KLUB PRZYRODNIK紟

(dawniej Lubuski Klub Przyrodnik闚)
66-200 安iebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/安iebodzin 5710901593 0000 0000 5901 5348
email: lkp@lkp.org.pl

Stanowisko Klubu Przyrodnik闚
w sprawie niekt鏎ych dzia豉 wykonywanych w rezerwatach przyrody i parkach narodowych


Z niepokojem obserwujemy przypadki narusze porz康ku prawnego, dotycz帷ego ochrony rezerwat闚 przyrody i park闚 narodowych.
Zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody, wykonywanie w parkach narodowych i rezerwatach dzia豉 naruszaj帷ych obowi您ujace w tych formach ochrony przyrody zakazy (np. wycinanie drzew, redukcja liczebno軼i zwierzyny, itp.) powinno nast瘼owa w zasadzie tylko na podstawie planu ochrony lub rocznych zada ochronnych, ustanawianych jako akt prawny, a wyj徠kowo, w przypadku konieczno軼i likwidacji nag造ch zagro瞠 - mo瞠 nast徙i tak瞠 na podstawie wyra穎nej w trybie decyzji zgody odpowiedniego organu - Ministra lub wojewody.
Tymczasem:

1. Obserwujemy przypadki ingerowania w rezerwaty przyrody i parki narodowe bez wymagnej Ustaw podstawy prawnej, pod pretekstem wykonywania zada wynikaj帷ych z innych przepis闚 prawa, lub nawet tylko z wewn皻rznych instrukcji i porozumie. Za taki przypadek uwa瘸ny nag這郾ion ostatnio przez pras spraw wyci璚ia ponad stuletnich d瑿闚 w rezerwacie "Lasy Naturalne Puszczy Bia這wieskiej" pod pretekstem ochrony granicy pa雟twowej. Zwracamy uwag, 瞠 w przypadku wyst徙ienia rzeczywistej, wynikaj帷ej z jakichkowiek przyczyn, potrzeby ingerencji w przyrod rezerwat闚 przyrody lub park闚 narodowych, istnieje wskazana Ustaw o ochronie przyrody prawna procedura doprowadzenia do ich wykonania - przez wprowadzenie tych czynno軼i do rocznych zada ochronnych dla parku narodowego b康 rezerwatu. Pomijanie tej procedury w przypadkach nie nagl帷ych jest naruszeniem prawa.
2. Obserwujemy przypadki nadu篡wania przez sam administracj ochrony przyrody zapisu Art 23a, ust 2, pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tym zapisem, Minister 字odowiska lub wojewoda mo瞠 wydawa decyzje zezwalaj帷e na nie przewidzian planem ochrony ani zadaniami ochronnymi ingerencj w przyrod parku narodowego w przypadku konieczno軼i likwidacji nag造ch zagro瞠. Inerpretowane zgodnie z liter ustawy, jest to racjonalne rozwi您anie, umo磧iwiaj帷e szybkie reagowanie na nag貫 i nieprzewidywalne potrzeby, np. kl瘰ki 篡wio這we, nag貫 zjawiska przyrodnicze itp. Obserwujemy jednak, 瞠 niekt鏎e organy ochrony przyrody wydaj decyzje zezwalaj帷e na ingerencj w przyrod obiekt闚 chronionych tak瞠 w przypadkach, kt鏎e nie s zwi您ane z 瘸dnymi nag造mi zagro瞠niami. Przyk豉dem mo瞠 by np. zgoda wojewody podkarpackiego na wykonanie ci耩 r瑿nych w pi璚iu rezerwatach przyrody, wydana wiosn 2003 r. Sytuacja taka jest naszym zdaniem nadu篡ciem uprawnie organu ochrony przyrody, a wydane w takiej sytuacji decyzje s sprzeczne z prawem.
Zgodnie z konstytucyjnym zapisem, Polska jest demokratycznym pa雟twem prawa. Chcemy wi璚, by obowi您uj帷e prawo, chroni帷e parki narodowe i rezerwaty przyrody, by這 przestrzegane. Nie mo瞠my zgozi si na jego omijanie, nawet w sprawach drobnych, i nawet w szczytnych intencjach. Zwacamy si z pro軸 o podj璚ie odpowiednich krok闚 w celu zapewnienia przestrzegania prawa w tym zakresie.

Otrzymuj:
- Prezydent RP, Kancelaria Prezydenta, ul.Wiejska 10, 00-902 Warszawa
- Prezes Rady Ministr闚, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
- Minister 字odowiska, Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Najwy窺za Izba Kontroli,