[Strona główna Klubu Przyrodników] [Strona regionu 'Ujścia Warty']

II KOSTRZYŃSKI RAJD PIESZY IVV

Szanowni Państwo


W imieniu organizatorów: Klubu Przyrodników oraz Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Rajdzie Pieszym IVV organizowanym w Kostrzynie nad Odrą.
Trasy rajdu wiodą w okolicach nowo utworzonego (1.07.2001) Parku Narodowego "Ujście Warty".
Szczegółowe informacje o tym terenie uzyskać można w Muzeum Przyrodniczym
w Kostrzynie, które jest miejscem startu i mety rajdu. Zachęcamy do miłego spędzenia czasu na łonie natury w międzynarodowym towarzystwie.

INFORMACJE

1. Uczestnictwo
Impreza jest rajdem pieszym ogólnodostępnym, bez limitów czasowych, zorganizowana zgodnie z zasadami międzynarodowej organizacji turystycznej IVV (Internationaler Volkssportverband).

2. Start i meta
Muzeum Przyrodnicze Lubuskiego Klubu Przyrodników
ul. Dworcowa 7
Kostrzyn nad Odrą

3. Termin
Sobota 1.06.2002r. 10 km. i 20 km.
start: 9°°-12°° meta: do 17°°
Niedziela 2.06.2002 r. 10 km. i 20 km.
start: 9°°-12°° meta: do 17°°

4. Potwierdzenie uczestnictwa
Uczestnicy rajdu, którzy w nabytych kartach startowych uzyskają potwierdzenie przejść przez punkty kontrolne uzyskają stempel IVV w książeczkach rajdowych. Zainteresowani będą mogli potwierdzić punkty do odznaki turystycznej OTP.

5. Zgłoszenia, informacje
Ireneusz Raff tel. 095 752 3673
ul. Dworcowa 7 e-mail:kostrzyn@lkp.org.pl
66-470 Kostrzyn

6.Informacje dodatkowe
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy rajdu będą mogli skorzystać z miejsc noclegowych w hotelu, lub
w internacie po wcześniejszej rezerwacji miejsc u organizatorów rajdu.Ogolne zasady organizowania i uczestnictwa w imprezach IVV.


1. Informacje ogólne.
Udział w imprezach turystycznych IVV (INTERNATIONALER VOLKSSPORT VERBAND) między innymi poprzez czynne uczestnictwo w marszach - rajdach pieszych umożliwia zdobywanie szerokiej gamy odznak IVV.
Do organizowania imprez IVV upoważnione są tylko organizacje (kluby) zarejestrowane w IVV poprzez swoje federacje narodowe.
Uczestnikami rajdów mogą być wszyscy, którzy zechcą przemaszerować (przejechać lub przepłynąć) określone trasy bez żadnych norm czasowych. Liczysię tylko sam fakt "zaliczenia" wybranej
na starcie rajdu trasy.
2. Ogólne zasady organizowania rajdów.
- każda impreza (mogą być łączone,np.:wędrówka piesza, jazda rowerowa, pływanie) powinna być zgłoszona do POLSKIEJ FEDERACJI POPULARYZACJI TURYSTYKI jak najwcześniej, aby została umieszczona w specjalnym kalendarzu imprez międzynarodowych IVV wydanym na każdy rok kalendarzowy,
- kluby oorganizujące rajdy po załatwieniu formalności w PFPT organizują szeroką akcję propagandową swojej imprezy (ogłoszenia w lokalnej prasie i RTV, wydanie specjalnych folderów, itp.) informacje muszą zawierać następujące dane:organizator, miejsce startu i mety, czas trwania imprezy (dzień, godziny), adresy do korespondencji i zgłoszeń, itp.
- rajdy mogą być jednodniowe lub kilkudniowe, najczęściej organizowane są rajdy dwudniowe (sobota, niedziela),
- organizatorzy przygotowują trasy 10 i 20 km. oraz w miarę możliwości 42 km./maraton/ lub dłuższe. Wybór trasy powinien uwzględniać walory turystyczno - krajoznawcze terenu, na którym planuje się przeprowadzenie rajdu,
- centralnym punktem rajdu jest miejsce (hala,szkoła,itp.), gdzie znajduje się start i meta, oraz:
a/punkt rozprowadzania kart startowych,
b/punkt informacyjny,
c/wydzielone miejsca umożliwiające prezentację innych klubów,
d/miejsca umożliwiające prezentację folderów z planowanymi innymi rajdami krajowymi i zagranicznymi,
e/punkt potwierdzenia stemplem IVV zaliczonej trasy rajdu oraz wręczenia medali pamiątkowych,
f/punkty gastronomiczne,
g/punkt medyczny,
h/sanitariaty,
Trasa rajdu powinna spełniać następujące wymogi:
- powinna być wytyczona drogami i szlakami umożliwiającymi swobodne poruszanie się po nich
2 - 3 osób (obok siebie),
- trasę oznacza się zawsze z lewej strony drogi emblematami rajdu (taśmy, szarfy, tabliczki
z symbolami IVV) w odległościach nie przekraczających 150 m. Po minięciu jednego oznakowania, następne powinno już być widoczne.Szczególnie dokładnie należy oznaczać zakręty
i skrzyżowania dróg oraz odcinki trasy przebiegające ulicami,
- na trasie muszą znajdować się punkty kontrolne w ilościach:
10 km - 1 punkt, 20 km - 2 punkty, 42 km - 7 punktów,
- prz punktach kontrolnych powinny być zorganizowane punkty gastronomiczne, na których uczestnicy rajdu otrzymują nieodpłatnie gorące napoje (zimą), lub napoje orzeźwiające (latem), oraz mogą posilić się kupując oferowane tam przez organizatorów artykóły żywnościowe.

3. Uczestnictwo w rajdach:
- uczestnicy rajdu wykupują na starcie książeczki uczestnictwa (w Polsce są one rozprowadzane przez Polską Federację Popularyzacji Turystyki) oraz karty startowe,
- książeczki uczestnictwa są ważne na określone ilości rajdów (wg. szczegółowych przepisów IVV), naromiast karty startowe nabywa się każdorazowo na startach w kolejnych rajdach,
- po zaopatrzeniu się w kartę startową uczestnicy rajdu wybierają sobie jedną z zaproponowanych przez organizatorów trasę i wyruszają na nią,
- po "zaliczeniu" trasy (punkty kontrolne) i dotarciu na metę rajdu uczestnicy po okazaniu karty startowej (potwierdzonej na punktach kontrolnych) uzyskują w swoich książeczkach uczestnictwa specjalne stemple IVV potwierdzające udział w rajdzie i "zaliczoną ilość kilometrów,
- na mecie rajdu uczestnicy po okazaniu potwierdzonej karty startowej otrzymują przygotowane przez organizattoorów medale lub inne pamiątki oraz mogą uczestniczyć w imprezach towarzyszącym rajdą.

4. Postanowienia końcowe.
Po "zapełnieniu" poszczególnych książeczek uczestnictwa stemplami IVV uczestnicy po przesłaniu ich
do PFPT otrzymują specjalne odznaki i dyplomy IVV.


[Strona główna Klubu Przyrodników] [Strona regionu 'Ujścia Warty']