×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa
logo
 

14 lipca 2014
info
 

Złoża węgla brunatnego w Polsce

Węgiel brunatny w polskiej energetyce pełni od lat rolę paliwa strategicznego, o czym świadczy około 9000 MW mocy zainstalowanych w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i roczna produkcja energii elektrycznej tych elektrowni, która przekracza 50 TWh. Stanowi to około 25% mocy zainstalowanej w polskich elektrowniach i około 35% wyprodukowanej energii elektrycznej tańszej o około 20-30% od cen energii elektrycznej produkowanej z węgla kamiennego. Wszystkie scenariusze rozwoju gospodarczego Polski, formułowane przez poszczególne rządy RP, przewidują wydobycie węgla brunatnego na poziomie około 65 mln Mg rocznie w 2030 roku. Nie określa się w nich z jakich złóż i w jakich regionach to wydobycie ma być realizowane.

Obecny poziom wydobycia będzie utrzymywał się przez ok. 15 lat, a następnie, jeśli nie zostanie uruchomione wydobycie węgla brunatnego w nowych złożach Legnica-Ścinawa czy Gubin-Mosty, zacznie spadać. Aby zbudować nowe zagłębie górniczo-energetyczne, potrzebny jest czas minimum 15-20 lat.

Spadek wydobycia spowoduje spadek produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, co jest sprzeczne z prognozowanymi potrzebami energetycznymi Polski w tym czasie. Możliwości wydobywcze węgla brunatnego i produkcji energii z tego paliwa z dotychczasowych czynnych rejonów przedstawiono na rysunku 1.

Natomiast dotychczasowe analizy potrzeb energetycznych przedstawione w Polityceenergetycznej Polski do 2025 roku z 2005 r. i w Programie dla elektroenergetykiz 2006 r. oraz w innych analizach zakładają podwojenie do 2030 roku produkcjienergii elektrycznej. Dla tych potrzeb w okresie do 2030 roku należy w naszymkraju zainstalować około 45 tys. MW nowych mocy i mocy zmodernizowanych w istniejących(starych) elektrowniach dla poprawy sprawności z poziomu 30-35% do poziomu 45-50%i dla dostosowania siłowni do nowych wyzwań ekologicznych. Bardzo istotnym zagadnieniemjest ciągłe podwyższanie sprawności elektrowni opalanych węglem brunatnym w celuzmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery. Do tego okresu zostanie wyłączonych ponad15 tys. MW mocy w "starych" blokach energetycznych - tabela 1.

Uruchomione, budowane oraz planowane do budowy w najbliższym czasie elektrownie:Pątnów II 464 MW (pierwszy blok energetyczny od 17 lat w Polsce), Łagisza 460MW, Bełchatów II 858 MW czy blok 500 MW w Turowie to nie nowe moce - to mocezastępujące stare bloki energetyczne, które zostaną w tych elektrowniach wyłączone.Wyzwanie energetyczne dla naszego kraju jest bardzo duże i od przyjętych rozwiązańw nowej Polityce energetycznej będzie zależało, czy nasz kraj sprosta tym wyzwaniom!

Branża węgla brunatnego w Polsce składa się z pięciu odkrywkowych kopalń i pięciu elektrowni opalanych tym paliwem.

Poszczególne kopalnie węgla brunatnego rozpoczęły zdejmowanie nadkładu i wydobycie węgla w następujących latach:

 • KWB "Adamów" - nadkład w 1959 roku, węgiel w 1964 roku,
 • KWB Bełchatów - nadkład w 1977 roku, węgiel w 1980 roku,
 • KWB "Konin" - nadkład w 1945 roku, węgiel w 1947 roku,
 • KWB Turów - nadkład w 1947 roku, węgiel w 1947 roku,
 • KWB "Sieniawa" - początek wydobycia węgla około 1853 roku.

