Zapraszamy do udziału w
XX Lubuskim Zjeździe Przyrodników
w Łagowie Lubuskim, 22-24 lutego 2002

Ramowy program:

Uwaga ! Staramy się o udział w Zjeździe innych interesujących gości, szczegółowy program może ulec pewnym zmianom!

Piątek, 22 lutego


18.30 Uroczysta kolacja, podczas której między innymi proponujemy wybór potraw jakie przewijały się przez nasze wyjazdy, obozy i spotkania w ciągu minionych lat. Tych, którzy pamiętają, uspokajamy - nie będzie tak źle...

Po kolacji pokazy przeźroczy z nieco dalszych stron · Andrzej Szmal - Skandynawskie impresje · Andrzej Czech - Karpaty Wschodnie - ciągle dzikie. Koncert zespołu mp2.

Sobota, 23 lutego

9.00 Walne zebranie członków Lubuskiego Klubu Przyrodników.
W przypadku braku quorum drugi termin zebrania - godzina 13.00

9.15 Zwierzęta "konfliktowe" i metody rozwiązywania
konfliktów między nimi a człowiekiem
· Andrzej Czech - metody rozwiązywania konfliktów między ludźmi a bobrami
· Magdalena Bartoszewicz - Wydry i metody rozwiązywania konfliktów między nimi a ludźmi
· Tadeusz Mizera - Ptaki rybożerne w gospodarstwach rybackich: konflikt czy uprzedzenia ?

11.00 Wizje funkcjonowania cennych obszarów przyrodniczych
· Andrzej Jermaczek - Ujście Warty i Bory Dolnośląskie - ekoregiony Polski zachodniej
· Paweł Pawlaczyk - Puszcza Drawska: wizja ekorozwoju
· Stefan Jakimiuk - Aktualne problemy ochrony Puszczy Białowieskiej
· Ryszard Popiel - Parki krajobrazowe województwa lubuskiego u progu XXI wieku

13.00 Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klubu
Przyrodników - II termin
· Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza oraz komisji skruta-cyjnej; · Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2001· Wręczenie wyróżnień dla najaktywniejszych członków Klubu · Spra-wozdanie Komisji Rewizyjnej · Dyskusja nad sprawozdaniami · Głoso-wanie nad zatwierdzeniem sprawozdania oraz bilansu za rok 2001 · Wybo-ry Zarządu na kadencję 2002 - 2003· Dyskusja nad nazwą Klubu · Dysku-sja nad planem pracy Klubu na rok 2002 · Ustalenie wysokości składek na rok 2002 · Wolne wnioski · Podjęcie uchwał

14.30 Obiad

15.00 Co nowego w polskiej ochronie przyrody?
·Spotkanie z Głównym Konserwatorem Przyrody, prof. Ewą Symonides
· Sławomir Zieliński - Owady na nowej liście gatunków chronionych
· Wincenty Piworun - Konserwatorska ochrona przyrody w województwie lubuskim stan i perspektywy
· Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko - Planowanie ochrony przyrody w różnych typach rezerwatów na przykładzie obiektów z terenu Ziemi Lubuskiej
· Paweł Pawlaczyk - Jakie będą nowe Zasady Hodowli i Zasady Urządzania Lasu; czy jest w nich miejsce dla przyrody?
· Arkadiusz Nowak - Natura 2000 - nowe możliwości ochrony czy urzędowa fikcja

17.00 Przyrodnicze różności z Polski zachodniej

· Marek Maciantowicz - Zabytki kultury materialnej w lasach i ich ochrona
· Andrzej Wąsicki - Występowanie różnych grup organizmów planktonowych jako wskaźnik jakości wód w jeziorach woj. lubuskiego
· Tomasz Heese - Gdy zakwitną podbiały - czyli słów kilka o .... szczupaku
· Danuta Jermaczek - Projektowany rezerwat Jezioro Buszenko
· Jolanta Kujawa - Pawlaczyk, Krzysztof Ziarnek - Nowe odkrycia florystyczne na Pomorzu Zachodnim
· Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha - Ptaki doliny Odry koło Bieganowa
· Paweł Czechowski - Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w latach 90. na Ziemi Lubuskiej
· Krótkie komunikaty na temat przyrody regionu i jej ochrony

18.30 Kolacja

19.00 Pokazy przeźroczy i filmów przyrodniczych · Krzysztof Kajzer - "Przyroda rezerwatu Jezioro Rakutowskie - refleksje z jesiennych obozów ornitologicznych", zapraszamy do prezentacji własnych zestawów · Konkurs fotograficzny · Spotkanie towarzyskie · Dla chętnych, jeśli dopisze pogoda, wyjście na sowy (ok. 2-3 godzin, należy zaopatrzyć się w latarki), a także ....... krótki kurs astronomii.

Niedziela, 24 lutego

8.00 Śniadanie

Podobnie jak w latach poprzednich, proponujemy zajęcia w formie miniwarsztatów. Poniżej krótko streszczamy tematykę.

9.00 - Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko - "Co można zmierzyć w przyrodzie i po co?"· Nasze miejsce na ziemi (GPS) · grubość, wysokość, wiek drzewa · rzędne terenu (podstawy niwelacji) · poziom wody gruntowej (piezometr) · podstawowe parametry fizykochemiczne wody

10.00 - Mariusz Lamentowicz - "Co można znaleźć w torfie czyli wartości poznawcze osadów biogenicznych " (wycieczka terenowa z próbą identyfikacji osadów z wybranych rdzeni torfowych - konieczne buty gumowe); · wiercenie w torfie - to nie takie trudne ·wybrane makroszczątki pod binokularem i mikroskopem · rośliny wskaźnikowe · mikrofosylia - co to takiego.

