ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 11 września 2001 r. 

w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

(Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.)
 Na podstawie art.27c ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się listę gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową stosuje się zakazy, określone w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 o ochronie przyrody, zwanej dalej "ustawą". 

2. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową ścisłą stosuje się odstępstwa od zakazów, określone w art. 27a ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy.

3. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową częściową stosuje się odstępstwa od zakazów, określone w art. 27a ust. 2 ustawy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

 

Załącznik nr 1
LISTA GATUNKÓW ROŚLIN RODZIMYCH DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ ŚCISŁĄ * 
 
ROŚLINY NASIENNE SPERMATOPHYTA
   
ŻABIEŃCOWATE ALISMATACEAE
kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia
elisma wodna Luronium natans
   
AMARYLKOWATE AMARYLLIDACEAE
śnieżyczka przebiśnieg  Galanthus nivalis
śnieżyca wiosenna  Leucojum vernum
   
SELEROWATE (BALDASZKOWATE) APIACEAE (UMBELLIFERAE)
selery (pęczyna) błotne Apium repens
dzięgiel (arcydzięgiel) litwor  Angelica archangelica
mikołajek nadmorski  Eryngium maritimum
starodub łąkowy Ostericum palustre (Angelica palustris)
   
TOINOWATE APOCYNACEAE
barwinek pospolity  Vinca minor
   
OBRAZKOWATE ARACEAE
obrazki alpejskie Arum alpinum
obrazki plamiste Arum maculatum
   
ARALIOWATE ARALIACEAE
bluszcz pospolity  Hedera helix
   
ASTROWATE (ZŁOŻONE) ASTERACEAE (COMPOSITAE)
arnika górska  Arnica montana
dziewięćsił bezłodygowy  Carlina acaulis
dziewięćsił popłocholistny  Carlina onopordifolia
ostrożeń pannoński  Cirsium pannonicum
chryzantema (złocień) Zawadzkiego Dendranthema zawadzkii
omieg górski  Doronicum austriacum
szarotka alpejska  Leontopodium alpinum
języczka syberyjska Ligularia sibirica
ożota zwyczajna  Linosyris vulgaris
wężymord stepowy  Scorzonera purpurea
   
BRZOZOWATE BETULACEAE
brzoza niska Betula humilis
brzoza karłowata Betula nana
brzoza ojcowska  Betula x oycoviensis
   
KAPUSTOWATE (KRZYŻOWE) BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
warzucha polska  Cochlearia polonica
pszonak pieniński Erysimum pieninicum
   
DZWONKOWATE CAMPANULACEAE
dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia
zerwa kulista  Phyteuma orbiculare
   
PRZEWIERTNIOWATE CAPRIFOLIACEAE
zimoziół (linnea) północny  Linnaea borealis
wiciokrzew (suchokrzew) pomorski  Lonicera periclymenum
   
GOŹDZIKOWATE CARYOPHYLLACEAE
goździk piaskowy Dianthus arenarius
goździk kosmaty Dianthus armeria
goździk skupiony Dianthus compactus
goździk lodowcowy Dianthus glacialis
goździk siny Dianthus gratianopolitanus
goździk postrzępiony Dianthus plumarius
goździk okazały Dianthus speciosus
goździk pyszny Dianthus superbus
łyszczec (gipsówka) wiechowaty  Gypsophila paniculata
lepnica litewska  Silene lithuanica
   
GRUBOSZOWATE CRASSULACEAE
rojownik (rojnik) włochaty Jovibarba hirta 
rojownik (rojnik) pospolity Jovibarba sobolifera
rojnik górski Sempervivum montanum 
   
ROSICZKOWATE DROSERACEAE
aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa
rosiczka długolistna Drosera anglica
rosiczka pośrednia Drosera intermedia
rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
   
OLIWNIKOWATE (ROKITNIKOWATE) ELAEAGNACEAE
rokitnik zwyczajny  Hippophaë rhamnoides 
   
WRZOSOWATE ERICACEAE
mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi 
chamedafne północna  Chamaedaphne calyculata
wrzosiec bagienny  Erica tetralix
   
BOBOWATE (MOTYLKOWATE) FABACEAE (PAPILIONACEAE)
szczodrzeniec zmienny  Chamaecytisus albus
groszek wschodniokarpacki  Lathyrus laevigatus
groszek szerokolistny  Lathyrus latifolius
ostrołódka kosmata  Oxytropis pilosa
   