Natomiast elektrownie opalane węglem brunatnym o łącznej obecnie mocy około 8917 MW rozpoczęły pracę w następujących okresach:

 • Elektrownia "Konin" - 1958 rok, o mocy 600 MW, obecnie o mocy 193 MW,
 • Elektrownia "Adamów" - 1964 rok, o mocy 600 MW,
 • Elektrownia "Pątnów" - 1967 rok, o mocy 1200 MW, Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Pątnów II o mocy 464 MW,
 • Elektrownia Turów - 1962 rok, o mocy 2100 MW,
 • Elektrownia Bełchatów - 1981 rok, o mocy 4360 MW (obecnie 4440 MW).

Od początku działalności w polskich kopalniach węgla brunatnego wydobyto około2,309 mld Mg węgla, zdejmując łącznie ponad 9,056 mld m 3 nadkładu.

Złoża węgla brunatnego Złoża węgla brunatnego (1314x1291)

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny
Perspektywiczne złoża węgla brunatnego

W Polsce rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów węglonośnych. Udokumentowano ponad 24 mld Mg zasobów w złożach pewnych, ponad 60 mld Mg w zasobach oszacowanych, a możliwość występowania w obszarach potencjalnie węglonośnych ocenia się na ponad 140 mld Mg. Ze względu na ilość, jakość i dostępność zasobów zakłada się, że węgiel brunatny będzie pełnił rolę strategicznego paliwa w polskiej energetyce przez co najmniej 50 lat.

Strategia rozwoju energetyki w oparciu o perspektywiczne złoża węgla brunatnego

Z analizy waloryzacji ekonomicznej i rankingu złóż wykonanego przez Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego w Polsce wynika, że na czele klasyfikacji polskich złóż węgla brunatnego do zagospodarowania w pierwszej kolejności są dwa strategiczne rejony złożowe:

 • złoże Legnica-Zachód - złoże Legnica-Wschód oraz złoża Legnica-Ścinawa-Głogów (o zasobach około 14,5 mld Mg),
 • złoże Gubin - złoże Gubin-Mosty-Brody (o zasobach około 4,25 mld Mg).

Bardzo interesujący z punktu widzenia wydłużenia czasu funkcjonowania kopalń i pracy elektrowni w czynnych zagłębiach górniczo-energetycznych jest zagospodarowanie:

 • w zagłębiu bełchatowskim - złoża Złoczew z zasobami ok. 486 mln Mg,
 • w zagłębiu turoszowskim - złoża Radomierzyce z zasobami ok. 180 mln Mg,
 • w zagłębiu konińsko-turkowskim - złóż: Tomisławie, Piaski, Ościsłowo, Dęby Szlacheckie, Mąkoszyn-Grochowiska dla KWB "Konin" i Rogóźno oraz pole centralne złoża Koźmin dla KWB "Adamów". Zasoby wybranych perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce przedstawiono w tabeli 2.

Treść działu pochodzi z dodatku "Infrastruktura. Środowisko. Energia" do dziennika "Rzeczpospolita", 9.9.2008 r., GEOLAND Conculting Inernational

info

Po trwającej dekadę walce mieszkańców gmin Gubin i Brody wspieranych przez organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace, jest znacząca decyzja o (...)
Hanna Schudy: Policja i zwolennicy odkrywek szykowali się na „kryminalne” wydarzenia. Uruchomiono sztab ludzi i sprzętu, przeszukiwano samochody, wpuszczano tajniaków. Cała (...)
  aktualności
Pod prąd, sierpień 2019

