Wersja PDF (do druku) Wersja PDF
(do druku)
Poprzednia stronaPoprzedni podrozdział Następny podrozdziałNastępna strona

Walory turystyczno-rekreacyjne Wrocławia i okolic

Wrocław jako "miasto zieleni i mostów" posiada znaczne walory wypoczynkowe. Miasto położone nad Odrą i jej dopływami - Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą mogłoby mieć znakomite warunki do wypoczynku nad wodą, gdyby nie duże zanieczyszczenie tych wód. Wykorzystywane są głównie tereny nadrzeczne na space-ry i plażowanie, ponadto Odra z odnogami - dla żeglugi pasażerskiej (rejsy wycieczkowe) i sportów wodnych. Rzeki miasta i związane z nimi mosty stanowią ważny, atrakcyjny element krajobrazowy Wrocławia.

Zieleń wrocławska, stanowiąca duże bogactwo miasta, przedstawiona została przez J. Sarosieka (1991). Wśród terenów zielonych dominują lasy i parki leśne, drugie miejsce pod względem powierzchni zajmują ogrody działkowe. Z uwagi na bliskość i swoje funkcje rekreacyjne najpopularniejszymi miejscami aktywnego wy-poczynku Wrocławian są parki. (patrz ramka)

Bardzo popularnym miejscem wypoczynku jest Ogród Botaniczny, a także, w połączeniu ze zwiedzaniem, Ogród Zoologiczny.

W okolicach Wrocławia do najatrakcyjniejszych terenów z punktu widzenia wypoczynku należą Wzgó-rza Trzebnickie i Masyw Ślęży.

Głównymi walorami Wzgórz Trzebnickich jest urozmaicona rzeźba terenu, znaczne nasłonecznienie południowych stoków i ciekawe obszary leśne. Okolice Obornik są mniej zróżnicowane wysokościowo, ale w dużym stopniu zalesione, natomiast okolice Trzebnicy są najciekawszą partią Wzgórz Trzebnickich, ale prawie zupełnie bezleśną.

Masyw Ślęży, którego największą kulminację tworzy Ślęża (718 m. n.p.m.), jest niemal w całości porośnięty lasem. Duże wysokości względne, znaczna liczba dni z opadem śnieżnym stwarzają dość dobre warunki narciarskie. Masy Ślęży posiada status parku krajobrazowego.

Znaczniejsze walory wypoczynkowe posiadają ponadto tereny nadodrzańskie (z projektowanym par-kiem krajobrazowym) oraz większe kompleksy leśne w okolicach Milicza i Twardogóry. Rzeka Odra, mimo wysokiego stopnia zanieczyszczeń, stwarza możliwości żeglugi pasażerskiej. Możliwości uprawiania wędrówek kajakowych wiążą się z rzekami - Baryczą (Park Krajobrazowy Doliny Baryczy), Bystrzycą (Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy), Ślęzą, Oławą i Widawą.

Wyjazdy weekendowe (świąteczne) połączone są często ze zwiedzaniem ciekawych obiektów krajoznawczych. W okolicach Wrocławia jest ich dużo. Do miejscowości i obiektów krajoznawczych o znaczeniu ponadregionalnym należą Brzeg Dolny, Krobielowice, Lubiąż, Milicz (w tym "Stawy Milickie"), Oleśnica, Oława, Sobótka (w tym góra Śleża), Sułów, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Wojnowice, Wołów (Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy), Żurawina. W rejonie Masywu Ślęży i Wzgórz Trzebnickich przebiega szereg ciekawych krajobrazowo dróg.

Zagospodarowanie Wrocławia i okolic na potrzeby wypoczynku codziennego i świątecznego Poprzednia stronaPoprzedni podrozdział Następny podrozdziałNastępna strona

Możliwości wypoczynku związanego z kąpielami wiążą się z 16 obiektami we Wrocławiu (Tab. 10). Największymi i najbardziej popularnymi obiektami letnimi we Wrocławiu są: kąpielisko "Morskie Oko", Gli-nianki Pilczyckie i zespół basenów przy ul. Wejherowskiej. Przez cały rok dużym powodzeniem cieszą się kryte baseny. Odczuwa się ich niedostatek, podobnie jak obiektu typu "aquaparkowego". Ośrodki sportów wodnych zlokalizowane są głównie przy ul. Na Grobli i Wybrzeżu Wyspiańskiego, nastawione są jednak głównie na zajęcia treningowe. "Żegluga na Odrze" proponuje ponadto atrakcyjne krajobrazowo rejsy spacerowe po Wrocławiu. Duża liczba Wrocławian wybiera możliwości plażowania oraz spacerów pieszych i rowerowych na terenach nadodrzańskich, leśnych i parkowych. Spacerom i korzystaniu z rowerów sprzyjają teraz prace nad zabezpiecze-niem przeciwpowodziowym miasta i tworzone ścieżki rowerowe. Wskazane jest dalsze wzbogacanie tej oferty oraz wyposażanie terenów w proste urządzenia rekreacyjne i placówki gastronomiczno-rozrywkowe. Swoich możliwości na terenach nadodrzańskich poszukują wędkarze, choć utrzymujący się wysoki stopień zanieczysz-czenia wód nie sprzyja temu.

