opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
RTON

"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

04 grudnia 2016 min
(galeria fotografii)

Oddziaływanie społeczne i zdrowotne spółek należących do ZE PAK oraz koszty zewnętrzne planowanych przez ZE PAK kopalni odkrywkowych węgla brunatnego

"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" pt. „Oddziaływanie społeczne i zdrowotne spółek należących do ZE PAK oraz koszty zewnętrzne planowanych przez ZE PAK kopalni odkrywkowych węgla brunatnego"

Raport jest próbą wywołania dyskusji społecznej na temat ogółu zysków i strat, będących wynikiem wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz produkcji energii poprzez jego spalanie. Autor dokumentu analizuje, czy jest sens i czy da się zgodnie z polskim i unijnym prawem otwierać nowe odkrywki węgla brunatnego, a także kto w rzeczywistości finansuje niezapłacony przez spółkę ZE PAK rachunek szkód.

Grupa kapitałowa ZE PAK jest właścicielem czterech elektrowni opalanych węglem brunatnym, zlokalizowanych w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Paliwo dla elektrowni jest pozyskiwane w tzw. "zagłębiu konińskim", z wieloodkrywkowych kopalni Konin i Adamów. Obecnie czynnych jest 5 odkrywek, z których 2 zostaną w najbliższym czasie zamknięte. ZE PAK dąży do uruchomienia nowych odkrywek, które zapewniłyby węgiel dla elektrowni na kolejną dekadę (Ościsłowo, Dęby Szlacheckie,…)

Eksperci wskazują, że korzyści z produkcji i sprzedaży energii na bazie węgla brunatnego oraz miejsca pracy dzięki niej utrzymane są wielokrotnie mniejsze od strat dla lokalnej gospodarki, ludzi i środowiska, i dodatkowo...zwiększą bezrobocie. A zatem, czy tworzenie nowych odkrywek jest uzasadnione?

Otwieranie nowych odkrywek wiąże się z coraz większym oporem społecznym, czego wyrazem są wielotysięczne protesty w południowej Wielkopolsce oraz referendum wygrane przez przeciwników budowy odkrywki Dęby Szlacheckie w gminie Babiak w czerwcu 2015 roku. Przeciwnicy odkrywek zwracają uwagę szczególnie na wysokie koszty dla lokalnej społeczności, środowiska, uciążliwość kopalni związaną z hałasem, zapyleniem oraz pogłębiającym się niedoborem wody.

"ZE PAK, w pogoni za zyskiem, nie jest zainteresowany podjęciem dyskusji o całościowym rachunku zysków i strat dla ogółu społeczeństwa oraz dla społeczności lokalnej terenów, na których planowane są kopalnie odkrywkowe" - pisze Kuba Gogolewski, autor raportu.

Raport koncentruje się na działalności koncernu ZE PAK, który jako przedsiębiorstwo prywatne, wytwarzające energię elektryczną w ponad 90 proc. z węgla brunatnego, pozwala z wysoką dokładnością wykazać związek między zmianami w otoczeniu zewnętrznym, a sytuacją oraz działaniami podejmowanymi przez spółkę. Przypadek ZE PAK pozwala zilustrować koszty społeczne, wynikające z działalności oraz ewentualnego ogłoszenia upadłości spółki. Ukazuje również ograniczenia odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i zdrowotnej przedsiębiorstw prywatnych.

Drugą, równie ważną kwestią analizowaną w raporcie, jest pytanie – czy istnieje możliwość uruchomienia zgodnie z obowiązującym prawem nowych kopalń odkrywkowych przez spółkę ZE PAK bez naruszenia prawodawstwa UE, a w szczególności w zgodzie z celami i wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej? Jak pokazuje raport - nie ma takiej możliwości.

cały Raport:

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl/index.php/pl/component/k2/ze-pak-czy-rzepak-raport-o-kosztach-zewnetrznych-kopalni-i-elektrowni-ze-pak-s-a

O Raporcie bardzo ciekawie rozmawiano także w audycji w radiu TOK FM. Dyskutowali Jakub Gogolewski – autor raportu, Łukasz Adamkiewicz i dr Benedykt Pepliński – dobre, przekonujące argumenty poparte liczbami. Naprawdę warto posłuchać.

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Raport-o-kosztach-zewnetrznych-kopalni-i-elektrowni-ZE-PAK-S-A-Komentuja-Jakub-Gogolewski-Lukasz-Adamkiewicz-i-dr-Benedykt-Peplinski/42372

tytul: „Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”tytul: W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?tytul: Ziemia kontra węgieltytul: Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrodytytul: List Otwarty Koalicji *Rozwój TAK – Odkrywki NIE*tytul: Akcja *Złoczew* tytul: Odpowiedź na interpelację nr 6901  w sprawie odkrywki Ościsłowotytul: Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
view_list  inne artykuły z tematu RTON:
pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.