzi na pytania:

Rozmiar: 5120 bajtów
 • W jakim stopniu uwarunkowania społeczne wpływają na powodzenie lub niepowodzenie poszczególnych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody ?
 • Jakie jest rozpowszechnienie i rola stereotypów w wiedzy o strukturze i funkcji układów ekologicznych. Jaką żywotność w świadomości naukowców i nauczycieli mają obalone paradygmaty i idee naukowe ? Jak rozpowszechniają się i zaszczepiają w społeczeństwie nowe kon-cepcje z zakresu przyrodoznawstwa ? Jak to wszystko wpływa na stopień zrozumienia przyrody ?
 • Jaki jest krąg społeczny wpływający na sukces lub niepowodzenie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody ? Jaka jest jego struktura ? Jakie elementy są najważniejsze ? Czy liczy się w nim tylko "lokalna społeczność"?
 • Jakie są wpływy "środowiska naukowego" w ochronie przyrody ? Jakie jest to środowisko, jakie ma cechy, jak można na nie wpływać ? A jaka jest struktura, funkcjonowanie i możliwości wpływania na "środowisko urzędnicze" ?
 • Jak przekonywać do ochrony przyrody, by robić to skutecznie ? Jak przełamywać stereotypy i uprzedzenia do tych elementów przyrody, które nie cieszą się społeczną sympatią ? Jak chronić bagna, myszy, pająki, żmije, wilki i gady ?
 • Jaka jest rola "gatunków charyzmatycznych" w skutecznej ochronie przyrody ? W jakich wypadkach mogą one funkcjonować jako "gatunki parasolowe", gdy ich ochrona zapewnia byt wielu innym gatunkom ? W jakich przypadkach to się nie uda ? Czy ochrona "gatunku charyzmatycznego" może znaleźć się w konflikcie z innymi celami ochrony przyrody ?
 • Jak zapewniać stabilne i trwałe finansowanie czynnej ochrony przyrody lub takich form gospodarowania które są jej równoważne ? Jak budować systemy przyrodniczo-ekonomiczne gwarantujące trwałą i stabilną ochronę czegokolwiek ? Jaka jest rola i znaczenie turystyki przyrodniczej dla ochrony przyrody ?
 • W jakim kierunku ewoluuje społeczeństwo i poszczególne jego składniki ? Co to znaczy dla ochrony przyrody?

  Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji - referaty (do 30 minut), komunikaty (10 minut) i postery. Na zgłoszenia, z podaniem tytułu wystąpienia, imienia, nazwiska i adresu autora oraz krótkiego, 2-3 zdaniowego abstraktu, oczekujemy do 15. lutego 2002. Około 20 lutego roześlemy szczegółowy program. Sesja odbędzie się w Łagowie, tydzień po Wielkanocy, 5-7 kwietnia (piątek - niedziela). Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji, w zależności od wybranej opcji, wyniesie od 200 do 400 zł. Jak zwykle autorów wystąpień zwalniamy z wpisowego. Pełne teksty wystąpień opublikujemy w Przeglądzie Przyrodniczym. Zapraszamy!

  Andrzej Jermaczek i Paweł Pawlaczyk


  [Zobacz Komunikat nr 2 o tej sesji] [Strona główna LKP]