Pod Prąd informator Koalicji Rozwój Tak - Odkrywki Nie [wersja on line: http://eko.org.pl/o_432] Nieposłuszeństwo w imię dobra (...)
Pod prąd lipiec 2019 [wersja on line: http://eko.org.pl/o_428] Głośno o nas za granicą – polskie odkrywki w (...)
W imieniu „Ogólnopolskiej Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie” dziękujemy organizatorom uroczystości z okazji 10-lecia referendum lokalnego w sprawie kopalni odkrywkowej na (...)
W ramach projektu współfinansowanego z Grantu Wyszehradzkiego (z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego) eksperci z Polski, Czech, Słowacji i Węgier przygotowali mini (...)
Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji, organizowanej przez Koalicję „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii (...)
Ponad 250 miliardów złotych mogą wynieść straty w produkcji rolnej w wyniku budowy kopalni odkrywkowej Oczkowice - wynika z najnowszej (...)
Kopalnia „Konin” jest gotowa wyłożyć prawie 12 milionów na budowę rurociągu, którym doprowadzałaby wodę do Jeziora Wilczyńskiego. 
26 sierpnia w Nadrenii Północnej-Westfalii odbędzie się wielki protest „Czerwona linia” przeciwko budowie nowych kopalni odkrywkowych w Niemczech
więcej
2017-06-24
Kilka fotek z Bułgarii
2017-06-19
Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polski
2017-06-12
„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”
2017-04-06
W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-03-04
Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
2016-12-04
"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki (...)
2016-12-04
List Otwarty Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"
2016-12-04
Akcja "Złoczew"
2016-11-21
Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo
2016-11-13
Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-11-08
Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.
2016-10-11
Elektrownia i kopalnia w Gubinie? PGE czeka na koncesję
2016-10-03
Czas rezygnować ze starych technologii.
2016-09-25
Szkoły w gminach Gubin i Brody zostały prosumentami
2016-08-26
Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie
2016-08-24
Okłamiecie? Okłamiemy!
2016-08-02
Raport *Węgiel brunatny - początek końca?*
2016-07-27
Wielkopolska walczy z kopalniami węgla brunatnego
2016-07-22
Odkrywkowy raj. Tam PGE zbuduje nowe kopalnie
2016-07-15
Debata "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"
2016-07-15
KOPCIE PIŁKĘ A NIE WĘGIEL!
2016-06-20
Apel do premier B. Szydło o okrągły stół dla węgla (...)
2016-06-03
Nationale Nederlanden - cichy sponsor brudnej energii w Polsce
2016-05-17
Zapraszamy na warsztat dla dziennikarzy obywatelskich!
2016-05-17
10 maja 2016 - protest w Warszawie
2016-05-12
Solidarność chce kopalni w Gubinie
2016-02-22
Czeski minister środowiska dopytuje o Turów i Bogatynię
2016-01-04
Marsz przeciwko odkrywkom
2015-12-28
Solorz do roboty za 1500 zł
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-11-07
Greenpeace wyłączony z zakupu kopalń Vattenfalla
2015-11-05
Czy lubuski RDOŚ zgodzi się na kopalnię odkrywkową?
2015-10-11
Przedstawicielka PGE w TV Regionalnej zapowiada budowę kopalni za dwa (...)
2015-10-11
Co dalej z elektrownią i kopalnią? Samorządowcy są pełni obaw
2015-09-09
Kopalnia odkrywkowa na rolniczej Wielkopolsce ?
2015-09-07
Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?
2015-08-18
Rolnicy nie będą musieli co roku przedłużać umów dzierżawy gruntów
2015-08-16
Relacja: Obóz klimatyczny w Nadrenii
2015-08-10
Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemu
2015-08-05
Dzieje się w Niemczech!
2015-07-09
Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.
