logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU
"MECENASEM POLSKIEJ EKOLOGII"

Mecenas Polskiej Ekologii

Dziesiąta edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" organizowana pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego została rozstrzygnięta. 6 lutego 2009r. laureatom konkursu wręczono statuetki i certyfikaty, wśród nich było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Konkurs obejmował 5 kategorii: Samorząd Przyjazny Środowisku, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, Promotor Ekologii, Mecenas Polskiej Ekologii i Europejska Nagroda Ekologiczna.

[Rozmiar: 31803 bajtów]

Do 10 edycji konkursu przystąpiło niemal 400 różnych podmiotów w w/w kategoriach. RCEE w Płocku w latach 2005- 2007 uzyskiwało tytuł "Promotora Ekologii". W 2008r. zgłosiło swój udział w konkursie, przedstawiając całokształt prowadzonych działań w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
Regionalne Centrum od 16 lat prowadzi edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując w/w grupy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

[Rozmiar: 221213 bajtów]


Działalność nasza ma zasięg krajowy i obejmuje:
- organizację i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, plenerów,
- inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska,
- czynną ochronę przyrody, zwłaszcza gatunków, którym grozi wyginięcie,
- działalność filantropijna w ramach Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej "Młodzi Razem",
- wydawanie materiałów edukacyjnych,
- prowadzenie biblioteki.

Realizując projekty, staramy się stworzyć wśród ich uczestników platformę współpracy i wymiany doświadczeń, inicjować i realizować działania służące budowaniu świadomości na temat zrównoważonego o rozwoju w środowiskach lokalnych.
Staramy się pokazywać, jak znaleźć harmonię miedzy aspektami: społecznymi, przyrodniczymi, kulturowymi i gospodarczymi - dziś i w przyszłości. Wobec kryzysu gospodarczego w Polsce z niepokojem patrzymy na to, czy będą realizowane przedsięwzięcia służące środowisku przyrodniczemu. Niepokoi nas fakt braku podejmowania konkretnych działań zmierzających do kompleksowej gospodarki odpadami w Regionie Płockim. To poważny problem ekorozwojowy,- przecież wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy wytwarzają odpady, natomiast brak w Regionie wdrażanych nowoczesnych technologii sprzyjających środowisku służących ich odzyskowi i unieszkodliwianiu.
Potrzeba tu odpowiedzialności i partnerstwa wszystkich organów administracji, przedsiębiorstw i społeczności. Deklarujemy udział w tych partnerstwie. Zwracamy także uwagę na takie problemy globalne, do których jako mieszkańcy ziemi się przyczyniamy - są to zmiany klimatyczne i ochrona bioróżnorodności. Dążymy bowiem do tego, aby wykreować ekologiczny wizerunek Mazowsza
współpracując z administracją publiczną, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i instytucjami służącymi ochronie środowiska. Nasz cel - to człowiek przyjazny środowisku, któremu w tym środowisku żyje się dobrze.

W dotychczasowej działalności różnymi formami edukacji ekologicznej objęliśmy ponad 30 tys. osób. W dowód uznania naszej działalności proekologicznej uzyskaliśmy szereg wyróżnień a wśród nich takie, jak: Lider Polskiej Ekologii (1997r.), Promotor Ekologii (2005,2006,2007), "Zielone Jabłko" w konkursie zorganizowanym w Anglii. "Mecenas Polskiej Ekologii" - to bardzo cenne dla nas wyróżnienie, prestiżowa nagroda uzasadniająca konieczność realizacji naszych działań w kierunku zmiany sposobu myślenia i działania społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, mądrego korzystania z bogactw natury, odpowiedniego stosunku do otaczające rzeczywistości, właściwej filozofii życia, a w efekcie wykształcenie racjonalnie myślącego społeczeństwa, działającego aktywnie na rzecz ekorozwoju swoich środowisk. Wiele jeszcze przed nami. Dysponujemy dobrą kadrą, bogatą biblioteką ekologiczną. Zachęcamy do odwiedzenia RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20 - proszę przyjść na nasze zajęcia, wziąć udział w szkoleniach, konkursach, imprezach terenowych.
Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 

ue                                                                                   nfos

PARTNERZY
energa
powiat       agro
zuoklogoinf
wfos
orlen
arf
mlodzi
fio


 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK