Ministerstwo Rolnictwa poprosiło nas, by wstrzymać udostępnianie programu rolnośrodowiskowego w wersji z lipca 2002, który był umieszczony w tym miejscu, ponieważ "podlega on znacznym zmianom, a już na pewno zmienią się stawki płatności". Ściśle zainteresowani niech żądają projektu programu od Nina.Dobrzynska@minrol.gov.pl

webmaster KP

[O sprawie>>]