Tabela 10. Kąpieliska i baseny kąpielowe we Wrocławiu

L.p.Nazwa obiektuAdres
1.Brochówul. Polna 10
2.Glinianki, MOSiRul. Kosmonautów
3.Kłokoczyce, MOSiRul. Kłokoczycka
4.Różanka, Ośrodek Wypoczynkowy nad Odrąul. Pasterska 2
5.Morskie Oko, MOSiRul. Chopina 27
6.Śląsk (baseny kryte)ul. Racławicka 62
7.Śląsk, WKS "Śląsk"ul. Skarbowców 23
8.Ślężaul. Ślężna 76
9.Wejherowska, MOSiRul. Wejherowska 2
10.Oporówul. Harcerska 2
11.Oławkaul. Na Niskich Łąkach
12.Baseny kryte Miejskich Zakładów Kąpielowychul. Teatralna 10/12
13.Basen kąpielowy (kryty) Akademii Ekonomicznejul. Czajkowskiego 109
14.Basen kąpielowy (kryty) Wyższej Szkoły Oficerskiej 
15.Basen kąpielowy (kryty) "Gem"ul. Baudouina de Courtenay 16
16.Baseny kąpielowe (kryte) Akademii Wychowania Fizycznego*ul Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski)

Źródło: Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002
* uruchomiony w 2002 r.
- nie ujęto małych basenów w hotelach "Wrocław" i "Maria Magdalena"

W okolicach Wrocławia znajduje się 11 kąpielisk i basenów kąpielowych (Tab. 11). Największym po-wodzeniem cieszą się Biały Kościół k. Strzelina, Boguszyce k.Oleśnicy, Jelcz-Laskowice (kryty basen i natural-ne niestrzeżone kąpielisko), Milicz-Karłowo i Sulistrowice. Oferta wypoczynku nad wodą w okolicach Wrocła-wia jest jednak ograniczona, jak na potrzeby tak dużego miasta. Letnia weekendowa oferta obejmuje również wędrówki piesze, rowerowe i samochodowe, w szczególności w rejonie Masywu Ślęży, Wzgórz Trzebnickich i lasów milickich, a także wędkowanie, rekreację jeździecką, zbieranie grzybów i runa leśnego. Zaplecze nocle-gowe dla turystyki weekendowej stanowią przede wszystkim. zespoły domków turystycznych i campingi, m.in. w Białym Kościele, Boguszycach, Jelczu-Laskowicach, Miliczu-Karłowie, Obornikach Śl., Osoli, Sulistrowi-cach, Sułowie, Trzebnicy i Wilczynie Leśnym.

Tabela 11. Kąpieliska i baseny kąpielowe w okolicach Wrocławia

L.p.Miejscowość, nazwa obiektuAdres
1.Biały Kościół koło Strzelina 
2.Boguszyce koło Oleśnicy 
3.Brzeg Dolny (pływalnia "Aquasport")ul. Wilcza 8
4.Jelcz - Laskowice (kryta pływalnia)ul. Partyzantów 1
5.Milicz - Karłowoul. Poprzeczna 13
6.Mojęcice koło Wołowa 
7.Oborniki Śląskieul. Poniatowskiego
8.Oleśnicaul. Spacerowa 20
9.Sulistrowice k. Sobótki 
10.Trzebnicaul. Leśna
11.Wilczyn Leśny koło Obornik Śląskich 

Źródło: Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002

W okresie zimowym rekreację czynną mieszkańców Wrocławia umożliwiają kryte baseny kąpielowe, sztuczne lodowiska, hale sportowe (w tym z kortami tenisowymi, Tab. 12). Szczególnie popularne są dwa wro-cławskie sztuczne lodowiska, przy ul. Weherowskiej i ul. Spiskiej. Liczbę tych urządzeń nie można jednak uznać za wystarczającą.

