ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną

(Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149)

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, zaliczone do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw, wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 149)

Załącznik Nr 1

ŚRÓDLĄDOWE WODY POWIERZCHNIOWE LUB ICH CZĘŚCI, STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ PUBLICZNĄ, ISTOTNE DLA KSZTAŁTOWANIA ZASOBÓW WODNYCH I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Lp.

Nazwa z charakterystycznymi informacjami

Odbiornik

Kryterium

1

2

3

4

WISŁA I DORZECZE WISŁY

1

Wisła

Morze Bałtyckie

Q ł 2 m3/s

2

Mała Wisła (Wisła Śląska)

Wisła

Q ł 2 m3/s

3

Czarna Wisełka

Mała Wisła

potok górski

4

Wolny

Czarna Wisełka

potok górski

5

Ciepły

Czarna Wisełka

potok górski

6

Biała Wisełka

Mała Wisła

potok górski

7

Roztoczny (Głębczański)

Biała Wisełka

potok górski

8

Roztoka

Roztoczny

potok górski

9

Równiański (Wątrobny)

Biała Wisełka

potok górski

10

Na Równe

Biała Wisełka

potok górski

11

Bobrów

Biała Wisełka

potok górski

12

Malinka

Mała Wisła

potok górski

13

Roztoki

Malinka

potok górski

14

Stryczków (Klupocz)

Malinka

potok górski

15

Sadowy

Malinka

potok górski

16

Fiedorówka

Malinka

potok górski

17

Młaka

Malinka

potok górski

18

Cienciały (Cięciaty)

Malinka

potok górski

19

Gościejów

Mała Wisła

potok górski

20

Kopydło

Mała Wisła

potok górski

21

Łabajów

Kopydło

potok górski

22

Głębiczek

Łabajów

potok górski

23

Dziechcinka

Mała Wisła

potok górski

24

Partecznik

Mała Wisła

potok górski

25

Pinkasów

Mała Wisła

potok górski

26

Kiczanowski

Jawornik

potok górski

27

Jawornik

Mała Wisła

potok górski

28

Gahura

Mała Wisła

potok górski

29

Krzywy

Gahura

potok górski

30

Spod Orłowej

Mała Wisła

potok górski

31

Dobka

Mała Wisła

potok górski

32

Ślepa Dobka

Dobka

potok górski

33

Roztoki

Dobka

potok górski

34

Tokarski

Dobka

potok górski

35

Sucha Dobka

Dobka

potok górski

36

Jaszowiec

Mała Wisła

potok górski

37

Potok Ja-I

Jaszowiec

potok górski

38

Suchy

Mała Wisła

potok górski

39

Poniwiec

Mała Wisła

potok górski

40

Roztoki

Poniwiec

potok górski

41

Górnik (Kamieniec)

Poniwiec

potok górski

42

Skalica U-2

Mała Wisła

potok górski

43

Gościeradowiec

Mała Wisła

potok górski

44

Spod Równicy

Gościeradowiec

potok górski

45

Kamieniec

Mała Wisła

potok górski

46

Głębiec

Mała Wisła

potok górski

47

Gronie

Mała Wisła

potok górski

48

Brennica

Mała Wisła

Q ł 2 m3/sek

49

Borsuczy

Brennica

potok górski

50

Niedźwiedzi

Brennica

potok górski

51

Węgierski

Brennica

potok górski

52

W-Z

Węgierski

potok górski

53

Nastroczny (Lachy)

Brennica

potok górski

54

Bukowy

Brennica

potok górski

55

Chrobaczy

Brennica

potok górski

56

Skałka

Chrobaczy

potok górski

57

Hołcyna

Brennica

potok górski

58

Jatny

Brennica

potok górski

59

Leśnica

Brennica

potok górski

60

Goleszowski

Leśnica

potok górski

61

Bzowy

Leśnica

potok górski

62

Wielki Suchy

Leśnica

potok górski

63

Mały Suchy

Leśnica

potok górski

64

Spod Góry Orłowej

Leśnica

potok górski

65

Wilczy Potok

Leśnica

potok górski

66

LE-11

Leśnica

potok górski

67

Śniegotny

Brennica

potok górski

68

Snowaniec

Brennica

potok górski

69

Spod Suchego Gronia

Brennica

potok górski

70

Barujec

Brennica

potok górski

71

Żarnowiec

Brennica

potok górski

72

Głębiec

Brennica

potok górski

73

Pościenny

Brennica

potok górski

74

Cerchla

Brennica

potok górski

75

Spod Górki

Brennica

potok górski

76

Bucze

Brennica

potok górski

77

Bładniczka

Młynówka Skoczowsko-Ustrońska

potok górski

78

Skalicowy

Wisła

potok górski

79

Kamienny

Szeroki

potok górski

80

Biała

Mała Wisła

Q ł 2 m3/s

81

Mesznianka I

Biała

potok górski

82

Mesznianka II

Mesznianka I

potok górski

83

Białka

Biała

potok górski

84

Szkleniec

Biała

potok górski

85

Straceńska Woda (Straconka)

Biała

potok górski

86

Kamienicki I

Biała

potok górski

87

Kamienicki II

Biała

potok górski

88

Lipnik

Biała

potok górski

89

Niwka

Lipnik

potok górski

90

Starobielski I

Biała

potok górski

91

Lotniczy

Starobielski I

potok górski

92

Krzywa

Biała

potok górski

93

Olszówka

Biała

potok górski

94

OL-III

Olszówka

potok górski

95

Bystrzanka

Olszówka

potok górski

96

Mrażewica

Straconka

potok górski

97

Mała Straconka

Straconka

potok górski

98

ST-3

Straconka

potok górski

99

Pszczynka

Mała Wisła

Q ł 2 m3/s

100

Gostynia

Mała Wisła

Q ł 2 m3/s

101

Przemsza

Wisła

Q ł 2 m3/s

102

Biała Przemsza

Przemsza

Q ł 2 m3/s

103

Brynica

Przemsza

Q ł 2 m3/s

104

Rawa

Brynica

Q ł 2 m3/s

105

Soła

Wisła

Q ł 2 m3/s

106

Słanica

Soła

potok górski

107

Czerna

Słanica (Soła)

potok górski

108

Rachowiec

Czerna

potok górski

109

Roztoka

Czerna

potok górski

110

Tarliczny

Czerna

potok górski

111

Stańcowski

Czerna

potok górski

112

Z Głębokiego

Czerna

potok górski

113

Rycerka (Dziobaki)

Soła

potok górski

114

Rycerski

Rycerka (Dziobaki)

potok górski

115

Ciapków

Rycerski

potok górski

116

Płaskurówka

Rycerski

potok górski

117

Radecki

Rycerski

potok górski

118

Ujsoła (Glinka)

Soła

potok górski

119

Roztoka

Ujsoła (Glinka)

potok górski

120

Równiowy Potok

Ujsoła (Glinka)

potok górski

121

Smerechówka Mała

Ujsoła (Glinka)

potok górski

122

Smerechówka Wielka

Ujsoła (Glinka)

potok górski

123

Cicha

Ujsoła (Glinka)

potok górski

124

Urwisko

Cicha

potok górski

125

Danielka

Ujsoła (Glinka)

potok górski

126

Złatna (Bystra)

Ujsoła (Glinka)

potok górski

127

Głęboki Potok

Złatna (Bystra)

potok górski

128

Straceniec

Złatna (Bystra)

potok górski

129

Nickulina

Soła

potok górski

130

Surzy

Soła

potok górski

131

Hulbojowy

Soła

potok górski

132

Rokitniak (Milówki lub Milowiecki)

Soła

potok górski

133

Solarzówka

Rokitniak

potok górski

134

Nieledwia

Soła

potok górski

135

Z Kiczory

Nieledwia

potok górski

136

Bystra

Soła

potok górski

137

Z Palenicy

Bystra

potok górski

138

Kamesznica

Bystra

potok górski

139

Janoszka

Kamesznica

potok górski

140

Szare

Bystra

potok górski

141

Fułatów

Soła

potok górski

142

Grzegorzków

Soła

potok górski

143

Żabniczanka

Soła

potok górski

144

Cięcinka

Soła

potok górski

145

Loraniec

Cięcinka

potok górski

146

Przybędza

Soła

potok górski

147

Brzuśnik

Soła

potok górski

148

Juszczynka

Soła

potok górski

149

Bystra

Juszczynka

potok górski

150

Radziechowy

Soła

potok górski

151

Rybny

Soła

potok górski

152

Glinny

Rybny

potok górski

153

Leśnianka

Soła

potok górski

154

Koszarawa

Soła

Q ł 2 m3/s

155

Jurów

Koszarawa

potok górski

156

Bystra

Koszarawa

potok górski

157

Porębski

Bystra

potok górski

158

Od Fujasów

Koszarawa

potok górski

159

Głucha (Przybyłka)

Koszarawa

potok górski

160

Moczarki

Głucha

potok górski

161

Przyborowiec

Koszarawa

potok górski

162

Jabłonów

Koszarawa

potok górski

163

Krzyżówka

Koszarawa

potok górski

164

Glinna

Krzyżówka

potok górski

165

Kamienna

Glinna

potok górski

166

Buczynka

Glinna

potok górski

167

Czarny Groń

Buczynka

potok górski

168

Dablin

Krzyżówka

potok górski

169

Miodowiec

Krzyżówka

potok górski

170

Suseński

Koszarawa

potok górski

171

Pewel

Koszarawa

potok górski

172

Gajcarka

Pewel

potok górski

173

Z Rówieńki

Pewel

potok górski

174

Sopotnianka (Sopotnia Wielka)

Koszarawa

potok górski

175

Cebulowy

Sopotnianka

potok górski

176

Kajdasówka

Sopotnianka

potok górski

177

Sopotnia Mała

Sopotnianka

potok górski

178

Rakowy

Sopotnia Mała

potok górski

179

Mutne

Koszarawa

potok górski

180

Roztoka

Koszarawa

potok górski

181

Pewlica

Koszarawa

potok górski

182

Rychwałdek

Pewlica

potok górski

183

Komarnik

Koszarawa

potok górski

184

Przyłękówka

Koszarawa

potok górski

185

Trzebinka

Koszarawa

potok górski

186

Sporyszek

Trzebinka

potok górski

187

Sienka

Soła

potok górski

188

Żarnówka

Soła

potok górski

189

Żylica

Soła

potok górski

190

Wineta

Żylica

potok górski

191

Więzików

Żylica

potok górski

192

Bieniatka

Żylica

potok górski

193

Zimnik

Żylica

potok górski

194

Kalonka

Żylica

potok górski

195

Kalna

Kalonka

potok górski

196

Granica (Czarny)

Kalna

potok górski

197

Wilczy Potok

Soła

potok górski

198

Łękawka

Soła

Q ł 2 m3/s

199

Młynszczanka

Łękawka

potok górski

200

Czeretnik

Łękawka

potok górski

201

Spod Gronia

Łękawka

potok górski

202

Łękawka Mała

Łękawka

potok górski

203

Spod Łysiny

Łękawka

potok górski

204

Stodołczyska

Łękawka

potok górski

205

Kocierzanka

Łękawka

potok górski

206

Okrajnik

Kocierzanka

potok górski

207

Cisowy

Kocierzanka

potok górski

208

Nawieśnik

Łękawka

potok górski

209

Oczków

Soła

potok górski

210

Roztoka

Soła

potok górski

211

Isepnica

Soła

potok górski

212

Ponikiewka

Soła

potok górski

213

Głęboki

Ponikiewka

potok górski

214

Żarnówka Wielka

Soła

potok górski

215

Żarnówka Mała

Soła

potok górski

216

Mała Puszcza

Soła

potok górski

217

Wielka Puszcza

Soła

potok górski

218

Skawa

Wisła

Q ł 2 m3/s

219

Bachorzówka

Skawa

potok górski

220

Z Łysej Góry

Skawa

potok górski

221

Brzeg

Skawa

potok górski

222

Pożoga

Skawa

potok górski

223

Pożóżka

Pożoga

potok górski

224

Zagrodniki

Pożoga

potok górski

225

Skrzywunia

Pożoga

potok górski

226

Orzechówka

Skawa

potok górski

227

Pudłówka

Skawa

potok górski

228

Stachorówka

Skawa

potok górski

229

Magierówka

Skawa

potok górski

230

Malejówka

Skawa

potok górski

231

Naprawa

Malejówka

potok górski

232

Repelówka

Skawa

potok górski

233

Toporzysko (Dzialski)

Skawa

potok górski

234

Koziniec

Toporzysko

potok górski

235

Strącze

Skawa

potok górski

236

Ślepietne

Skawa

potok górski

237

Jastrzębnik

Skawa

potok górski

238

Bystra

Skawa

potok górski

239

Sidzina

Bystra

potok górski

240

Sidzinka

Sidzina

potok górski

241

Mikowy

Sidzina

potok górski

242

Głaza

Bystra

potok górski

243

Mała Głaza

Głaza

potok górski

244

Ciśniawka

Bystra

potok górski

245

Kamieński

Ciśniawka

potok górski

246

Staszkowy

Ciśniawka

potok górski

247

Smrecnik

Bystra

potok górski

248

Wydrzyna

Bystra

potok górski

249

Na Pańskim

Bystra

potok górski

250

Kulakówka

Bystra

potok górski

251

Sępkówka

Skawa

potok górski

252

Osielec

Skawa

potok górski

253

Baranów Potok

Skawa

potok górski

254

Bandurowy

Skawa

potok górski

255

Wieprzczowski Potok

Skawa

potok górski

256

Brzanów

Skawa

potok górski

257

Cadynka

Skawa

potok górski

258

Sycówka

Skawa

potok górski

259

Na Dziale

Skawa

potok górski

260

Juszczynka

Skawa

potok górski

261

Skawica (w górnym biegu Jałowiec)

Skawa

Q ł 2 m3/s

262

Jałowiec (Czatożanka) - poza granicami Babiogórskiego Parku Narodowego

Skawica

potok górski

263

Marków - poza granicami Babiogórskiego Parku Narodowego

Jałowiec

potok górski

264

Z Magurki

Jałowiec

potok górski

265

Jaworzynka - poza granicami Babiogórskiego Parku Narodowego

Skawica

potok górski

266

Rybny - poza granicami Babiogórskiego Parku Narodowego

Jaworzynka

potok górski

267

Mosorny

Skawica

potok górski

268

Wełcza

Skawica

potok górski

269

Korycina

Wełcza

potok górski

270

Opaczny

Wełcza

potok górski

271

Surzyna

Wełcza

potok górski

272

Jaworski

Wełcza

potok górski

273

Surmiaków

Skawica

potok górski

274

Jastrzębiec

Skawica

potok górski

275

Kalinka

Skawica

potok górski

276

Skawica Górna

Skawica

potok górski

277

Skutowy

Skawica Górna

potok górski

278

Czarnotowy

Skawica Górna

potok górski

279

Gołynia

Skawica

potok górski

280

U Koczurów

Skawica

potok górski

281

Skawica Sołtysia (Suchogórski Potok lub Skawiczanka)

Skawica

potok górski

282

Wiechciówka

Skawica Sołtysia

potok górski

283

Groniówka

Skawica

potok górski

284

Rotnia

Skawica

potok górski

285

Limowianka

Rotnia

potok górski

286

Papieżówka

Skawica

potok górski

287

Żarnowska Woda (Żarnowianka lub Żarnówka)

Skawa

potok górski

288

Spod Łysej Góry

Skawa

potok górski

289

Kurdasy

Spod Łysej Góry

potok górski

290

Grzechynka

Skawa

potok górski

291

Zgudówka

Grzechynka

potok górski

292

Stanaszków

Skawa

potok górski

293

Sumerówka

Skawa

potok górski

294

Podksięży

Skawa

potok górski

295

Księży Potok

Skawa

potok górski

296

Stryszawka

Skawa

potok górski

297

Błądzonka

Stryszawka

potok górski

298

Roztoki

Stryszawka

potok górski

299

Hucisko

Stryszawka

potok górski

300

Janiki

Stryszawka

potok górski

301

Lachówka

Stryszawka

potok górski

302

Wątrobów potok

Lachówka

potok górski

303

Kurówka

Lachówka

potok górski

304

Dupniarz

Kurówka

potok górski

305

Z Borowiny

Kurówka

potok górski

306

Kapałów potok

Lachówka

potok górski

307

Pajtokowy

Lachówka

potok górski

308

Mącznianka

Lachówka

potok górski

309

Kocońka

Lachówka

potok górski

310

Krzywy

Kocońka

potok górski

311

Szwajcówka

Kocońka

potok górski

312

Targoszówka

Kocońka

potok górski

313

Sikorówka

Targoszówka

potok górski

314

Krzeszówka

Targoszówka

potok górski

315

Paniczki

Lachówka

potok górski

316

Ustrzyna

Stryszawka

potok górski

317

Z Carchela

Stryszawka

potok górski

318

Czerna

Stryszawka

potok górski

319

Zasepnica

Stryszawka

potok górski

320

Paleczka

Skawa

potok górski

321

Metylowski

Paleczka

potok górski

322

Sypułówka

Paleczka

potok górski

323

Marcówka

Paleczka

potok górski

324

Zachełmka

Paleczka

potok górski

325

Jachówka (Bieńkówka)

Paleczka

potok górski

326

Kotonka

Jachówka

potok górski

327

Bartny

Jachówka

potok górski

328

Wrotkówka

Paleczka

potok górski

329

Droszczyna

Paleczka

potok górski

330

Palczyca

Paleczka

potok górski

331

Tarnawka

Skawa

potok górski

332

Kudzionka

Tarnawka

potok górski

333

Skawce

Skawa

potok górski

334

Śleszówka

Skawa

potok górski

335

Stryszówka

Skawa

potok górski

336

Dąbrówka

Skawa

potok górski

337

Jaszczurówka

Skawa

potok górski

338

Suszyca

Jaszczurówka

potok górski

339

Bystrz

Skawa

potok górski

340

Ponikiewka

Skawa

potok górski

341

Paluchowy

Ponikiewka

potok górski

342

Dąbrówka

Skawa

potok górski

343

Choczenka

Skawa

potok górski

344

Skórnica

Zagórnik

potok górski

345

Nawieśnica

Wieprzówka

potok górski

346

Podpuszcza

Targaniczanka

potok górski

347

Potok

Targaniczanka

potok górski

348

Łęg

Targaniczanka

potok górski

349

Brzezina

Targaniczanka

potok górski

350

Kanał Łączański

Wisła

śródlądowa droga wodna

351

Raba

Wisła

Q ł 2 m3/s

352

Bez nazwy z Lasu Jamne

Raba

potok górski

353

Bez nazwy z Lasu Bucznik

Raba

potok górski

354

Żeleźnica

Raba

potok górski

355

Bez nazwy z os. Bielanka

Żeleźnica

potok górski

356

Bez nazwy od Stromówki

Raba

potok górski

357

Zaklęty (Kosiczny)

Raba

potok górski

358

Bez nazwy z os. Sośniokówka

Zaklęty

potok górski

359

Bez nazwy z os. Rabice

Raba

potok górski

360

Rokicianka

Raba

potok górski

361

Ubocz

Rokicianka

potok górski

362

Bez nazwy z os. Spyrłówka

Ubocz

potok górski

363

Bez nazwy z os. Palażowa

Raba

potok górski

364

Bez nazwy z os. Gilówka

Raba

potok górski

365

Poniczanka

Raba

potok górski

366

Polański

Poniczanka

potok górski

367

Bez nazwy z os. Za Twarogiem

Poniczanka

potok górski

368

Bez nazwy z os. Wowrów

Poniczanka

potok górski

369

Rdzawka

Poniczanka

potok górski

370

Rusnakówka

Rdzawka

potok górski

371

Pocieszna Woda

Poniczanka

potok górski

372

Słonka (Słony)

Raba

potok górski

373

Bez nazwy z os. Luberdowy

Słonka

potok górski

374

Gorzki

Słonka

potok górski

375

Skomielny (Skomielnianka)

Raba

potok górski

376

Bez nazwy z os. Jama

Skomielny

potok górski

377

Rogowcówka

Raba

potok górski

378

Luboński

Raba

potok górski

379

Krasuli

Luboński

potok górski

380

Kozi

Luboński

potok górski

381

Śmietanowy

Raba

potok górski

382

Rolski

Raba

potok górski

383

Pasieka

Raba

potok górski

384

Bez nazwy z m. Zarąbki

Pasieka

potok górski

385

Miedziany

Raba

potok górski

386

Olszówka

Raba

potok górski

387

Bez nazwy z m. Kunochy

Olszówka

potok górski

388

Bez nazwy z m. Sochów

Raba

potok górski

389

Gęsia Szyja

Raba

potok górski

390

Szarków

Raba

potok górski

391

Bez nazwy z os. Mała Góra

Szarków

potok górski

392

Mszanka

Raba

Q ł 2 m3/s

393

Rosocha - poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego

Mszanka

potok górski

394

Bez nazwy z os. Kozyry

Rosocha

potok górski

395

Rychłów

Mszanka

potok górski

396

Rychłowiec

Mszanka

potok górski

397

Bolisęgowy

Mszanka

potok górski

398

Kubikowy

Bolisęgowy

potok górski

399

Wierzbienica

Mszanka

potok górski

400

Bez nazwy z os. Dawce

Mszanka

potok górski

401

Bez nazwy z os. Pieczonka

Mszanka

potok górski

402

Łętówka

Mszanka

potok górski

403

Wartałowski

Łętówka

potok górski

404

Łostówka

Mszanka

potok górski

405

Bez nazwy z os. Kosmale

Łostówka

potok górski

406

Porębianka (Poręba)

Mszanka

potok górski

407

Bez nazwy z os. Białonie

Porębianka

potok górski

408

Koninki - poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego

Porębianka

potok górski

409

Konina - poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego

Porębianka

potok górski

410

Domagałów

Konina

potok górski

411

Bez nazwy z os. Frączków

Domagałów

potok górski

412

Maciejkowy

Konina

potok górski

413

Bez nazwy z os. Janaski

Porębianka

potok górski

414

Słomka

Mszanka

potok górski

415

Bez nazwy z os. Madejowy

Słomka

potok górski

416

Szklanówka

Mszanka

potok górski

417

Świątkówka

Raba

potok górski

418

Wróblowy

Raba

potok górski

419

Kasinka (Kasiczanka)

Raba

potok górski

420

Lubogoszcz

Kasinka

potok górski

421

Węglówka (Niedźwiadek)

Kasinka

potok górski

422

Czyżowski

Kasinka

potok górski

423

Węgierski

Kasinka

potok górski

424

Muchówczański

Kasinka

potok górski

425

Jakubiakowy

Kasinka

potok górski

426

Potoczański

Kasinka

potok górski

427

Szczebel

Raba

potok górski

428

Czechówka

Raba

potok górski

429

Lubieńka

Raba

potok górski

430

Krzeczowski (Krzeczówka)

Lubieńka

potok górski

431

Bez nazwy z os. Kośmidrowa

Krzeczowski

potok górski

432

Bez nazwy z os. Bajkowa

Krzeczowski

potok górski

433

Bez nazwy z os. Wójcikowa

Krzeczowski

potok górski

434

Bez nazwy z os. Morgi Sołtysie

Krzeczowski

potok górski

435

Tenczynka

Lubieńka

potok górski

436

Bez nazwy z os. Kunowa

Tenczynka

potok górski

437

Bez nazwy z os. Krętoniowa

Tenczynka

potok górski

438

Śmigawka

Lubieńka

potok górski

439

Bez nazwy z os. Leśniakowa

Śmigawka

potok górski

440

Bez nazwy z os. Świdrowa

Lubieńka

potok górski

441

Bez nazwy z os. Zarębki

Raba

potok górski

442

Bez nazwy z os. Świątki

Raba

potok górski

443

Krzczonówka

Raba

potok górski

444

Bąbola

Krzczonówka

potok górski

445

Łętownia (Łętówka)

Krzczonówka

potok górski

446

Zębalowy

Łętownia

potok górski

447

Wichrowy

Łętownia

potok górski

448

Bogdanówka

Krzczonówka

potok górski

449

Walczakówka

Bogdanówka

potok górski

450

Wiecierze (Więciórka)

Krzczonówka

potok górski

451

Czarny Potok

Więcierze

potok górski

452

Bez nazwy z os. Proszkowców

Krzczonówka

potok górski

453

Ostojowa

Krzczonówka

potok górski

454

Rusnaków

Krzczonówka

potok górski

455

Graniczny

Krzczonówka

potok górski

456

Suszanka

Raba

potok górski

457

Wielka Suszanka

Suszanka

potok górski

458

Średnia Suszanka

Wielka Suszanka

potok górski

459

Mała Suszanka

Wielka Suszanka

potok górski

460

Kaczanka

Raba

potok górski

461

Bez nazwy z os. Gracze

Kaczanka

potok górski

462

Krzywiczanka

Raba

potok górski

463

Zarębka

Raba

potok górski

464

Bez nazwy z os. Rogowo

Raba

potok górski

465

Trzebuńka

Raba

potok górski

466

Bez nazwy z os. Miłogoszcz

Raba

potok górski

467

Uklejna (Kobylak)

Raba

potok górski

468

Bysinka

Raba

potok górski

469

Bez nazwy ze Szklarów

Bysinka

potok górski

470

Bulinka

Raba

potok górski

471

Trzemeśnianka

Raba

potok górski

472

Poręba

Trzemeśnianka

potok górski

473

Zasańka

Trzemeśnianka

potok górski

474

Dopływ Skrzydlnej

Stradomka

potok górski

475

Saneczka

Stradomka

potok górski

476

Dunajec

Wisła

Q ł 2 m3/s

477

Czarny Dunajec

Dunajec

Q ł 2 m3/s

478

Chochołowski Potok (Siwa Woda) - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Czarny Dunajec

potok górski

479

Kirowa Woda - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Siwa Woda

potok górski

480

Lejowy Potok - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Kirowa Woda

potok górski

481

Antałowski Potok - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Czarny Dunajec

potok górski

482

Głęboki (Dopływ z Mietłówki)

Czarny Dunajec

potok górski

483

Przybylanka w m. Kojsówka

Czarny Dunajec

potok górski

484

Potok Magura

Czarny Dunajec

potok górski

485

Iwański

Czarny Dunajec

potok górski

486

Greków Potok w m. Witów

Czarny Dunajec

potok górski

487

Gawroński w m. Witów

Czarny Dunajec

potok górski

488

Dzianiski

Czarny Dunajec

potok górski

489

Jacków

Dzianiski

potok górski

490

Kijów

Dzianiski

potok górski

491

Pałogów

Dzianiski

potok górski

492

Garczkowski

Czarny Dunajec

potok górski

493

Domagalski (Magalski)

Czarny Dunajec

potok górski

494

Zaborki (Ostrysz)

Czarny Dunajec

potok górski

495

Załuczny

Piekielnik

potok górski

496

Bez nazwy z Odrowąża

Piekielnik

potok górski

497

Chorów

Piekielnik

potok górski

498

Bez nazwy spod góry Bucznik

Chorów

potok górski

499

Bez nazwy z Działu (Palenica)

Piekielnik

potok górski

500

Czarny Potok

Czarny Dunajec

potok górski

501

Czerwony Potok

Czarny Dunajec

potok górski

502

Lepietnica

Czarny Dunajec

potok górski

503

Jaworzyna

Lepietnica

potok górski

504

Obidowiec

Lepietnica

potok górski

505

Stare Wierchy

Obidowiec

potok górski

506

Białoniowski

Lepietnica

potok górski

507

Wsgrów

Lepietnica

potok górski

508

Łazieniowski

Lepietnica

potok górski

509

Charczynka

Lepietnica

potok górski

510

Gąsiorówka

Syraczka

potok górski

511

Wielki Rogoźnik

Czarny Dunajec

potok górski

512

Cichy

Wielki Rogoźnik

potok górski

513

Szymciurowski

Wielki Rogoźnik

potok górski

514

Chochołowski (Za Groniem)

Wielki Rogoźnik

potok górski

515

Górkowski (Mulce-Koryciarze)

Wielki Rogoźnik

potok górski

516

Wojcieszacki

Wielki Rogoźnik

potok górski

517

Bystry (Ratułowski)

Wielki Rogoźnik

potok górski

518

Strypów Potok (z Gawronówki)

Bystry

potok górski

519

Czerwony

Wielki Rogoźnik

potok górski

520

Raczy

Wielki Rogoźnik

potok górski

521

Molczy

Raczy

potok górski

522

Trawny

Wielki Rogoźnik

potok górski

523

Pasieka

Wielki Rogoźnik

potok górski

524

Mały Rogoźnik (Rogoźnik lub Rogoźniczek)

Wielki Rogoźnik

potok górski

525

Skrzypne

Mały Rogoźnik

potok górski

526

Pitoniówka

Wielki Rogoźnik

potok górski

527

Mościska

Wielki Rogoźnik

potok górski

528

Wójcicki

Wielki Rogoźnik

potok górski

529

Za Groniem

Wielki Rogoźnik

potok górski

530

Potoczek

Czarny Dunajec

potok górski

531

Klikuszówka

Czarny Dunajec

potok górski

532

Skotnica

Czarny Dunajec

potok górski

533

Kowaniec

Czarny Dunajec

potok górski

534

Kowaniec Mały

Kowaniec

potok górski

535

Gazdy

Kowaniec

potok górski

536

Międzygroń

Gazdy

potok górski

537

Zadział

Kowaniec

potok górski

538

Robów

Kowaniec

potok górski

539

Biały Dunajec

Dunajec

Q ł 2 m3/s

540

Zakopianka

Biały Dunajec

potok górski

541

Cicha Woda

Biały Dunajec

potok górski

542

Małołącki Potok - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Cicha Woda

potok górski

543

Butorowy Potok

Cicha Woda

potok górski

544

Bez nazwy z os. Stawiańce

Cicha Woda

potok górski

545

Bez nazwy z os. Kościelisko

Cicha Woda

potok górski

546

Bez nazwy z os. Czajki

Cicha Woda

potok górski

547

Bez nazwy z Doliny Za Bramką - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Cicha Woda

potok górski

548

Młynkowiec

Cicha Woda

potok górski

549

Ubocz

Cicha Woda

potok górski

550

Potok Młyniska - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Biały Dunajec

potok górski

551

Spadowiec - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Potok Młyniska

potok górski

552

Biały - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Potok Młyniska

potok górski

553

Czarny - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Potok Młyniska

potok górski

554

Bystry - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Czarny

potok górski

555

Bystra - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Biały Dunajec

potok górski

556

Chyców Potok

Biały Dunajec

potok górski

557

Bachledzki Potok

Biały Dunajec

potok górski

558

Olczyski - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Biały Dunajec

potok górski

559

Chłabowski (z Doliny Sucha) - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Olczyski

potok górski

560

Bez nazwy z Hrube Wyżnie

Olczyski

potok górski

561

Mrówczański (z Obercówki)

Olczyski

potok górski

562

Poroniec - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Biały Dunajec

potok górski

563

Cicha Woda - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Poroniec

potok górski

564

Filipka - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Cicha Woda

potok górski

565

Sichlański Potok - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Cicha Woda

potok górski

566

Upust

Cicha Woda

potok górski

567

Jurgowiec

Poroniec

potok górski

568

Budzów (Wyżacki)

Poroniec

potok górski

569

Chowańcówka - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Poroniec

potok górski

570

Jesionkówka

Poroniec

potok górski

571

Orawców

Jesionkówka

potok górski

572

Hrubiański - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Jesionkówka

potok górski

573

Suchy Potok

Biały Dunajec

potok górski

574

Rafaczański

Suchy Potok

potok górski

575

Bez nazwy w m. Suche Górne

Suchy Potok

potok górski

576

Dorulów

Biały Dunajec

potok górski

577

Świdrów

Biały Dunajec

potok górski

578

Skupniów (Misiary)

Biały Dunajec

potok górski

579

Bustyczański (Bustryk lub Bustryczak)

Biały Dunajec

potok górski

580

Pod Cyrlą

Biały Dunajec

potok górski

581

Zonów

Biały Dunajec

potok górski

582

Szyposzów (Syposin)

Biały Dunajec

potok górski

583

Gutów

Biały Dunajec

potok górski

584

Florynów

Biały Dunajec

potok górski

585

Bez nazwy z os. Sierockie

Florynów

potok górski

586

Glinczarowski

Biały Dunajec

potok górski

587

Krajowy

Biały Dunajec

potok górski

588

Smalcewski

Biały Dunajec

potok górski

589

Furczańki

Biały Dunajec

potok górski

590

Bez nazwy z os. Kokoszków

Dunajec

potok górski

591

Czerwonka

Dunajec

w km 196+650;

m. Nowy Targ

potok górski

592

Górski

Dunajec

potok górski

593

Gorzki

Górski

potok górski

594

Ściekły

Dunajec

potok górski

595

Selekty

Dunajec

potok górski

596

Migrąd

Dunajec

potok górski

597

Bez nazwy z góry Księży Wierch

Migrąd

potok górski

598

Leśnica

Dunajec

potok górski

599

Groniów

Leśnica

potok górski

600

Muchów

Leśnica

potok górski

601

Czerwony Potok

Leśnica

potok górski

602

Suchy Rów

Leśnica

potok górski

603

Czerwonka

Dunajec

w km 191+300;

m. Łopuszna

potok górski

604

Łopuszanka - poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego

Dunajec

potok górski

605

Spaleniec - poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego

Łopuszanka

potok górski

606

Zamaciurowa

Łopuszanka

potok górski

607

Bez nazwy z góry Koszary

Łopuszanka

potok górski

608

Graniczny

Dunajec

potok górski

609

Potok Knurowski

Dunajec

potok górski

610

Bez nazwy z góry Bukowiska

Dunajec

potok górski

611

Szlembarski

Dunajec

potok górski

612

Białka - poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego

Dunajec

potok górski

613

Rybi Potok - w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego

Białka

potok graniczny

w km 0+000 - 0+540

614

Jaworzynka

Białka

potok górski

615

Suchy

Białka

potok górski

616

Soliskowy

Suchy

potok górski

617

Zawierszański

Białka

potok górski

618

Klarówka

Białka

potok górski

619

Bez nazwy z os. Brzegi

Białka

potok górski

620

Niebieska Dolina

Białka

potok górski

621

Jurgowczyk

Białka

potok górski

622

Bryjów

Białka

potok górski

623

Odewsiański

Białka

potok górski

624

Podgórzański

Odewsiański

potok górski

625

Szyszkowski

Białka

potok górski

626

Kaniowski

Białka

potok górski

627

Remiaszów

Białka

potok górski

628

Trybska Rzeka

Białka

potok górski

629

Czarnogórska Rzeka

Trybska Rzeka

potok górski

630

Czerwonka

Białka

potok górski

631

Hubny

Dunajec

potok górski

632

Przykopa

Dunajec

potok górski

633

Dursztyński

Przykopa

potok górski

634

Pypców

Dursztyński

potok górski

635

Pryczny

Przykopa

potok górski

636

Głęboki

Dunajec

potok górski

637

Piekiełko

Dunajec

potok górski

638

Do Hubnego

Piekiełko

potok górski

639

Limierzyska

Dunajec

potok górski

640

Mizerzanka (Mizerna)

Dunajec

potok górski

641

Sigulina

Mizerzanka

potok górski

642

Kluszkowianka

Dunajec

potok górski

643

Bez nazwy z góry Wielkie Pole

Kluszkowianka

potok górski

644

Kosarzyska

Kluszkowianka

potok górski

645

Niedziczanka

Dunajec

potok górski

646

Łapszanka

Niedziczanka

potok górski

647

Słatwiny

Łapszanka

potok górski

648

Smyrek

Łapszanka

potok górski

649

Kotarne

Łapszanka

potok górski

650

Gajniak

Kotarne

potok górski

651

Strzyżawski

Łapszanka

potok górski

652

Kacwiński Potok

Łapszanka

potok górski

653

Piekielny Potok

Kacwiński Potok

potok górski

654

Bałyże (Mrówczany Potoczek)

Kacwiński Potok

potok górski

655

Bez nazwy z góry Ząbkowskiej

Łapszanka

potok górski

656

Kacwinianka (Kacwiński Potok)

Niedziczanka

potok górski

657

Żubrowski Potok

Kacwinianka

potok górski

658

Zagórski Potok

Kacwinianka

potok górski

659

Starowiński Potok

Dunajec

potok górski

660

Faltynowski Potok

Starowiński Potok

potok górski

661

Głęboki

Dunajec

potok górski

662

Macelowy - poza granicami Pienińskiego Parku Narodowego

Dunajec

potok górski

663

Głęboki (z Safranówki)

Dunajec

potok górski

664

Grajcarek

Dunajec

potok górski

665

Biała Woda

Grajcarek

potok górski

666

Skalskie

Grajcarek

potok górski

667

Jaworki

Grajcarek

potok górski

668

Czarna Woda

Jaworki

potok górski

669

Kotelniczny

Czarna Woda

potok górski

670

Stary

Grajcarek

potok górski

671

Czerszla

Grajcarek

potok górski

672

Krupianka

Grajcarek

potok górski

673

Szlachtowski

Grajcarek

potok górski

674

Sielski

Grajcarek

potok górski

675

Bez nazwy z os. Niterbak

Grajcarek

potok górski

676

Bez nazwy z os. Gabańka

Grajcarek

potok górski

677

Sopotnicki

Grajcarek

potok górski

678

Jastrzębia (Jastrzębi Potok)

Sopotnicki

potok górski

679

Pod Górami (Pod Koszarek)

Sopotnicki

potok górski

680

Bez nazwy z góry Jarmuta

Grajcarek

potok górski

681

Skotnicki

Grajcarek

potok górski

682

Czarny

Skotnicki

potok górski

683

Biały

Skotnicki

potok górski

684

Ścigowski

Dunajec

potok górski

685

Kozłecki

Dunajec

potok górski

686

Szczawny (Wygon)

Dunajec

potok górski

687

Krośnica

Dunajec

potok górski

688

Furtak

Krośnica

potok górski

689

Cyrla z os. Podłazie

Krośnica

potok górski

690

Lubański (Lubań)

Krośnica

potok górski

691

Skalny

Lubański

potok górski

692

Piekło

Lubański

potok górski

693

Biały Potok

Krośnica

potok górski

694

Czarna Krośnica

Krośnica

potok górski

695

Kotelnica

Czarna Krośnica

potok górski

696

Dziadowskie Kąty

Czarna Krośnica

potok górski

697

Międzygórski

Krośnica

potok górski

698

Ciemny (Głęboki)

Dunajec

potok górski

699

Jędrzejczyk

Dunajec

potok górski

700

Wzorowy

Dunajec

potok górski

701

Podlipowe (Podlipowiec)

Dunajec

potok górski

702

Kłodnik

Dunajec

potok górski

703

Buciarowski

Dunajec

potok górski

704

Gąszczacki

Dunajec

potok górski

705

Ziemiankowy

Dunajec

potok górski

706

Bliszcz

Dunajec

potok górski

707

Berdelski

Dunajec

potok górski

708

Jaźwiec

Dunajec

potok górski

709

Bez nazwy z os. Gabrysie

Dunajec

potok górski

710

Bez nazwy z os. Zaziąbły

Dunajec

potok górski

711

Ochotnica

Dunajec

potok górski

712

Furcówka

Ochotnica

potok górski

713

Forędówka

Ochotnica

potok górski

714

Mostkowy

Ochotnica

potok górski

715

Jaszcze

Ochotnica

potok górski

716

Małe Jaszcze

Jaszcze

potok górski

717

Jamne

Ochotnica

potok górski

718

Pierdułowski

Jamne

potok górski

719

Majdowski (Majdówka)

Jamne

potok górski

720

Marciakowski

Jamne

potok górski

721

Jurkowski

Jamne

potok górski

722

Skrodzieński

Jamne

potok górski

723

Kudowski

Ochotnica

potok górski

724

Gorcowski

Ochotnica

potok górski

725

Dłubaczowski

Ochotnica

potok górski

726

Młynne

Ochotnica

potok górski

727

Bez nazwy z os. Gałdyny

Młynne

potok górski

728

Szymanowski

Ochotnica

potok górski

729

Lubański

Ochotnica

potok górski

730

Klinowoć

Lubański

potok górski

731

Rolnicki

Ochotnica

potok górski

732

Janczurowski

Ochotnica

potok górski

733

Brysiowski

Ochotnica

potok górski

734

Budzianowski

Ochotnica

potok górski

735

Kamienica Zabrzeska - poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego

Dunajec

potok górski

736

Bez nazwy z góry Magorzyca

Kamienica Zabrzeska

potok górski

737

Bez nazwy z góry Krzysztonów

Kamienica Zabrzeska

potok górski

738

Mogielnica

Kamienica Zabrzeska

potok górski

739

Głębiniec

Kamienica Zabrzeska

potok górski

740

Szczawa

Kamienica Zabrzeska

potok górski

741

Zasadny

Kamienica Zabrzeska

potok górski

742

Bez nazwy z Lasu Jelonek

Zasadny

potok górski

743

Bez nazwy ze Studzienki

Zasadny

potok górski

744

Rusnaki

Kamienica Zabrzeska

potok górski

745

Sejudy

Kamienica Zabrzeska

potok górski

746

Cipieliki

Kamienica Zabrzeska

potok górski

747

Wojtasy

Kamienica Zabrzeska

potok górski

748

Zbludza

Kamienica Zabrzeska

potok górski

749

Bez nazwy z os. Wigóry

Zbłudza

potok górski

750

Steców

Kamienica Zabrzeska

potok górski

751

Sorkowy (Górkowy lub Cisowy)

Kamienica Zabrzeska

potok górski

752

Gronik

Sorkowy

potok górski

753

Borki

Dunajec

potok górski

754

Czarna Woda

Dunajec

potok górski

755

Bez nazwy z os. Wola Piskulina

Czarna Woda

potok górski

756

Bez nazwy z os. Kosnowa Wola

Czarna Woda

potok górski

757

Zakiczański

Czarna Woda

potok górski

758

Bez nazwy z os. Kicznia

Zakiczański

potok górski

759

Lichnia

Dunajec

potok górski

760

Śliwowiec

Dunajec

potok górski

761

Leszcz

Dunajec

potok górski

762

Biały

Dunajec

potok górski

763

Szczereżanak

Dunajec

potok górski

764

Brzynka (Kąty)

Dunajec

potok górski

765

Bez nazwy z os. Paryja

Brzynka

potok górski

766

Obidza

Dunajec

potok górski

767

Bez nazwy z os. Wyrostki

Obidza

potok górski

768

Majdan

Obidza

potok górski

769

Bez nazwy z os. Nowa Wieś

Majdan

potok górski

770

Bukowy

Obidza

potok górski

771

Bez nazwy z os. Biedówka

Dunajec

potok górski

772

Bez nazwy z os. Zawodzie

Dunajec

potok górski

773

Kadecki z Opalanej

Dunajec

potok górski

774

Bez nazwy z os. Kaczówka

Kadecki z Opalanej

potok górski

775

Kadecki

Dunajec

potok górski

776

Jaworzynka

Dunajec

potok górski

777

Szkarpa

Jaworzynka

potok górski

778

Bez nazwy z os. Zapasieczne

Jaworzynka

potok górski

779

Jastrząbka (Jastrzębia lub Jastrąbki)

Dunajec

potok górski

780

Bez nazwy z os. Zakicznie

Jastrząbka

potok górski

781

Czarny Potok (Wolica)

Jastrząbka

potok górski

782

Bez nazwy z os. Jadamwola

Jastrząbka

potok górski

783

Bez nazwy z os. Moczydła

Jastrząbka

potok górski

784

Słomka

Dunajec

potok górski

785

Lasówka

Słomka

potok górski

786

Bez nazwy z os. Berdychów

Słomka

potok górski

787

Bez nazwy z os. Szarówka

Słomka

potok górski

788

Bez nazwy z os. Podlipowy

Słomka

potok górski

789

Łukowica

Słomka

potok górski

790

Bez nazwy z os. Rola-Kącina

Łukowica

potok górski

791

Wierzchowia

Słomka

potok górski

792

Bez nazwy z miejscowości Mostków

Dunajec

potok górski

793

Moszczenicki (Moszczenica)

Dunajec

potok górski

794

Bez nazwy z os. Cegielnia

Moszczenicki

potok górski

795

Gostwiczanka

Dunajec

potok górski

796

Suchy Potok

Gostwiczanka

potok górski

797

Gajduszowiec

Suchy Potok

potok górski

798

Brzezna

Dunajec

potok górski

799

Poprad

Dunajec

Q ł 2 m3/s

800

Smereczek

Poprad

potok górski

801

Kraczoników

Poprad

potok górski

802

Zdziarowy (Kraczoń)

Poprad

potok górski

803

Zimny

Poprad

potok górski

804

Kurczyński Potok

Poprad

potok graniczny

w km 0+000 - 2+000

805

Runek (z os. Rusinów)

Poprad

potok górski

806

Muszynka

Poprad

potok górski

807

Szczawnik

Muszynka

potok górski

808

Bez nazwy z Dolinki Łepakitki

Muszynka

potok górski

809

Mochnaczka

Muszynka

potok górski

810

Bez nazwy z os. Rozdziele

Mochnaczka

potok górski

811

Fataloszka

Mochnaczka

potok górski

812

Izbiański

Mochnaczka

potok górski

813

Mrokowski

Mochnaczka

potok górski

814

Roztoka

Mochnaczka

potok górski

815

Bradowiec

Muszynka

potok górski

816

Zimny

Muszynka

potok górski

817

Szychowny

Muszynka

potok górski

818

Pusta

Muszynka

potok górski

819

Bez nazwy z os. Doliny Borsucza

Pusta

potok górski

820

Wojkowski

Muszynka

potok górski

821

Stupne

Muszynka

potok górski

822

Młynne

Muszynka

potok górski

823

Bez nazwy z os. Graby

Młynne

potok górski

824

Kryniczanka

Muszynka

potok górski

825

Słotwiński

Kryniczanka

potok górski

826

Mraniczny

Kryniczanka

potok górski

827

Hawrany

Kryniczanka

potok górski

828

Palenica

Kryniczanka

potok górski

829

Czerwony

Kryniczanka

potok górski

830

Czarny Potok

Kryniczanka

potok górski

831

Izwor

Czarny Potok

potok górski

832

Bez nazwy z os. Zawodnik

Kryniczanka

potok górski

833

Szczawniczne Potoki

Kryniczanka

potok górski

834

Stawiska

Muszynka

potok górski

835

Jastrzębik

Muszynka

potok górski

836

Bez nazwy ze Szczawnej Góry (Zakościelny)

Jastrzębik

potok górski

837

Dolinki

Muszynka

potok górski

838

Wilcze

Muszynka

potok górski

839

Szczawnik

Poprad

potok górski

840

Bez nazwy z góry Kotylniczy Wierch

Szczawnik

potok górski

841

Szczawniczek (Jasieńczyk)

Szczawnik

potok górski

842

Złocki

Szczawnik

potok górski

843

Podzielne

Poprad

potok górski

844

Milicki

Poprad

potok górski

845

Milik

Poprad

potok górski

846

Miliczki

Milik

potok górski

847

Andrzejówka

Poprad

potok górski

848

Żegiestowski Potok

Poprad

potok górski

849

Bez nazwy z os. Rusinówka

Żegiestowski Potok

potok górski

850

Zubrzyk

Poprad

potok górski

851

Wierchomla (Wierchomlanka)

Poprad

potok górski

852

Potaśnia (Potasznia)

Wierchomla

potok górski

853

Mała Wierchomla

Wierchomla

potok górski

854

Bez nazwy z góry Pusta

Mała Wierchomla

potok górski

855

Izdwor (Izwor)

Wierchomla

potok górski

856

Baraniacki

Wierchomla

potok górski

857

Bez nazwy z góry Wierch Rusiniacki

Wierchomla

potok górski

858

Bez nazwy z góry Wierch Zubrzy

Wierchomla

potok górski

859

Łomniczański Potok (Łomniczanka)

Poprad

potok górski

860

Bez nazwy z Hali Skotarki

Łomniczański Potok

potok górski

861

Bez nazwy z Hali Pisarnej

Łomniczański Potok

potok górski

862

Łomnicka

Łomniczański Potok

potok górski

863

Wapiennik

Łomniczański Potok

potok górski

864

Więckówka

Poprad

potok górski

865

Czercz

Poprad

potok górski

866

Międzybrodzie

Czercz

potok górski

867

Rogacz

Czercz

potok górski

868

Bez nazwy z os. Duchówka

Rogacz

potok górski

869

Bez nazwy z os. Leskowa

Czercz

potok górski

870

Zaczerczyk

Czercz

potok górski

871

Kokuszczański Potok (Jaworzyna)

Poprad

potok górski

872

Bez nazwy z os. Śmigowskie

Poprad

potok górski

873

Bez nazwy z os. Borowice

Poprad

potok górski

874

Młodowski Potok (Konstantowski)

Poprad

potok górski

875

Głęboczanka

Poprad

potok górski

876

Sucha Struga

Poprad

potok górski

877

Kordowiec

Poprad

potok górski

878

Bez nazwy spod Zamku

Poprad

potok górski

879

Rytrzanka

Poprad

potok górski

880

Wielka Roztoka

Rytrzanka

potok górski

881

Bez nazwy z góry Radziejowa

Wielka Roztoka

potok górski

882

Mała Roztoka

Rytrzanka

potok górski

883

Bez nazwy z góry Trzeźniowy Groń

Mała Roztoka

potok górski

884

Rzeczanowski Potok

Poprad

potok górski

885

Bez nazwy z os. Rzeczanów (z Makowica)

Rzeczanowski Potok

potok górski

886

Bez nazwy z os. Kaligówka

Poprad

potok górski

887

Grabowiec (Grabowski)

Poprad

potok górski

888

Przysietnicki Potok

Poprad

potok górski

889

Bez nazwy z os. Wygony

Przysietnicki Potok

potok górski

890

Grabowiec Wyżny

Przysietnicki Potok

potok górski

891

Bogusławiec

Poprad

potok górski

892

Księży Potok

Bogusławiec

potok górski

893

Przykopa

Poprad

potok górski

894

Korzeczków (Popowicki)

Poprad

potok górski

895

Pod Garbem

Poprad

potok górski

896

Żeleźnikowski Potok

Poprad

potok górski

897

Niskówka

Dunajec

potok górski

898

Kamienica Nawojowska

Dunajec

Q ł 2 m3/s

899

Żydówka

Kamienica Nawojowska

potok górski

900

Krzyżówka

Kamienica Nawojowska

potok górski

901

Bez nazwy z Kiczory

Kamienica Nawojowska

potok górski

902

Łosiański Potok

Kamienica Nawojowska

potok górski

903

Kryściów

Kamienica Nawojowska

potok górski

904

Wiśnicz

Kamienica Nawojowska

potok górski

905

Bez nazwy spod Kopca

Kamienica Nawojowska

potok górski

906

Kotowski

Kamienica Nawojowska

potok górski

907

Uchryński

Kamienica Nawojowska

potok górski

908

Bez nazwy z góry Jawor

Uchryński

potok górski

909

Za Kiczorą (Wsiówka)

Kamienica Nawojowska

potok górski

910

Tokarski

Za Kiczorą

potok górski

911

Starków

Za Kiczorą

potok górski

912

Dubrowiec

Kamienica Nawojowska

potok górski

913

Łabowczański Potok

Kamienica Nawojowska

potok górski

914

Bez nazwy z góry Łabowiec

Łabowczański Potok

potok górski

915

Kuszlitowski

Kamienica Nawojowska

potok górski

916

Feleczyn

Kamienica Nawojowska

potok górski

917

Bez nazwy z Sapalskiej Góry

Kamienica Nawojowska

potok górski

918

Składziszczański Potok

Kamienica Nawojowska

potok górski

919

Roztocki (Roztoka Mała)

Składziszczański Potok

potok górski

920

Czaczowiec

Kamienica Nawojowska

potok górski

921

Bez nazwy Czaczów Rola

Czaczowiec

potok górski

922

Bez nazwy z os. Rybień

Kamienica Nawojowska

potok górski

923

Bez nazwy z góry Szcząb

Kamienica Nawojowska

potok górski

924

Homerka

Kamienica Nawojowska

potok górski

925

Złotniańska Rzeka

Homerka

potok górski

926

Sucha Kamionka

Homerka

potok górski

927

Bez nazwy z góry Wielki Groń

Homerka

potok górski

928

Bez nazwy z os. Kamionki

Homerka

potok górski

929

Bukowiec

Kamienica Nawojowska

potok górski

930

Srebrnik - Nawojowska Rzeka

Kamienica Nawojowska

potok górski

931

Żeleźnikowa Mała

Srebrnik

potok górski

932

Kane

Żeleźnikowa Mała

potok górski

933

Bez nazwy spod Kamiennej

Kamienica Nawojowska

potok górski

934

Kamionka

Kamienica Nawojowska

potok górski

935

Hebdówka

Kamionka

potok górski

936

Chomątówka

Kamionka

potok górski

937

Żakówka

Kamionka

potok górski

938

Kocembówka

Kamionka

potok górski

939

Cempówka

Kamionka

potok górski

940

Ptakówka

Kamionka

potok górski

941

Królówka

Kamionka

potok górski

942

Pastawne

Królówka

potok górski

943

Roztoki

Królówka

potok górski

944

Bez nazwy spod Jaworza

Królówka

potok górski

945

Bez nazwy z os. Bratyszowic

Królówka

potok górski

946

Bez nazwy z Tokarni

Królówka

potok górski

947

Czarna Kamionka

Królówka

potok górski

948

Garcarz

Czarna Kamionka

potok górski

949

z m. Cieniawa

Czarna Kamionka

potok górski

950

z os. Matusówka

Czarna Kamionka

potok górski

951

Mszalnica (Zarywa)

Kamionka

potok górski

952

Jamniczanka

Kamionka

potok górski

953

Łubinka

Dunajec

potok górski

954

Zarąbka (Pańska Rola)

Łubinka

potok górski

955

Zarywka

Łubinka

potok górski

956

Z Paszyna (Wsiówka)

Łubinka

potok górski

957

Bez nazwy z os. Krasów

Łubinka

potok górski

958

Szymanowianka (Biczyczanka)

Dunajec

potok górski

959

Smolnik

Dunajec

potok górski

960

Bez nazwy z os. Góry Niżne

Smolnik

potok górski

961

Bednarka

Smolnik

potok górski

962

Zadziele (Bednarka)

Smolnik

potok górski

963

Bez nazwy spod Kasiny

Zadziele

potok górski

964

Podlesiński

Zadziele

potok górski

965

Rolny (Podgórski)

Zadziele

potok górski

966

Wygoniska

Zadziele

potok górski

967

Chełmski

Zadziele

potok górski

968

Bukowiec (Bukowianka)

Smolnik

potok górski

969

Bez nazwy z Nowej Wsi

Smolnik

potok górski

970

Kłodnianka

Smolnik

potok górski

971

Bez nazwy z Półrolek

Kłodnianka

potok górski

972

Chomranicki

Smolnik

potok górski

973

Bierzwiecki Potok (Gródek lub Zagórzanka)

Smolnik

potok górski

974

Bez nazwy z Marcinkowic

Smolnik

potok górski

975

Świdnicki Potok (Świdnik)

Dunajec

potok górski

976

Bez nazwy z Rojówki

Świdnicki Potok

potok górski

977

Zawadka

Świdnicki Potok

potok górski

978

Bez nazwy z Podchełmia

Zawadka

potok górski

979

Bez nazwy ze Znamirowic

Dunajec

potok górski

980

Bez nazwy z Tabaszowej

Dunajec

potok górski

981

Jelnianka

Dunajec

potok górski

982

Bez nazwy ze Słowikowej

Jelnianka

potok górski

983

Bez nazwy z Wilkonoszy

Jelnianka

potok górski

984

Szczecinowski (Zbęk)

Dunajec

potok górski

985

Przydońska rzeka

Dunajec

potok górski

986

Przydonianka

Przydońska Rzeka

potok górski

987

Bez nazwy z Radajowic

Dunajec

potok górski

988

Majdański Potok

Dunajec

potok górski

989

Górowa

Majdański Potok

potok górski

990

Łososina

Dunajec

Q ł 2 m3/s

991

Tromiska

Łososina

potok górski

992

Krzysztonów (Czerwona Dziadówka)

Łososina

potok górski

993

Bez nazwy od Mogielicy

Krzysztonów

potok górski

994

Bez nazwy spod Łostówki

Łososina

potok górski

995

Ćwilin

Łososina

potok górski

996

Chyszówka

Łososina

potok górski

997

Bez nazwy z os. Madziarówki

Łososina

potok górski

998

Bez nazwy z os. Filinary

Łososina

potok górski

999

Gruszowski Potok (Gruszowiec)

Łososina

potok górski

1000

Porąbka

Łososina

potok górski

1001

Bez nazwy z os. Łagodówka

Porąbka

potok górski

1002

Zimny Potok

Łososina

potok górski

1003

Chochołowski

Łososina

potok górski

1004

Bez nazwy od Zawadki

Łososina

potok górski

1005

Rybny (Rybkowski)

Łososina

potok górski

1006

Suchy

Rybny

potok górski

1007

Bez nazwy spod Wilkowiska

Łososina

potok górski

1008

Bez nazwy z os. Zagórze

Bez nazwy spod Wilkowiska

potok górski

1009

Kowalówka

Łososina

potok górski

1010

Kwaśniówka (Kwasikówka)

Łososina

potok górski

1011

Słopniczanka

Łososina

potok górski

1012

Podwisiołki

Słopniczanka

potok górski

1013

Brodkówka

Słopniczanka

potok górski

1014

Czarna Rola

Słopniczanka

potok górski

1015

Głębiec

Słopniczanka

potok górski

1016

Mogielnica

Słopniczanka

potok górski

1017

Rola

Słopniczanka

potok górski

1018

Czarna Rzeka

Słopniczanka

potok górski

1019

Bez nazwy spod Łopienia

Czarna Rzeka

potok górski

1020

Bednarka

Łososina

potok górski

1021

Bez nazwy z góry Kostrza

Bednarka

potok górski

1022

Bez nazwy z os. Kisielówka

Łososina

potok górski

1023

Bałażówki

Łososina

potok górski

1024

Bez nazwy od Paproci

Łososina

potok górski

1025

Bez nazwy z os. Koszary

Łososina

potok górski

1026

Sowlinka (Sowlina)

Łososina

potok górski

1027

Starowiejski

Sowlinka (Sowlina)

potok górski

1028

Zakopianka

Starowiejski

potok górski

1029

Bez nazwy spod Goleca

Starowiejski

potok górski

1030

Przylaski (od Przekaźnika) (Tokarzówka)

Starowiejski

potok górski

1031

Jabłoniecki

Starowiejski

potok górski

1032

Mordarka

Sowlinka (Sowlina)

potok górski

1033

Liśnik

Mordarka

potok górski

1034

Potok z Sarczyna

Mordarka

potok górski

1035

Sucha Sowlina (z os. Przylaski)

Sowlinka (Sowlina)

potok górski

1036

Skrudlak

Sowlinka (Sowlina)

potok górski

1037

Pasierbiecki Potok

Łososina

potok górski

1038

Bez nazwy od Makowicy

Pasierbiecki Potok

potok górski

1039

Wątrobówka

Łososina

potok górski

1040

Bez nazwy z os. Buczkowski

Łososina

potok górski

1041

Załupiński (Załpa)

Łososina

potok górski

1042

Rozpicki (Rozpite)

Łososina

potok górski

1043

Nagórski (Laskowianka)

Łososina

potok górski

1044

Jeziernik

Nagórski

potok górski

1045

Rozdziele (Lipniczanka, Rozdzielski)

Łososina

potok górski

1046

Bez nazwy z os. Rozdziele Dolne

Rozdziele

potok górski

1047

Bez nazwy z os. Rozdziele Górne

Rozdziele

potok górski

1048

Jaworzna

Łososina

potok górski

1049

Potok z m. Kamionka Mała (Kamionka)

Łososina

potok górski

1050

Nagórski

Potok z m. Kamionka Mała

potok górski

1051

Boniory

Łososina

potok górski

1052

Żmiączka (Żmiącki)

Łososina

potok górski

1053

Bez nazwy z Kobylczyny

Łososina

potok górski

1054

Bez nazwy z m. Sechna (Sechlański)

Łososina

potok górski

1055

Zabrzuski (Przylaski)

Bez nazwy z m. Sechna

potok górski

1056

Stańkowa

Łososina

potok górski

1057

Bez nazwy z Woli Stańkowskiej

Stańkowa

potok górski

1058

Bez nazwy z m. Skrzętla Rojówka

Łososina

potok górski

1059

Białka

Łososina

potok górski

1060

Bela

Białka

potok górski

1061

Dobrocieska Rzeka (Dobrociesz)

Białka

potok górski

1062

Biała

Dunajec

Q ł 2 m3/s

1063

Beskid

Biała

potok górski

1064

Bez nazwy z os. Izbianka

Biała

potok górski

1065

Bez nazwy z os. Czerteżny

Biała

potok górski

1066

Banica

Biała

potok górski

1067

Bez nazwy z góry Szwarne

Banica

potok górski

1068

Czyrnianka

Biała

potok górski

1069

Bez nazwy z os. Wyżny Koniec

Czyrnianka

potok górski

1070

Bez nazwy spod góry Piorun

Czyrnianka

potok górski

1071

Stawiszanka

Biała

potok górski

1072

Czarna

Biała

potok górski

1073

Wyrobiska

Biała

potok górski

1074

Bez nazwy z m. Jaśkowa

Biała

potok górski

1075

Podbrunary

Biała

potok górski

1076

Wawrzka

Biała

potok górski

1077

Mostysza

Biała

potok górski

1078

Bereścianka

Mostysza

potok górski

1079

Bez nazwy koło Biela

Mostysza

potok górski

1080

Sychla

Mostysza

potok górski

1081

Piorunka

Mostysza

potok górski

1082

Kamienna

Mostysza

potok górski

1083

Bez nazwy spod Jaworzna

Kamienna

potok górski

1084

Głęboka

Mostysza

potok górski

1085

Szklarka Wołoszyny

Mostysza

potok górski

1086

Bez nazwy koło Sióstr

Mostysza

potok górski

1087

Binczarka (Binczarówka)

Biała

potok górski

1088

Granicznik

Binczarka

potok górski

1089

Bez nazwy z góry Dził

Binczarka

potok górski

1090

Bez nazwy z góry Sochole

Binczarka

potok górski

1091

Motykowski

Biała

potok górski

1092

Barbażakowski I

Biała

potok górski

1093

Barbażakowski II

Biała

potok górski

1094

Bez nazwy z os. Matałówka

Biała

potok górski

1095

Pławianka

Biała

potok górski

1096

Jaworzanka

Pławianka

potok górski

1097

Ptaszkówka

Pławianka

potok górski

1098

Nida

Wisła

Q ł 2 m3/s

1099

Czarna Nida poniżej km 37+500

Nida

Q ł 2 m3/s

1100

Czarna Staszowska

Wisła

Q ł 2 m3/s

1101

Wisłoka - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisła

Q ł 2 m3/s

1102

Lipna

Wisłoka

potok górski

1103

Bez nazwy wypływający z góry Beskid

Lipna

potok górski

1104

Zawoja - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisłoka

potok górski

1105

Ryjak - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisłoka

potok górski

1106

Świerzówka - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisłoka

potok górski

1107

Krokowy - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Świerzówka

potok górski

1108

Reszówka (Rzeszówka)

Wisłoka

potok górski

1109

Kiczera

Wisłoka

potok górski

1110

Krempna - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisłoka

potok górski

1111

Wilsznia - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisłoka

potok górski

1112

Olchowczyk - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wilsznia

potok górski

1113

Hucianka - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wilsznia

potok górski

1114

Kaczalnik w m. Myscówka

Wisłoka

potok górski

1115

Bez nazwy w m. Myscówka

Kaczalnik

potok górski

1116

Klucz

Wisłoka

potok górski

1117

Jaworzynka

Wisłoka

potok górski

1118

Bez nazwy w m. Hałków

Jaworzynka

potok górski

1119

Bez nazwy w m. Kąty

Wisłoka

potok górski

1120

Ryj - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego

Wisłoka

potok górski

1121

Bez nazwy w m. Skalnik

Wisłoka

potok górski

1122

Brzezówki

Wisłoka

potok górski

1123

Bez nazwy w m. Brzezowa

Brzezówki

potok górski

1124

Bez nazwy

Brzezówki w km 1,100

potok górski

1125

Niegłoszcz (Gołębiówka)

Wisłoka

potok górski

1126

Iwiełka

Wisłoka

potok górski

1127

Chyrowa

Iwiełka

potok górski

1128

Iwla w m. Iwla

Iwiełka

potok górski

1129

Bez nazwy

Iwla w km 1,800

potok górski

1130

Łaziska

Iwiełka

potok górski

1131

Bez nazwy

Łaziska w km 2,700

potok górski

1132

Głojsce

Łaziska

potok górski

1133

Równia (Łęka)

Iwiełka

potok górski

1134

Bez nazwy

Równia w km 1,000

potok górski

1135

Bez nazwy

Równia w km 1,500

potok górski

1136

Szczawa

Wisłoka

potok górski

1137

Z Osieka w m. Osiek Jasielski

Szczawa

potok górski

1138

Bez nazwy w m. Osiek Jasielski

Szczawa

potok górski

1139

Kłopotnica

Wisłoka

potok górski

1140

Potasówka (Pachniączka)

Kłopotnica

potok górski

1141

Huciska

Potasówka

potok górski

1142

Promnice (Promnica)

Wisłoka

potok górski

1143

Bez nazwy

Wisłoka w km 113,400

potok górski

1144

Wólka

Wisłoka

potok górski

1145

Majscówka (Majscowski)

Wisłoka

potok górski

1146

Iwinka

Wisłoka

potok górski

1147

Bez nazwy

Wisłoka w km 108,970

potok górski

1148

Ropa

Wisłoka

Q ł 2 m3/s

1149

Bez nazwy w m. Blechnarka

Ropa w km 77,500

potok górski

1150

Bez nazwy w m. Blechnarka

Ropa w km 77,700

potok górski

1151

Bez nazwy w m. Blechnarka

Ropa w km 77,200

potok górski

1152

Bez nazwy w m. Blechnarka

Ropa w km 76,300

potok górski

1153

Szuwniak

Ropa

potok górski

1154

Bez nazwy w m. Wysowa

Szuwniak w km 2,0

potok górski

1155

Bez nazwy w m. Wysowa

Ropa w km 79,200

potok górski

1156

Bez nazwy w m. Hańczowa

Ropa w km 68,100

potok górski

1157

Ropka

Ropa

potok górski

1158

Matisa w m. Hańczowa

Ropa

potok górski

1159

Bez nazwy w m. Hańczowa

Ropa w km 65,000

potok górski

1160

Bez nazwy w m. Uście Gorlickie

Ropa w km 63,500

potok górski

1161

Zdynia (Zdynianka)

Ropa

potok górski

1162

Sidława

Zdynia

potok górski

1163

Roztoka

Zdynia

potok górski

1164

Regetówka

Zdynia

potok górski

1165

Gładyszówka

Zdynia

potok górski

1166

Krzywy Potok

Gładyszówka

potok górski

1167

Skwirtne (Plebański Potok)

Zdynia

potok górski

1168

Bez nazwy w m. Kwiatoń

Zdynia w km 4,000

potok górski

1169

Bez nazwy w m. Uście Gorlickie

Zdynia w km 0,750

potok górski

1170

Przysłup (Przysłopianka)

Ropa

potok górski

1171

Bez nazwy z Góry Łysiec

Ropa w km 2,000

potok górski

1172

Łosianka

Ropa

potok górski

1173

Bez nazwy

Łosianka w km 0,900

potok górski

1174

Bełcz

Ropa

potok górski

1175

Stolarzówka

Ropa

potok górski

1176

Garwaczówka

Ropa

potok górski

1177

Chełmiński

Ropa

potok górski

1178

Bez nazwy w m. Kąty

Ropa w km 46,300

potok górski

1179

Wólka

Ropa

potok górski

1180

Bez nazwy w m. Szymbark

Ropa w km 41,400

potok górski

1181

Bielanka

Ropa

potok górski

1182

Bystrzanka

Ropa

potok górski

1183

Bez nazwy w m. Bystra

Bystrzanka w km 3,200

potok górski

1184

Bez nazwy w m. Ropica Dolna

Ropa w km 37,850

potok górski

1185

Brzezna

Ropa

potok górski

1186

Figa

Ropa

potok górski

1187

Sękówka (Bartnianka)

Ropa

potok górski

1188

Bez nazwy

Sękówka w km 4,000

potok górski

1189

Wółosiec

Sękówka

potok górski

1190

Małastowski Potoczek (Małastówka)

Sękówka

potok górski

1191

Męcianka (Męcinka)

Sękówka

potok górski

1192

Siarka (Siary)

Sękówka

potok górski

1193

Stróżówka

Ropa

potok górski

1194

Machówka

Ropa

potok górski

1195

Kobylanka

Ropa

potok górski

1196

Kotlanka

Kobylanka

potok górski

1197

Miaski

Moszczanka

potok górski

1198

Mszanka

Moszczanka

potok górski

1199

Bez nazwy w m. Zagórzany

Moszczanka

w km 4,100

potok górski

1200

Strzeszynianka

Ropa

potok górski

1201

Libuszanka

Ropa

potok górski

1202

Lipianka

Libuszanka

potok górski

1203

Krygowianka

Libuszanka

potok górski

1204

Biecza

Ropa

potok górski

1205

Bez nazwy w m. Biecz

Ropa w km 20,870

potok górski

1206

Sitniczanka

Ropa

potok górski

1207

Bednarka

Ropa

potok górski

1208

Jasiołka

Wisłoka

Q ł 2 m3/s

1209

Jasiennik

Jasiołka

potok górski

1210

Węgierka

Jasiołka

potok górski

1211

Wasilówka (Szczerbowy Potok)

Jasiołka

potok górski

1212

Jedlicznik

Jasiołka

potok górski

1213

Jakusztyna

Jasiołka

potok górski

1214

Bez nazwy w m. Posada Jaśliska

Jakusztyna

w km 2,300

potok górski

1215

Lejdiszowa

Jasiołka

potok górski

1216

Bez nazwy w m. Posada Jaśliska

Lejdiszowa

w km 2,000

potok górski

1217

Hyżne

Jasiołka

potok górski

1218

Bielcza

Jasiołka

potok górski

1219

Bez nazwy w m. Lipowiec

Bielcza w km 2,750

potok górski

1220

Daliówka

Jasiołka

potok górski

1221

Bez nazwy w m. Daliowa

Daliówka

w km 2+800

potok górski

1222

Bez nazwy w m. Daliowa

Jasiołka w km 56+930

potok górski

1223

Ostrzesz

Jasiołka

potok górski

1224

Bez nazwy w m. Stasina

Ostrzesz w km 0+920

potok górski

1225

Biały Potok

Jasiołka

potok górski

1226

Panna (Sołotwina, Barwiński)

Jasiołka

potok górski

1227

Z góry Spalone w m. Daliowa

Jasiołka

potok górski

1228

Ostręż (Ostrysz, Brawinek, górny bieg Obszana Woda)

Panna

potok górski

1229

Szeroki Potok

Ostrysz

potok górski

1230

Bez nazwy w m. Tylawa

Szeroki Potok

w km 1,840

potok górski

1231

Bez nazwy w m. Tylawa

Szeroki Potok

w km 3+850

potok górski

1232

Malennik

Panna

potok górski

1233

Mszanka

Panna

potok górski

1234

Wadernik

Mszanka

potok górski

1235

Bez nazwy w m. Mszana

Mszanka w km 4+190

potok górski

1236

Smereczanka

Wadernik

potok górski

1237

Potok Kamiński (Ambrowski lub Zawadka, Tereściański)

Jasiołka

potok górski

1238

Bez nazwy w m. Trzciana

Jasiołka w km 47,540

potok górski

1239

Chyrowski (Srebrny)

Jasiołka

potok górski

1240

Bez nazwy w m. Chyrowa

Chyrowski

w km 1,000

potok górski

1241

Dukiełka

Jasiołka

potok górski

1242

Krzemianka

Dukiełka

potok górski

1243

Bez nazwy w m. Teodorówka

Krzemianka

w km 1,000

potok górski

1244

Jasionka

Jasiołka

potok górski

1245

Z Góry Cergowa

Jasionki

potok górski

1246

Bez nazwy w m. Cergowa

Jasiołka w km 39,600

potok górski

1247

Równy (Równa)

Jasiołka

potok górski

1248

Bez nazwy w m. Chorkówka

Jasiołka w km 24,250

potok górski

1249

Bez nazwy w m. Chorkówka

Jasiołka w km 21,300

potok górski

1250

Czarny

Jasiołka

potok górski

1251

Warzycki

Jasiołka

potok górski

1252

Bieździada (Bieździedza lub Liczkówka)

Wisłoka

potok górski

1253

Izwinka

Wisłoka

potok górski

1254

Jodłówka

Wisłoka

potok górski

1255

Wolanka

Jodłówka

potok górski

1256

Kamienica

Wisłoka

potok górski

1257

Kamionka

Kamienica

potok górski

1258

Dopływ z Połomia (Złotoryja)

Wisłoka

potok górski

1259

Gołęczynka

Wisłoka

potok górski

1260

Ostra

Wisłoka

potok górski

1261

Koprzywianka - poniżej km 14+000

Wisła

Q ł 2 m3/s

1262

Trześniówka

Wisła

Q ł 2 m3/s

1263

Łęg

Wisła

Q ł 2 m3/s

1264

San

Wisła

Q ł 2 m3/s

1265

Halicz - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1266

Litmirz - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1267

Roztoki - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1268

Muczny - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1269

Ryka - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1270

Krywka

San

potok górski

1271

Bez nazwy

Krywka w km 5+000

potok górski

1272

Wołosaty - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1273

Głęboki

San

potok górski

1274

Gilaty

Głęboki

potok górski

1275

Smolniczek

San

potok górski

1276

Bez nazwy z Góry Otryt

Smolniczek

w km 6+000

potok górski

1277

Dwernik - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1278

Caryński - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Dwernik

potok górski

1279

Chmiel

San

potok górski

1280

Bez nazwy

Chmiel w km 1+800

potok górski

1281

Bez nazwy m. Ruskie

w km 371+400

potok górski

1282

Jamniczny

San

potok górski

1283

Bez nazwy

San w km 369+000

potok górski

1284

Głęboki (Rzeka) - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1285

Hylaty - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Głęboki

potok górski

1286

Hulski - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1287

Spod Stołów

San

potok górski

1288

Bez nazwy

San w km 361+700

potok górski

1289

Bez nazwy

San w km 361+500

potok górski

1290

Bez nazwy

San w km 361+200

potok górski

1291

Otryt

San

potok górski

1292

Tworylczyk - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

San

potok górski

1293

Tworylny

San

potok górski

1294

Cyganka

San

potok górski

1295

Rajski

San

potok górski

1296

Bez nazwy

San w km 352,500

potok górski

1297

Bez nazwy

San w km 348,200

potok górski

1298

Czarny

San

potok górski

1299

Czarna

Czarny

potok górski

1300

Potok z Sokołowej Woli

Czarny

potok górski

1301

Bez nazwy w m. Sokołowa Wola

Potok z Sokołowej Woli w km 3,700

potok górski

1302

Ostry

Czarny

potok górski

1303

Głuchy

Czarny

potok górski

1304

Rosochaty

Głuchy

potok górski

1305

Bez nazwy

Rosochaty

w km 0,300

potok górski

1306

Bez nazwy w m. Skorodne

Głuchy w km 7+500

potok górski

1307

Słotwina

Czarny

potok górski

1308

Bez nazwy

Słotwina

potok górski

1309

Bez nazwy z Góry Hulskiej

Czarny w km 11+400

potok górski

1310

Paniszczówka

Czarny

potok górski

1311

Jamy

Paniszczówka

potok górski

1312

Moklik

San

potok górski

1313

Horódka

San

potok górski

1314

Olechowiec

San

potok górski

1315

Chomik

San

potok górski

1316

Bez nazwy z Koły

San w km 340+000

potok górski

1317

Daszówka

San

potok górski

1318

Teleśnica

Daszówka

potok górski

1319

Pod Tarki

San

potok górski

1320

Górny Koniec

San

potok górski

1321

Solinka

San

Q ł 2 m3/s

1322

Roztoczka

Solinka

potok górski

1323

Z Habkowiec

Solinka

potok górski

1324

Bowański

Solinka

potok górski

1325

Dołżyczka

Solinka

potok górski

1326

Pod Boweniem

Dołżyczka

potok górski

1327

Żwir

Solinka

potok górski

1328

Łopienka

Solinka

potok górski

1329

Wetlina - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Solinka

potok górski

1330

Beskidnik

Wetlina

potok górski

1331

Cerkiewnik

Wetlina

potok górski

1332

Tarnica

Wetlina

potok górski

1333

Wielki Lutowy

Wetlina

potok górski

1334

Smerek

Wetlina

potok górski

1335

Chomów

Smerek

potok górski

1336

Rybnik

Smerek

potok górski

1337

Niedźwiedzi

Wetlina

potok górski

1338

Bystry

Wetlina

potok górski

1339

Kindrat - poza granicami Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Wetlina

potok górski

1340

Kalnica

Wetlina

potok górski

1341

Kobylski

Wetlina

potok górski

1342

Bukowiec

Solinka

potok górski

1343

Bez nazwy w m. Bukowiec

Solinka w km 12+400

potok górski

1344

Minko

Solinka

potok górski

1345

Terka

Solinka

potok górski

1346

Korbania

Solinka

potok górski

1347

Buk

Solinka

potok górski

1348

Bez nazwy

Solinka w km 23+450

potok górski

1349

Bez nazwy

Solinka w km 24+450

potok górski

1350

Z Góry Falowa

Solinka w km 25+350

potok górski

1351

Majdan

Solinka

potok górski

1352

Huczek

Solinka

potok górski

1353

Wołkowyjka

San

potok górski

1354

Tyskówka

Wołkowyjka

potok górski

1355

Głęboki Potok

San

potok górski

1356

Łobozew

San

potok górski

1357

Zabrodzie (Wola)

San

potok górski

1358

Wołczy

San

potok górski

1359

Bereźnica

San

potok górski

1360

Olszanka

San

potok górski

1361

Ropieńka

Olszanka

potok górski

1362

Wańkówka

Olszanka

potok górski

1363

Rudenka (Leki)

Olszanka

potok górski

1364

Leszczowate

Wańkówka

potok górski

1365

Serednica

Olszanka

potok górski

1366

Orelec

Olszanka

potok górski

1367

Mistki (Kortypolanka)

San

potok górski

1368

Hoczewka

San

potok górski

1369

Jabłonka

Hoczewka

potok górski

1370

Szczerbunówka

Jabłonka

potok górski

1371

Dopływ spod góry Sasów (spod Sazówki)

Jabłonka

potok górski

1372

Żukra

Jabłonka

potok górski

1373

Kołonica

Jabłonka

potok górski

1374

Czerteż

Kołonica

potok górski

1375

Dopływ spod góry Jaworne (spod Wołosania)

Czerteż

potok górski

1376

Kabiański

Jabłonka

potok górski

1377

Stężniczka

Jabłonka

potok górski

1378

Mchawa

Jabłonka

potok górski

1379

Rabiański (Rabski)

Jabłonka

potok górski

1380

Spod Chryszczatej

Rabiański (Rabski)

potok górski

1381

Cisowiec

Hoczewka

potok górski

1382

Ruchlin

Hoczewka

potok górski

1383

Żerdenka

Ruchlin

potok górski

1384

Jasielnica

Hoczewka

potok górski

1385

Zahoczewski

Hoczewka

potok górski

1386

Dziurdziówka

Hoczewka

potok górski

1387

Dopływ z Weremienia

San

potok górski

1388

Huzele

San

potok górski

1389

Dyrbek

San

potok górski

1390

Glinny

Dyrbek

potok górski

1391

Manosterzec

San

potok górski

1392

Wujski Potok

San

potok górski

1393

Osława

San

Q ł 2 m3/s

1394

Szczerbanówka

Osława

potok górski

1395

Maniówka

Osława

potok górski

1396

Balniczka

Osława

potok górski

1397

Chlewny

Osława

potok górski

1398

Magóryczny Wyżny

Osława

potok górski

1399

Magóryczny Niżny

Osława

potok górski

1400

Krywy

Osława

potok górski

1401

Smolniczek

Osława

potok górski

1402

Zubeńczyk

Smolniczek

potok górski

1403

Dopływ spod Nowego Łupkowa (Roztoka)

Smolniczek

potok górski

1404

Liszna

Osława

potok górski

1405

Rybniczek (Kybniczka)

Osława

potok górski

1406

Mikowy

Osława

potok górski

1407

Głęboki

Osława

potok górski

1408

Olchowaty

Osława

potok górski

1409

Kołodzialny

Osława

potok górski

1410

Dopływ z Turzańska

Osława

potok górski

1411

Osławica

Osława

potok górski

1412

Bystry

Osławica

potok górski

1413

Radoszanka

Osławica

potok górski

1414

Barbarka (Komaniecki)

Osławica

potok górski

1415

Dołżyczka

Barbarka

potok górski

1416

Spod Danawy

Dołżyczka

potok górski

1417

Skorodne

Barbarka

potok górski

1418

Jawornik

Osławica

potok górski

1419

Rzepedka

Osława

potok górski

1420

Paniwski

Osława

potok górski

1421

Luktyk

Osława

potok górski

1422

Głęboki

Osława

potok górski

1423

Kulaszny (Poharów)

Osława

potok górski

1424

Płonka

Osława

potok górski

1425

Goryłka

Płonka

potok górski

1426

Dopływ w Morochowie

Osława

potok górski

1427

Tarnawka

Osława

potok górski

1428

Kamiczka

Tarnawka

potok górski

1429

Choceńka

Tarnawka

potok górski

1430

Brzozowiec

Tarnawka

potok górski

1431

Poraż

Osława

potok górski

1432

Brodek

San

potok górski

1433

Dopływ spod Lasu Janikowe (z Zachatynia)

