opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Zieloni

Transformacja energetyczna racją stanu Polski

21 czerwca 2017 min
(galeria fotografii)

Komunikat prasowy Partii Zieloni

Warszawa, 21 czerwca 2017 r.

Komunikat prasowy Partii Zieloni

Transformacja energetyczna racją stanu Polski

Za brak polityki energetyczno-klimatycznej na miarę XXI w odpowiadają wszystkie partie od SLD przez PO, PSL po PiS, które rządziły Polską od momentu wejścia do UE. Główną przyczyną tego było i jest błędne odczytywanie roli węgla w polskiej energetyce, strach przed siłą górników i problemami społecznymi związanymi z restrukturyzacją sektora energetycznego i gospodarki.

Rząd PiS prowadzi politykę podporządkowywania się korporacjom węglowym. To polityka niespójna, zaściankowa i kosztowna. Rząd podpisał porozumienie klimatyczne w Paryżu, licząc nierealnie, że można mieć czysty węgiel i za pomocą leśnictwa zbilansować emisje gazów cieplarnianych. Jednocześnie samotnie kwestionuje ambitne działania proklimatyczne krajów UE, przegrywając kolejne bitwy.

- Zieloni jako jedyna partia w Polsce od momentu powstania w 2003 r. jednoznacznie i stanowczo opowiada się za energetyką odnawialną i rozproszoną oraz szybkim odchodzeniem od uzależnienia od węgla – mówi Miłka Stępień, ekspertka Partii Zieloni ds. polityki energetycznej.

Brak spójnej polityki transformacji energetycznej wraz z odchodzeniem od węgla, rodzi szereg problemów w tym, m.in.: złe i nieefektywne alokacje środków w nowe moce węglowe, niezrozumiałą dyskryminację wybranych odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe), hamowanie innych (fotowoltaika), które w świecie rozwijają się najszybciej, nadmierene obciążenie budżetu, ale też firm państwowych, dotacjami do węgla oraz nieuzasadnione obciążanie konsumentów poprzez taryfy, w których te dotacje są ukrywane, blokowanie OZE i rynku prywatnych inwestorów i prosumentów, którzy gotowi są szybko inwestować.

Miłka Stępień, która pochodząca z Konina z rodziny górniczej, komentuje: Dziś najbardziej zagrożonym są regiony odkrywek węgla brunatnego, a w szczególności Zagłębie Konińskie i ZE PAK. Jako współodpowiedzialni za dramatyczną suszę w Wielkopolsce, która m.in. uderza w podstawy życia wielu rolników i ich rodzin; tamtejszy samorząd, biznes i obywatele pilnie sami muszą podjąć trud debaty i propozycji dla transformacji energetycznej – tłumaczy.

Partia Zieloni uważa, że sytuacja, trwająca już od lat, w której kolejne rządy w Polsce nie określiły dokładnie kierunku, w którym kraj podąża w zakresie polityki energetycznej i walki ze zmianami klimatu, jest skandaliczna i stanowi istotne zagrożenie dla polskiej racji stanu.*

- Dziś wspólnie w trybie pilnym, ponad podziałami, w imię racji stanu Polski rząd PIS i opozycja winni opracować w Parlamencie i przyjąć po dyskusji z obywatelami polską politykę energetyczno-klimatyczną, która ustalałaby krótko, średnio i długoterminowe działania do 2050 r. w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i odejścia od energetyki węglowej – wyjaśnia Radosław Gawlik, współzałożyciel Partii Zieloni, były wiceminister ochrony środowiska.

Zieloni widzą trzy obszary przemian, prowadzące do nowoczesnej energetyki oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energetyki w następujących sferach:

  1. Bieżącej polityki energetycznej – wycofania się z inwestowania w nowe elektrownie węglowe i jądrowe oraz osłabienie presji inwestowania w sieci wysokich napięć.
  2. Rozwoju nowych rynków energii – niezależnych inwestorów prywatnych i spółdzielczych oraz energetyki prosumenckiej: obywatelskiej i biznesowej.
  3. Przebudowy rynku energii elektrycznej, opartego obecnie na taryfach, w których ukryte jest dotowanie nieefektywnego węgla, w rynek otwarty i konkurencyjny.

- Uważamy walkę o mądrze przeprowadzoną transformację energetyczną i gospodarczą w Polsce oraz działania zapobiegające zmianom klimatycznym za najważniejsze wyzwania naszych czasów i będziemy dążyć wszystkimi siłami do podjęcia koniecznych zobowiązań i działań w tym zakresie – podkreślają działacze Partii Zieloni.

Kontakt:

  • Miłka Stępień
  • Radosław Gawlik
  • Paweł Pomian

*Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni „Transformacja energetyczna racją stanu Polski”, dostępne: http://partiazieloni.pl/transformacja-energetyczna-racja-stanu-polski/

Prezentacja dr Miosławy Stępień i Radosława Gawlika "Transformacja energetyczna - rqacją stanu Polski"

tytul: Cycling Recycling w Szczecinie! Zapraszamy 31 lipca!tytul: Nowe prawo wodnetytul: List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskichtytul: ECO-MIASTO 2017tytul: VII Recykling Rejs finał na Wiśle!tytul: Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwojutytul: Działania ministra Jana Sz. pod lupą ekspertów UNESCOtytul: Rower ma 200 lat
view_list  inne artykuły z tematu Zieloni:
mh

Chcemy centrum kultury i sportu na Gajowicach

Wrocławscy Zieloni kontynuują swoje działania w obronie działki i budynku dawnego V liceum przy ul. Grochowej 13. Nie zgadzają się na sprzedaż gruntu dla dewelopera.

mh

Partia Zieloni idzie do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

9 października odbyła się konferencja Partii Zieloni w Wałbrzychu z udziałem przewodniczącej Partii, a także kandydatki na prezydenta Wrocławia - Małgorzaty Tracz. Kandydaci na zielonych radnych sejmikowych przedstawili główne postulaty, z którymi kandydują do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

mh

Zamiast elektrowni atomowej sieć instalacji prosumenckich i szybki rozwój odnawialnych źródeł energii.

Zjednoczona Lewica przedstawiła swój plan transformacji energetycznej Polski.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.