Tabela 12. Inne ważniejsze obiekty sportowo-rekreacyjne we Wrocławiu

L.p.Rodzaj obiektuAdres
Hale sportowo-widowiskowe
1.Hala Ludowaul. Wystawowa 1
2.Hala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznegoul. Paderewskiego 35
3.Hala Sportowa "Invest Sport"ul. Kozanowska
4.Kartodrom. Kryty Tor Kartingowyul. Hermanowska
5.Orbitaul. Wejherowska 2
Sztuczne lodowiska
1.Lodowiskoul. Wejherowska 2
2.Lodowiskoul. Ślężna 1
Kryte korty tenisowe
1.Hala sportowa "Invest Sport"ul. Kozanowska
2.Hala ul. Badouina de Cortenay
3.Korty "Pod Balonem"ul. Pułtuska
4.Korty na Stadionie Olimpijskimul. Paderewskiego 35

Źródło: Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002

Główną formą rekreacji czynnej w okresie zimowym pozostają spacery po terenach parkowych, leśnych i nadodrzańskich. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej tereny spacerowe są wykorzystywane również na wę-drówki narciarskie, choć w stopniu ograniczonym. Znaczną liczbę amatorów ma ponadto jazda na łyżwach na zalodzonych rzekach i zbiornikach wodnych.

Zimowe wyjazdy weekendowe poza miasto wiążą się głównie z narciarstwem i saneczkarstwem. Najbardziej popularnym terenem turystyki narciarskiej w okolicach Wrocławia jest Masyw Ślęży. Narciarzom służą 3 wyciągi narciarskie, w tym przy schronisku "Pod Wieżycą" i na Radunię.

