Park Narodowy "Ujście Warty" !

Od 1 lipca istnieje najmłodszy polski park narodowy - "Ujście Warty" ! [Zobacz rozporządzenie] [Zobacz mapę]. Jest to 23 park narodowy w Polsce.

Mapa Parku

Przypomnijmy, jaka była droga do parku narodowego:

Pod koniec lat 90-tych powstał projekt przekształcenia Rezerwatu Słońsk wraz z terenami zalewowymi w jego najbliższym sąsiedztwie w park narodowy. Krok taki znajduje pełne uzasadnienie w walorach przyrodniczych tego terenu. Propozycja spotyka się z pełną przychylnością społeczności lokalnych i władz wojewódzkich.

5 października 1999 r. odbyło się spotkanie w Chyrzynie, na którym sformułowana została deklaracja intencji utworzenia parku narodowego Ujście Warty. Podpisali ją przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych, wojewoda lubuski i Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

Do tekstu Deklaracji [Więcej o tym spotkaniu - artykuł A. Jermaczka]

W lipcu 2000 r. Wojewoda Lubuski złożył Ministrowi Środowiska formalny wniosek o powołanie parku narodowego o powierzchni 7674 ha, składającego się z dotychczasowego Rezerwatu Słońsk oraz Polderu Północnego.

[Więcej o tym projekcie - artykuł K. Wypychowskiego w czasopiśmie "Ekoregion Ujście Warty" nr 4]

Pomysł ten został przyjęty bardzo życzliwie, ponieważ jest on praktycznym dowodem, że tworzenie i funkcjonowanie parków narodowych nie zawsze musi odbywać się wbrew lokalnym społecznościom. Czekamy więc na decyzję Rady Ministrów o powołaniu Parku - może już wkrótce !

Pod koniec lutego 2001 r. opracowany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów tworzącego Park. 19 czerwca zostało obo wydane.

1 lipca 2002 Park został utworzony. Ogłosozny został konkurs na jego dyrektora. Tymczasowo funkcję tą powierzono dyrektorowi Słowińskiego Parku Narodowego, Feliksowi Kaczanowskiemu [Mamy park narodowy ! - Artykuł w 'Ekoregionie Ujście Warty" nr 5]

15 września 2001, w atmosferze skandalu wywołanego powołaniem na dyrektora Parku protegowanego ówczesnego Ministra Środowiska, wbrew wynikom konkursu na to stanowisko i wbrew opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, odbyło się uroczyste otwarcie Parku - [Więcej>>] !

Mianowany dyrektor wkrótce popełnił samobójstwo, a nowym dyrektorem został Konrad Wypychowski, jeden z inicjatorów powstania Parku. 22 marca 2002 powołano Radę Parku.

Po roku od utworzenia - zobacz artykuł A. Jermaczka o Parku.


[Do strony głównej Parku Krajobrazowego Ujście Warty]
[Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników]