Szanowni Państwo!

W dniach 16-17 października (wtorek, środa) w Garbiczu (10 km na wschód od Rzepina, woj. lubuskie) organizujemy tradycyjną już sesję szkoleniowo - informacyjną pt.

Problemy lokalnej ochrony przyrody


Sesja adresowana jest do pracowników administracji samorządowej i rządowej, szczególnie służb ochrony środowiska i ochrony przyrody, leśników, planistów, specjalistów z zakresu promocji gmin i regionów oraz wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w planowanie i ochronę przyrody na szczeblu lokalnym. Ramowy program spotkania przedstawia się następująco:

Wtorek, 16 października 2001

10.30 - Otwarcie

10.40 Krzysztof Kasprzak - Ochrona przyrody w nowym prawie ochrony środowiska

Paweł Pawlaczyk - Ochrona siedlisk - nowe rozwiązanie w polskiej ochronie przyrody

12.00 - Przerwa

12.30 Beata Raszka - Obecne praktyczne możliwości wykonywania i realizacji planów ochrony
parków krajobrazowych (na przykładzie Powidzkiego Parku Krajobrazowego
i Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka)

Katarzyna Woźniak - Plusy i minusy energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych i wodnych)

13.45 - Obiad

14.30 - Andrzej Ruszlewicz - Partnerstwo różnych podmiotów w planowaniu przestrzennym rozwoju gmin a ochrona przyrody

Józef Kruczkowski - Wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w rozwoju turystyki i promocji gminy

15.30 - Przerwa

16.00 Wojciech Jankowski - Skąd się biorą powodzie - czy ochrona przeciwpowodziowa może być zgodna z ochroną przyrody?

Robert Stańko - Ochrona terenów podmokłych i mała retencja najlepszą metodą ochrony przed powodzią

Tomasz Hesse - Inwentaryzacja przyrodnicza mokradeł jako element zintegrowanego systemu zarządzania terenami podmokłymi dorzecza Parsęty

17.30 - Przerwa

18.00 Andrzej Jermaczek - Organizacje społeczne - hamulec czy katalizator rozwoju regionów

Mirosław Jędrzejewski - Możliwości wspierania działalności gmin z zakresu ochrony środowiska przez EkoFundusz na przykładzie zrealizowanych projektów

19.00 - Kolacja

20.00 - Spotkanie towarzyskie


Środa, 17 października 2001

8.00 - Śniadanie

9.00 ZAJĘCIA WARSZTATOWE: Elementarne podstawy przyrodniczej waloryzacji przestrzeni. Rozwiązania informatyczne dla planowania przestrzennego i ochrony przyrody. Multimedialne systemy informacji krajoznawczej i turystycznej

KĄCIK KONSULTACYJNY - możliwość konsultacji: * Prawnej * Z zakresu ekoturystyki i turystycznego wykorzystania walorów gminy * Na temat pozyskiwania środków na zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody

13.00 - Obiad

Spotkanie odbędzie się w Pałacu w Garbiczu, 10 km na wschód od Rzepina, 3 km na południe od Boczowa. Podstawowy koszt uczestnictwa wynosi 250 zł, w tym nocleg w pokoju 2-3-osobowym z łazienką, wyżywienie, udział w zajęciach oraz materiały (w tym płyta kompaktowa z najnowszymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska w gminie). Dopłacając 80 zł można przyjechać już w poniedziałek wieczorem (w cenie dodatkowy nocleg, kolacja i śniadanie), a za dodatkowe 40 zł za jedną noc można zapewnić sobie nocleg w pokoju 1-osobowym. Możliwy jest też udział tylko w pierwszym dniu sesji, bez noclegu - wówczas koszt uczestnictwa wyniesie 100 zł. Ceny nie zawierają podatku VAT. Dla członków Lubuskiego Klubu Przyrodników zapewniamy 25% zniżki. Na miejscu możliwość nabycia wydawnictw przyrodniczych.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2001 na załączonym druku, emailem lub telefonicznie. Uczestników przyjmujemy w poniedziałek od godz. 17.00, we wtorek od godz. 8.00. Do Garbicza dojechać można samochodem (zjazd z trasy A2 w Boczowie), istnieje również dogodny dojazd pociągiem do Stacji Boczów (pociągi relacji Poznań - Rzepin), wówczas odbierzemy Państwa z dworca, prosimy jednak o zaznaczenie tego na karcie zgłoszenia. Dodatkowych informacji o sesji udziela Biuro Zarządu Lubuskiego Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, tel./fax 068 3828236, e-mail: lkp@lkp.org.pl.
Zapraszamy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenie uczestnictwa w sesji "Problemy lokalnej ochrony przyrody", Garbicz, 16-17.10.2001


Imię, nazwisko ......................................................................................................................................................................

Nadleśnictwo, adres ..............................................................................................................................................................

............................................................................................ Telefony kontaktowe: ..............................................................

Proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią opcję
Udział bez noclegu (100 zł)
Udział z jednym noclegiem w pokoju 2-3 osobowym, przyjazd we wtorek , 16 października (250 zł)
Udział z dwoma noclegami w pokoju 2-3 osobowym, przyjazd w poniedziałek, 15 października (250+80) (330 zł)
Udział z noclegiem w pokoju 1-osobowym, przyjazd we wtorek, 16 października (250+40) (290 zł)
Udział z dwoma noclegami w pokoju 1-os., przyjazd we poniedziałek, 15 października (250+80+40+40) (410zł)
Członek Lubuskiego Klubu Przyrodników (zniżka 25%)

Proszę o odebranie mnie z dworca w Boczowie o godz. ............
Uwaga! Podane ceny są cenami netto. Do ceny wybranej opcji należy doliczyć 22% podatku VAT i tak otrzymaną kwotę wpłacić na konto Lubuskiego Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK, I Oddz. w Świebodzinie 57 1090 1593 0000 0000 5901 5348, nie później niż 5 października 2001.

Kwotę ................. zł wpłacono na konto Klubu w dniu ....................... Proszę o fakturę VAT wystawioną dla

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................ NIP ...........................................................

Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

pieczęć i podpis

[Strona główna]