opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
artykuł

Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody

04 marca 2017 min
(galeria fotografii)

Wybudowanie zbiornika Jeziorsko zaburzyło kontinuum ekosystemu Doliny Warty na znacznej długości,  przerywając drożność korytarza ekologicznego. W miejscu dawnej trasy zalewowej powstał duży zbiornik wodny o odmiennych warunkach hydrologicznych., a poniżej zapory uległa zmianie dynamika przepływów Warty i stany wód. Te ostatnie modyfikuje dodatkowo systemem wybudowanych wraz z Jeziorkiem obwałowań. W Dolinie Warty poniżej Jeziorska oraz na samym zbiorniku już w latach 80-tych odnotowano wyjątkowo cenne walory przyrodnicze. Był to powód utworzenia na Jeziorsku i na osi Warty poniżej zbiornika licznych obszarów chronionych (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, rezerwaty przyrody). Wstąpienie do Unii Europejskiej zobligowało utworzenie na omawianym terenie obszarów chronionych prawem wspólnotowym (Ostoje ptasie, ostoje siedliskowe - siec Natura2000). Monitoring przyrodniczy (dla ptaków w okresie ponad 40 lat) wskazuje na coraz szybszą , postępująca degradację wymienionych obszarów. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska zalicza się wybudowanie zbiornika Jezio9rjslkego, zabudowę hydrotechniczną Doliny poniżej zapory, oczekiwana wielofunkcyjność zbiornika, oraz być może obserwowane ostatnimi laty zmiany klimatyczne.

Pobierz: Wpływ zbiornika Jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
Aleksander Winiecki, Uniwersytet i. Adamam Mickiewicza Wydział BIologii Instytut Biologii Srodowiska Zakład Biologii i Ekologii Patków

tytul: Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polskitytul: „Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”tytul: W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?tytul: Ziemia kontra węgieltytul: *ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja *Rozwój TAK - Odkrywki NIE*tytul: List Otwarty Koalicji *Rozwój TAK – Odkrywki NIE*tytul: Akcja *Złoczew* tytul: Odpowiedź na interpelację nr 6901  w sprawie odkrywki Ościsłowo
view_list  inne artykuły z tematu artykuł:
mh

odkrywki.php: Polityka klimatyczno-energetyczna w krajach Grupy Wyszehradzkiej

W ramach projektu współfinansowanego z Grantu Wyszehradzkiego (z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego) eksperci z Polski, Czech, Słowacji i Węgier przygotowali mini raporty, w których opisali politykę klimatyczno-energetyczną w swoich krajach, a także analizę zasobów ludzkich w sektorze węglowo-energetycznym i ich potencjalne wykorzystanie w innych sektorach oraz jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację regionów górniczych.

mh

odkrywki.php: konferencja lodz

26.stycznia EKO-UNIA wspólnie z HEAL Polska zorganizowała w centrum Łodzi konferencję o wpływie na środowisko kontynuacji wydobycie węgla brunatnego w woj łodzkim. Pokazano min potencjalny wpływ planowanej najglębszej odkrywki Szczerców w Polsce na wody podziemne i powierzchniowe. Nie wykluczono możliwości wyschnięcia Warty na pewnym odcinku na podobieństwo Noteci, która wysycha na 30 km na skutek leja depresyjnego odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce. Sporą cześć dyskusji poświęcono jakości powietrza oraz nakładaniu się niskiej emisji z emisją (wysoką) z kominów elektrowni spalających węgiel.
więcej
mh

odkrywki.php: Ziemia kontra węgiel

Wyjątkowa i napięta konferencja w Ślesinie dotycząca społecznej i gospodarczej ceny za odkrywkę Ościsłowo

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.