GORYCZKOWATE GENTIANACEAE
goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) Gentiana clusii
goryczka krzyżowa Gentiana cruciata
goryczka przeźroczysta Gentiana frigida
goryczka śniegowa Gentiana nivalis
goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe
goryczka kropkowana Gentiana punctata
goryczka wiosenna Gentiana verna
goryczuszka (goryczka) gorzkawa Gentianella amarella
goryczuszka (goryczka) bałtycka Gentianella baltica
goryczuszka (goryczka) czeska Gentianella bohemica
goryczuszka (goryczka) polna Gentianella campestris
goryczuszka (goryczka) orzęsiona Gentianella ciliata
goryczuszka (goryczka) Wettsteina Gentianella germanica
goryczuszka (goryczka) wczesna Gentianella lutescens
goryczuszka (goryczka) lodnikowa Gentianella tenella
goryczuszka (goryczka) błotna Gentianella uliginosa
niebielistka (swercja) trwała  Swertia perennis
   
KOSAĆCOWATE IRIDACEAE
szafran spiski  Crocus scepusiensis
mieczyk dachówkowaty  Gladiolus imbricatus
mieczyk błotny  Gladiolus palustris
kosaciec bezlistny Iris aphylla
kosaciec syberyjski Iris sibirica
   
JASNOTOWATE (WARGOWE) LAMIACEAE (LABIATAE)
pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana
   
PŁYWACZOWATE LENTIBULARIACEAE
tłustosz alpejski Pinguicula alpina
tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris
   
LILIOWATE LILIACEAE
pajęcznica liliowata  Anthericum liliago
zimowit jesienny  Colchicum autumnale
szachownica kostkowata Fritillaria meleagris
lilia złotogłów  Lilium martagon
szafirek miękkolistny  Muscari comosum
śniedek cienkolistny  Ornithogalum collinum
śniedek baldaszkowaty  Ornithogalum umbellatum
cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia
liczydło górskie Streptopus amplexifolius
kosatka kielichowa  Tofieldia calyculata
ciemiężyca (ciemierzyca) biała Veratrum album
ciemiężyca (ciemierzyca) zielona Veratrum lobelianum
ciemiężyca (ciemierzyca) czarna Veratrum nigrum
   
LNOWATE LINACEAE
len złocisty  Linum flavum
len włochaty  Linum hirsutum
   
LOBELIOWATE LOBELIACEAE
lobelia jeziorna  Lobelia dortmanna
   
BOBRKOWATE MENYANTHACEAE
grzybieńczyk wodny  Nymphoides peltata
   
WOSKOWNICOWATE MYRICACEAE
woskownica europejska  Myrica gale
   
JEZIERZOWATE NAJADACEAE
jezierza giętka Najas flexilis
   
GRZYBIENIOWATE NYMPHAEACEAE
grążel żółty  Nuphar lutea
grążel drobny  Nuphar pumila
grzybienie białe  Nymphaea alba
grzybienie północne  Nymphaea candida
   
STORCZYKOWATE ORCHIDACEAE
buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia 
buławnik czerwony Cephalanthera rubra
potrostek alpejski Chamorchis alpina
ozorka zielona Coeloglossum viride
żłobik koralowy Corallorhiza trifida
obuwik pospolity Cypripedium calceolus
kukułka (storczyk) bałtycka Dactylorhiza baltica
kukułka (storczyk) Fuchsa Dactylorhiza fuchsii
kukułka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata
kukułka (storczyk) plamista Dactylorhiza maculata
kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis
kukułka (storczyk) Russowa Dactylorhiza russowii
kukułka (storczyk) Ruthego Dactylorhiza ruthei
kukułka (storczyk) bzowa Dactylorhiza sambucina
kukułka (storczyk) Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri
kruszczyk połabski Epipactis albensis
kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila
kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla
kruszczyk Muellera Epipactis muelleri
kruszczyk błotny Epipactis palustris
kruszczyk siny Epipactis purpurata
storzan bezlistny Epipogium aphyllum
tajęża jednostronna Goodyera repens
gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea
gółka wonna Gymnadenia odoratissima
wątlik błotny Hammarbya paludosa 
miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis
gołek białawy Leucorchis albida 
lipiennik Loesela Liparis loeselii
listera sercowata Listera cordata
listera jajowata Listera ovata
wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata 
dwulistnik muszy Ophrys insectifera 
storczyk cuchnący Orchis coriophora
storczyk męski Orchis mascula
storczyk kukawka Orchis militaris
storczyk samczy Orchis morio
storczyk blady Orchis pallens
storczyk błotny Orchis palustris
storczyk purpurowy Orchis purpurea
storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata
podkolan biały Platanthera bifolia
podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
kręczynka jesienna Spiranthes spiralis 
storczyca kulista Traunsteinera globosa 
   
