opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Opracowania

Ekolodzy blokują budowę dróg?

17 października 2017 min
(galeria fotografii)

W mediach pojawia się sporo informacji na temat wstrzymania budowy dróg z winy ekologów.

 

W mediach pojawia się sporo informacji na temat wstrzymania budowy dróg z winy ekologów. A to znaleziono jakiegoś ślimaczka i wstrzymano budowę obwodnicy Poznania, w innym miejscu natrafiono na rybkę i opóźni się budowa wschodniej obwodnicy Warszawy. Zapomina się jednak o dokumencie, którego nie przygotowują ekolodzy, lecz inwestorzy!

Tym dokumentem jest raport oddzialywania inwestycji na środowisko. Zawiera on, poza wieloma informacjami typu hałas czy wpływ na zabytki kultury, część dotyczącą stanu  środowiska w miejscu planowanej inwestycji.


To inwestor finansuje raport, a zatem naj częściej zleca go firmie, która powinna go wykonać rzetelnie. Ponieważ rynek zamowień na raporty w ostatnim czasie bardzo się rozwinął, "specjalistów" od ich pisania jest rownież wielu.

Stosując więc zasadę "trzech B" - byle jak, byle kto, byle za jakie pieniądze - powstają raporty, które przygotowują pscudospecjaliści, którzy o wspomnianym ślimaczku dowiadują się dopiero z prasy lub gdy Regionalna Dyrekcja Ochrony  Środowiska nakaże uzupełnienie raportu o rzetelny opis  środowiska przyrodniczego.

Wykonana fachowo ocena stanu środowiska przyrodniczego w raporcie nie przysporzy kłopotow inwestorom. Jednak należy pamiętać, że opis powinien zawierać wykonaną przez fachowego botanika ocenę stanu roślinności.
Z fauną jest gorzej, bo tu nie ma omnibusow i każda grupa zwierząt wymaga rzetelnego opisu specjalisty.

Aby fachowo opisać ryby, potrzeba ichtiologa, ptaki - ornitologa, płazy i gady herpetologa, a w przypadku mięczakow (np. ślimakow) - malakologa.
Raport dla obwodnicy Poznania zapewne wykonany był, w  części opisującej ślimaki, nie przez malakologa, lecz "speca od wszystkiego".
Spotkałem się już z takimi tytułami wpisanymi pod raportami, jak "biegły z listy Wojewody" (choć od dawna nie ma takiej listy), "doradca
rolno- środowiskowy" (zna się na uprawie roli, a nie na ślimakach), "biolog środowiskowy" (ma ogólne pojęcie o procesach zachodzących w przyrodzie, a nie cytowanym ślimaku).

A zatem to nie ekolodzy, ale niefachowo przygotowane raporty przysparzają kłopotow inwestorom.

Drodzy inwestorzy, zanim zapłacicie za raport, sprawdzajcie, czy firma, która go wykonała, posiada zaplecze fachowe, unikniecie wówczas problemow z ekologami.

Sławomir Chmielewski
doktor nauk biologicznych burmistrz Mogielnicy, ekolog

tytul: Poprawa jakości powietrza w europejskich miastach przełoży się na znaczne korzyści zdrowotne tytul: Zmiana klimatu w Bundestagu – złość i rozczarowanietytul: Recykling Daje Owoce - start nowej edycji akcjitytul: NAJWAŻNIEJSZE​ ​PROBLEMY​ ​WYNIKAJĄCE​ ​Z​ ​PROJEKTU​ ​USTAWY O​ ​„JAWNOŚCI”​ ​ŻYCIA​ ​PUBLICZNEGOtytul: Dolny Śląsk się dusi. Potrzebujemy uchwał antysmogowych jak powietrza!tytul: Wielkopolska: Odchodzenie od węgla jest pewne.tytul: Powódź w Elblągu – wrzesień 2017tytul: Spotkania i wystawy pod znakiem recyklingu!
view_list  inne artykuły z tematu Opracowania:
mh

Powrót do rajskiego ogrodu

Człowiek długo uważany był za ulubieńca Boga, z tego tytułu ciesząc się przewagą nad wszystkimi innymi jego stworzeniami. I nawet kiedy ta wizja świata straciła swoją moc, wyższości człowieka nie podawaliśmy w wątpliwość. Dopiero dziś, w imię etyki równościowej, kwestionuje się starą hierarchię żywych bytów.

mh

Życie kulturalne i sposoby spędzania czasu wolnego Polaków

Polacy najchętniej swój czas wolny spędzają przeglądając internet (75%) oraz oglądając telewizję (66%). Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w kulturze. Sympatycy Platformy Obywatelskiej prowadzą bardziej aktywne życie kulturalne niż zwolennicy obozu rządzącego – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

mh

Przyjdzie dzień sądu

Polskie służby inwigilowały organizacje pozarządowe? Zasugerował to wiceminister gospodarki morskiej Paweł Brzezicki podczas debaty dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej.

mh

WODNY PORZĄDEK W MIASTACH

Zarządzanie zasobami wody w sposób zrównoważony może być dużo bardziej efektywne przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi poprawiających działanie systemów wodociągowych

mh

Raport otwarcia - odpowiedź ministerstwa na stanowisko byłych ministrów środowiska

Poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa Środowiska na przedstawione przed kilkoma dniami wspólne stanowisko czterech byłych ministrów środowiska (z okresu rządów PO-PSL), dotyczące „Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska”.

mh

Byli ministrowie odpierają zarzuty obecnego Ministra Środowiska - Jana Szyszko

Bilans otwarcia sygnowany przez obecnego Ministra Środowiska jest jednostronny, nierzetelny i tendencyjny – jednogłośnie stwierdzili podczas wspólnej konferencji prasowej byli szefowie tego resortu z lat 2007-2015

 

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.