Brodek

potok górski

1434

Osib

San

potok górski

1435

Stróża Wielka

San

potok górski

1436

Stróża Mała

Stróża Wielka

potok górski

1437

Olchowski Potok

San

potok górski

1438

Płowiecki

San

potok górski

1439

Sanoczek

San

potok górski

1440

Graniczny

Sanoczek

potok górski

1441

Roztok

Graniczny

potok górski

1442

Bukowica

Sanoczek

potok górski

1443

Silska

Bukowica

potok górski

1444

Niebieszczanka

Sanoczek

potok górski

1445

Modrza

Niebieszczanka

potok górski

1446

Czerteź

Sanoczek

potok górski

1447

Różowy

Sanoczek

potok górski

1448

Falejówka Tyrawska (Pijawka)

Różowy

potok górski

1449

Dębny

San

potok górski

1450

Tyrawka

San

potok górski

1451

Tarnawka

Tyrawka

potok górski

1452

Borsukowiec

Tyrawka

potok górski

1453

Berezka

Tyrawka

potok górski

1454

Lachowka

Tyrawka

potok górski

1455

Siemowice

San

potok górski

1456

Ratrzówka

San

potok górski

1457

Biały Potok

San

potok górski

1458

Borownica

San

potok górski

1459

Zagródek

San

potok górski

1460

Witrzyłówka

San

potok górski

1461

Horoszówka

San

potok górski

1462

Jabłonka

San

potok górski

1463

Wydrna

Jabłonka

potok górski

1464

Krzywy Potok

Jabłonka

potok górski

1465

Oborzynka

San

potok górski

1466

Niewistka

San

potok górski

1467

Jaworka

San

potok górski

1468

Magierka

San

potok górski

1469

Baryczka

San

potok górski

1470

Hłudno

Baryczka

potok górski

1471

Kruszelnica

San

potok górski

1472

Łubienka

San

potok górski

1473

Dynówka

San

potok górski

1474

Harta

San

potok górski

1475

Ulenka (Ostrówek)

Harta

potok górski

1476

Szklarka

San

potok górski

1477

Olszówka (z Pawłokomy)

San

potok górski

1478

Dylągówka

San

potok górski

1479

Drohobyczka

San

potok górski

1480

Dopływ spod Peliksówki (Reczyna)

Drohobyczka

potok górski

1481

Śliwnica

Drohobyczka

potok górski

1482

Świnka

San

potok górski

1483

Jawornik

San

potok górski

1484

Stupnica

San

potok górski

1485

Leszczawka

Stupnica

potok górski

1486

Malawka

Stupnica

potok górski

1487

Nadzicza (z Reberca)

Stupnica

potok górski

1488

Dobrzanka

Malawka

potok górski

1489

Rudawka

Stupnica

potok górski

1490

Korzeniecki

Stupnica

potok górski

1491

Bircza

Korzeniecki

potok górski

1492

Jesionówka

Stupnica

potok górski

1493

Brzuska

Stupnica

potok górski

1494

Ze Skopowa

San

potok górski

1495

Chyrzynka

San

potok górski

1496

Kamionka

San

potok górski

1497

Kupna (z Łupnej)

San

potok górski

1498

Kupija

San

potok górski

1499

Z Rzeczpola

San

potok górski

1500

Olszanka

San

potok górski

1501

Cisowa

Olszanka

potok górski

1502

Dopływ w Brylince (Kobylański)

Cisowa

potok górski

1503

Dopływ spod Koniuszy (Szybenica)

Cisowa

potok górski

1504

Stary Potok

Olszanka

potok górski

1505

Turków

Olszanka

potok górski

1506

Krzeczkowski Potok

Olszanka

potok górski

1507

Z Mielnowa

San

potok górski

1508

Dopływ w Krasiczynie

San

potok górski

1509

Hołubla

San

potok górski

1510

Łętowianka

San

potok górski

1511

Z Prałkowiec

San

potok górski

1512

Wiar

San

Q ł 2 m3/s

1513

Jarce

Wiar

potok górski

1514

Majdan

Wiar

potok górski

1515

Rozłogi

Wiar

potok górski

1516

Sienkowicze

Wiar

potok górski

1517

Klimów

Wiar

potok górski

1518

Roztoki

Klimów

potok górski

1519

Mszaniec

Wiar

potok górski

1520

Łomna

Wiar

potok górski

1521

Jamninka

Wiar

potok górski

1522

Łodzinka

Wiar

potok górski

1523

Tym

Wiar

potok górski

1524

Borysławka

Wiar

potok górski

1525

Kamienny

Wiar

potok górski

1526

Turnica

Wiar

potok górski

1527

Makówka

Wiar

potok górski

1528

Sopotnik

Wiar

potok górski

1529

Zalesie

- przekrój graniczny

Wiar

punkt graniczny

przy zn. gr. 476-477

1530

Wyrwa I

Wiar

potok górski

1531

Gniłe

Wyrwa I

potok górski

1532

Kwaszenina

Wyrwa I

potok górski

1533

Arłamówka

Wyrwa I

potok górski

1534

Kropiwnica

Wyrwa I

potok górski

1535

Kołomieński

Wisznia

przekrój graniczny

w m. Zapust

1536

Kanał Bucowski (Bucowski)

- przekrój graniczny

Wisznia

punkt graniczny

w m. Poździacz

1537

Krzywula

- przekrój graniczny

Kanał Bucowski (Bucowski)

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 531-532

1538

Wisznia

- przekrój graniczny

San

punkt graniczny przy zn. gr. 533

1539

Kowaliki

- przekrój graniczny

Wisznia

punkt graniczny przy zn. gr. 534

1540

Szkło

- przekrój graniczny

San

punkt graniczny przy zn. gr. 555

1541

Stawisko

- przekrój graniczny

Szkło

punkt graniczny przy zn. gr. 553

1542

Lubaczówka (Zawadówka)

- przekrój graniczny

San

punkt graniczny przy zn. gr. 585

1543

Zamiło (Czertysz)

- przekrój graniczny

Lubaczówka

punkt graniczny

w m. Budomierz

1544

Smolinka (Sołotwa)

- przekrój graniczny

Lubaczówka

punkt graniczny przy zn. gr. 598

1545

Sewelinka

- przekrój graniczny

Sołotwa

punkt graniczny

w m. Huta Kryształowa

1546

Baszenka

- przekrój graniczny

Sołotwa

punkt graniczny

w m. Kolonia Zadruż

1547

Papiernia (Glinianiec)

- przekrój graniczny

Sołotwa

punkt graniczny

w m. Sopot

1548

Radrużka (Radruż)

- przekrój graniczny

Papiernia

punkt graniczny przy zn. gr. 597

1549

Wisłok

San

Q ł 2 m3/s

1550

Jamiska

Wisłok

potok górski

1551

Izwór

Wisłok

potok górski

1552

Gorbka

Izwór

potok górski

1553

Dopływ spod Jeszenina

Izwór

potok górski

1554

Dopływ z Bukowicy (Bukowica)

Izwór

potok górski

1555

Maleniówka (Melelina)

Izwór

potok górski

1556

Jodłowy

Izwór

potok górski

1557

Kręty

Izwór

potok górski

1558

Cylowa

Wisłok

potok górski

1559

Kiczera

Wisłok

potok górski

1560

Darów

Wisłok

potok górski

1561

Smokowiska

Darów

potok górski

1562

Moszczaniec

Wisłok

potok górski

1563

Jar

Moszczaniec

potok górski

1564

Surowka

Moszczaniec

potok górski

1565

Iryski

Moszczaniec

potok górski

1566

Dopływ spod Stebny

Wisłok

potok górski

1567

Mutnik

Wisłok

potok górski

1568

Surowiczny (Surowica)

Wisłok

potok górski

1569

Grabki

Surowiczny

potok górski

1570

Potok Polański

Wisłok

potok górski

1571

Potok Puławski

Wisłok

potok górski

1572

Putyska

Wisłok

potok górski

1573

Łarzec

Wisłok

potok górski

1574

Wisłoczek

Wisłok

potok górski

1575

Tarnawka

Wisłoczek

potok górski

1576

Głębokie

Wisłok

potok górski

1577

Odrzechowski Potok

Wisłok

potok górski

1578

Czernisławka

Odrzechowski Potok

potok górski

1579

Budy

Czernisławka

potok górski

1580

Orzechówka

Czernisławka

potok górski

1581

Dopływ spod Polany

Czernisławka

potok górski

1582

Niedźwiedzi Potok

Odrzechówka

potok górski

1583

Sękówka (Sękowa)

Niedźwiedzi Potok

potok górski

1584

Mymoń

Wisłok

potok górski

1585

Mętny

Pielnica

potok górski

1586

Łopuszanka

Mleczka (Mleczka Zachodnia)

potok górski

1587

Tanew

San

Q ł 2 m3/s

1588

Kamienna

Wisła

Q ł 2 m3/s

1589

Świślina

Kamienna

Q ł 2 m3/s

1590

Pokrzywianka

Świślina

Q ł 2 m3/s

1591

Wieprz

Wisła

Q ł 2 m3/s

1592

Bystrzyca

Wieprz

Q ł 2 m3/s

1593

Pilica

- poniżej km 263+000

Wisła

Q ł 2 m3/s

1594

Świder

- poniżej km 39+490

Wisła

Q ł 2 m3/s

1595

Jeziorka

Wisła

Q ł 2 m3/s

1596

Kanał Żerański

Wisła

śródlądowa droga wodna

1597

Narew

- poniżej ujścia rzeki Biebrzy,

tj. poniżej km 248+500,

- odcinek graniczny

Wisła

Q ł 2 m3/s

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1533-1535 śródlądowa droga wodna

1598

Pszczółka

- przekrój graniczny

Narew

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1538-1539

1599

Kołonna

- przekrój graniczny

Narew

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1538-1540

1600

Narewka

Narew

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1486-1487

1601

Hwoźnia

- przekrój graniczny

Narewka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1502-1503

1602

Netta z jez. Sajno

Biebrza

Q ł 2 m3/s

1603

Rospuda z jez. Czarne, Kamienne, Długie, Garbaś, Sumowo, Okrągłe, Bolesty, Rospuda

Biebrza

Q ł 2 m3/s

1604

Pisa z jez. Niegocin, Boczne, Jagodne, Szymoneckie, Szymon, Tałtowisko, Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Seksty i Roś oraz kanały od jez. Kisajno do jez. Tałty, Kanał Śniardwy - Roś z jeziorami Białoławka i Kociołek oraz Kanał Niegociński i Kanał Piękna Góra

Narew

Q ł 2 m3/s śródlądowa droga wodna

1605

Kanał Augustowski od stanowiska szczytowego (km 53,00 jez. Serwy) wraz z jeziorami Studzieniczne, Białe, Necko do połączenia z rzeką Nettą (km 10,95 w m. Sosnowo)

Netta

śródlądowa droga wodna

1606

Kanał Bystry od jazu Augustów na rzece Netta do jeziora Sajno

Jezioro Sajno

Q ł 2 m3/s

1607

Krutynia z jez. Warpuńskie, Zyndackie, Gielądzkie, Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Białe, Gant, Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały, Spychowskie, Zdrużno, Ublik, Mokre, Krutyńskie, Gardyńskie, Bełdany

Jezioro Bełdany

Q ł 2 m3/s

1608

Omulew z jez. Omulew - poniżej km 72+700

Narew

Q ł 2 m3/s

1609

Orzyc

- poniżej km 52+000

Narew

Q ł 2 m3/s

1610

Bug

Narew

Q ł 2 m3/s

1611

Rata

- przekrój graniczny

Kaczanka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 633-634

1612

Sołokija

- przekrój graniczny

Bug

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 665-666

1613

Świnoryja

- przekrój graniczny

Sołokija

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 669-670

1614

Rzeczyca

- przekrój graniczny

Sołokija

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 705-706

1615

Warężanka

- przekrój graniczny

Bug

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 776-777

1616

Biała

- przekrój graniczny

Warężanka

punkt graniczny przy zn. gr. 799

1617

Leśna Prawa

- odcinek graniczny

Leśna

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1458-1461

1618

Pieriewołoka

- odcinek graniczny

Leśna Prawa

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1462-1469

1619

Dopływ spod m. Podcerkwa

- odcinek graniczny

Pieriewołoka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1458-1462

1620

Policzna

- przekrój graniczny

Biała

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1435

1621

Sipurka

- przekrój graniczny

Biała

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1416-1417

1622

Rów A

- przekrój graniczny

Pulwa

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1391-1392; 1393-1394

1623

Pulwa

- przekrój graniczny

Bug

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1386-1387

1624

Brok - poniżej km 47+700

Bug

Q ł 2 m3/s

1625

Liwiec

- poniżej km 34+010

Bug

Q ł 2 m3/s

1626

Wkra

- poniżej km 98+050

Narew

Q ł 2 m3/s

1627

Bzura

- poniżej km 45+050

Wisła

Q ł 2 m3/s

1628

Skrwa Prawa

- poniżej km 101+930

Wisła

Q ł 2 m3/s

1629

Drwęca

Wisła

Q ł 2 m3/s

1630

Kanał Elbląski od st. szczytowego (km 35,4 szlaku żeglownego Miłomłyn - Jez. Druzno) do Miłomłyna wraz z: Jez. Piniewo, Jez. Sambród, Jez. Ruda Woda i Jez. Ilińsk

Drwęca

śródlądowa droga wodna

1631

Kanał Elbląski

- odgałęzienie szlaku żeglownego od st. szczytowego do Miłomłyna obejmujące Jez. Bartężek i Kanał Bartnicki

Drwęca

śródlądowa droga wodna

1632

Kanał Elbląski

(szlak żeglowny Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki) wraz z: Jez. Drwęckie, Jez. Puzy, Jez. Szeląg Wielki

Drwęca

śródlądowa droga wodna

1633

Kanał Elbląski

- odgałęzienie szlaku żeglown. Miłomłyn - Iława, wraz z Jez. Dauby i Jez. Jeziorak i szlaku żeglown. do miejscowości Zalewo wraz z Jez. Ewingi

Drwęca

śródlądowa droga wodna

1634

Iławka

Drwęca

Q ł 2 m3/s

1635

Brda

Wisła

Q ł 2 m3/s

1636

Zbrzyca (uchodzi do Jez. Witoczno w linii nurtu przepływającej przez jezioro Brdy)

Brda

Q ł 2 m3/s

1637

Wda (cała) wraz z jeziorami

Wisła

Q ł 2 m3/s

1638

Wierzyca

Wisła

Q ł 2 m3/s

1639

Wietcisa

Wierzyca

Q ł 2 m3/s

ODRA I DORZECZE ODRY

1640

Odra

Zalew Szczeciński

Q ł 2 m3/s

1641

Opawa

Odra

graniczna

Odc. I - zn. gr. II/71-II/76 (km 45,9-50,8)

Odc. II - zn. gr. 80/7-90/1 (km 54,5-70,8)

1642

Opawica

Opawa

graniczna

Odc. I - zn. gr. II/95-96/8 (km 3,1-5,63)

Odc. II - zn. gr. 97/3-II/102 (km 5,99-13,1)

1643

Ostra

- przekrój graniczny

Opawa

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 67/3-67/4

1644

Olza

- odcinek graniczny

Odra

graniczna

Odc. I - zn. gr. I/173-II/I (km 0,0-5,85)

Odc. II - zn. gr. I/161-I/167 (km 8,57-12,75)

Odc. III - zn. gr. I/81-I/108 (km 25,8-40,98)

Odc. IV - zn. gr. I/15-I/16 (km 84,48-84,75)

1645

Roztoka

Olza

potok górski

1646

Bez nazwy w km 81+500

Olza

potok górski

1647

Połomite Wielkie

Olza

potok górski

1648

Połomite Małe

Olza

potok górski

1649

Olecka w m. Istebna

Olza

potok graniczny pomiędzy zn. gr. I/12-I/15

1650

Bez nazwy (Prądowiec) w m. Istebna

Olza

potok górski

1651

Gliniany w m. Istebna

Olza

potok górski

1652

Dupniański w m. Istebna

Olza

potok górski

1653

Bystrzański (Bystry) w m. Istebna

Olza

potok graniczny pomiędzy zn. gr. 21/1-I/22

1654

Lesznica (Lesznianka) w m. Leszna Górna

- odcinek graniczny

Olza

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. I/58-I/59

1655

Potok Kojkowicki

- przekrój graniczny

Puńcówka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. I/64-64/1

1656

Sarkandra

Bobrówka

potok górski

1657

Piotrówka

- odcinek graniczny

Olza

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. I/161-I/153 (km 0,0-8,3) oraz punkt pomiędzy zn. gr. 134/4-I/135

1658

Pająkówka

- przekrój graniczny

Piotrówka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 136/6-136/7

1659

Dopływ z Zabełkowa (Bełk)

- przekrój graniczny

Odra

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 13/3-13/4

1660

Rakowiecki

- przekrój graniczny

Bełk

punkt graniczny przy zn. gr. II/12

1661

Potok Rozumicki (Trzebomka)

- odcinek graniczny

Troja

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. II/43-II/44, 51/15-II/52 i 52/2-52/3

1662

Młynówka Bolesław

- przekrój graniczny

Psina

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. II/22-22/5 i II/23-II/24

1663

Krzanówka (Biała woda)

- przekrój graniczny

Psina

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. II/36-36/4, 53/9-53/10, 55/7-55/8,55/8-55/9

1664

Kanał Ulgi Nowa Odra

Odra

Q ł 2 m3/s

1665

Ruda

Odra

Q ł 2 m3/s

1666

Bierawka

Odra

Q ł 2 m3/s

1667

Kłodnica

Odra

Q ł 2 m3/s

1668

Bytomka

Kłodnica

Q ł 2 m3/s

1669

Kanał Kędzierzyński

Kanał Gliwicki

śródlądowa droga wodna

1670

Kanał Gliwicki

Odra

śródlądowa droga wodna

1671

Osobłoga

- przekrój graniczny

Odra

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 123/43-123/44

1672

Cieklec

- odcinek graniczny

Osobłoga

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. II/110-111/10

1673

Wielki Potok

- odcinek graniczny

Cieklec

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 103/17-II/110

1674

Pograniczny Potok

- odcinek graniczny

Osobłoga

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 119/3-119/4 i 119/4-119/9

1675

Kanał Ulgi Lubrzanki

- odcinek graniczny

Osobłoga

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 124/1-124/25

1676

Prudnik

- przekrój graniczny

Osobłoga

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 127/28-II/128

1677

Lubrzanka

- przekrój graniczny

Prudnik

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 127/17-127/18

1678

Graniczny Potok

- odcinek graniczny

Trzebiniecki

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 134/18-136/9

1679

Złoty Potok

- przekrój graniczny

Prudnik

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 151/13-151/14

1680

Moszczaniecki

- przekrój graniczny

Złoty Potok

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 139/23-139/24

1681

Mała Panew

- poniżej km 114+400

Odra

Q ł 2 m3/s

1682

Nysa Kłodzka

Odra

Q ł 2 m3/s

1683

Dolna

Nysa Kłodzka

potok górski

1684

Goworówka

Nysa Kłodzka

potok górski

1685

Bielica

Goworówka

potok górski

1686

Różana

Nysa Kłodzka

potok górski

1687

Domaszkowski Potok

Nysa Kłodzka

potok górski

1688

Poręba

Nysa Kłodzka

potok górski

1689

Ponik

Poręba

potok górski

1690

Wilczka

Nysa Kłodzka

potok górski

1691

Bogoryja

Wilczka

potok górski

1692

Toczna

Nysa Kłodzka

potok górski

1693

Bystrzyca Kłodzka

Nysa Kłodzka

potok górski

1694

Krzemieniec

Bystrzyca Kłodzka

potok górski

1695

Przerębla

Bystrzyca Kłodzka

potok górski

1696

Drwina

Bystrzyca Kłodzka

potok górski

1697

Nowa Bystrzyca

Bystrzyca Kłodzka

potok górski

1698

Pławna

Nysa Kłodzka

potok górski

1699

Jasnosz

Pławna

potok górski

1700

Waliszowska Woda

Nysa Kłodzka

potok górski

1701

Panna

Waliszowska Woda

potok górski

1702

Łomnica

Nysa Kłodzka

potok górski

1703

Duna Górna

Nysa Kłodzka

potok górski

1704

Duna Dolna

Duna Górna

potok górski

1705

Biała Lądecka

Nysa Kłodzka

Q ł 2 m3/s

1706

Bielawka

Biała Lądecka

potok górski

1707

Kobylica

Biała Lądecka

potok górski

1708

Młynówka

Biała Lądecka

potok górski

1709

Morawa

Biała Lądecka

potok górski

1710

Kamienica

Morawa

potok górski

1711

Kleśnica

Morawa

potok górski

1712

Janówka

Morawa

potok górski

1713

Przyrwa

Biała Lądecka

potok górski

1714

Wądół

Biała Lądecka

potok górski

1715

Pląsawa

Biała Lądecka

potok górski

1716

Orliczka

Biała Lądecka

potok górski

1717

Konradka

Biała Lądecka

potok górski

1718

Skrzynczana

Biała Lądecka

potok górski

1719

Bystrzyca Dusznicka

Nysa Kłodzka

Q ł 2 m3/s

1720

Jastrzębik

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1721

Cięciwa

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1722

Kamienny Potok - poza granicami Parku Narodowego Gór Stołowych

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1723

Czerwona Woda - poza granicami Parku Narodowego Gór Stołowych

Kamienny Potok

potok górski

1724

Moszczenica - poza granicami Parku Narodowego Gór Stołowych

Kamienny Potok

potok górski

1725

Laska

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1726

Rogoziniec

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1727

Cicha

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1728

Toczek

Cicha

potok górski

1729

Wielisławka

Bystrzyca Dusznicka

potok górski

1730

Jaszkówka

Nysa Kłodzka

potok górski

1731

Jodłownik

Nysa Kłodzka

potok górski

1732

Ścinawka

Nysa Kłodzka

Q ł 2 m3/s

1733

Sokołowiec

Ścinawka

potok górski

1734

Czarci Potok

Ścinawka

potok górski

1735

Piekło

- przekrój graniczny

Ścinawka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 185/31-185/32

1736

Bożanowski Potok

- odcinek graniczny

Ścinawka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/188-188/20

1737

Bez nazwy (Šonovsky)

- przekrój graniczny

Ścinawka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 193/1-193/2

1738

Starościński Potok

- odcinek graniczny

Ścinawka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/223-223/7

1739

Lipowy Potok

- odcinek graniczny

Ścinawka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/227-228/14

1740

Zdoniowski Potok

- odcinek graniczny

Ścinawka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/236-236/5

1741

Kamienny Potok

- odcinek graniczny

Ścinawka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 236/5-III/237

1742

Studzieniec

Ścinawka

potok górski

1743

Mątwa

Ścinawka

potok górski

1744

Włodzica

Ścinawka

potok górski

1745

Sokółka

Włodzica

potok górski

1746

Szczerbnica

Włodzica

potok górski

1747

Jugowski Potok

Włodzica

potok górski

1748

Piekielnica

Włodzica

potok górski

1749

Woliborka

Włodzica

potok górski

1750

Skakawa

Włodzica

potok górski

1751

Szczyp

Ścinawka

potok górski

1752

Posna - poza granicami Parku Narodowego Gór Stołowych

Ścinawka

potok górski

1753

Cedroń - poza granicami Parku Narodowego Gór Stołowych

Posna

potok górski

1754

Dzik

Ścinawka

potok górski

1755

Bożkowski Potok

Ścinawka

potok górski

1756

Czerwionka

Ścinawka

potok górski

1757

Jaśnica

Nysa Kłodzka

potok górski

1758

Wilcza

Nysa Kłodzka

potok górski

1759

Stępa

Nysa Kłodzka

potok górski

1760

Małucha

Nysa Kłodzka

potok górski

1761

Gruda

Nysa Kłodzka

potok górski

1762

Mąkolnica

Nysa Kłodzka

potok górski

1763

Budzówka

Nysa Kłodzka

potok górski

1764

Gliniec

Jadkowa

potok górski

1765

Krzemiennik

Jadkowa

potok górski

1766

Kłopotnica

Jadkowa

potok górski

1767

Węża

Jadkowa

potok górski

1768

Trująca

Nysa Kłodzka

potok górski

1769

Pusta

- przekrój graniczny

Trująca

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. II/201-201/2, 202/10-202/11

1770

Biała Woda

- przekrój graniczny

Nysa Kłodzka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 198/14-II/199

1771

Olchowiec

- przekrój graniczny

Biała Woda

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. II/196-196/1

1772

Głośny

- przekrój graniczny

Biała woda

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 195/5-195/6

1773

Tarnawka

- przekrój graniczny

Nysa Kłodzka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 194/13-194/14194/9-194/10

1774

Raczyna

- przekrój graniczny

Nysa Kłodzka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 186/30-II/187

1775

Jaworna

- przekrój graniczny

Raczyna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 188/3-188/4

1776

Czerwona Woda

- przekrój graniczny

Raczyna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 191/9-191/10

1777

Szronka

- przekrój graniczny

Jaworna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 188/11-II/189

1778

Świdna

- odcinek graniczny

Nysa Kłodzka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 185/12-185/17

1779

Średnica

- przekrój graniczny

Świdna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 186/13-186/14

1780

Płocha

- przekrój graniczny

Świdna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 182/6-182/7

1781

Przedpolna

- przekrój graniczny

Widna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. II/ 180-180/1

1782

Łąkowy

- odcinek graniczny

Widna

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 176/1-176/1A

1783

Widna

- przekrój graniczny

Nysa Kłodzka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 176/18-176/19

1784

Łuża

- przekrój graniczny

Widna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 168/18-II/170

1785

Biała Głuchołaska

Nysa Kłodzka

Q ł 2 m3/s

1786

Oleśnica

- odcinek graniczny

Biała Głuchołaska

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 155/3-II/158

1787

Mora

- przekrój graniczny

Biała Głuchołaska

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. II/168-168/1

1788

Maruszka

- przekrój graniczny

Mora

Punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 166/3-166/4

1789

Gierałcicki

- odcinek graniczny

Mora

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 164/6-164/7

1790

Oława poniżej km 12+650

Odra

Q ł 2 m3/s

1791

Bystrzyca

Odra

Q ł 2 m3/s

1792

Kłobia

Bystrzyca

potok górski

1793

Otłuczyna

Bystrzyca

potok górski

1794

Złota Woda

Bystrzyca

potok górski

1795

Rybna

Bystrzyca

potok górski

1796

Jedlina

Bystrzyca

potok górski

1797

Jaworzyna

Bystrzyca

potok górski

1798

Walimka

Bystrzyca

potok górski

1799

Młynówka

Bystrzyca

potok górski

1800

Piława

Bystrzyca

Q ł 2 m3/s

1801

Strzegomka

Bystrzyca

Q ł 2 m3/s

1802

Pełcznica

Bystrzyca

Q ł 2 m3/s

1803

Kaczawa

Odra

Q ł 2 m3/s

1804

Mokrzyna

Kaczawa

potok górski

1805

Kamiennik

Kaczawa

potok górski

1806

Nysa Szalona

Kaczawa

Q ł 2 m3/s

1807

Nysa Mała

Nysa Szalona

potok górski

1808

Świekotka

Nysa Mała

potok górski

1809

Rogozina

Świekotka

potok górski

1810

Ochodnik

Nysa Szalona

potok górski

1811

Rochowicka Woda

Nysa Szalona

potok górski

1812

Sadówka

Nysa Szalona

potok górski

1813

Bóbr

Odra

Q ł 2 m3/s

1814

Bez nazwy

- przekrój graniczny

Bóbr

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 8/14-8/15

1815

Żadna

Bóbr

potok górski

1816

Opawa

Bóbr

potok górski

1817

Złotna

Bóbr

potok górski

1818

Biały Strumień

Złotna

potok górski

1819

Srebrnik

Złotna

potok górski

1820

Czarnuszka

Bóbr

potok górski

1821

Raba

Czarnuszka

potok górski

1822

Żywica

Bóbr

potok górski

1823

Zadrna

Bóbr

potok górski

1824

Meta

Zadrna

potok górski

1825

Lesk

Bóbr

potok górski

1826

Czerwony Strumień

Lesk

potok górski

1827

Sierniawa

Bóbr

potok górski

1828

Mienica

Bóbr

potok górski

1829

Orla

Bóbr

potok górski

1830

Janówka

Bóbr

potok górski

1831

Karpnicki Potok

Bóbr

potok górski

1832

Łomnica - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Bóbr

potok górski

1833

Bystrzyk - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Łomnica

potok górski

1834

Łomniczka - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Łomnica

potok górski

1835

Płomnica - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Łomniczka

potok górski

1836

Skałka

Łomniczka

potok górski

1837

Miłkówka

Łomnica

potok górski

1838

Jedlica

Łomnica

potok górski

1839

Piszczak

Jedlica

potok górski

1840

Bystra

Jedlica

potok górski

1841

Kalnica

Jedlica

potok górski

1842

Malina

Jedlica

potok górski

1843

Radomierka

Bóbr

potok górski

1844

Złotucha

Bóbr

potok górski

1845

Kamienna

Bóbr

Q ł 2 m3/s

1846

Rychlik

Kamienna

potok górski

1847

Bieleń

Kamienna

potok górski

1848

Kamieńczyk - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Kamienna

potok górski

1849

Szklarka - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Kamienna

potok górski

1850

Kamienna Mała

Kamienna

potok górski

1851

Piastówka

Kamienna

potok górski

1852

Wrzosówka - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Kamienna

potok górski

1853

Podgórna - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Wrzosówka

potok górski

1854

Czerwień

Podgórna

potok górski

1855

Myja

Podgórna

potok górski

1856

Kacza

Podgórna

potok górski

1857

Czerwonka

Podgórna

potok górski

1858

Sośniak

Czerwonka

potok górski

1859

Sopot - poza granicami Karkonoskiego Parku Narodowego

Wrzosówka

potok górski

1860

Baryczka (Brocz)

Wrzosówka

potok górski

1861

Rakownica

Kamienna

potok górski

1862

Pijawnik

Kamienna

potok górski

1863

Kamienica

Bóbr

potok górski

1864

Ciek "B"

Kamienica

potok górski

1865

Ciek "Z"

Ciek "B"

potok górski

1866

Kwisa

Bóbr

Q ł 2 m3/s

1867

Długi Potok

Kwisa

potok górski

1868

Mrożynka

Długi Potok

potok górski

1869

Czarny Potok

Kwisa

potok górski

1870

Łużyca

Czarny Potok

potok górski

1871

Bruśnik

Kwisa

potok górski

1872

Miłoszowski Potok

Kwisa

potok górski

1873

Bezimienny "L"

Miłoszowski Potok

potok górski

1874

Grabiszówka

Kwisa

potok górski

1875

Nysa Łużycka

Odra

Q ł 2 m3/s

1876

Lubata

- odcinek graniczny

Nysa Łużycka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. IV/143-P,C,N

1877

Miedzianka

- odcinek graniczny

Nysa Łużycka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 129/1-129/4

1878

Jaśnica (Ślad)

- przekrój graniczny

Miedzianka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 133/4-133/5

1879

Przepiórka

- przekrój graniczny

Jaśnica (Ślad)

punkt graniczny, w m. Opolno Zdrój

1880

Witka

Nysa Łużycka

Q ł 2m3/s

1881

Okleśna

- odcinek graniczny

Witka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. IV/118-IV/119

1882

Bez nazwy (Minkowicki)

- przekrój graniczny

Okleśna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 120/8-IV/121

1883

Ziębówka

- odcinek graniczny

Witka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. IV/115-IV/116

1884

Bez nazwy

- przekrój graniczny

Ziębówka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 114/9-114/10

1885

Bez nazwy

- przekrój graniczny

Ziębówka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 114/14-114/15

1886

Bez nazwy (Filipovka)

- przekrój graniczny

Ziębówka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 116/11-116/12

1887

Jawornicki Potok

- odcinek graniczny

Witka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 107/12-108/18

1888

Boreczek

- odcinek graniczny

Witka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. IV/107-107/12

1889

Kocia (Gajnik)

- odcinki graniczne

Witka

odcinki graniczne pomiędzy zn. gr. 93/14-98/7, 98/11-IV/99, 99/14-99/25, 99/28-IV/101, 101/5-101/11, 102/13-102/14, 102/15-102/20 i 102/22-102/25

1890

Bez nazwy

- przekrój graniczny

Witka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 109/14-109/15

1891

Bez nazwy

- odcinek graniczny

Witka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 106/3-106/11

1892

Bez nazwy

- odcinek graniczny

Witka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. IV/105-105/3

1893

Czerwona Woda

- odcinek graniczny

Nysa Łużycka

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 91/8-91/11

1894

Płonka

Czerwona Woda

potok górski

1895

Warta

Odra

Q ł 2 m3/s

1896

Kanał Ślesiński z jez. Pątnowskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie, Czarne

Warta

śródlądowa droga wodna

1897

Prosna - poniżej km 180+750

Warta

Q ł 2 m3/s

1898

Noteć z jez. Przedecz, Modzerowskie, Długie, Brdowskie, Mielno, Gopło, Szarlejskie, Sadłogoszcz, Wolickie

Warta

Q ł 2 m3/s

1899

Kanał Bydgoski

Noteć - Brda

śródlądowa droga wodna

1900

Kanał Górnonotecki

Kanał Bydgoski

śródlądowa droga wodna

1901

Gwda

- poniżej km 93+600 wraz z jeziorami

Noteć

Q ł 2 m3/s

1902

Piława wraz z jez. Komorze, jez. Rakowieckie, jez. Rakowo, jez. Brody, jez. Strzeszyno, jez. Kocie, jez. Pile, jez. Dołgie, Zalew Nadarzyce

Gwda

Q ł 2 m3/s

1903

Czernica

Gwda

Q ł 2 m3/s

1904

Noteć Zachodnia

- poniżej wypływu z jez. Kamienieckiego wraz z jeziorami

Noteć

Q ł 2 m3/s

1905

Panna

Noteć Zachodnia

Q ł 2 m3/s

1906

Panna Południowa z jez. Mogileńskie, Żabno, Szydłowsko-Popielewskie wraz z jez. Żabienko

Panna

Q ł 2 m3/s

1907

Drawa

- poza granicami Drawieńskiego

Parku Narodowego,

- poniżej km 167+800 wraz z

jeziorami

Noteć

Q ł 2 m3/s

1908

Kanał Prostynia wraz z jeziorami

Drawa

Q ł 2 m3/s

1909

Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa km 704,1 do granicy morskich wód wewnętrznych

Zalew Szczeciński

Q ł 2 m3/s

1910

Kanał Kurowski

Odra Zachodnia

śródlądowa droga wodna

1911

Kanał Marwice-Gartz

Odra Zachodnia

śródlądowa droga wodna

1912

Kanał Klucz

(Kanał Klucki)

Odra Wschodnia

śródlądowa droga wodna

1913

Przekop Klucz-Ustowo

(Ustowski Rów)

Odra

śródlądowa droga wodna

1914

Kanał Odyńca

Odra

śródlądowa droga wodna

1915

Kanał Zielony

Odra

śródlądowa droga wodna

1916

Kanał Cegielinka

Regalica

śródlądowa droga wodna

1917

Dąbska Struga

(Babska Struga)

Regalica

śródlądowa droga wodna

1918

Przekop Parnicki

Odra

śródlądowa droga wodna

1919

Parnica do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

Przekop Parnicki

śródlądowa droga wodna

1920

Dąbski Nurt

Regalica

śródlądowa droga wodna

1921

Duńczyca

Odra

śródlądowa droga wodna

1922

Przesmyk Orli

Przekop Mieleński

śródlądowa droga wodna

1923

Święta

Odra (jez. Dąbie)

śródlądowa droga wodna

1924

Babina

Odra

śródlądowa droga wodna

1925

Czapina

Babina

śródlądowa droga wodna

1926

Iński Nurt

Odra (Domiąża)

śródlądowa droga wodna

1927

Jezioro Dąbie

Odra (Domiąża)

śródlądowa droga wodna

1928

Jezioro Stolsko

Gunica

woda graniczna na długości 1.500 m

DORZECZA RZEK PRZYMORZA

1929

Jezioro Myśliborskie Wielkie

Zalew Szczeciński

woda graniczna na długości 1.600 m

1930

Myśliborska Struga (Myśliborka)

Zalew Szczeciński

woda graniczna w km 0+000 - 6+460

1931

Studnica

Wieprza

Q ł 2 m3/s

1932

Słupia - do granicy morskich wód wewnętrznych

Morze Bałtyckie

Q ł 2 m3/s

1933

Kamienica

Słupia

Q ł 2 m3/s

1934

Skotawa

Słupia

Q ł 2 m3/s

1935

Łupawa

Morze Bałtyckie

Q ł 2 m3/s

1936

Łeba

Morze Bałtyckie

Q ł 2 m3/s

1937

Piaśnica (Piaśnica Dolna) od jez. Żarnowieckiego wraz z tym jeziorem

Morze Bałtyckie

Q ł 2 m3/s

1938

Reda

Morze Bałtyckie

Q ł 2 m3/s

1939

Bolszewka

Reda

Q ł 2 m3/s

1940

Martwa Wisła - od granicy morskich wód wewnętrznych

Zatoka Gdańska

śródlądowa droga wodna

1941

Motława - od granicy morskich wód wewnętrznych

Martwa Wisła

Q ł 2 m3/s

1942

Radunia

Motława

Q ł 2 m3/s

1943

Kanał Jagielloński

Nogat - Elbląg

śródlądowa droga wodna

1944

Szkarpawa

Zalew Wiślany

Q ł 2 m3/s

1945

Tuga - Wielka Święta

Szkarpawa

Q ł 2 m3/s

1946

Wisła Królewiecka

Zalew Wiślany

Q ł 2 m3/s

1947

Nogat

Zalew Wiślany

Q ł 2 m3/s

1948

Liwa

- poniżej km 87+300

Nogat

Q ł 2 m3/s

1949

Cieplicówka, prawe odgałęzienie rz. Nogat

Zalew Wiślany

Q ł 2 m3/s

1950

Wąska

Jezioro Druzno

Q ł 2 m3/s

1951

Dzierzgoń

Jezioro Druzno

Q ł 2 m3/s

1952

Kanał Elbląski od stanowiska szczytowego w km 35,4 drogi wodnej żeglownej Miłomłyn-Jez. Druzno do Jez. Druzno

Jezioro Druzno

śródlądowa droga wodna

1953

Jezioro Druzno

Elbląg

śródlądowa droga wodna

1954

Tyna Górna

Elbląg

Q ł 2 m3/s

1955

Bauda

Zalew Wiślany

Q ł 2 m3/s

1956

Pasłęka

- poniżej km 28+000

Zalew Wiślany

Q ł 2 m3/s

1957

Heftgraben

- przekrój graniczny

Zalew Wiślany

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2412-2413

DORZECZE ŁABY

1958

Izera

Łaba

potok górski

1959

Wrześnica

Izera

potok górski

1960

Jagnięcy Potok

Wrześnica

potok górski

1961

Kobyla

Izera

potok górski

1962

Płonka

Izera

potok górski

1963

Złotnik (Mielnica)

Mumlava

potok górski

1964

Bezimienny (Licna)

Upa

potok górski

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 255/17-255/18

1965

Ostrożnica (Szkło)

Upa

potok górski

1966

Bezimienny "P"

Ostrożnica

potok górski

1967

Bezimienny Potok

Machowski Potok

potok górski

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 175/2-175/12

w m. Ostra Góra na dł. 0,38 km

1968

Bezimienny (Żidovka)

Metuje

potok górski

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 177/12-III/178

1969

Bezimienny Potok (Rejsenski)

Łaba

potok górski

punkt graniczny pomiędzy III/179-179/1

1970

Machowski Potok

Żidovka

potok górski

1971

Oleśnicki Potok

Metuje

potok górski

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/135-III/136

1972

Klikawa (Szybka)

Metuje

potok górski

1973

Wyżnik

Klikawa

potok górski

1974

Dańczówka - poza granicami Parku Narodowego Gór Stołowych

Klikawa

potok górski

1975

Kocielski Potok

- odcinek graniczny

Klikawa

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 131/15-III/132

1976

Bezimienny Potok

- przekrój graniczny

Klikawa

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. III/141-141/21

1977

Bezimienny (Sejrava)

- odcinek graniczny

Klikawa

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 144/10-144/11

1978

Brzózka

- przekrój graniczny

Klikawa

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. III/147-147/1

1979

Berlenka

- odcinek graniczny

Metuje

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/159-159/10

1980

Czermnica

Berlenka

potok górski

1981

Trzemeszna

Czermnica

potok górski

1982

Bezimienny (Pstrążna)

Berlenka

potok górski

1983

Orlica

Łaba

potok górski

1984

Czerwony Potok

Orlica

potok górski

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/96-III/100

1985

Czarny Potok

Orlica

potok górski

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. III/119-120/14

DORZECZE DUNAJU

1986

Czadeczka

Skalitanka (Ciernanka)

potok górski

1987

Krężelka

Czadeczka

potok górski

1988

Potok bez nazwy A

w m. Jaworzynka

Czadeczka

potok górski, woda graniczna od zn. gr. 198/8-III/198 a

1989

Potok bez nazwy B

w m. Jaworzynka

Potok bez nazwy A

ciek graniczny między zn. gr. III/200-198/8

1990

Jałowcowa Woda w m. Jaworzynka gm. Istebna

Ciernanka

potok górski, graniczny do zn. gr. I/4-4/1

1991

Czarna Orawa

Orawa

Q ł 2 m3/s

1992

Orawka

Czarna Orawa

potok górski

1993

Potok Bębeński

Czarna Orawa

potok górski

1994

Bukowiński Strumyk

Czarna Orawa

potok górski

1995

Pieczakowski

Czarna Orawa

potok górski

1996

Dopływ spod Markówki (Wisielec)

Czarna Orawa

potok górski

1997

Zubrzyca

Czarna Orawa

potok górski

1998

Syhlec

Zubrzyca

potok górski

1999

Czarny Potok

Syhlec

potok górski

2000

Potok Gawryłowski

Zubrzyca

potok górski

2001

Dopływ spod Spyrkowej Góry

Zubrzyca

potok górski

2002

Dopływ spod Gronia

Zubrzyca

potok górski

2003

Piekielnik

Czarna Orawa

potok górski

2004

Czarna Woda

Piekielnik

potok górski

2005

Grunik

Piekielnik

potok górski

2006

Borowy

Piekielnik

potok górski

2007

Borcok

Piekielnik

potok górski

2008

Jasiowski Potok

Czarna Orawa

potok górski

2009

Sylec

Czarna Orawa

potok górski

2010

Skalnica

Syhlec

potok górski

2011

Lipnica

Czarna Orawa

potok górski

2012

Przywarówka (Lipniczanka)

Lipnica

potok górski

2013

Dopływ spod Babiej Góry

Przywarówka

potok górski

2014

Chyżnik

Czarna Orawa

potok górski

2015

Jeleśnia Woda

Czarna Orawa

potok górski, graniczny w km 3+000 - 16+400

2016

Krywań Graniczny

Czarna Orawa

potok górski

2017

Pasiekowy Potok

Krywań Graniczny

potok górski

2018

Chyżny

Czarna Orawa

potok górski

2019

Surdycki Potok

Chyżny

potok górski

2020

Krywań (Bliższy)

Czarna Orawa

potok górski

DORZECZE RZEKI ŚWIEŻA

2021

Bezleda (Bezledka)

- przekrój graniczny

Świeża

punkt graniczny przy zn. gr. 2296

2022

Stradyk

- przekrój graniczny

Świeża

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2357-2358

2023

Pasmar

- przekrój graniczny

Stradyk

punkt graniczny w m. Bezledy

DORZECZE RZEKI JARFT (ŁAWTA)

2024

Jarft (Ławta)

- przekrój graniczny

Zalew Wiślany

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2373-2374

2025

Gwta

- przekrój graniczny

Jarft

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2388-2389

2026

Banówka

- przekrój graniczny

Jarft

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2401-2402

2027

Omaza

- przekrój graniczny

Banówka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2382-2383, 2384-2385, 2394-2395

2028

Gołuba

- przekrój graniczny

Jarft

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2408-2409

DORZECZE PREGOŁY

2029

Łyna

Pregoła

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2252-2253

2030

Prawda (Szczurkowska Młynówka)

- przekrój graniczny

Łyna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2271

2031

Omet

- przekrój graniczny

Pregoła

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2202-2203

2032

Oświnka (Świnia)

- przekrój graniczny

Łyna

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2175-2176

2033

Ilma

- przekrój graniczny

Świnia

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2143-2144

2034

Białka

- przekrój graniczny

Świnia

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2188-2189

2035

Kanał Mazurski od jez. Mamry do granicy państwa wraz z jez. Rydzówka

Łyna

Q ł 2 m3/s

2036

Węgorapa

- do jazu Węgornia i jazu Zamek

- przekrój graniczny

Pregoła

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2013-2014

2037

Sapina

- dolny odcinek do jeziora

Gołdapiwo wraz z jeziorem

Jez. Święcajty

Q ł 2 m3/s

2038

Błędzianka

- przekrój graniczny

Pissa

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 2018-2019

2039

Żytkiejmska Struga (Wobałka, Młynówka Żytkiejmska)

- przekrój graniczny

Błędzianka

punkt graniczny pomiędzy zn. gr.1997-1998, 2000-2001, 2009-2010 i 2014-2015

2040

Czernica

- przekrój graniczny

Jez. Wisztynieckie

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1986-1987

DORZECZE NIEMNA

2041

Świsłocz

Niemen

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1563-1617

2042

Nietupa

- przekrój graniczny

Świsłocz

punkt graniczny przy zn. gr. 1621

2043

Krynka

- przekrój graniczny

Świsłocz

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1629-1630

2044

Usnarka

- przekrój graniczny

Świsłocz

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1641-1642

2045

Odła

- przekrój graniczny

Świsłocz

punkt graniczny przy zn. gr. 1651

2046

Łosośna

- przekrój graniczny

Niemen

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1688-1689

2047

Czarna Hańcza - poniżej miejscowości Sarnetki, poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego

- odcinek graniczny

Niemen

Q ł 2 m3/s

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1760-1769

2048

Kanał Augustowski od stanowiska szczytowego (km 53,00- jez. Serwy) z jeziorami Serwy, Mikaszewo, Orle, Paniewo, Krzywe

- przekrój graniczny

Czarna Hańcza

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1760-1769 śródlądowa droga wodna

2049

Wołkuszanka

- odcinek graniczny

Czarna Hańcza

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1746-1760

2050

Dopływ uchodzący w Bohatyrach Leśnych (Wołkuszek)

- przekrój graniczny

Wołkuszanka

punkt graniczny przy zn. gr. 17 36

2051

Marycha

- poniżej km 16+000 wraz z jeziorami

- odcinek graniczny

Czarna Hańcza

Q ł 2 m3/s

odcinek graniczny pomiędzy zn. gr. 1789-1808

2052

Szlamica z jez. Głębokie i Szlamy

Marycha

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1779-1780

2053

Hołnianka

- przekrój graniczny

Biała Hańcza

punkt graniczny przy zn. gr. 1843

2054

Szeszupa

Niemen

Q ł 2 m3/s

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1942-1943

2055

Szelmentka

- przekrój graniczny

Szeszupa

punkt graniczny pomiędzy zn. gr. 1939-1940

DORZECZE DNIESTRU

2056

Lechnawa

Dniestr

potok górski

2057

Mszaniec

Dniestr

potok górski

2058

Mszanka

Mszaniec

potok górski

2059

Dopływ spod Jaworników

Mszaniec

potok górski

2060

Dopływ spod Żukowa

Mszaniec

potok górski

2061

Sykawka

Mszaniec

potok górski

2062

Strwiąż

Dniestr

Q ł 2 m3/s

2063

Olchy (Równianka)

Strwiąż

potok górski

2064

Jasieńka (Głuchy)

Strwiąż

potok górski

2065

Pastewnik

Jasieńka

potok górski

2066

Łodynka

Strwiąż

potok górski

2067

Dźwiniarz

Łodynka

potok górski

2068

Uniaczka

Łodynka

potok górski

2069

Łodyna

Strwiąż

potok górski

2070

Karaszyn

Łodyna

potok górski

2071

Stebnik

Strwiąż

potok górski

2072

Nanowa

Stebnik

potok górski

2073

Królówka

Stebnik

potok górski

Objaśnienia:

zn. gr. - znak graniczny,

m. - miejscowość.

Załącznik Nr 2

ŚRÓDLĄDOWE WODY POWIERZCHNIOWE LUB ICH CZĘŚCI, STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ PUBLICZNĄ, ISTOTNE DLA REGULACJI STOSUNKÓW WODNYCH NA POTRZEBY ROLNICTWA

Lp.

Nazwa cieku z charakterystycznymi informacjami

Odbiornik

Właściwy marszałek województwa

Uwagi

1

2

3

4

5

województwo dolnośląskie

1

Babica

Oława

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

2

Bachorzec

Młynówka Sułowsko-Radziądzka

 

3

Baczyna

Zimnica

 

4

Bącharzyna

Bóbr

 

5

Bełcz

Barycz

 

6

Bełczak

Kaczawa

 

7

Bełczek

Kaczawa

 

8

Bełkotka

Radomierka

 

9

Biała Woda

Trująca

 

10

Białka

Świdnik

 

11

Białka

Młynna

 

12

Bielawica

Piława

 

13

Bielawka

Nysa Łużycka

 

14

Bielina

Miła

 

15

Bielnik

Kanał Wschodni

 

16

Bierzwienna

Graniczna

 

17

Birża

Jezierzyca

 

18

Błociec

Prądnia

 

19

Błotnia

Nysa Szalona

 

2O

Błotny

Szprotawa

 

21

Bobosz

Nysa Kłodzka

 

22

Bobrek

Bóbr

 

23

Bobrzyca

Bóbr

 

24

Bogomicki

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

 

25

Bogusza

Oleśnica

 

26

Bojanicka Woda

Piława

 

27

Boratka

Koźlak

 

28

Borkowski

Rudna

 

29

Borownica

Kanał Południowy

 

30

Brenna

Czarna Woda

 

31

Brochotka

Czarna Woda

 

32

Brochotka II

Brochotka

 

33

Brochówka

Oława

 

34

Brodek

Biała Lądecka

 

35

Bród

Kwisa

 

36

Brusina

Rudna

 

37

Brzeźnica

Sąsiecznica

 

38

Brzęczek

Piława

 

39

Brzózka - od granicy państwa

Klikawa

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. III/147-147/1

40

Bukownica

Sobótka

 

41

Bukownica

Kaczawa

 

42

Bystrek

Żywica

 

43

Bystrzycki

Smortawa

 

44

Bzianka

Struga I

 

45

Bziniec

Graniczna Woda

 

46

Chełst

Skora

 

47

Chełstówka

Oleśnica

 

48

Cherbotka

Oleśnica

 

49

Chlastówka

Barycz

 

50

Chłodnik

Wierzbiak

 

51

Chmielnik

Bóbr

 

52

Chocianowska Woda

Szprotawa

 

53

Chotla

Wierzbiak

 

54

Chwaliszówka

Strzegomka

 

55

Chwałówka(Rów G-P)

Graniczna

 

56

Cicha Woda

Biała Lądecka

 

57

Cicha Woda

Odra

 

58

Cieciorka

Nowy Rów

 

59

Ciek Godnowski

Barycz

 

60

Ciek Siedlecki

Odra

 

61

Ciek Uszczonowski

Barycz

 

62

Ciek Zakrzowski

Oława

 

63

Ciekąca

Nysa Szalona

 

64

Cieklina

Lesk

 

65

Cienia

Strzegomka

 

66

Cieniawa

Ślęża

 

67

Cienkówka

Stara Oława

 

68

Cierpicki Potok

Krynka

 

69

Ciesielska Woda

Świerzna

 

70

Cieszyn

Świernia

 

71

Cieszyna

Goworówka

 

72

Czarna

Kanał Północny

 

73

Czarna Sławka

Ślęża

 

74

Czarna Widawa

Widawa

 

75

Czarna Woda

Kaczawa

 

76

Czarna Woda

Sąsiecznica

 

77

Czarna Woda

Bystrzyca

 

78

Czarna Woda (Czarny Potok)

Barycz

 

79

Czarnotka

Mrożynka

 

80

Czarnucha

Strzegomka

 

81

Czarny

Czarny Rów

 

82

Czarny Rów

Prądnia

 

83

Czermnica

Skora

 

84

Czerna

Stara Oława

 

85

Czerna Mała

Czerna Wielka

 

86

Czerniawa

Łużyca

 

87

Czerniec

Cicha Woda

 

88

Czerwieniec

Stróżka

 

89

Czerwieniec

Kamiennik

 

90

Czyżynka

Strzegomka

 

91

Dalkówka

Odra

 

92

Dąbie

Odra

 

93

Dąbrocznia

Orla

 

94

Debrznik

Skora

 

95

Dębia

Nidzica

 

96

Dębniak

Przychowska

 

97

Długi

Świerzna

 

98

Dłużek

Średzka Woda

 

99

Dłużeń

Kanał Karola

 

100

Dobra

Widawa

 

101

Dobrawka

Dobra

 

102

Dobrzejówka

Odra

 

103

Dojca

Średzka Woda

 

104

Doprowadzalnik "A"

Szprotawa

 

105

Drążnica

Kaczawa

 

106

Drążnik

Cicha Woda

 

107

Dryżyna

Bystrzyca

 

108

Dzieża

Długi Potok

 

109

Dzika

Nowy Rów

 

110

Gajka

Błotnia

 

111

Gajnik

Ślęża

 

112

Gajowa

Skora

 

113

Gatna

Debniak

 

114

Gibiel

Zielenica

 

115

Glinka

Śląski Rów

 

116

Głęboka

Rów 20

 

117

Głęboki Rów

Sąsiecznica

 

118

Głogowiec

Barycz

 

119

Głowniak

Krościnka

 

120

Główna

Siekierna

 

121

Gniła

Czarna Woda

 

122

Gniły

Piława

 

123

Gnojna

Oława

 

124

Gola

Barycz

 

125

Goleniówka

Budzówka

 

126

Gorzanka

Nysa Kłodzka

 

127

Gorzelnianka

Młynówka

 

128

Gorzesławka

Smolna

 

129

Gościszowski Potok

Iwnica

 

130

Gozdnica

Siekierka

 

131

Górecka Woda

Odra

 

132

Górowianka

Śląski Rów

 

133

Grabnik

Budzówka

 

134

Grabownica

Prądnia

 

135

Graniczna

Widawa

 

136

Graniczna Woda

Łacha

 

137

Granicznik

Jezierzyca

 

138

Grobelka

Masłówka

 

139

Grochówka

Głęboki Rów

 

140

Grodzki

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

 

141

Grudna

Kamienica

 