SOSNOWATE PINACEAE
sosna limba (limba)  Pinus cembra
sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew)  Pinus mugo
sosna błotna  Pinus x rhaetica
   
GRUSZYCZKOWATE PYROLACEAE
pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
   
WIECHLINOWATE (TRAWY)  POACEAE (GRAMINEAE)
wiechlina (wyklina) granitowa Poa granitica
ostnica piaskowa Stipa borysthenica
ostnica włosowata Stipa capillata
ostnica Jana Stipa joannis
ostnica powabna Stipa pulcherrima
   
WIELOSIŁOWATE POLEMONIACEAE
wielosił błękitny  Polemonium caeruleum
   
PIERWIOSNKOWATE PRIMULACEAE
zarzyczka górska Cortusa matthioli
cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens
mlecznik nadmorski  Glaux maritima
   
JASKROWATE RANUNCULACEAE
tojad tauryjski Aconitum bucovinense
tojad sudecki Aconitum callibotryon
tojad wiechowaty Aconitum degenii
tojad mocny Aconitum firmum
tojad Gayera Aconitum x gayeri
tojad kosmatoowockowy Aconitum x hebegynum
tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum
tojad Lengyela Aconitum x lengyelii
tojad lisi Aconitum lycoctonum
tojad mołdawski Aconitum moldavicum
tojad Pawłowskiego Aconitum x pawlowskii
tojad dzióbaty Aconitum variegatum
miłek wiosenny  Adonis vernalis
zawilec narcyzowy (z. narcyzowaty) Anemone narcissifolia
zawilec wielkokwiatowy (z. leśny) Anemone sylvestris
orlik pospolity  Aquilegia vulgaris
pluskwica europejska (p. cuchnąca) Cimicifuga europaea
powojnik prosty  Clematis recta
sasanka alpejska Pulsatilla alba
sasanka otwarta Pulsatilla patens
sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis
sasanka słowacka Pulsatilla slavica
sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis
sasanka zwyczajna Pulsatilla vulgaris
pełnik europejski  Trollius europaeus
pełnik alpejski Trollius altissimus
   
RÓŻOWATE ROSACEAE
parzydło leśne  Aruncus sylvestris
wiśnia karłowata  Cerasus fruticosa 
pięciornik śląski Potentilla silesiaca
malina moroszka  Rubus chamaemorus
jarząb szwedzki Sorbus intermedia
jarząb brekinia (brzęk) Sorbus torminalis
   
MARZANOWATE RUBIACEAE
przytulia krakowska Galium cracoviense
   
WIERZBOWATE SALICACEAE
wierzba lapońska  Salix lapponum
wierzba borówkolistna  Salix myrtilloides
   
SANDAŁOWCOWATE SANTALACEAE
leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum
   
SKALNICOWATE SAXIFRAGACEAE
skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus
skalnica gronkowa  Saxifraga paniculata
   
TRĘDOWNIKOWATE SCROPHULARIACEAE
lnica wonna Linaria loeselii
lindernia mułowa Lindernia procumbens
gnidosz królewski  Pedicularis sceptrum-carolinum
gnidosz sudecki Pedicularis sudetica
gnidosz rozesłany  Pedicularis sylvatica
   
PSIANKOWATE SOLANACEAE
pokrzyk wilcza jagoda  Atropa belladonna
lulecznica kraińska  Scopolia carniolica
   
KŁOKOCZKOWATE STAPHYLEACEAE
kłokoczka południowa  Staphylea pinnata
   
WAWRZYNKOWATE THYMELEACEAE
wawrzynek główkowy  Daphne cneorum
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
   
KOTEWKOWATE TRAPACEAE
kotewka orzech wodny  Trapa natans
   
ZOSTEROWATE ZOSTERACEAE
zostera morska Zostera marina
   
PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
   
SKRZYPOWATE EQUISETACEAE
skrzyp olbrzymi  Equisetum telmateia
   
PORYBLINOWATE ISOËTACEAE
poryblin kolczasty  Isoëtes echinospora
poryblin jeziorny  Isoëtes lacustris
   
WIDŁAKOWATE LYCOPODIACEAE
widlicz (widłak) alpejski Diphasiastrum alpinum
widlicz (widłak) spłaszczony Diphasiastrum complanatum
widlicz (widłak) Isslera Diphasiastrum issleri
widlicz (widłak) cyprysowy Diphasiastrum tristachyum
widlicz (widłak) Zeillera Diphasiastrum zeilleri
wroniec widlasty (widłak wroniec)  Huperzia selago
widłaczek (widłak) torfowy Lycopodiella inundata
widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
widłak goździsty Lycopodium clavatum
   
NASIĘŹRZAŁOWATE OPHIOGLOSSACEAE
podejźrzon marunowy Botrychium matricariifolium
podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum
podejźrzon pojedynczy Botrychium simplex
   
DŁUGOSZOWATE OSMUNDACEAE
długosz królewski  Osmunda regalis
   
PAPROTKOWATE POLYPODIACEAE
podrzeń żebrowiec  Blechnum spicant
pióropusznik strusi  Matteucia struthiopteris
języcznik zwyczajny  Phyllitis scolopendrium
paprotka zwyczajna  Polypodium vulgare
   
SALWINIOWATE SALVINIACEAE
salwinia pływająca  Salvinia natans
   
MSZAKI BRYOPHYTA
   
TĘPOSZOWATE AMBLYSTEGIACEAE
sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 
   
GRYMALDIOWATE AYTONIACEAE
mannia skalna Mannia triandra
   
BEZLISTOWATE  BUXBAUMIACEAE
bezlist okrywkowy Buxbaumia viridis 
   
WIDŁOZĘBOWATE  DICRANACEAE
widłoząb zielony Dicranum viride 
   
ZDROJKOWATE FONTINALACEAE
żaglik włoskowaty Dichelyma capillaceum 
   
ZGLISZCZYNOWATE FUNARIACEAE
bezrąbek czworoboczny Pyramidula tetragona 
   
PARZĘCHLINOWATE  MEESIACEAE
parzęchlin długoszczecinowy Meesia longiseta 
   
SZURPKOWATE  ORTHOTRICHACEAE
szurpek Rogera Orthotrichum rogeri 
   
GRZYBY FUNGI
   
WROŚNIAKOWATE CORIOLACEAE
modrzewnik lekarski  Agaricum officinale
żagwica listkowata  Grifola frondosa
flagowiec olbrzymi  Meripilus giganteus
   
SOPLÓWKOWATE HERICIACEAE
soplówka jodłowa Hericium coralloides
soplówka jeżowata Hericium erinaceum
soplówka gałęzista Hericium ramosum
   
PURCHAWKOWATE LYCOPERDACEAE
purchawica olbrzymia  Langermannia gigantea 
   
SMARDZOWATE MORCHELLACEAE
krążkówka żyłkowana Disciotis venosa
smardz stożkowaty Morchella conica
smardz wyniosły Morchella elata
smardz jadalny Morchella esculenta
smardz półwolny Morchella gigas
naparstniczka czeska Verpa bohemica
naparstniczka stożkowata Verpa conica
   
SROMOTNIKOWATE PHALLACEAE
mądziak psi  Mutinus caninus 
mądziak malinowy Mutinus ravenelii
sromotnik fiołkowy Phallus hadriani
sromotnik bezwstydny Phallus impudicus
   
ŻAGWIOWATE POLYPORACEAE
żagiew okółkowa  Polyporus umbellatus
   
SZMACIAKOWATE SPARASSIDACEAE
szmaciak gałęzisty Sparassis crispa 
szmaciak krótkotrzonowy Sparassis laminosa 
   
SZYSZKOWCOWATE STROBILOMYCETACEAE
szyszkowiec łuskowaty  Strobilomyces strobilaceus
   
PODGRZYBKOWATE XEROCOMACEAE
podgrzybek pasożytniczy  Xerocomus parasiticus
   
POROSTY LICHENES
   
JASKRAWCOWATE CALOPLACACEAE
błyskotka - wszystkie gatunki Fulgensia spp.
   
CHROBOTKOWATE CLADONIACEAE
chrobotka - wszystkie gatunki Cladina spp.
   
CZASZNIKOWATE  ICMADOPHILACEAE
czasznik modrozielony Icmadophila ericetorum
   
TARCZOWNICOWATE PARMELIACEAE sensu lato
tarczownicowate - wszystkie gatunki,
z wyjątkiem:
Parmeliaceae spp. 
pustułki pęcherzykowatej Hypogymnia physodes
tarczownicy bruzdkowanej Parmelia sulcata
płucnicy islandzkiej Cetraria islandica
   
PAWĘŻNICOWATE PELTIGERACEAE
pawężnicowate - wszystkie gatunki  Peltigeraceae spp.
   
OBROSTNICOWATE PHYSIACEAE
obrostnica - wszystkie gatunki Anaptychia spp.
   
CHRUŚCIKOWATE STEREOCAULACEAE
chruścik - wszystkie gatunki Stereocaulon spp.
   
GRANICZNIKOWATE STICTACEAE
granicznikowate - wszystkie gatunki Stictaceae spp.
   
BRODACZKOWATE USNEACEAE
brodaczkowate - wszystkie gatunki  Usneaceae spp.
 
Załącznik nr 2 
LISTA GATUNKÓW ROŚLIN RODZIMYCH DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ CZĘŚCIOWĄ * 
   
ROŚLINY NASIENNE SPERMATOPHYTA
   
KOKORNAKOWATE ARISTOLOCHIACEAE
kopytnik pospolity  Asarum europaeum
   
ASTROWATE (ZŁOŻONE) ASTERACEAE (COMPOSITAE)
aster gawędka Aster amellus
kocanki piaskowe  Helichrysum arenarium
   
PRZEWIERTNIOWATE CAPRIFOLIACEAE
kalina koralowa  Viburnum opulus
   
GOŹDZIKOWATE CARYOPHYLLACEAE
goździk kartuzek Dianthus carthusianorum
goździk kropkowany Dianthus deltoides
   
TURZYCOWATE CYPERACEAE
turzyca piaskowa  Carex arenaria
   
WRZOSOWATE ERICACEAE
bagno zwyczajne Ledum palustre
   
BOBOWATE (MOTYLKOWATE) FABACEAE (PAPILIONACEAE)
wilżyna ciernista  Ononis spinosa
   
GORYCZKOWATE GENTIANACEAE
centuria pospolita (c. zwyczajna)  Centaurium erythraea 
goryczka trojeściowa (g. trojeściowata) Gentiana asclepiadea
   
JASNOTOWATE (WARGOWE) LAMIACEAE (LABIATAE)
miodownik melisowaty (m. wielkokwiatowy) Melittis melissophyllum
   
LILIOWATE LILIACEAE
konwalia majowa  Convallaria majalis
   
BOBRKOWATE MENYANTHACEAE
bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
   
WIECHLINOWATE(TRAWY) POACEAE (GRAMINEAE)
turówka leśna  Hierochloë australis
turówka wonna  Hierochloë odorata
   
PIERWIOSNKOWATE PRIMULACEAE
pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły  Primula elatior
pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski  Primula veris
   
JASKROWATE RANUNCULACEAE
przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek) Hepatica nobilis
   
KRUSZYNOWATE RHAMNACEAE
kruszyna pospolita  Frangula alnus
   
MARZANOWATE RUBIACEAE
przytulia (marzanka) wonna  Galium odoratum
   
SKALNICOWATE SAXIFRAGACEAE
porzeczka czarna  Ribes nigrum
   
TRĘDOWNIKOWATE SCROPHULARIACEAE
naparstnica zwyczajna  Digitalis grandiflora
naparstnica purpurowa  Digitalis purpurea
   
CISOWATE TAXACEAE
cis pospolity  Taxus baccata
   
MSZAKI BRYOPHYTA
   
TĘPOSZOWATE AMBLYSTEGIACEAE
mokradłosz kończysty Calliergon cuspidatum
sierpowiec odgięty Drepanocladus revolvens
   
MOCHWIANOWATE AULACOMNIACEAE
mochwian błotny Aulacomnium palustre
   
KRÓTKOSZOWATE BRACHYTHECIACEAE
nibybrodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum
   
DRABIKOWATE CLIMACIACEAE
drabik drzewkowaty Climacium dendroides
   
GAJNIKOWATE HYLOCOMIACEAE
gajnik lśniący Hylocomium splendens
rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus
   
ROKIETOWATE HYPNACEAE
piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis 
   
BIELISTKOWATE (MODRZACZKOWATE) LEUCOBRYACEAE
bielistka (modrzaczek) sina Leucobryum glaucum
   
PŁONNIKOWATE POLYTRICHACEAE
płonnik pospolity Polytrichum commune
płonnik cienki Polytrichum strictum
   
TORFOWCOWATE SPHAGNACEAE
torfowiec - wszystkie gatunki Sphagnum spp.
   
TUJOWCOWATE THUIDIACEAE
tujowiec delikatny Thuidium delicatulum
tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum
   
GRZYBY FUNGI
wszystkie gatunki wielkoowocnikowe,
z wyjątkiem wymienionych w zał. 1. 
macromycetes
   
POROSTY LICHENES
   
TARCZOWNICOWATE PARMELIACEAE sensu lato
płucnica islandzka Cetraria islandica
   
 
* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RODZIN. 

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą


Powrót