11.00 - Paweł Czechowski - Głosy ptaków elementarz ornitologa
· dlaczego ptaki śpiewają? · czy można samodzielnie i szybko nauczyć się rozpoznawać głosy ptaków · kiedy i od czego zacząć · na co zwracać uwagę · nagranie dobre i gorsze · najlepiej w terenie · głosy łatwe i trudne · jaki pożytek z umiejętności rozpoznawania głosów?

12.00 - Paweł Szymkowiak - Pająki - zwierzęta intrygujące
· jak są zbudowane i co z tego wynika · gdzie żyją i dlaczego właśnie tam · strategie życiowe · jadowitość - fakty i legendy · jak "to" robią czyli ...... zachowanie rozrodcze · czy można się nauczyć je rozpoznawać? · dlaczego trzeba je chronić i jak to robić?

13.30 Ognisko


Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Klubu oraz wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem i ochroną przyrody. Jak zawsze nasze spotkanie ma charakter otwarty, jednak posiłki i noclegi możemy zagwarantować tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego prześlą na adres Klubu kartę zgłoszenia uczestnictwa. Ceny noclegów są zróżnicowane, podajemy je na karcie zgłoszenia. Podane w karcie zgłoszenia ceny dotyczą członków Klubu (opłacona składka za rok 2001), którzy w terminie prześlą zgłoszenie uczestnictwa i dokonają wpłaty na konto lub do kasy Klubu. Opłaty będzie można dokonać również podczas sesji, jednak (za utrudnienia organizacyjne) z 10% dopłatą. Osoby nie będące członkami Klubu zapłacą o 20% drożej. Podobnie o 20% wyższa opłata obowiązywać będzie osoby, które przyjadą bez wcześniejszego zgłoszenia. Osobom przygotowującym wystąpienia zapewnimy bezpłatny nocleg, będziemy jednak wdzięczni za zabranie śpiworów. Zjazdowi towarzyszyć będzie kiermasz wydawnictw przyrodniczych i wiele innych atrakcji, Będzie także możliwość wstąpienia do Klubu. Każdy uczestnik Zjazdu będzie mógł (oczywiście jeśli wyrazi ochotę) nieodpłatnie otrzymać wydany przez Klub "Poradnik ochrony mokradeł", a także najnowszą wersję CD "Niezbędnik przyrodnika". Grupy młodzieży niepełnoletniej przyjmujemy wyłącznie z opiekunem. Zachęcamy do przywiezienia i prezentacji (sobota, po kolacji) własnych filmów i zestawów przeźroczy przyrodniczych.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym. Aby wziąć w nim udział należy nadesłać, najlepiej w terminie do połowy lutego lub ewentualnie przywieźć na Zjazd, zdjęcia wykonane dowolną techniką w minimalnym formacie 13 x 18 cm. Zdjęcia należy opisać na odwrocie podając tytuł i godło autora. W osobnej kopercie, zaopatrzonej w godło należy umieścić imię, nazwisko i adres autora. Jak zwykle prace oceniane będą przez publiczność. Jeden autor zaprezentować może do 5 zdjęć lub zestawów złożonych z nie więcej niż 3 zdjęć każdy. Na zwycięzców oczekują atrakcyjne nagrody. Nagrodzone prace przejdą na własność Klubu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie, ul. 1 Maja 22, tel. 068 38 282 36, e-mail: lkp@lkp.org.pl
.

Dojazd do Łagowa komunikacją publiczną: do Świebodzina i dalej autobusem PKS
Połączenia kolejowe do Świebodzina z kierunku Poznania (podano: odjazd z Poznania - przyjazd do Świebodzina):
w piątek po południu 14.16 - 15.56, 17.18 - 18.57, 19.30 - 20.22, 20.55 - 22.34
w sobotę rano 5.30 - 6.22 (EC do Berlina), 7.20 - 9.23 (z przesiadką w Zbąszynku)
Autobusy ze Świebodzina do Łagowa
w piątek: 15.45, 16.45, 18.40, 19.35, 22.45
w sobotę: 7.30, 9.30, 10.55
Osoby pragnące skorzystać z naszego transportu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Zapraszamy do udziału ! Nie siedź w domu, przyjedź!

Zgłoszenie uczestnictwa w XX Zjeździe Przyrodników Ziemi Lubuskiej, 22-24 lutego 2002

(wydrukuj, wytnij, wyślin lub skopiuj i wyślij mailem) Imię, nazwisko ............................................................................
Adres ............................................................................
Telefony kontaktowe: ..............................................................
Email .............................

Proszę podkreślić odpowiednie opcje, które zamierzacie Państwo zarezerwować:

Noclegi 22/23 -, 23/24 -,
w pokoju 2-3 osobowym we własnym śpiworze (20 zł) -, w pokoju 2-3 osobowym z pościelą (40 zł) -, w pokoju 1 osobowym we własnym śpiworze (40 zł) -, w pokoju 1 osobowym z pościelą (60 zł) -, w pokoju 2-3 osobowym na podłodze (5 zł) -, autor (bezpłatny nocleg) -

Posiłki: kolacja 22.02 -, śniadanie 23.02 (8zł) -, obiad 23.02. (10 zł) -, kolacja 23.02 (8 zł) -, śniadanie 24.02 (8 zł) -.

Członek Klubu (opłacona składka) - Nie jestem członkiem Klubu (dopłata 20%) -

Kwotę ................ wpłacono na konto Klubu / do kasy w dniu ................., wpłacę podczas Zjazdu -.
Strona główna LKP