Przegląd najbardziej znanych wrocławskich parków

Park BrochowskiPark położony w południowo-wschodniej części Wrocławia przy ul. Centralnej, zajmuje powierzchnię ok. 8 ha, najstarszy zabytkowy park Wrocławia. Godne polecenia: ciekawy układ wodny parku z licznymi mostkami, aleję lipową z okazami Tilia Maximowicziana, nowo założony labirynt grabowy ze skomplikowaną siecią korytarzy, miejsca zabaw dla dzieci.
Park GrabiszyńskiPark położony przy ul. Grabiszyńskiej pomiędzy ul. Hallera i rzeką Ślęzą, powierzchnia 48 ha. Powstał na terenie dawnego cmentarza. Walory parku: zachowana aleja lipowa, place zabaw dla dzieci i ścieżka zdrowia, rozległe polany wypoczynkowe od strony rzeki Ślęzy.
Park LeśnickiPark o powierzchni 21 ha, zlokalizowany w zachodniej części miasta nad rzeką Bystrzycą pomiędzy ul. Średzką i ul. Marszowicką. Park krajobrazowy z zachowanym renesansowym zamkiem. Atrakcją parku jest :malownicze położenie nad rzeką Bystrzycą, stawy parkowe, wiele osobliwości dendrologicznych (największy we Wrocławiu okaz Liriodendron tulipifera), grabowy labirynt, naturalne stanowiska zawilców, plac zabaw dla dzieci .
Park PołudniowyPark położony w południowej części miasta pomiędzy ul. Powstańców Śląskich, Sudecką a torami kolejowymi, o powierzchni ok. 25 ha, park krajobrazowy o dużych walorach kompozycyjnych i dendrologicznych. A w nim: okazy dendrologiczne : Taxodium distichum, Liriodendron tulipifera, Carya ovata, Aesculus hippocastanum Digitata, ogród bylinowy od strony ul. Powstańców Śl. i ul. Waligórskiego, taras widokowy na stawie, miejsce zabaw dla dzieci
Park Polana PopowickaPark położony w zachodniej części Wrocławia przy ul. Popowickiej o powierzchni 16,5 ha, sąsiaduje z dużym osiedlem mieszkaniowym Popowice. Najbardziej zniszczony park w czasie powodzi 1997 r., obecnie odbudowany. Interesujące elementy: ciekawy układ kompozycyjny parku, piękny okaz dębu błotnego Quercus palustris, plac zabaw dla dzieci.
Promenady Staromiejskie Promenady to pierścień zieleni wokół Starego Miasta, powstały po zburzeniu fortyfikacji miejskich na początku XIX wieku, tworząc pas zieleni wzdłuż fosy miejskiej i Odry w postaci alej wysadzonych trzema lub czterema rzędami drzew. Atrakcje to dawne bastiony Wzgórze Polskie i Wzgórze Partyzantów, przyległe parki-ogrody : park Słowackiego, park Kopernika.
Park StrachowickiPark o pwierzchnia 8 ha, położony w zachodniej części Wrocławia, przy ul. Strachowickiej, Zarembowicza i Granicznej. Park krajobrazowy dawne założenie podworskie. Warto zobaczyć ciekawy układ kompozycyjny parku, stawy parkowe, okazy dendrologiczne i pomniki przyrody (Taxodium distichum, Qurecus robur, Qercus palustris), miejsce zabaw dla dzieci.
Park SzczytnickiPark znajduje się we wschodniej części miasta, położony między starą Odrą a ul. Wróblewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Paderewskiego i Różyckiego. Jeden z największych parków Wrocławia , park krajobrazowy o dużych walorach kompozycyjnych i dendrologicznych, zajmuje powierzchnię ok. 100 ha. Warto zobaczyć: wiele osobliwości dendrologicznych między innymi Taxodium distichum, Castanea sativa,Pterocarya fraxinifilia, Pseudolarix amabilis, Tsuga canadensis, Pinus ponderosa.regularne ogrody kwiatowe rejon ul. Kopernika, Mickiewicza, ogród Diany, miejsca zabaw dla dzieci w rejonie ul. Chopina.Na szczególna uwage zasługuje Ogród Japoński położony w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej przy ul. Mickiewicza. Zrewaloryzowany przy współudziale architektów krajobrazu z Japonii, zgodnie z zasadami japońskiej sztuki ogrodowej w latach 1995-1998 r. Jest jednym z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku, jakie pozostały we Wrocławskim Parku Szczytnickim. W 1994 roku władze Wrocławia postanowiły zrewaloryzować Ogród Japoński. O pomoc merytoryczną zwrócono się do Ambasady Japonii w Warszawie. Od 1996 r. rozpoczęto prace rewaloryzacyjne przy udziale specjalistów japońskich z miasta Nagoya (ogrodników, architektów aranżacji kamiennych, architektów ogrodów itd.) Dzięki obecności japońskich specjalistów wszystkie projekty i prace, do najdrobniejszych szczegółów, odpowiadają oryginalnej japońskiej sztuce ogrodowej. Każdy element zrewaloryzowanego ogrodu ma swoje miejsce i znaczenie - często niewidoczne dla Europejczyków. O ile w latach poprzednich ogród ten był japoński tylko z nazwy o tyle teraz Wrocław wzbogacił się o prawdziwy i unikalny w tej części świata żywy fragment japońskiej kultury.Wyjątkowość tego miejsca i przeprowadzonych w ogrodzie prac podkreśla przyznany Gminie Wrocław przez Ministra Kultury złoty i srebrny medal w konkursie na najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych założeń ogrodowych w 2001 roku. Złoty krążek otrzymaliśmy za wzorową pielęgnację Ogrodu Japońskiego, medal srebrny - za prowadzenie prac rewaloryzacyjnych w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Warto nadmienić, że na 11 medali Wrocław zdobył aż 6 (oprócz Gminy również zarządzający tymi obiektami oraz wykonawcy).
Park WschodniPark położony w widłach rzeki Oławy z wejściem od strony ul. Krakowskiej, zajmuje powierzchnię ok. 30 ha, jeden z najmłodszych parków Wrocławia, naturalny, krajobrazowy bardzo zniszczony w czasie powodzi 1997, odbudowany, z placem zabaw dla dzieci nad stawem
Park ZachodniPark położony w zachodniej części miasta w obrębie ulic Lotniczej, Pilczyckiej, Kozanowskiej, Popowickiej, Wejherowskiej o powierzchni ok. 75 ha. Warto zobaczyć: figurę aniołka w pobliżu kościoła przy ul. Pilczyckiej, stanowisko bluszczu pospolitego w części przyległej do cmentarza żydowskiego, polanę widokową w starorzeczu rzeki Odry, boisko do gier sportowych w rejonie ulic Pałucka - Ślężańska, miejsce zabaw dla dzieci małych i starszych.

Literatura

  1. Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław 2001
  2. Marak J., 1999, Budżet czasu wolnego i jego zagospodarowanie przez studentów Wrocławia, (w:) Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wydawnictwo AWF we Wrocła-wiu, Wrocław
  3. Sołtysik M., 1999, Czas wolny młodzieży szkół podstawowych i średnich Wrocławia i jego wykorzystanie na rekreację i turystykę, (w:) Studia nad czasem wolnym miesz-kańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę, Wydaw-nictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław
  4. Wyrzykowski J., 1999, Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym oraz jego wykorzystanie na rekreację i turystykę,(w:) Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław
  5. Wyrzykowski J., 1994, Wypoczynek codzienny i świąteczny mieszkańców Wrocła-wia, (w:) Środowisko Wrocławia. Informator '94, Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia, Wrocław
POPRZEDNIA STRONA GŁÓWNA PDF POCZĄTEK STRONY NASTĘPNA