opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
RTON

Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice

19 czerwca 2017 min
(galeria fotografii)

W środę 14-tego czerwca Komisja Europejska w komunikacie prasowym poinformowała o wysłaniu do Polski drugiej uzasadnionej opinii

Legnica, Gaj, 16.06.2017

Złych wiadomości dla ZE PAKu ciąg dalszy – druga uzasadniona opinia w sprawie odkrywki Tomisławice

W środę 14-tego czerwca Komisja Europejska w komunikacie prasowym1 poinformowała o wysłaniu do Polski drugiej uzasadnionej opinii, która wzywa krajowe władze do modyfikacji decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice. Jeżeli polskie władze nie podejmą zdecydowanych kroków w ciągu dwóch miesięcy Komisja Europejska skieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po trwającym ponad 8 lat postępowaniu rozpoczętym na wniosek Józefa Drzazgowskiego, Komisja stwierdziła między innymi, że model hydrogeologiczny użyty do modelowania wpływu odkrywki Tomisławice na wody powierzchniowe i podziemne jestnieprawidłowy. Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie bardzo negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 Jezioro Gopło i Ostoja Nadgoplańska oraznaruszenia przepisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Od lat wskazywały na to organizacje ekologiczne, w tym Stowarzyszenie Ekologiczne „EkoPrzyjezierze”. Komisja wzywa Polskę do naprawienia naruszenia prawa i zmiany decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to skutkowało brakiem zgody na rozszerzenie infrastruktury wydobywczej, o które bezskutecznie stara się PAK Kopalnia WęlaBrunatnego Konin S.A. Decyzją z końca kwietnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu nałożyła na inwestora obowiązek przygotowania raportu środowiskowego dla tej inwestycji oraz przeprowadzenia pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko łącznie z udziałem społeczeństwa. PAK KWB Koninodwołała się od decyzji RDOŚ w Poznaniu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

To już drugie odwołanie PAK KWB Konin w tym roku. Pod koniec marca kopalnia odwołała się też od odmownej decyzji RDOŚ, w postępowaniu o wydanie decyzjiśrodowiskowej dla odkrywki Ościsłowo. „Wzywamy wszystkie organy administracji samorządowej i państwowej - poczynając do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Koninie po marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Środowiska o pilne zajęcie się kwestią niezgodnej z przepisami środowiskowymi działalności odkrywki Tomisławice, która od rozpoczęcia swojej działalności pogłębia katastrofę ekologiczną w regionie" - apeluje Józef Drzazgowski, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego "Eko-Przyjezierze"."Konieczna jest interwencja by po pierwsze powstrzymać jak najszybciej dalsze niszczenie środowiska, a w następnej kolejności podjąć próbę kompensacji szkód przyrodniczych spowodowanych przez działalność odkrywki Tomisławice".

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” wraz z Koalicją o tej samej nazwie, którąreprezentuje, apeluje do władz wszystkich szczebli o stworzenie przestrzeni i narzędzi, dzięki którym wszystkie grupy społeczne oraz instytucje z regionu będą miały możliwość wspólnej pracy nad opracowywaniem strategii dywersyfikacji rynku pracy oraz rozwoju dla byłego woj. konińskiego.

Postulujemy o wdrożenie działań umożliwiających miastu Konin, gminom, na terenie których funkcjonują obecnie odkrywki oraz tym, z których pochodzą pracownicy zatrudnieni obecnie w KWB Konin oraz elektrowniach należących do ZE PAKu efektywnych możliwości rozwoju społeczno–ekonomicznego, pomimo zmniejszania się zatrudnienia w sektorze wydobycia węgla brunatnego oraz produkcji energii w oparciu o jego spalanie.

Kuba Gogolewski Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”
Józef Drzazgowski Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Przyjezierze”

1    http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_pl.htm

Komentarz redakcji:

min

Rozgrzebana odkrywka Tomisławice jest raczej nielegalna. Odkrywka, która wraz z innymi kopalniami ZE PAK, na które nakłada się ocieplenie klimatu, osusza kawał Wielkopolski i Noteć na śmierć na odcinku kilkudziesieci km. Ocieplenie klimatu, które powoduje min palenie węgla bruntnego w ZE PAK- krąg przyczyn i skutków sie zamyka. Już płacimy za głupotę i niefrasobliowść. Zyski trafiaja do jednostek, koszty ranią społeczeństwo.

Radek Gawlik

tytul: Oczkowice: straty przewyższą wartość węglatytul: Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?tytul: *Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczechtytul: Kilka fotek z Bułgariitytul: KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice tytul: Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polskitytul: „Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”tytul: W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
view_list  inne artykuły z tematu RTON:
pokaż więcej touch_app

rton

link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.