Sesja "Metody czynnej ochrony mokradeł na terenach leśnych"


Chrońcie MNIE !Od kilku lat, wspólnie z administracją Lasów Państwowych różnych szczebli realizujemy program ochrony mokradeł w Zachodniej Polsce. Obecnie ściśle współpracujemy z kilkunastoma nadleśnictwami na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu, na obszarze których prowadzimy lub podejmujemy czynne działania zmierzające do ochrony najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów podmokłych. Program ten, finansowany przez Fundację EkoFundusz, Globalny Fundusz Środowiska i Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF), będziemy kontynuować i rozwijać w kolejnych latach. Już obecnie zainteresowanie tematyką ochrony mokradeł i związanej z nią małej retencji jest bardzo duże. W ciągu trzech najbliższych lat naszym programem zamierzamy objąć ponad tysiąc obiektów o łącznej powierzchni kilkunastu tysięcy hektarów, a więc obszar średniej wielkości parku narodowego.
W dniach 3 i 4 października (środa-czwartek) w Łagowie Lubuskim organizujemy kolejną sesję poświęconą metodom czynnej ochrony mokradeł na terenach leśnych. Program spotkania przedstawia się następująco:


Środa, 3 października

Godz. 10.00 - Otwarcie sesji
Godz. 10.15 - Ryszard Kapuściński - Formalno - prawne podstawy ochrony terenów podmokłych i małej retencji w Lasach Państwowych.
Godz. 11.15 - Mirosław Grzyb - Klasyfikacja siedlisk hydrogenicznych w lasach i jej znaczenie dla działań ochronnych.

Godz. 12.15 - Przerwa

Godz. 12.45 - Jolanta Kujawa-Pawlaczyk - Rola ekosystemów mokradłowych w ochronie cennej flory w lasach.
Godz. 13.30 - Andrzej Jermaczek - Faunistyczne walory mokradeł i specyfika ich ochrony.
Godz. 14.15 - Paweł Pawlaczyk - Kulturowe znaczenie mokradeł i reliktów dawnej hydrotechniki w przestrzeni leśnej.

Godz. 15.00 - Obiad

Godz. 16.00 - Warsztat: Rozpoznawanie podstawowych elementów struktury torfowiska - jak wizualnie rozpoznać najważniejsze rodzaje torfu, gytię i mursz.
Godz. 17.00 - Lesław Wołejko - Lepiej zapobiegać niż leczyć - wybrane metody ochrony i koszty restytucji mokradeł w Europie Zachodniej
Godz. 18.00 - Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk - Program ochrony ekosystemów mokradłowych w nadleśnictwie. Mokradła jako element Programu Ochrony Przyrody.

Godz. 19.00 - Kolacja

Godz. 20.00 - Ognisko

Czwartek, 4 października

Godz. 8.00 - Śniadanie

Godz. 8.30 - Wyjazd na wycieczkę - W programie: terenowa prezentacja przykładów działań prowadzonych w ramach projektu czynnej ochrony mokradeł w Zachodniej Polsce. Terenowa prezentacja prostych metod przyrodniczej waloryzacji mokradeł.
Godz. 15.00 - Powrót z wycieczki i obiadSpotkanie odbędzie się w Ośrodku Leśnik w Łagowie Lubuskim. Podstawowy koszt uczestnictwa wynosi 250 zł, w tym nocleg w pokoju 2 osobowym z łazienką, wyżywienie, udział w zajęciach i wycieczce oraz materiały. Dopłacając 80 zł można przyjechać już w piątek wieczorem (w cenie nocleg, kolacja i śniadanie), a za dodatkowe 40 zł za noc można zapewnić sobie nocleg w pokoju 1 osobowym. Możliwy jest też udział tylko w pierwszym dniu sesji, bez noclegu - wówczas koszt wyniesie 100 zł. Ceny nie zawierają podatku VAT.
Dla członków Lubuskiego Klubu Przyrodników oraz uczestników z nadleśnictw biorących udział w prowadzonym przez nas programie czynnej ochrony mokradeł (realizowane lub zrealizowane obiekty) zapewniamy 25% zniżki.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2001 na załączonym druku. Uczestników przyjmujemy we wtorek od godz. 18.00, w środę od godz. 8.00. Ośrodek Leśnik mieści się w centrum Łagowa. Do Łagowa możliwy jest też dojazd autobusami PKS ze Świebodzina, informacja o odjazdach 068 3822693.
Dodatkowych informacji o sesji udziela Biuro Zarządu Lubuskiego Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, tel/fax 068 3828236, e-mail: lkp@lkp.org.pl.
Zapraszamy!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszenie uczestnictwa w sesji " Metody ochrony mokradeł na terenach leśnych, Lagów Lubuski, 3-4.10.2001

Imię, nazwisko ......................................................................................................................................................................

Nadleśnictwo, adres ..............................................................................................................................................................

Telefony kontaktowe: .............................................................. email ..................................................

Proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią opcję


Uwaga! Podane ceny są cenami netto. Do ceny wybranej opcji należy doliczyć 22% podatku VAT i tak otrzymaną kwotę wpłacić na konto Lubuskiego Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK, I Oddz. w Świebodzinie 57 1090 1593 0000 0000 5901 5348, nie później niż 15 września 2001.

Kwotę ................. zł wpłacono na konto Klubu w dniu ....................... Proszę o fakturę VAT wystawioną dla

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................ NIP ...........................................................

Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

pieczęć i podpis


[Strona główna LKP]