2015-07-03
strategia dla gminy Babiak
2015-07-03
ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki?
2015-06-29
Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkową
2015-06-24
Niemieckie Odkrywki
2015-06-12
Zróbcie cokolwiek, póki jeszcze jesteście! - apelują rolnicy.
2015-05-22
konferencja:
2015-05-18
Polemika: Dziadek do Marszałek Polak: kopalnia odkrywkowa nie jest (...)
2015-05-18
Marszałek Polak do Dziadek: Nie tylko lasy i jeziora, ale (...)
2015-05-17
Co się stanie jeżeli Niemcy wyłączą ponad połowę elektrowni na (...)
2015-05-15
Koncern Vattenfall poirytowany prowokacją medialną w wydaniu berlińskiego kolektywu PENG!
2015-05-04
Relacja: Anti-Kohle-Menschenkette 2015
2015-04-20
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-04-08
Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym
2015-04-08
TVP INFO: Protest przeciw odkrywce w gminach południowej Wielkopolski
2015-04-08
Rolnicy nie chcą kopalni węgla brunatnego
2015-02-21
wycofywanie aktywów z firm wydobywających i wykorzystujących paliwa kopalne
2015-02-04
Kopalnia odkrywkowa w Wielkopolsce?
2014-12-06
Vattenfall pozbywa się węgla brunatnego
2014-12-02
Węglowa schizofrenia Niemiec
2014-12-01
Wstrząsy w woj. łódzkim
2014-11-09
Gdzie diabeł nie może, tam DZIADEK pośle!
2014-11-09
"Ekoterrorystka" na liście PiS
2014-11-08
W temacie spotkania zwolenników kopalni z ministrem PIechocińskim w dniu (...)
2014-10-09
Jest wyrok NSA w sprawie odkrywki Tomisławice. Korowód koncesyjny jeszcze (...)
2014-09-20
Interpelacja posła Sługockiego w sprawie koncesji na wydobycie złóż węgla (...)
2014-09-19
J. Kubicki: Ostro o *utracie* ważnych w regionie inwestycji
2014-09-03
St. Iwan: Kompleks energetyczny będzie. W czyim interesie działają ekolodzy? (...)
2014-08-24
Łańcuch Ludzi przeciwko kopalni odkrywkowej - relacja
2014-08-15
Stop odkrywce
2014-07-26
RZECZ KROTOSZYŃSKA: Są przeciwko kopalni
2014-07-21
Przeciw odkrywkom
2014-07-14
Złoża węgla brunatnego w Polsce
2014-07-09
Czy górnictwo węgla brunatnego przeżyje?
2014-07-07
demonstracja 8 lipca
2014-07-07
Odkrywki- wyschnięte studnie, pękające ściany
2014-07-04
Anna Białoszewska : Atterwasch – opowieść o walce
2014-05-26
Tusk: budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość
2014-05-21
LUBIN. Prof. Jędrysek: nie trzeba budować odkrywki, by eksploatować złoża (...)
2014-05-18
Międzynarodowa akcja przeciwko odkrywce w Gubinie/Brodach
2014-04-05
Nie jest prawdą, że inwestor mógłby partycypować w kosztach sporządzenia (...)
2014-04-05
Fundacja Frank Bold wykazała, że Wojewoda Lubuski udzielił nieprawdziwej (...)
2014-04-05
Ekolodzy podpowiadają, na co wydać unijne pieniądze
2014-03-11
Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski wprowadza w błąd Sejmową (...)
2014-03-02
Opinia prawna Fundacji Frank Bold- zarzdzenie zastępcze wojewody dla (...)
Małgorzata Tracz w Oławie, Jelczu-Laskowicach i Siechnicach
Lepsze połączenia komunikacji publicznej, zwalczenie mafii śmieciowej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zmiany w systemie edukacji w (...)
Debata przedwyborcza w Zgorzelcu
Kandydaci do sejmu o przyszłości węgla i transformacji (...)
IV Forum Przyjaciół Drzew 2019
Rozprawa administracyjna i pikieta w sprawie odkrywki PGE (...)
Kochamy Sołę!
EKOPATRIOCI w Zgorzelcu - debata wyborcza 13 września!
We Can't Undo This
Dahr Jamail (tłum. Anna Dzierzgowska) Stoję na szczycie Rush Hill na odległej wyspie St. Paul na Alasce. Choć (...)
Robi się naprawdę gorąco
Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?
Strzeżcie się, czarownice wracają
Politycy to gorszy sort ludzkości?
Jak wygrać z cyfrową oligarchią