Szanowni Państwo!

W dniach 17-18.11.2001 (sobota, niedziela) w Łagowie Lubuskim organizujemy konferencję na temat

Metody czynnej ochrony herpetofauny


W pierwszym dniu sesji planujemy dwa bloki wystąpień, na temat zagrożeń i różnych aspektów ochrony gadów, jeden poświęcony czynnej ochronie żółwia błotnego, drugi ochronie węży. Dzień drugi poświęcimy problemom ochrony płazów. Naszym założeniem jest, aby oprócz osób zajmujących się zawodowo ochroną herpetofauny, w sesji uczestniczyli także pracownicy administracji rządowej i samorządowej, leśnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych. Program sesji przedstawia się następująco (kursywą zaznaczono krótkie komunikaty):

Rozmiar: 34011 bajtówSobota, 17 listopada

Godz. 10.00 - Otwarcie sesji

Godz. 10.10
* Sławomir Mitrus, Maria Zemanek - Dotychczasowe wyniki aktywnej ochrony żółwia błotnego w dolinie Zwoleńki
* Marek Maciantowicz, Bartłomiej Najbar - Aktywna ochrona żółwia błotnego i jego biotopów w województwie lubuskim
* Marek Sołtys - Czynna ochrona żółwia błotnego w Lasach Sobiborskich w 2001 roku
* Izabela Grynczel, Paweł Siwak - Żółw błotny Emys orbicularis L. w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi

Godz. 12.00 Przerwa

Godz. 12.15
* Marek Maciantowicz - Problemy zachowania i ochrony puli genowej izolowanych populacji żółwia błotnego.
* Andrzej Jabłoński - Aktywna ochrona żółwia błotnego - jak i co chronić?
* Sławomir Mitrus - Mechanizm temperaturowej determinacji płci u żółwia błotnego a problem jego ochrony
* Józef Domagała, Marta Hołodniak, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Biologiczna ocena rzeki Kosy jako środowiska występowania żółwia błotnego

Godz. 14.00 Obiad

Godz. 15.00
* Robert Rutkowski - Czy determinacja płci jest gadzią "piętą Achillesa?
* Bartłomiej Najbar - Program ochrony węży i ich siedlisk na Ziemi Lubuskiej Ţ
* Piotr Zieliński, Włodzimierz Stanisławski - Ochrona gniewosza plamistego w Polsce Środkowej - wyniki wstępne
* Bartłomiej Najbar - Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach

Godz. 17.00 - SESJA POSTEROWA, zgłoszone postery:
* Grażyna Basta, Marek Guzik, Władysław Zamachowski - Zasiedlanie przez płazy nowopowstałych zbiorników wodnych
* Agnieszka Formicka, Grzegorz Formicki - Czy promieniowanie ultrafioletowe stanowi zagrożenie dla płazów? Przegląd metod badawczych
* Marek Guzik, Ryszard Kozik - Rola sztucznych, ogrodowych stawków wodnych w ochronie płazów i gadów
* Marek Guzik, Ryszard Kozik, Lucjan Schimscheiner - Czynna ochrona płazów na terenie użytku ekologicznego "Polichty - Sucha Góra"
na terenie Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego
* Robert Stawarz - Metody pomiaru poziomu skażenia tkanek płazów metalami ciężkimi
* Krzysztof Szustka, Rafał Plezia - Polepszenie warunków rozrodu płazów na terenie Przemkowskiego Bagna
* Grzegorz Tabasz - Czynna ochrona płazów w Beskidzie Sądeckim

Godz. 18.30 Kolacja

Godz. 19.30 Ognisko

Niedziela

Godz. 8.00 Śniadanie

Godz. 9.00
* Izabela Grynczel - Czynna ochrona płazów w Suwalskim Parku Krajobrazowym
* Krzysztof Baldy - Czynna ochrona płazów w Górach Stołowych
* Mariusz Rybacki - Czynna ochrona płazów w Pieninach
* Grażyna Morcinek, Marek Nieszporek - Ochrona płazów w parkach krajobrazowych woj. śląskiego