142

Gruszkówka

Karpnicki Potok

 

143

Grzędzki

Lesk

 

144

Grzymaliński

Czarna Woda

 

145

Gumnica

Czerna Mała

 

146

Gustosza

Jezierzyca

 

147

Irygacyjny

Czarna Woda

 

148

Iwnica

Kwisa

 

149

Jabłonica

Lesk

 

150

Jabłoniec

Bystrzyca

 

151

Jagielna

Krynka

 

152

Jagodna

Dobra

 

153

Jagodziniec

Kaczawa

 

154

Jalina

Ścinawka

 

155

Jamna

Bóbr

 

156

Jania

Cicha Woda

 

157

Jarosławiec

Cicha Woda

 

158

Jarynia

Dębniak

 

159

Jastrząb

Nysa Kłodzka

 

160

Jastrząbka

Krępa

 

161

Jastrzębia

Odra

 

162

Jastrzębnik

Czermnica

 

163

Jawiszówka

Zadrna

 

164

Jaworek

Domaszkowski

 

165

Jawornik

Nysa Szalona

 

166

Jaźwinek

Rybnica (Malinowa Woda)

 

167

Jegłówka

Krynka

 

168

Jelniak

Bóbr

 

169

Jesień

Odra

 

170

Jesionka

Sąsiecznica

 

171

Jezierzyca

Odra

 

172

Jeziorka

Średzka Woda

 

173

Jędrzychowicki Potok

Nysa Łużycka

 

174

Jodłówka

Odra

 

175

Juszka

Jezierzyca

 

176

Kacza

Bukownica

 

177

Kaczka

Krynka

 

178

Kaczorek

Kaczawa

 

179

Kalina

Szprotawa

 

180

Kalinówka

Śląski Rów

 

181

Kałeczna

Cicha Woda

 

182

Kałużnik

Wierzbiak

 

183

Kamieniczka

Kamienica

 

184

Kamieniec

Łomnica

 

185

Karczowicki Potok

Ślęża

 

186

Karczycki Potok

Strzegomka

 

187

Karkoszka

Czarna Woda

 

188

Karnkowski Potok

Krynka

 

189

Kasina

Ślęża

 

190

Katarzynka (Potok Kuna)

Zielona

 

191

Kątna

Sąsiecznica

 

192

Kijanka

Tynica

 

193

Kisielnica

Krępa

 

194

Kłębanówka

Szprotawa

 

195

Kłobka

Szprotawica

 

196

Kłomnica

Piława

 

197

Kłosówka

Gnojna

 

198

Kobylarka

Rybnica (Malinowa Woda)

 

199

Koiszkówka

Wierzbiak

 

200

Komar

Radomierka

 

201

Komar

Ślęża Mała

 

202

Kościelnica

Bóbr

 

203

Kozina

Struga II

 

204

Koziniec

Kaczawa

 

205

Koźlak

Tynica

 

206

Kózka

Srebrna

 

207

Krakowiak

Krakowianka

 

208

Krakowianka

Dobra

 

209

Krasawa

Ślęża

 

210

Kraszówka

Bóbr

 

211

Kraśnik

Zimnik

 

212

Krępa

Barycz

 

213

Krościnka

Poręba

 

214

Kruszynka

Bielawka

 

215

Kruszynka

Bobrzyca

 

216

Krynka

Oława

 

217

Krzemienica

Ścinawka

 

218

Krzywula

Ślęża

 

219

Księgińka

Nysa Szalona

 

22O

Księgińska Struga

Zimnica

 

221

Kuna

Zielona

 

222

Kuropatnik

Krynka

 

223

Kwilica

Srebrna

 

224

Laskowicka Woda

Graniczna

 

225

Leniwka

Widawa

 

226

Leniwy Potok

Wierzbiak

 

227

Lesica

Orlica (Łaba)

 

228

Leszczynka

Szprotawa

 

229

Lichawa

Odra

 

230

Ligota

Śląski Rów

 

231

Lilików-Gądkowice

Barycz

 

232

Lipka

Ochotnica

 

233

Lipniak

Włosienica

 

234

Lipniak

Kanał Sąsiecznica

 

235

Lipniak-RYU3

Lipniak

 

236

Lisinka

Kaczawa

 

237

Lubawka

Młynka

 

238

Lubiatówka

Czarna Woda

 

239

Lubiechowska Woda

Pełcznica

 

240

Luboszyca

Barycz

 

241

Luciąża

Kwisa

 

242

Lutynia

Odra

 

243

Lutynka

Kamienna

 

244

Łacha

Barycz

 

245

Łada

Kamieniczka

 

246

Łaniewska Grobla

Odra

 

247

Ława

Odra

 

248

Ławisko

Cicha Woda

 

249

Łazek

Kwisa

 

250

Łaźnik

Nysa Łużycka

 

251

Łąkowy

Dobra

 

252

Łęczyca

Świernia

 

253

Łękawa

Oława

 

254

Łężec

Zadrna

 

255

Łężek

Nysa Mała

 

256

Łuczyńska Woda

Dobra

 

257

Ługa

Zimnica

 

258

Ługowina I

Odra

 

259

Ługowina II

Kasina

 

260

Ługowinka

Ługowina I

 

261

Łupia

Gruszkówka

 

262

Mały

Barycz

 

263

Marcinówka

Jaszkówka

 

264

Masłówka

Orla

 

265

Mesznik I

Smolna

 

266

Mesznik II

Smolna

 

267

Męcinka

Nysa Szalona

 

268

Mianka

Lesk

 

269

Mielnica

Dobra

 

270

Mielniczanka

Nysa Kłodzka

 

271

Mienia

Ława

 

272

Mierewiński Potok

Bóbr

 

273

Milikówka

Pełcznica

 

274

Miła

Kłomnica

 

275

Miłka

Młynówka Pawłowicka

 

276

Miłoszowska Struga

Zielona

 

277

Mleczna

Głęboki Rów

 

278

Młokita

Kaczawa

 

279

Młot

Szprotawa

 

280

Młyniec

Łacha

 

281

Młynka

Kaczawa

 

282

Młynna

Odra

 

283

Młynówka

Kamienna

 

284

Młynówka

Odra

 

285

Młynówka Starzyńska

Rybnica (Malinowa Woda)

 

286

Młynówka Bierutowska

Widawa

 

287

Młynówka Gębicka

Oława

 

288

Młynówka Gorzanów

Nysa Kłodzka

 

289

Młynówka II

Kamienica

 

290

Młynówka Jelecka

Odra

 

291

Młynówka Pawłowicka

Widawa

 

292

Młynówka Wiązowska

Oława

 

293

Młynówka Żeleźnicka

Krynka

 

294

Młynówka-Radwanice

Kanał Radwanice

 

295

Młyńska Struga

Oldza

 

296

Młyńsko

Strzegomka

 

297

Moczar (Kanał Moczar)

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

 

298

Moczyna

Jędrzychowicki Potok

 

299

Modrzewka

Bóbr

 

300

Modzel

Wierzbiak

 

301

Mokrzyca

Szprotawa

 

302

Moskorzynka

Rudna

 

303

Mrocza

Tynica

 

304

Mrowa

Jadkowa

 

305

Mrówka

Widawa

 

306

Mszana

Żurawka

 

307

Nidka

Bóbr

 

308

Nidzica

Czarna Woda

 

309

Nieciecz

Włosienica

 

310

Nieciecza

Jezierzyca

 

311

Niecka I

Kaczawa

 

312

Niecka II

Niecka I

 

313

Niemstowski Potok

Zimnica

 

314

Niesłusz

Strzegomka

 

315

Nowinka

Goworówka

 

316

Nowodworski

Szprotawa

 

317

Nowy Rów

Jeziorka

 

318

Nowy Rów

Juszka

 

319

Ochotnica

Bóbr

 

320

Oda

Odra

 

321

Okaleniec

Lubiatówka

 

322

Oleszna

Ślęża

 

323

Oleśnica

Widawa

 

324

Olszanica

Zadrna

 

325

Olszanka

Kaczawa

 

326

Olszański Potok

Czarnucha

 

327

Olszówka

Kwisa

 

328

Osetnicki

Skora

 

329

Osika

Bobrzyca

 

330

Osina

Wierzbiak

 

331

Osownia

Bóbr

 

332

Ostrężnik

Świdna

 

333

Ostrowita

Śląski Rów

 

334

Ostrówka

Oleśnica

 

335

Ostrzyca

Czermnica

 

336

Ośna

Bóbr

 

337

Ośnica

Czerna Wielka

 

338

Otocznica

Lichawa

 

339

Paraska

Ciesielska Woda

 

340

Parowa

Nysa Szalona

 

341

Paszówka

Nysa Szalona

 

342

Pękawka

Długi Potok

 

343

Piaseczna

Skora

 

344

Piekielnik

Ślęża

 

345

Piekło - od granicy państwa

Ścinawka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 185/31-185/32

346

Pielaszkowicki Potok

Jarosławiec

 

347

Pieszycki Potok

Piława

 

348

Pietrzyków

Zbiornik Dobromierz

 

349

Pija

Bóbr

 

350

Piotrówka

Biała Lądecka

 

351

Piskorna

Łaniewska Grobla

 

352

Plęsawa

Czarna Woda

 

353

Pluskawa

Ślęża Mała

 

354

Pławienka

Waliszowska Woda

 

355

Płóczka

Bóbr

 

356

Podgródka

Oława

 

357

Podolszyna

Młynówka Proszkowicka

 

358

Polanka

Kwisa

 

359

Polska Woda

Barycz

 

360

Polska Woda

Głęboki Rów

 

361

Południowy

Rudna

 

362

Popiel

Oldza

 

363

Poraszyński

Kanał Południowy

 

364

Porąbka

Nysa Kłodzka

 

365

Poręba

Sąsiecznica

 

366

Poroznik

Ciesielska Woda

 

367

Potasznia - Wielgie

Polska Woda

 

368

Potok A

Kamienica

 

369

Potok A

Czyżynka

 

370

Potok B

Szczawnik

 

371

Potok Biegoszowski

Wilcza

 

372

Potok Błociec

Polska Woda

 

373

Potok Boguszycki

Oleśnica

 

374

Potok Brzoza

Ślęża Mała

 

375

Potok C

Bystrzyca

 

376

Potok Częstocicki

Oława

 

377

Potok D

Bystrzyca

 

378

Potok Dziesławicki

Polska Woda

 

379

Potok E

Bystrzyca

 

380

Potok F

Bystrzyca

 

381

Potok G

Kamienica

 

382

Potok Gajowa Woda

Kaczka

 

383

Potok Gębicki

Młynówka Gębicka

 

384

Potok Jagoda

Oława

 

385

Potok Jagodnik

Kanał Ulgi I

 

386

Potok Janowicki

Rów Gołostowicki

 

387

Potok K

Kamieniczka

 

388

Potok K-55

Brzózka (Łaba)

 

389

Potok Kaczowski

Jegłówka

 

390

Potok Komorowski

Oława

 

391

Potok Konary

Krynka

 

392

Potok Koziniec

Oława

 

393

Potok Krowiniec

Potok Sambrowicki

 

394

Potok Krzywina

Krynka

 

395

Potok Księginka

Ślęża

 

396

Potok Łojowicki

Krynka

 

397

Potok Miłocicki

Potok Sambrowicki

 

398

Potok Nieszkowicki

Oława

 

399

Potok Nowoleski

Oława

 

400

Potok Podgaj

Ślęża Mała

 

401

Potok Sambrowicki

Krynka

 

402

Potok Skoroszowicki

Potok Nieszkowicki

 

403

Potok Sołtysowicki

Widawa

 

404

Potok Strachowski

Żelowicka Woda

 

405

Potok Stradomka

Widawa

 

406

Potok Sulistrowicki

Czarna Woda

 

407

Potok Wątok

Ślęża Mała

 

408

Potok Wilanówka

Potok Karnkowski

 

409

Potok Wojciechówka

Widawa

 

410

Potok Zielenicki

Ślęża Mała

 

411

Potok Żelowicki

Ślęża Mała

 

412

Północny

Szprotawa

 

413

Prądnia

Barycz

 

414

Prądnia II

Grabownica

 

415

Prochowicki

Kaczawa

 

416

Protwa I

Kanał O-6

 

417

Protwa II

Protwa I

 

418

Prusicki Potok

Kaczawa

 

419

Przemków Krępa

Szprotawa

 

420

Przerowa

Mrówka

 

421

Przychowska Struga

Odra

 

422

Przyłęcznica

Nysa Mała

 

423

Psarski Potok

Odra

 

424

Pusta - od granicy państwa

Trująca

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 202/10-202/11 i II/201-201/2

425

R - A

Wykrotnica

 

426

R - H

Kamienna

 

427

R - H

Bród

 

428

R - H4

R - H

 

429

R - J

Olszówka

 

430

R - K

Jez. Złotnickie

 

431

R - S

Olszówka

 

432

R - S

Kwisa

 

433

R - S

Śrem

 

434

Radochówka

Biała Lądecka

 

435

Radzynka

Świerzawa

 

436

Rakówka

Bóbr

 

437

Raszkowski Potok

Ścinawka

 

438

Rączyna

Mrożynka

 

439

Rogacz

Strzegomka

 

440

Rogoźnica

Piława

 

441

Roszycki Spław

Ścinawka

 

442

Rowiec

Nysa Szalona

 

443

Roztoczyna

Oleśnica

 

444

Rów R - C - 11

Rów R - C

 

445

Rów - RJ /Chłodnik/

Chłodnik

 

446

Rów 20

Zbiornik Otmuchów

 

447

Rów A

Krynka

 

448

Rów B

Barycz

 

449

Rów Barycki (Barycki Rów)

Grobelka

 

450

Rów Białawski

Graniczna Woda

 

451

Rów C

Krynka

 

452

Rów D (Lubiel)

Młynówka Milicka

 

453

Rów Gołostowicki

Ślęża Mała

 

454

Rów Kątecki

Strzegomka

 

455

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

Odra

 

456

Rów Leśny

Łacha

 

457

Rów Leśny

Jezierzyca

 

458

Rów Mleczarski

Rudna

 

459

Rów R - A

Jodłówka

 

460

Rów R - B

Żydowski Potok (Żydowski Bród, Ślepica)

 

461

Rów R - C

Żydowski Potok (Żydowski Bród, Ślepica)

 

462

Rów R - D

Żydowski Potok (Żydowski Bród, Ślepica)

 

463

Rów R - L - 46

Rów R - L

 

464

Rów R - Ł (Stara Barycz)

Barycz

 

465

Rów R - M

Godnowski

 

466

Rów R - N

Lilików-Gądkowice

 

467

Rów R - N - 55

Lilików- Gądkowice

 

468

Rów R - P

Krępica

 

469

Rów R - P - 22

Czarny Potok

 

470

Rów R - P - 26

Czarny Potok

 

471

Rów R - R

Krępica

 

472

Rów Rożnowski

Krynka

 

473

Rów R - T

Rybnica (Malinowa Woda)

 

474

Rów Smogorzowski

Graniczna Woda

 

475

Rów Stawowy

Jezierzyca

 

476

Rów Śląski (Rów Graniczny)

Borownica

 

477

Rów Tarchalicki

Odra

 

478

Rów Ż - F

Żurawka

 

479

Rów Ż - G

Żurawka

 

480

Równik

Chocianowska Woda

 

481

Ruda Milicka

Prądnia

 

482

Rudawka

Graniczna Woda

 

483

Rudna

Odra

 

484

Rudnia

Biała Lądecka

 

485

Ruszowski Potok

Czerna Mała

 

486

Rybnica (Malinowa Woda)

Polska Woda

 

487

Rybnik

Oldza

 

488

Rzeczysko

Oleśnica

 

489

Rzeszotarski

Czarna Woda

 

490

Rzeszotka

Ślęża

 

491

Rzęśnik

Barycz

 

492

S - 15

Ścinawka

 

493

Sadowa

Czarna Woda

 

494

Samica

Śląski Rów

 

495

Samiec

Śląski Rów

 

496

Sawina

Dobra

 

497

Sąsiecznica

Barycz

 

498

Sątok

Graniczna

 

499

Serbska Struga

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

 

500

Sępolna

Odra

 

501

Sichowianka

Gajka

 

502

Siekierka

Kwisa

 

503

Siekierna

Czarna Woda

 

504

Sierpnica

Bystrzyca

 

505

Sikorka

Chwaliszówka

 

506

Silnica

Radomierka

 

507

Skitnica

Mrożynka

 

508

Sklęczka

Bóbr

 

509

Skłoba

Kłębanówka

 

510

Skora

Czarna Woda

 

511

Skorynia

Czarny Rów

 

512

Sławęcice

Śląski Rów

 

513

Sławka

Ślęża

 

514

Słociec

Odra

 

515

Słocina

Piława

 

516

Słotwa

Olszówka

 

517

Słotwina

Płóczka

 

518

Smolna

Widawa

 

519

Smortawa

Odra

 

520

Sobótka

Bóbr

 

521

Sowa

Głęboki Rów

 

522

Spława

Nysa Kłodzka

 

523

Srebrna

Bóbr

 

524

Stara Młynówka

Polska Woda

 

525

Stara Oława

Oława

 

526

Stara Wiewiernica

Barycz

 

527

Stare Koryto Średzkiej Wody

Średzka Woda

 

528

Starka

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

 

529

Starucha

Nysa Szalona

 

530

Stawiska

Czarna Woda

 

531

Stoczek

Bóbr

 

532

Stróżka

Iwnica

 

533

Struga Czatkowicka

Prądnia

 

534

Struga Hałdrychówka

Polska Woda

 

535

Struga I

Poręba

 

536

Struga II

Sąsiecznica

 

537

Struga Mojęcicka

Juszka

 

538

Strumienna

Śląski Rów

 

539

Strużnia

Młynówka

 

540

Strzelecki

Dobra

 

541

Strzyżowka

Bóbr

 

542

Studew

Nysa Kłodzka

 

543

Studniak

Żarniak

 

544

Studzianka

Czerwona Woda

 

545

Stupna

Świerzna

 

546

Sulisławka

Ślęża

 

547

Sułowski Potok (Rów Sułowski)

Masłówka

 

548

Swarny

Przyłęcznica

 

549

Syfon II

Kanał Północny

 

550

Szczerek I

Nysa Kłodzka

 

551

Szczerek II

Nysa Kłodzka

 

552

Szereniawa

Kaczawa

 

553

Szklarka

Nysa Kłodzka

 

554

Szprotawica

Czarna

 

555

Szumiąca

Bóbr

 

556

Szymanowski Potok

Czarnucha

 

557

Ślęża Mała

Ślęża

 

558

Śliwnik

Zielenica

 

559

Średni Potok

Odra

 

560

Średnik

Graniczna

 

561

Średzka Woda

Odra

 

562

Śrem

Czerna Wielka

 

563

Środka

Karkoszka

 

564

Środkowy

Kanał Południowy

 

565

Świda

Nysa Kłodzka

 

566

Świdna

Bóbr

 

567

Świdnik

Bóbr

 

568

Świeca (Złotnica, Kanał Świecki Złotnica)

Barycz

 

569

Świernia

Barycz

 

570

Świernia II

Odra

 

571

Świerz

Nysa Kłodzka

 

572

Świerzawa

Kaczawa

 

573

Świerzna

Widawa

 

574

Świerzynka

Świerzna

 

575

Świnie Błoto

Czarna Woda

 

576

Tarnawka

Strzegomka

 

577

Tążyna

Prądnia

 

578

Topór

Dobra

 

579

Trawna

Ślęża

 

580

Trójnica

Jędrzychowicki Potok

 

581

Trzebnicka Woda

Szprotawa

 

582

Trzemeszna

Mrowa

 

583

Tynica

Barycz

 

584

Uliczna

Śląski Rów

 

585

Uszewnica

Wierzbiak

 

586

Wąsowska Struga

Orla

 

587

Widnica

Bóbr

 

588

Wieprzówka

Czarna Woda

 

589

Wierzbiak

Kaczawa

 

590

Wierzbnik

Bóbr

 

591

Wierzbowiec

Stróżka

 

592

Wiesiołek

Barycz

 

593

Wiewiernica

Barycz

 

594

Więziec

Bóbr

 

595

Wigancicki Potok

Krynka

 

596

Wilcza

Kaczawa

 

597

Wilczyca

Srebrna

 

598

Wilczyna

Orla

 

599

Wilina

Kalina

 

600

Wilka

Olszówka

 

601

Wilkanów

Wilczka

 

602

Witoszowski Potok

Bystrzyca

 

603

Witówka

Młynówka Siecieborowicka

 

604

Włóknica

Polska Woda

 

605

Wojcieszka

Kamienna

 

606

Wojcieszynka

Skora

 

607

Wołowski Rów

Juszka

 

608

Wrześnica

Oława

 

609

Wrzos

Borownica

 

610

Wschodni

Odra

 

611

Wstążka

Moskorzynka

 

612

Wykrotnica

Czerna Wielka

 

613

Zakręta

Bóbr

 

614

Zatoka

Paszówka

 

615

Zatoka

Budzówka

 

616

Zbójno

Cicha Woda

 

617

Zbytówka

Widawa

 

618

Zdrojek

Nowy Rów

 

619

Zdrojna

Mleczna

 

620

Zdżerowita

Moskorzynka

 

621

Zielenica

Szprotawa

 

622

Zielnica

Jędrzychowicki Potok

 

623

Zielona

Oława

 

624

Zimna

Lesk

 

625

Zimnica

Odra

 

626

Zimnik

Skora

 

627

Złotnica

Bystrzyca

 

628

Złotniczka

Czarny Potok

 

629

Złotnik

Cienkówka

 

630

Złoty Potok

Czerna Wielka

 

631

Źródliska

Barycz

 

632

Żabka

Młynna

 

633

Żalina

Żurawka

 

634

Żarecki Potok

Nysa Łużycka

 

635

Żarniak

Czerwonka

 

636

Żeliszowski Potok

Bóbr

 

637

Żurawka

Ślęża

 

638

Żydowski Potok (Żydowski Bród, Ślepica)

Rów Śląski (Rów Graniczny)

 

województwo kujawsko-pomorskie

1

Bachorza

Zgłowiączka

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

2

Bętlewianka z jez. Tupadłowskie

Święty Strumień

 

3

Biała Struga

Gąsawka

 

4

Bielska Struga z jez. Białe

Brda

 

5

Bieniek

Duża Bacha

 

6

Biskupianka

Mień

 

7

Bobrownica (Tłuchowianka)

Skrwa Prawa

 

8

Brodniczka

Księtówka

 

9

Brynica (Branica)

Drwęca

 

10

Brzeźnica z jez. Brzeźno, Trzcianek, Trzciano

Wda

 

11

Brzoza

Wisła

 

12

Brzuchówka

Kamionka

 

13

Chełmiczka

Wisła

 

14

Chodeczka z jez. Krukowskie, Borzymowskie, Szczytnowskie, Karczemka, Lubienieckie, Zameczek, Chodeckie, Kromszewickie

Zgłowiączka

 

15

Cichówka z jez. Zbiczno, Karaś

Skarlanka

 

16

Ciechocińska z jez. Ciechocińskie Dolne, Kotlewskie

Drwęca

 

17

Czarny Rów

Gąsawka

 

18

Czernica

Skrwa

 

19

Czerska Struga

Brda

 

20

Długie-Zagrodnica

Noteć

 

21

Doprowadzalnik

Gryska

 

22

Duża Bacha

Lutryna

 

23

Duży Wytrych z jez. Zaremba

Kamionka

 

24

Dzierżąźnia

Brynica (Branica)

 

25

Fryba

Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej

 

26

Gardeja (Gardęga) z jez. Kuchnia, Nogat

Osa

 

27

Gąsawaka z jez. Dobrylewskie, Skarbińskie, Weneckie, Biskupińskie, Godawskie, Gąsawskie

Noteć

 

28

Głuszyn-Dębołęka z jez. Czarny Bród, Słuchaj

Zgłowiączka

 

29

Golionka

Prusina

 

30

Gopło-Świesz z jez. Świesz

Zgłowiączka

 

31

Górzanka

Brynica (Branica)

 

32

Grabinianka

Gryska

 

33

Graniczek

Czerska Struga

 

34

Gryska

Wisła

 

35

Jajło IV (Skomando)

Kanał Palemona

 

36

Jajło V

Jajło IV

 

37

Jordan

Drwęca

 

38

Kamieniczka

Wisła

 

39

Kamionka

Rychnowska

 

40

Kanał A-Łęgnowo

Brda

 

41

Kanał Augustowski

Kotomierzyca

 

42

Kanał Bachorza Duża

(jez. Gopło) Noteć

 

43

Kanał Bachorza Mała

(jez. Gopło) Noteć

 

44

Kanał Boczny

Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej

 

45

Kanał Boczny "A" Niziny Nieszawskiej

Kanał Główny Niziny Nieszawskiej

 

46

Kanał Boczny "B" Niziny Nieszawskiej

Kanał Główny Niziny Nieszawskiej

 

47

Kanał Brzoza

Wisła

 

48

Kanał Chrośna

Zielona Struga

 

49

Kanał Chwałowo z jez. Chwołowo, Wieniec, Palędzie, Mielno

(Jez. Wiecanowo) Panna

 

50

Kanał Ciągły

Noteć

 

51

Kanał Ciechrz-Bożejewice

Noteć

 

52

Kanał Dębogórski

Noteć

 

53

Kanał Dolny Niziny Toruńskiej

Kanał Górny Niziny Toruńskiej

 

54

Kanał Dziemionna

Kanał Złotnicki

 

55

Kanał Furmański

Noteć

 

56

Kanał Gać z jez. Mały Gać, Duży Gać (Proceń)

Noteć

 

57

Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej

Wisła

 

58

Kanał Główny Niziny Nieszawskiej

Zielona Struga

 

59

Kanał Główny Świecki

Wda

 

60

Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej z jez. Starogrodzkie

Wisła

 

61

Kanał Gniewkowski z jez. Nowe, Stare

Zielona Struga

 

62

Kanał Gocanowski

(jez. Gopło) Noteć

 

63

Kanał Górny Niziny Toruńskiej

Wisła

 

64

Kanał Gromadzki

Kanał Średni

 

65

Kanał Jeleń z jez. Jeleń

Łobzonka

 

66

Kanał Jurancicki

Zielona Struga

 

67

Kanał Kościelecki

Stara Noteć

 

68

Kanał Kruszyński

Noteć

 

69

Kanał Książki

Duża Bacha

 

70

Kanał Kunowski

Kanał Nowonotecki

 

71

Kanał Kuśnierz

(Jez. Skulsk) Noteć

 

72

Kanał Laskownicki

Noteć

 

73

Kanał Łąkie z jez. Łąkie, Sarnowskie

Mień

 

74

Kanał Łunawski

Stary Głównik

 

75

Kanał Mietlica (Gopło-Świesz)

(jez. Gopło) Noteć

 

76

Kanał Mokre

(Jez. Folusz) Kanał Folusz

 

77

Kanał Nowonotecki

Kanał Górnonotecki

 

78

Kanał Nowowiejski

Noteć

 

79

Kanał Opaskowy

Tążyna

 

80

Kanał Orle

Rokitka

 

81

Kanał Ostrowo-Gopło

(Jez. Gopło) Noteć

 

82

Kanał Palemona (Jajło IV)

Liwa

 

83

Kanał Parchański

Tążyna

 

84

Kanał Pastwiska

Mątawa

 

85

Kanał Pokrzywno

Wisła

 

86

Kanał Przyłęki

Kanał Nowonotecki

 

87

Kanał Przyłubie

Wisła

 

88

Kanał Pyszczyński

Kotomierzyca

 

89

Kanał Rojewo z jez. Rojewskie

Ruziec

 

90

Kanał Rozgarty

Kanał Dolny Niziny Toruńskiej

 

91

Kanał Sitno

Lutryna

 

92

Kanał Smyrnia Duża

Noteć

 

93

Kanał Smyrnia Mała

Kanał Smyrnia Duża

 

94

Kanał Starogrodzki

Wisła

 

95

Kanał Ślesiński

Kanał Bydgoski

 

96

Kanał Średni

Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej

 

97

Kanał Środkowy

Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej

 

98

Kanał Węgornia z jez. Białe

Bielska Struga

 

99

Kanał Zachodni

(Jez. Mogilno) Panna

 

100

Kanał Zgniłka

Struga Toruńska

 

101

Kanał Złotnicki

Kanał Jezuicki

 

102

Kcynka

Noteć

 

103

Kocięca z jez. Grójeckie

Zgłowiączka

 

104

Krówka z jez. Krzywe, Płotwickie, Kadzionka, Buszkowo, Wielkie Tobolno, Małe Tobolno, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucuńskie Małe, Wierzchucińskie Małe, Słupowskie

Brda

 

105

Księtówka z jez. Księte

Pissa

 

106

Kujawka

Drwęca

 

107

Lubianka I z jez. Steklin

Lubianka

 

108

Lubianka z jez. Piotrkowskie, Kijaszkowo, Lubinek, Sumin

Drwęca

 

109

Lubicka

Drwęca

 

110

Lubieńka Południowa

Ochnia

 

111

Lubienka z jez. Lubieńskie

Zgłowiączka

 

112

Lutryna z jez. Grzywienek, Oleczno, Wadzyń

Osa

 

113

Łacha z jez. Sumowo, Sośn, Łąki, Czartek, Wysokie, Brodno, Niskie Brodno

Drwęca

 

114

Łachnica

Skrwa Prawa

 

115

Łasinka

Osa

 

116

Mała Bacha

Duża Bacha

 

117

Mały Wytrych

Duży Wytrych

 

118

Marusza z jez. Wielkie Rudnickie, Skąpe

Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej

 

119

Miałkusz

Fryba

 

120

Młynarka

Mień

 

121

Młynówka (Młynówka II)

Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej

 

122

Niwka z jez. Chalno, Kamienieckie, Komorowskie

Zgłowiączka

 

123

Ochnia

Bzura

 

124

Okalewka

Skrwa Prawa

 

125

Orla z jez. Runowskie, Czarmuńskie, Rościmińskie

Łobzonka

 

126

Panna Północna z jez. Wiecanowo, Parlin (Siecienica)

Panna

 

127

Papowska Mała

Struga Łysomicka (Struga Papowska Duża)

 

128

Pasieka-Karaśnia

Zgłowiączka

 

129

Patrówka

Rakutówka

 

130

Piaseczczanka

Chełmiczka

 

131

Pisiak

Rypienica

 

132

Pissa

Brynica (Branica)

 

133

Potok Kołdrąbski (Kanał Kołdrąb) z jez. Radeckie, Niedźwiady, Kołdrąbskie

(Jez. Zioło) Wełna

 

134

Potok Uścikowski z jez. Wolskie, Kaczkowskie

(Jez. Rogowskie) Wełna

 

135

Pręczawa z jez. Gubińskie, Gapa, Środkowe

Osa

 

136

Prusina

Wda

 

137

Rakówka

Stążka

 

138

Rakutówka z jez. Rakutowskie, Trzebomskie

Lubieńka

 

139

Rokitka z jez. Będgoszcz, Wśrednik, Proboszczowskie, Pęperzyńskie, Wieleckie, Mroteckie

Noteć

 

140

Rów Hermana

Wisła

 

141

Rów Kawelski

Orla

 

142

Rów Ostrowski

Struga Toruńska

 

143

Rów Plemięcki

Marusza

 

144

Rów Trutnowski z jez. Sucha, Małe Suskie, Wielkie Suskie

Brda

 

145

Rów V z jez. Grzybiec

Bielska Struga

 

146

Ruziec z jez. Wojnowskie, Ruda, Żalskie, Kopiec, Kleszczyn

Drwęca

 

147

Rychnowska

Drwęca

 

148

Rypienica

Drwęca

 

149

Ryszka z jez. Suchom

Wda

 

150

Rzepiczna

Zwierzynka

 

151

Samionka

Brynica (Branica)

 

152

Sępolenka z jez. Niechorz

Brda

 

153

Skarlanka z jez. Bachotek, Strażym, Kurzyny, Robotno, Dębno

Drwęca

 

154

Sokal z jez. Żaleń

Osa

 

155

Stara Gąsawka

(Jez. Oćwieka) Gąsawka

 

156

Stary Głównik

Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej

 

157

Stążka z jez. Okierskie

Brda

 

158

Struga Bielawska

Wełna

 

159

Struga Borówno

Kanał Augustowski

 

160

Struga Ciechocińska z jez. Przylonek, Rudnica, Spierewnik, Wysoka, Grochowo, Silno, Piastoszyn, Ciechocin

Brda

 

161

Struga Dobrzyńska

Drwęca

 

162

Struga Flis

Brda

 

163

Struga Gójsk Narty (Kanał Gójsk)

Skrwa Prawa

 

164

Struga Graniczna z jez. Zamkowe

Brda

 

165

Struga Gruczno-Luszkówko

Wisła

 

166

Struga Grzybienica

Prusina

 

167

Struga Jeziucka

Kanał Nowonotecki

 

168

Struga Kicz z jez. Tuchółka, Żalno, Głęboczek

Brda

 

169

Struga Komórsk z jez. Zawada

Mątawa

 

170

Struga Kotomierzyca

Brda

 

171

Struga Kowalewska (Kanał Trynka)

Drwęca

 

172

Struga Kręgiel z jez. Nowojasinieckie, Pluszno, Szukaj, Piaseczno, Długie Łąskie, Małe Łąskie, Świekatowskie

Brda

 

173

Struga Lubcza z jez. Koniczne, Gardzinowo, Ostrowo, Zakrzewskie

(Jez. Stryjewskie) Lubcza

 

174

Struga Lucimka

Krówka

 

175

Struga Łysomicka (Struga Papowska Duża)

Kanał Górny Niziny Toruńskiej

 

176

Struga Młyńska

Wisła

 

177

Struga Młyńska

Wisła

 

178

Struga Mniszek

Mątawa

 

179

Struga Niewieścin

Wisła

 

180

Struga Otorowska

Struga Młyńska

 

181

Struga Papowska z jez. Czyste, M. Czyste, Jeleniec, Papowskie

Fryba

 

182

Struga Pleśno z jez. Bielskie

Mątawa

 

183

Struga Pomorka I

Gąsawka

 

184

Struga Pomorka II

Struga Pomorka I

 

185

Struga Pytlica

Krówka

 

186

Struga Raciąż

(Jez. Raciąż) Struga Ciechocińska

 

187

Struga Radzyńska z jez. Prętki, Dąbrówka

Lutryna

 

188

Struga Rybnicka z jez. Rybnica, Radyszyńskie, Wikaryjskie, Widoń, Wójtowskie

Zuzanka

 

189

Struga Ryszewska I

(Jez. Zioło) Wełna

 

190

Struga Ryszewska II z jez. Jędrzywie

(Jez. Zioło) Wełna

 

191

Struga Sadowiecka z jez. Przedwieśnia

Struga Dębowiecka

 

192

Struga Sadzka z jez. Łyniec, Sadzka

Struga Żaki

 

193

Struga Sobina z jez. Miedzno

Wda

 

194

Struga Stobno z jez. Stobno

Struga Ciechocińska

 

195

Struga Szonówka z jez. Sinowa

Mątawa

 

196

Struga Śleska

Noteć

 

197

Struga Toruńska z jez. Mlewickie

Wisła

 

198

Struga Wąbrzeska z jez. Zamkowe, Frydek

Wawrzonka

 

199

Struga Wierzchucińska

Krówka

 

200

Struga Wyrwa z jez. Branickie Małe

Wda

 

201

Struga Zdrojanka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 4+600

Wda

 

202

Struga Zgniłka z jez. Kłosowskie Małe, Kłosowskie Duże

Lubcza

 

203

Struga Żaki z jez. Bartlewskie, Młyńskie, Kornatowskie

Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej

 

204

Stryga Dworzysko z jez. Poledno

Kanał Główny Świecki

 

205

Stryga Mukrz-Ostrowite

Wda

 

206

Szumiąca z jez. Dziuki, Gwiazda, Drzycimskie, Cekcyńskie, Główka

Brda

 

207

Śliwiczka z jez. Okonińskie

Prusina

 

208

Święty Strumień

Chełmiczka

 

209

Tążyna

Wisła

 

210

Tążyna Mała

Tążyna

 

211

Turznica

Marusza

 

212

Ułomie-Szalonki

Kanał Bachorza Duża

 

213

Wawrzonka

Drwęca

 

214

Wichowianka

Chełmiczka

 

215

Wierzniczka

Wisła

 

216

Wilenica I z jez. Sikórz

Wilenica

 

217

Wilenica z jez. Wildno, Peł

Ruziec

 

218

Zamrzonka z jez. Zamrzeńskie, Minikowskie, Małe Bysławskie, Bysławskie, Wełpińskie

Brda

 

219

Zgniłobłoty z jez. Marek

Lutryna

 

220

Zielona Struga

Wisła

 

221

Zjawionka

Wierzniczka

 

222

Zuzanka z jez. Telążna

Wisła

 

223

Zwierzynka z jez. Krąg

(Jez. Białe) Bielska Struga

 

województwo lubelskie

1

Biała

Bukowa

Marszałek Województwa Lubelskiego

 

2

Biała - od granicy państwa

Warężanka

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 799

3

Biała Łada

Łada

 

4

Białka

Wieprz

 

5

Białka

Tyśmienica

 

6

Białka

Huczwa

 

7

Białka (Walim)

Klukówka

 

8

Bielkowa

Syroczanka

 

9

Bobrówka

Tyśmienica

 

10

Bobryk

Bobrówka

 

11

Bochotniczanka

Bystra

 

12

Borowina

Tanew

 

13

Borownica

Biała

 

14

Branew

Bukowa

 

15

Bukowa

Bug

 

16

Bukowa A

Bukowa

 

17

Bylina

Wieprz

 

18

Bystra

Wisła

 

19

Bystrzyca Mała

Bystrzyca Duża

 

20

Chodelka

Wisła

 

21

Chodlik

Chodelka

 

22

Ciechocinka

Biała

 

23

Ciek Przerwa

Wieprz

 

24

Ciek S

Por

 

25

Ciek Struga

Wieprz

 

26

Ciek A

Muława

 

27

Ciek A Ostrówek

Wieprzysko

 

28

Ciek B

Por

 

29

Ciek Bubnowo - poza granicami Poleskiego Parku Narodowego

Krzewianka

 

30

Ciek C

Bug

 

31

Ciek H

Por

 

32

Ciek Nasutów

Ciek spod Niemiec

 

33

Ciek O

Bug

 

34

Ciek Olszowo

Włodawka

 

35

Ciek Siemierz

Wożuczynka

 

36

Ciek spod Horyszowa

Sieniucha

 

37

Ciek spod Niemiec

Minina

 

38

Ciek Świerszczów

Ciek Bubnowo

 

39

Ciek Świerżowski

Bug

 

40

Ciek Wronów

Chodelka

 

41

Ciek Wygoda

Świnka

 

42

Ciek Zarudnie

Gdola

 

43

Ciemięga

Bystrzyca

 

44

Czapelka

Krzna

 

45

Czarna

Tyśmienica

 

46

Czarna Łada

Łada

 

47

Czarny Potok

Łabuńka

 

48

Czartusowa

Bukowa

 

49

Czechówka

Bystrzyca

 

50

Czerka

Bystra

 

51

Czerniejówka

Bystrzyca

 

52

Czerwonka I

Dąbrówka

 

53

Czyżówka

Bug

 

54

Danówka

Rudka

 

55

Dąbrówka

Wieprz

 

56

Dębowiec

Łukawica

 

57

Dopływ Bukowej

Bukowa

 

58

Dorohucza

Wieprz

 

59

Duży Piotr

Rabik

 

60

Farens

Łabuńka

 

61

Gałęzówka

Kosarzewka

 

62

Garka

Uherka

 

63

Gdola

Uherka

 

64

Giełczew

Wieprz

 

65

Gorajec

Por

 

66

Grabar

Grabar Kałamanka

 

67

Grabar Kałamanka

Bug

 

68

Grabarka

Zielawa

 

69

Grabówka

Czarna

 

70

Hanna

Bug

 

71

Henrykówka

Huczwa

 

72

Irenka

Wieprz

 

73

Jacynka

Wieprz

 

74

Jankówka

Chodelka

 

75

Jankówka Górna

Wrzelówka

 

76

Jaworzanka

Chodelka

 

77

Jędrzejówka

Karasiówka

 

78

Kalinówka

Wolica

 

79

Kamień

Kmiczynka

 

80

Kanał Drelowski

Krzna

 

81

Kanał F

Por

 

82

Kanał Hopkie

Huczwa

 

83

Kanał Horodyski

Wojsławka

 

84

Kanał Kacap

Udal

 

85

Kanał Lipniecki

Udal

 

86

Kanał Lipowiec

Huczwa

 

87

Kanał Maciejowicki

Krzymoszyca

 

88

Kanał Partyzantów

Bug

 

89

Kanał Paszenkowski

Zielawa

 

90

Kanał Rokitno

Huczwa

 

91

Kanał Z

Irenka

 

92

Kanał Zahajkowski

Krzna

 

93

Kanał Zaniowski

Piwonia

 

94

Kanał Żmudzki

Udal

 

95

Karasiówka

Sanna

 

96

Karczmianka

Jaworzanka

 

97

Klikawka

Wisła

 

98

Klukówka

Krzna

 

99

Kłodzianka

Piwonia

 

100

Kmiczynka

Huczwa

 

101

Kodenianka

Piwonia

 

102

Konotopa

Piwonia

 

103

Kosarzewianka

Radomirka

 

104

Kosarzewka

Bystrzyca

 

105

Kowalanka

Chodelka

 

106

Kożuchówka

Chodelka

 

107

Kraczewianka

Poniatówka

 

108

Krężniczanka

Bystrzyca

 

109

Kryniczanka

Wieprz

 

110

Kryniczki

Sołokija

 

111

Krzemianka

Włodawka

 

112

Krzewianka

Włodawka

 

113

Krzna Południowa

Krzna

 

114

Krzna Północna

Krzna Południowa

 

115

Krzymoszyca

Krzna Północna

 

116

Krzywólka

Udal

 

117

Krzywula

Czyżówka

 

118

Kukawka

Wojsławka

 

119

Kurówka

Wisła

 

120

Kurzynka

Tanew

 

121

Lepietucha

Uherka

 

122

Lubień

Tanew

 

123

Luchówka

Złota Rzeka

 

124

Lutnia

Zielawa

 

125

Łazęga

Czechówka

 

126

Łazobna

Tanew

 

127

Łętownia

Wieprz

 

128

Łopa

Wieprz

 

129

Łukawica

San

 

130

Łukawica

Sołokija

 

131

Marianka

Wieprz

 

132

Marianka

Wolica

 

133

Martwica

Wisła

 

134

Mietiułka - poza granicami Poleskiego Parku Narodowego

Włodawka

 

135

Minina

Wieprz

 

136

Młynówka

Dorohucza

 

137

Młynówka

Bystra

 

138

Mogielnica

Wieprz

 

139

Motoga

Wieprz

 

140

Muława

Zielawa

 

141

Nadwiślanka

Kanał Stężycki

 

142

Nędznica

Krężniczanka

 

143

Niepryszka

Szum

 

144

Niewiadomka

Kanał Kozienicko-Gniewoszewski

 

145

Nowa Tyśmienica

Rów D

 

146

Okrzejka

Wisła

 

147

Parysówka

Minina

 

148

Pasternik

Lubień

 

149

Piskornica

Tyśmienica

 

150

Piskorzanka

Piwonia

 

151

Piskorzanka A

Piskorzanka

 

152

Piszczanka

Krzna Północna

 

153

Piwonia B

Piwonia

 

154

Piwonia - poza granicami Poleskiego Parku Narodowego

Tyśmienica

 

155

Piwonia Górna A

Piwonia

 

156

Plewka

Wisła

 

157

Podlipie

Wyżnica

 

158

Pogonów

Wieprz

 

159

Poniatówka

Chodelka

 

160

Potok Łosiniecki

Tanew

 

161

Potok Mucha

Stara Lubień

 

162

Prutnik

Sołokija

 

163

Przyrytka

Okrzejka

 

164

Rabik

Wieprz

 

165

Rabik II

Jezioro Piskory

 

166

Rachanka

Huczwa

 

167

Radomirka

Giełczew

 

168

Rakowa

Bukowa

 

169

Rakowa A

Rakowa

 

170

Rakówka

Wieprz

 

171

Rejka

Wieprz

 

172

Romanówka

Hanna

 

173

Rozwadówka

Zielawa

 

174

Rów A

Wisła

 

175

Rów A Gołąb - Ciotcza

Minina

 

176

Rów A Jeziorzany

Wieprz

 

177

Rów A Sawin

Lepietucha

 

178

Rów B

Muława

 

179

Rów B Kock

Rów A Jeziorzany

 

180

Rów C

Muława

 

181

Rów D

Piskornica

 

182

Rów Główny

Białka

 

183

Rów Rzeczki

Zielawa

 

184

Rudka

Krzna

 

185

Rzeczyca - od granicy państwa

Sołokija

Bez puntu granicznego pomiędzy zn. gr. 705-706

186

Sieniucha

Huczwa

 

187

Siennica

Wieprz

 

188

Sierotka

Giełczew

 

189

Skrzyniczanka

Czerniejówka

 

190

Sopot - poza granicami Puszczy Solskiej

Tanew

 

191

Stanianka

Sanna

 

192

Stanówka

Bystrzyca Duża

 

193

Stara Lubień

Tanew

 

194

Stara Piwonia - Piwonia Milanow

Tyśmienica

 

195

Stara Rzeka

Wyżnica

 

196

Stare Bużysko

Bug

 

197

Stawek - Stoki

Wieprz

 

198

Stoki

Stawek - Stoki

 

199

Struga

Lutnia

 

200

Struga Brus

Mietiułka

 

201

Struga Cisownik

Bystrzyca Mała

 

202

Struga Kurów

Kurówka

 

203

Struga Nur

Wisła

 

204

Strumień Olszowiecki

Kurówka

 

205

Swarzyna

Okrzejka

 

206

Syroczanka

Kurówka

 

207

Syroczanka F

Syroczanka

 

208

Szpisznica

Tanew

 

209

Szum

Tanew

 

210

Szyszla

Rzeczyca

 

211

Świder Południowy

Świder

 

212

Świniucha

Huczwa

 

213

Świniucha A

Świniucha

 

214

Świniucha B

Świniucha

 

215

Świnka

Wieprz - w km 38+300

 

216

Świnka

Wieprz - w km 131+600

 

217

Świnka

Wieprz - w km 257+250

 

218

Świnoryja - od granicy państwa

Sołokija

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 669-670

219

Tarasienka

Włodawka

 

22O

Topornica

Łabuńka

 

221

Topornica Stara

Łabuńka

 

222

Trzebensz

Biała

 

223

Tuczyn

Sanna

 

224

Tuszówka

Kosarzewka

 

225

Ubrodowica

Bug

 

226

Uchańka

Wełnianka

 

227

Udal

Bug

 

228

Uherka

Bug

 

229

Ulinówka

Włodawka

 

230

Urzędówka

Wyżnica

 

231

Warężanka - od granicy państwa

Bug

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 776-777

232

Wełnianka

Bug

 

233

Werbka

Wieprz

 

234

Werbla Garncarka

Lutnia

 

235

Wieprzec

Łabuńka

 

236

Wieprzysko

Tyśmienica

 

237

Wilkojadka

Bystrzyca Duża -w km 17+930

 

238

Wilkojadka II

Bystrzyca Duża - w km 42+390

 

239

Wisełka

Wisła

 

240

Wojsławka

Wieprz

 

241

Wolica

Wieprz

 

242

Wożuczynka

Huczwa

 

243

Wrzelowianka

Wisła

 

244

Wrzelówka

Chodelka

 

245

Wyżnica

Wisła

 

246

Zalesianka

Wieprz

 

247

Zimowa Rzeka

Wyżnica

 

248

Złota

San

 

249

Złota Korchów

Tanew

 

250

Złota Krzywula

Krzna

 

251

Złota Rzeka

San

 

252

Złota Tarnogród

Złota Korchów

 

253

Złota Zamch

Wirowa

 

254

Żarnica

Zielawa

 

255

Żółkiewka

Wieprz

 

256

Żukowianka

Hanna

 

257

Żylawa

Zielawa

 

258

Żytnówka

Borownica

 

województwo lubuskie

1

Biała

Odra

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

2

Biała Woda

Odra

 

3

Bielec

Skroda

 

4

Błonie

Czernica

 

5

Borowianka z jez. Ołobok

Ołobok

 

6

Brusienica

Skródka

 

7

Brzozówka

Ołobok

 

8

Budoradzanka

Nysa Łużycka

 

9

Chełstnica (Kanał Chełstnica)

Stara Noteć

 

10

Chwaliszówka

Nysa Łużycka

 

11

Czarna Woda

Obra

 

12

Czarna Stróżka

Śląska Ochla

 

13

Czarna Struga

Odra

 

14

Czerna Mała

Czerna Wielka

 

15

Czernica

Czerna Mała

 

16

Czernica

Jez. Sława

 

17

Czerwona Woda

Czerna Wielka

 

18

Dobrosułka

Lińska Struga

 

19

Doły

Bóbr

 

20

Dźwina

Kanał Północny Obry

 

21

Garbarnia

Bóbr

 

22

Gąsawa

Ruda

 

23

Główny Kanał

Noteć

 

24

Gniła Obra z jez. Wojnowskie

Obrzyca

 

25

Golec

Lubsza

 

26

Ilna

Nysa Łużycka

 

27

Iławka

Bóbr

 

28

Jabłonna

Odra

 

29

Jabłonów

Kociński Potok

 

30

Jeziorna

Lubsza

 

31

Jeziornica

Tęcza

 

32

Kamienny Potok

Szprotawa

 

33

Kanał A Kolonia Drzewce

Pliszka

 

34

Kanał A Kunowice

Kanał Racza Struga

 

35

Kanał A Ługi Górzyckie

Kanał Kostrzyński

 

36

Kanał A Przyrzecze

Kanał Luboński

 

37

Kanał A Rzepin

Ilanka

 

38

Kanał A Świecko

Ilanka

 

39

Kanał B

Kanał Buczkowski

 

40

Kanał B Grzmiąca

Kanał Luboński A

 

41

Kanał B Kolonia Drzewce

Kanał A Kolonia Drzewce

 

42

Kanał B Ługi Górzyckie

Kanał Ługi Górzyckie

 

43

Kanał B Świecko

Kanał A Świecko

 

44

Kanał Białe Łąki

Obra

 

45

Kanał Białobłocie

Kanał Postomski

 

46

Kanał Błotny

Kurka

 

47

Kanał Bobrowa Struga

Ilanka

 

48

Kanał Bobrowice Dachów

Bóbr

 

49

Kanał Bojadelski I

Kanał Młynówka

 

50

Kanał Bojadelski II

Kanał Bojadelski III

 

51

Kanał Bojadelski III

Obrzyca

 

52

Kanał Bojadelski IIIa

Obrzyca

 

53

Kanał Bojadelski IV

Kanał Bojadelski III

 

54

Kanał Borkowski

Kanał Głuchowski

 

55

Kanał Borowy

Bóbr

 

56

Kanał Brodzki

Kolna

 

57

Kanał Buczkowski

Obrzyca

 

58

Kanał Budzigniewski

Warta

 

59

Kanał Buszów

Myśla

 

60

Kanał C

Obrzyca

 

61

Kanał C Kłopot

Kanał Cybinka

 

62

Kanał Chłopiński

Kanał Myślański

 

63

Kanał Chocim

Kanał Łączyna

 

64

Kanał Cienica

Jez. Sława

 

65

Kanał Cybinka

Odra

 

66

Kanał Czajka

Stara Noteć

 

67

Kanał Czarny

Kanał Racza Struga

 

68

Kanał Czartowski

Kanał Krępiński

 

69

Kanał Człapia

Chełstnica (Kanał Chełstnica)

 

70

Kanał D

Obrzyca

 

71

Kanał Datyński

Kolna

 

72

Kanał Deszczański

Kanał Siedlicki

 

73

Kanał Dłusko

Warta

 

74

Kanał Dobrojewo

Kanał Polichno Stare

 

75

Kanał Dobrzyński

Nysa Łużycka

 

76

Kanał Doprowadzalnik Borek - U5

Kanał Maszewski

 

77

Kanał Doprowadzalnik Osiedle Poznańskie

Kanał Deszczański

 

78

Kanał Doprowadzalnik Witnica

Warta

 

79

Kanał Doprowadzalnik

Raduszczanka

 

80

Kanał Doprowadzalnik

Kanał Zimny Potok

 

81

Kanał Doprowadzalnik

Kanał Grodziski

 

82

Kanał Doprowadzalnik

Kanał Pulsa

 

83

Kanał E

Odra

 

84

Kanał F

Odra

 

85

Kanał F1

Kanał Borkowski

 

86

Kanał Fabryczny

Kanał Zimny Potok

 

87

Kanał Gaj

Struga Lubikowska

 

88

Kanał Gajewo

Myśla

 

89

Kanał Gardzka

Kanał Młynówka

 

90

Kanał Główny

Odra

 

91

Kanał Głuchowski

Obrzyca

 

92

Kanał Głuchowski

Kanał Zbiornik

 

93

Kanał Gostkowice

Kanał Podjenin

 

94

Kanał Goszczanowski

Noteć

 

95

Kanał Gościmka

Główny Kanał

 

96

Kanał Gościnowo

Kanał Polichno Stare

 

97

Kanał Górczynka

Stara Noteć

 

98

Kanał Grabienko

Ośnianka

 

99

Kanał Granica

Lubsza

 

100

Kanał Graniczny

Biała Woda

 

101

Kanał Grodno

Ilanka

 

102

Kanał Grodziski

Kanał Zbiornik

 

103

Kanał Gryżynowy

Gryżynka

 

104

Kanał H

Kanał Zimny Potok

 

105

Kanał Jamno - Budzigniew

Kanał Budzigniewski

 

106

Kanał Jarnatowski

Jezioro Lubiąż

 

107

Kanał Jarosz

Śląska Ochla

 

108

Kanał Jasieniec

Kanał Sierczynek

 

109

Kanał Jasiniecki

Kanał Kołoment

 

110

Kanał Jastrzębka

Kanał Maślanka

 

111

Kanał Jeleniówka

Śląska Ochla

 

112

Kanał Kamieniecki - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Kanał Stara Warta

 

113

Kanał Kamień Morsko

Odra

 

114

Kanał Karpiowy

Kanał Zaborski Potok

 

115

Kanał Karpiówka

Mierzęcka Struga

 

116

Kanał Karszyński

Kanał Młynówka

 

117

Kanał Kiełpiński

Kanał Postomski

 

118

Kanał Kłodawski

Kłodawka

 

119

Kanał Kłopotowo - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Kanał Budzigniewski

 

120

Kanał Kobowa - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Kanał Głucha

 