Godz. 10.30 Przerwa

Godz. 11.00
* Bartłomiej Najbar - Propozycja objęcia ochroną populacji płazów zasiedlających acidotroficzne zbiorniki
powyrobiskowe w okolicach Łęknicy (Łuk Mużakowski)
* Mariusz Rybacki - Metody ochrony szlaków migracji płazów
* Mariusz Rybacki - Zanikanie populacji płazów - problem globalny

Godz. 12.30 Zakończenie sesji

Godz. 13.00 Obiad

Sesja odbędzie się w Ośrodku Leśnik w Łagowie Lubuskim, Ośrodek znajduje się w centrum Łagowa. Dojazd do Łagowa samochodem (4 km na północ od trasy A2) lub autobusem PKS ze Świebodzina (informacja o odjazdach PKS w Świebodzinie 068 3822693). Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 5 listopada 2001 na załączonym druku. Uczestników przyjmujemy w piątek od godz. 18.00, w sobotę od godz. 8.00.
Koszt udziału w sesji, w zależności od wybranej opcji, wynosi od 190 do 330 zł. W cenie noclegi w pokojach 1-2 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie oraz materiały). Dopuszczamy również możliwość uczestnictwa bez rezerwowania noclegu i wyżywienia - wówczas opłata wynosi 50 zł. Ceny nie zawierają podatku VAT, dokonując wpłaty należy doliczyć 22%.. Szczegółowy wykaz przewidywanych przez nas opcji opłat zawiera karta zgłoszenia. Dla autorów wystąpień, członków Lubuskiego Klubu Przyrodników oraz osób biorących udział w prowadzonym przez nas programie czynnej ochrony węży zapewniamy 25% zniżki. Materiały z sesji (pełne teksty wystąpień) zostaną wydane w postaci monograficznego tomu Przeglądu Przyrodniczego, który prześlemy każdemu z uczestników . Szczegółowych informacji w sprawach organizacyjnych udziela biuro Zarządu Lubuskiego Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, tel./fax 0683828236, e-mail: lkp@lkp.org pl.
Zapraszamy !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenie uczestnictwa w sesji Metody czynnej ochrony herpetofauny, Łagów Lub., 17-18.11.2001


Imię, nazwisko ......................................................................................................................................................................

Nadleśnictwo, adres ..............................................................................................................................................................

............................................................................................ Telefony kontaktowe: ..............................................................

Proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią opcję
Udział bez noclegu i wyżywienia (50 zł) *
Udział z jednym noclegiem w pokoju 2 osobowym, przyjazd w sobotę, 17 listopada (190 zł) *
Udział z dwoma noclegami w pokoju 2 osobowym, przyjazd w piątek, 16 listopada (190+60) (250 zł) *
Udział z noclegiem w pokoju 1-osobowym, przyjazd w sobotę, 17 listopada (190+40) (230 zł) *
Udział z dwoma noclegami w pokoju 1-os., przyjazd w piątek, 16 listopada (190+60+40+40) (330zł *
Zniżka 25% (autor wystąpienia lub członek Lubuskiego Klubu Przyrodników lub uczestnik
programu ochrony węży prowadzonego przez LKP) *
Proszę o posiłki wegeteriańskie *

Uwaga! Podane ceny są cenami netto. Do wybranej ceny należy doliczyć 22% podatku VAT i tak otrzymaną kwotę wpłacić na konto Lubuskiego Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK, I Oddz. w Świebodzinie 57 1090 1593 0000 0000 5901 5348, nie później niż 5 listopada 2001.

Kwotę ................. zł wpłacono na konto Klubu w dniu ....................... Proszę o fakturę VAT wystawioną dla

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................... NIP ...........................................................
Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

pieczęć i podpis

[Strona główna]