121

Kanał Kochanowski z jez. Lubięciń Małe i Lubięciń Duże

Kanał Buczkowski

 

122

Kanał Kolejowy

Kanał Zimny Potok

 

123

Kanał Kołoment

Warta

 

124

Kanał Konotop

Kanał Zbiornik

 

125

Kanał Kostny

Stara Noteć

 

126

Kanał Kostrzyński

Kanał Racza Struga

 

127

Kanał Kożuszna

Czarna Struga

 

128

Kanał Krępiński

Kanał Lednik

 

129

Kanał Krobielewo

Kanał Poręba

 

130

Kanał Krzyszczynka

Kanał Kołoment

 

131

Kanał Kuligowo

Obra

 

132

Kanał Lednik

Kanał Grodziski

 

133

Kanał Lemierzycki

Kanał Postomski

 

134

Kanał Lemierzycko- Krzeszycki

Kanał Torfowy

 

135

Kanał Leniwka

Kanał Kostny

 

136

Kanał Leniwy

Odra

 

137

Kanał Leniwy

Kanał Zawadka

 

138

Kanał Lipenka

Osnianka

 

139

Kanał Lipiecki

Kanał Wierzbica

 

140

Kanał Lubczyński

Kanał Kołoment

 

141

Kanał Lubiatka z jez. Lubowo

Główny Kanał

 

142

Kanał Lubniewicki

Jezioro Krajnik

 

143

Kanał Luboński

Kanał Cybinka

 

144

Kanał Luboński A

Kanał Luboński

 

145

Kanał Ludzisławicki

Noteć

 

146

Kanał Lutol Mokry

Obra

 

147

Kanał Łącza

Kanał Zimny Potok

 

148

Kanał Łączyna

Myśla

 

149

Kanał Łężyny

Kanał A Ługi Górzyckie

 

150

Kanał Łochowska Struga

Jabłonna

 

151

Kanał Łośnica

Kanał Srebrny

 

152

Kanał Łupicki

Kanał Połud. Obry

 

153

Kanał Łupowski

Kanał Wieprzycki

 

154

Kanał Mały

Kanał Stara Warta

 

155

Kanał Marianowski

Kanał Krępiński

 

156

Kanał Marwica

Kłodawka

 

157

Kanał Maszewski

Kanał Postomski

 

158

Kanał Maślanka

Kanał Strużka

 

159

Kanał Międzyrzecz

Paklica

 

160

Kanał Mirotka

Czarna Struga

 

161

Kanał Mirówka

Stara Noteć

 

162

Kanał Młynówka Jałowice

Lubsza

 

163

Kanał Młynówka Starosiedle

Lubsza

 

164

Kanał Młynówka

Kanał Łącza

 

165

Kanał Młynówka

Obrzyca

 

166

Kanał Młynówka

Postomia

 

167

Kanał Młynówka Mierków

Lubsza

 

168

Kanał Młynówka z jez. Dolne, Górne

Kanał Pulsa

 

169

Kanał Młyński

Lubsza

 

170

Kanał Muszkowiecki

Kanał Postomski

 

171

Kanał Mystka

Jezioro Dolsk

 

172

Kanał Myszka Gęśnik

Kanał Łącza

 

173

Kanał Myślański

Myśla

 

174

Kanał Niedoradzki

Śląska Ochla

 

175

Kanał Niegosławka

Kanał Rudawa

 

176

Kanał Nr 1 Pławidło

Kanał Racza Struga

 

177

Kanał Nr 2 Pławidło

Kanał Racza Struga

 

178

Kanał Odrzysko

Odra

 

179

Kanał Oksza

Kanał Budzigniewski

 

180

Kanał Olszynka

Stara Noteć

 

181

Kanał Opaskowy

Kanał Zimny Potok

 

182

Kanał Opaskowy

Kanał Postomski

 

183

Kanał Opaskowy Lemierzyce

Kanał Torfowy

 

184

Kanał Opaskowy Lipki

Kanał Lipiecki

 

185

Kanał Opaskowy Ługi Górzyckie

Kanał Łężyny

 

186

Kanał Opaskowy Noteć

Stara Noteć

 

187

Kanał Opaskowy Noteć

Stara Noteć

 

188

Kanał Opaskowy Noteć

Główny Kanał

 

189

Kanał Opaskowy Noteć

Kanał Lubiatka

 

190

Kanał Opaskowy Noteć

Kanał Ujście

 

191

Kanał Opaskowy Noteć

Kanał Winniczek

 

192

Kanał Opaskowy Nr 1

Strumień

 

193

Kanał Opaskowy Nr 2

Kanał Opaskowy Nr 1

 

194

Kanał Opaskowy Nr 3

Kanał Opaskowy Nr 2

 

195

Kanał Opaskowy Nr 4

Strumień

 

196

Kanał Opaskowy Nr 5

Kanał Zbiornik

 

197

Kanał Opaskowy Słońsk

Kanał Zbiornik

 

198

Kanał Opaskowy Studzionka

Kanał Przemysław-Malta

 

199

Kanał Opaskowy-Noteć

Kanał Kostny

 

200

Kanał Orłowce

Kanał Poręba

 

201

Kanał Osieczka

Mierzęcka Struga

 

202

Kanał Ostrowski

Postomia

 

203

Kanał Owczary - Pamięcin

Kanał Racza Struga

 

204

Kanał Przeciwpożarowy

Kanał Młyński

 

205

Kanał Pełcz

Kanał Pulsa

 

206

Kanał Perkoz

Noteć

 

207

Kanał Pławianka

Stara Noteć

 

208

Kanał Podjenin

Kanał Wieprzycki

 

209

Kanał Podlasianka

Kanał Pokrętna

 

210

Kanał Podmiejski

Śląska Ochla

 

211

Kanał Pokrętna

Drawa

 

212

Kanał Policko

Obra

 

213

Kanał Polny

Śląska Ochla

 

214

Kanał Południowy

Jez. Lubach

 

215

Kanał Pomorski

Ołobok

 

216

Kanał Pompowy Bródki 1

Kanał Pomorski

 

217

Kanał Pompowy Bródki 2

Kanał Pomorski

 

218

Kanał Poręba

Warta

 

219

Kanał Postomski - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Warta

 

220

Kanał Północny

Jez. Jelito

 

221

Kanał Prosty

Warta

 

222

Kanał Przemysław-Malta

Kanał Strużnik

 

223

Kanał Przywałowy

Kanał Ludzisławicki

 

224

Kanał Pulsa

Noteć

 

225

Kanał Pyrzany

Kanał Stara Warta

 

226

Kanał Racza Struga - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Kanał Postomski

 

227

Kanał Radach Duży

Ośnianka

 

228

Kanał Radach Mały

Kanał Radach Duży

 

229

Kanał Radzików

Kanał Grodno

 

230

Kanał Rakownik

Rakownik

 

231

Kanał Rańsko

Obra

 

232

Kanał Równoleżnik

Kanał Doprowadzalnik Klesno

 

233

Kanał Rudawa

Noteć

 

234

Kanał Rudzica

Kanał Solanka

 

235

Kanał Rybojady

Obra

 

236

Kanał Rypidłów

Kanał Sumatra

 

237

Kanał Rzęcianka

Kanał Pławianka

 

238

Kanał Sadzarzewice Węgliny

Nysa Łużycka

 

239

Kanał Santoczna

Kanał Pulsa

 

240

Kanał Sarbia Nr 7

Strumień

 

241

Kanał Sarbina

Kanał Pulsa

 

242

Kanał Siedlicki

Kanał Postomski

 

243

Kanał Siercz

Obra

 

244

Kanał Sierczynek

Obra

 

245

Kanał Skwierzynka

Warta

 

246

Kanał Słonówka z jez. Słonowo

Mierzęcka Struga

 

247

Kanał Solanka

Odra

 

248

Kanał Srebrny

Kłodawka

 

249

Kanał St. Głusza

Kanał Budzigniewski

 

250

Kanał Stara Warta - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Warta

 

251

Kanał Stara Werdawa

Kolna

 

252

Kanał Stare Polichno

Warta

 

253

Kanał Starka

Kanał Stary Krzycki

 

254

Kanał Starołęcze

Kanał Sumatra

 

255

Kanał Starorzecze

Stara Noteć

 

256

Kanał Starorzecze I

Kanał Starorzecze II

 

257

Kanał Starorzecze II

Gniła Obra

 

258

Kanał Stary

Kanał Zimny Potok

 

259

Kanał Stary Krzycki

Odra

 

260

Kanał Struga

Gniła Obra

 

261

Kanał Struga Młyńska

Kanał Racza Struga

 

262

Kanał Strużka

Kanał Ujście

 

263

Kanał Strużnik

Warta

 

264

Kanał Strużyna

Kanał Łącza

 

265

Kanał Sucha

Śląska Ochla

 

266

Kanał Sucha z jez. Radęcino - poza granicami Drawieńskiego Parku Narodowego

Drawa

 

267

Kanał Sumatra

Kanał Budzigniewski

 

268

Kanał Sumice

Kanał Rypidłów

 

269

Kanał Ścieniawica

Myśla

 

270

Kanał Środkowy

Kanał Postomski

 

271

Kanał Świniarski

Warta

 

272

Kanał Tomnica

Obrzyca

 

273

Kanał Torfowy

Kanał Muszkowiecki

 

274

Kanał Trzebiszewski

Warta

 

275

Kanał Tucholski

Ług

 

276

Kanał Turowski

Kanał Borowy

 

277

Kanał Ujście

Noteć

 

278

Kanał Ulgi

Kanał Łącza

 

279

Kanał Urzuci Potok

Czarna Struga

 

280

Kanał Wicina B

Ług

 

281

Kanał Wieprzycki

Kanał Stara Warta

 

282

Kanał Wierzbica

Kanał Goszczanowski

 

283

Kanał Winniczek

Noteć

 

284

Kanał Wodna

Śląska Ochla

 

285

Kanał Wojciechowo

Obra

 

286

Kanał Zabłocki

Ług

 

287

Kanał Zaborski Potok

Odra

 

288

Kanał Zawadka

Kanał Zimny Potok

 

289

Kanał Zbiornik

Odra

 

290

Kanał Zbiornik

Kanał Stara Warta

 

291

Kanał Zbiornik Lipno

Stara Noteć

 

292

Kanał Zielony

Kanał Gościmka

 

293

Kanał Zimna Woda

Bóbr

 

294

Kanał Zimny Potok

Odra

 

295

Kanał Zosiniecki

Kanał Podjenin

 

296

Kanał Żółwianka

Stara Noteć

 

297

Kłodawka

Warta

 

298

Kociński Potok

Brzeźnica

 

299

Koczynka

Mierzęcka Struga

 

300

Kolna

Nysa Łużycka

 

301

Konotop

Pliszka

 

302

Kopanica

Rów Polski

 

303

Korzenna

Widunia

 

304

Kościelna

Skródzica

 

305

Kościuszki

Szprotawa

 

306

Kurka z jez. Jańsko

Lubsza

 

307

Lasówka

Raduszczanka

 

308

Lińska Struga

Biała

 

309

Lipiec (Kanał Lipiec)

Jez. Lincjusz

 

310

Lisica

Świebodka

 

311

Lubinica

Struga Świebodzińska

 

312

Lubna

Kanał Postomski

 

313

Lubsza

Nysa Łużycka

 

314

Ładzica

Kanał Sadzarzewice Węgliny

 

315

Łagowa

Pliszka

 

316

Łomina

Kwisa

 

317

Łubianka

Czerna Wielka

 

318

Ług

Lubsza

 

319

Makówka

Lubsza

 

320

Mała Obra

Gniła Obra

 

321

Maszewka

Odra

 

322

Miała

Stara Noteć

 

323

Młynówka Stargard Gubiński

Lubsza

 

324

Młynica

Świerczynka

 

325

Młynna

Lubsza

 

326

Młynówka Gębice

Lubsza

 

327

Młynówka Bobrowice

Bóbr

 

328

Młynówka Chlebowo

Strumień

 

329

Młynówka Póżno

Nysa Łużycka

 

330

Moczar (Kanał Moczar)

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

 

331

Moskawa

Pliszka

 

332

Niegosławice

Szprotawica

 

333

Ogardna

Mierzęcka Struga

 

334

Oksza I

Warta

 

335

Olsza

Czerna Wielka

 

336

Ośnianka - poza granicami Parku Narodowego "Ujście Warty"

Kanał Postomski

 

337

Otwiernica

Czernica

 

338

Pluskawa

Skroda

 

339

Postomia

Kanał Postomski

 

340

Przecław A

Szprotawica

 

341

Przecław B

Przecław A

 

342

Przecław C

Przecław B

 

343

Przecław D

Szprotawica

 

344

Racza

Strumień

 

345

Raduszczanka

Strumień

 

346

Rów A

Kanał Młynówka

 

347

Rów G

Kanał Odrzysko

 

348

Rów Krzycki (Krzycki Rów)

Odra

 

349

Rów Polski

Barycz

 

350

Równia

Kurka

 

351

Ruda

Bóbr

 

352

Rudzianka

Kanał Postomski

 

353

Rytwina

Golec

 

354

Rzeczyca

Tymnica

 

355

Sienica

Lubsza

 

356

Skroda

Nysa Łużycka

 

357

Skródka

Skroda

 

358

Skródzica

Skroda

 

359

Słomka

Ołobok

 

360

Stara Ochla

Odra

 

361

Stara Odra

Odra

 

362

Steknik

Strumień

 

363

Struga Czetowice

Lińska Struga

 

364

Struga Jordanka

Obra

 

365

Struga Lubikowska z jez. Nadolno, Przytoczna, Mniszek, Lubikowskie, Czarne, Białe, Grzebynek, Szarcz

Warta

 

366

Struga Jeziorna z jez. Staw, Grądzkie, Chycina, Długie, Kurskie, Krzewie

Obra

 

367

Struga Świebodzińska z jez. Lubienieckie, Zamecko, Trzcinno

Gniła Obra

 

368

Struga Wrońska z jez. Wędromierz, Chłop, Proboszczowskie, Glinno

Obra

 

369

Strumień

Odra

 

370

Strużyna

Bóbr

 

371

Strużynka

Odra

 

372

Sucha

Szprotawa

 

373

Sulechówka

Odra

 

374

Szczerbnica

Bóbr

 

375

Szprotawica

Szprotawa

 

376

Szyszyna

Widunia

 

377

Śląska Ochla

Odra

 

378

Świebodka z jez. Niedźwiedno

Ołobok

 

379

Świerczynka

Nysa Łużycka

 

380

Tęcza

Strumień

 

381

Tęcza A

Tęcza

 

382

Trzebna

Nysa Łużycka

 

383

Trzepielinka

Kanał Postomski

 

384

Tymnica

Lubsza

 

385

Uklejna

Lubsza

 

386

Widunia

Ług

 

387

Wieprzyk

Ług

 

388

Witniczanka

Kanał Stara Warta

 

389

Wydzina

Jeziorna

 

390

Wykroty

Czernica

 

391

Złota

Czerna Wielka

 

392

Złotnica

Bóbr

 

393

Złoty Potok

Jez. Niesłysz

 

394

Zworzec

Kanał Stara Werdawa

 

395

Żarka

Złota

 

396

Żółta Woda

Nysa Łużycka

 

województwo łódzkie

1

Bełdówka

Ner

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

2

Białka

Rawka

 

3

Biestrzykówka

Pilica

 

4

Bobrówka

Bzura

 

5

Bogdanówka

Luciąża

 

6

Brąszówka

Łużyca

 

7

Brodnia

Warta

 

8

Brzezia

Grabia

 

9

Brzuśnia

Mroga

 

10

Brzuśnia

Drzewiczka

 

11

Bystra

Warta

 

12

Chełmna

Sucha (Nida)

 

13

Chojnatka

Rawka

 

14

Chrząstawka

Widawka

 

15

Ciek "A"

Pisia (pow. pajęczański)

 

16

Ciek A

Lubocz

 

17

Ciek Dzielna

Drzewiczka

 

18

Ciek Konstantynów

Pilica

 

19

Ciek Krzczonów

Drzewiczka

 

20

Ciek Libiszów

Drzewiczka

 

21

Ciek Ł-15

Łużyca

 

22

Ciek nr 5

Ner

 

23

Ciek nr 9

Kanał Ulgowy

 

24

Ciek od Trzemosznej (Ciek Trzemoszna)

Wąglanka

 

25

Ciek Pogorzelec

Wąglanka

 

26

Ciek Przyłęk

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

27

Ciek Spała

Pilica

 

28

Ciek spod Ochotnika

Pilica

 

29

Ciek spod Woli Rożkowej

Silniczka

 

30

Ciek Topolice

Ciek Pogorzelec

 

31

Ciek z Lututowa

Rybka

 

32

Czajka

Końska

 

33

Czarna Bielina

Wolbórka

 

34

Czerniawka

Moszczenica

 

35

Dobrzynka

Ner

 

36

Dzierżązna

Czerniawka

 

37

Gać

Pilica

 

38

Giełzówka

Słomianka

 

39

Głogowianka

Ochnia

 

40

Gnida

Zian

 

41

Goleszanka

Moszczanka Właściwa

 

42

Grabarka

Warta

 

43

Igla

Bzura

 

44

Jadwichna

Pichna k. Zduńskiej Woli

 

45

Jamnica

Pokrzywnica

 

46

Jasienica

Łupia - Skierniewka

 

47

Jesionka

Grabia

 

48

Jeziorka

Widawka

 

49

Kalinówka

Bobrówka

 

50

Kamionka

Jeziorka

 

51

Kanał "17"

Uchanka

 

52

Kanał A Jedlno

Warta

 

53

Kanał Bednary-Piaski

Bzura

 

54

Kanał Ciek "A"

Białka

 

55

Kanał Czepów

Struga Wilamowska

 

56

Kanał Dębicze

Prosna

 

57

Kanał Grabicki

Rylka

 

58

Kanał Kaczka

Teleszyna Dolna

 

59

Kanał Kopydłów - Krzyworzeka

Pyszna

 

60

Kanał Królewski

Ner

 

61

Kanał Kurów - Piaski

Kanał Kopydłów - Krzyworzeka

 

62

Kanał Laktoza

Uchanka

 

63

Kanał Lodowy (Wierciczka)

Kanał rz. Warty

 

64

Kanał Łazin Borów

Malina

 

65

Kanał Łęka-Dobrogosty

Bzura

 

66

Kanał Łęka-Dobrogosty

Zian

 

67

Kanał Mesznik

Myja

 

68

Kanał Mniewo

Orłówka

 

69

Kanał Niemiecki

Ner

 

70

Kanał Obrowski

Nieciecz

 

71

Kanał Ossowice-Regnów

Rylka

 

72

Kanał Pęcławska

Moszczenica

 

73

Kanał rz. Warty

Warta

 

74

Kanał Sierpów

Bzura

 

75

Kanał Sierzchów-Karolew

Bzura

 

76

Kanał Skomlin-Toplin

Prosna

 

77

Kanał Starzenicki

Pyszna

 

78

Kanał Stojanowski

Swędrnia

 

79

Kanał S-W

Ner

 

80

Kanał Ulgowy Arkadia

Łupia - Skierniewka

 

81

Kanał Wieluński

Pyszna

 

82

Kanał Złoczewski

Oleśnica

 

83

Kiełbaska

Chrząstawka

 

84

Kiełcznica

Drzewiczka

 

85

Klonówka

Łużyca

 

86

Kocinka

Liswarta

 

87

Końska

Grabia

 

88

Krasowa

Widawka

 

89

Kręcica

Widawka

 

90

Krętka

Krasowa

 

91

Krzemionka

Rawka

 

92

Kucinka

Bełdówka

 

93

Linda

Bzura

 

94

Lipiczanka

Swędrnia

 

95

Lubieńka

Ochnia

 

96

Lubocz

Pilica

 

97

Luboczanka

Czarna Bielina

 

98

Łaznowianka

Wolbórka

 

99

Łupia - Skierniewka

Bzura

 

100

Łużyca

Prosna

 

101

Malina

Moszczenica

 

102

Mała Widawka

Grabia

 

103

Mękwa

Warta

 

104

Miazga

Wolbórka

 

105

Miłonka

Ochnia

 

106

Młynówka - Moszczanka

Moszczanka Właściwa

 

107

Młynówka - Wolbórka

Wolbórka

 

108

Moszczanka Lewa

Moszczanka Właściwa

 

109

Moszczanka Właściwa

Wolbórka

 

110

Moszczenica

Bzura

 

111

Mroga-Młynówka

Kanał Południowy

 

112

Mrożyca

Mroga

 

113

Myja

Warta

 

114

Nida

Słudwia

 

115

Nieciecz

Widawka

 

116

Niesob

Prosna

 

117

Niniwka

Warta

 

118

Niniwka - stare koryto

Zb. Jeziorsko

 

119

Niwka

Łupia - Skierniewka

 

120

Ojrzanka

Pilica

 

121

Orłówka

Rgilewka

 

122

Orzechówka

Mękwa

 

123

Ożarka

Prosna

 

124

Pabianka

Dobrzynka

 

125

Pałusznica

Grabia

 

126

Piasecznica

Czarna Bielina

 

127

Pichna /gm. Strzelce Wielkie/

Pisia (pow. pajęczański)

 

128

Pichna k. Zduńskiej Woli

Warta

 

129

Pilia

Pilsia

 

130

Pilsia

Widawka

 

131

Pisia /pow. pajęczański/

Warta

 

132

Pisia k. Bronówka

Ner

 

133

Pisia k. Małynia

Ner

 

134

Pisia k. Pudłówka

Ner

 

135

Pisia Zwierzyniec

Bzura

 

136

Popławka

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

137

Potok Borowa

Czarna Włoszczowska

 

138

Potok Jasion (Ciek Jasion)

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

139

Potok Kaleń

Czarna Włoszczowska

 

140

Prudka

Luciąża

 

141

Przysowa

Słudwia

 

142

Pyszna

Oleśnica

 

143

Radońka

Pilica

 

144

Rajska

Luciąża

 

145

Rakówka

Widawka

 

146

Rawka-Rewica

Rawka

 

147

Rokitnica

Pilica

 

148

Rybka

Struga Węglewska

 

149

Rylka

Rawka

 

150

Silniczka

Pilica

 

151

Siódmera

Pisia k. Pudłówka

 

152

Skrwa Lewa

Wisła

 

153

Słomianka

Pilica

 

154

Słudwia

Bzura

 

155

Stara Bzura

Kanał Południowy "C"

 

156

Stawka

Pilsia

 

157

Stobniczanka

Pilica

 

158

Strawa

Luciąża

 

159

Struga

Moszczenica

 

160

Struga

Bzura

 

161

Struga Brzeźnica

Prosna

 

162

Struga Domaradzka

Mroga

 

163

Struga Grądy

Prosna

 

164

Struga Grzymaczewska

Pokrzywnica

 

165

Struga Kraszewicka

Prosna

 

166

Struga Małgorzatka

Struga Wesoła

 

167

Struga Spicimierska

Warta

 

168

Struga Wesoła

Prosna

 

169

Struga Węglewska

Prosna

 

170

Struga Wilamowska

Kanał Niemiecki

 

171

Struga z Augustynowa

Kanał Mazur

 

172

Struga z Bartochowa

Warta

 

173

Struga Zamość

Prosna

 

174

Struga Zbyłowicka

Pilica

 

175

Swędra

Swędrnia

 

176

Swędrnia

Prosna

 

177

Szadkówka

Pichna k. Zduńskiej Woli

 

178

Ścichawka

Widawka

 

179

Świętojanka

Widawka

 

180

Teleszyna Górna

Teleszyna Dolna

 

181

Trojanówka

Pokrzywnica

 

182

Tymianka

Grabia

 

183

Tymianka k. Błaszek

Trojanówka

 

184

Uchanka

Bzura

 

185

Urszulinka

Pichna k. Zduńskiej Woli

 

186

Wąglanka

Drzewiczka

 

187

Wężnica

Wierzejka

 

188

Widełka

Warta

 

189

Widzówka

Warta

 

190

Wiercica Stara

Kanał rz. Warty

 

191

Wierzejka

Strawa

 

192

Wierzejka

Wierznica

 

193

Wierznica

Warta

 

194

Witonia

Bzura

 

195

Wrząca

Ner

 

196

Zabłocia

Widawka

 

197

Zian

Kanał Królewski

 

198

Zian - Gnida

Zian

 

199

Zielkówka

Pisia Zwierzyniec

 

200

Zimna Woda

Bobrówka

 

201

Żeglina

Warta

 

202

Żelazna

Pilica

 

203

Żelechlinianka

Rawka

 

204

Żurawka

Prosna

 

województwo małopolskie

1

Babica

Raba

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

2

Bachorz

Wisła

 

3

Balony

Wisła

 

4

Bałki

Czarna Orawa

 

5

Baranówka

Wisła

 

6

Barczynka

Dunajec

 

7

Bartne

Sękówka

 

8

Barwałdzki

Kleczanka

 

9

Bella

Białka

 

10

Bembeński

Czarna Orawa

 

11

Bembeński Boczny

Bembeński

 

12

Bez Nazwy

Zubrzyca

 

13

Będkówka

Rudawa

 

14

Biała

Biała Przemsza

 

15

Białucha Prądnik - poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego

Wisła

 

16

Bielański

Bielanka

 

17

Bieńkowski

Drwinka

 

18

Bieśniański

Łużnianka

 

19

Bilczycki

Raba

 

20

Biłcok

Lepietnica

 

21

Blechnarka

Ropa

 

22

Bobrecki

Wisła

 

23

Bobrek

Wieprzówka

 

24

Bocheński

Jasionka

 

25

Bogoniowianka

Biała

 

26

Bogusława

Podłężanka

 

27

Bolechówka

Rudawa

 

28

Bolęcinianka

Wieprzówka

 

29

Borek

Rogoźnik

 

30

Borek

Stróża

 

31

Borowa Struga

Uszwica

 

32

Borowianka

Leksandrówka

 

33

Borowy

Piekielnik

 

34

Borówkowy

Czarna Orawa

 

35

Bosakowski

Zubrzyca

 

36

Breńka

Żabnica

 

37

Brodła

Regulicki

 

38

Browarny

Strzylawka

 

39

Browary

Czarna Woda

 

40

Bruśnianka

Biała

 

41

Brzanka

Biała

 

42

Brzański

Brzanka

 

43

Brzezinka

Stradomka

 

44

Brzeźnicki

Wisła

 

45

Brzoskwinka

Sanka

 

46

Brzozowianka

Dunajec

 

47

Bucznik

Gładyszówka

 

48

Bugajka

Cedron

 

49

Bugajowianka

Polnianka

 

50

Bukowski

Czarny

 

51

Bulówka

Macocha Łęki

 

52

Burzynianka

Biała

 

53

Cedron

Skawinka

 

54

Cegiełka

Blechnarka

 

55

Centara

Biała Przemsza

 

56

Centuria

Biała Przemsza

 

57

Charzewianka

Dunajec

 

58

Chechło

Wisła

 

59

Chobot Olszyny

Drwinka

 

60

Chojniczanka

Biała

 

61

Chorowy

Maciejowski

 

62

Chotowski

Wisłoka

 

63

Cicha

Szreniawa

 

64

Cisawy

Grodkówka

 

65

Cmentarny

Moszczanka

 

66

CSK

Raba

 

67

Czarczówka

Skawa

 

68

Czarna

Strzylawka

 

69

Czarna

Wisłoka

 

70

Czarnowicki

Stradomka

 

71

Czarny

Przenosza

 

72

Czarny Las

Dzialski

 

73

Czchowski

Zelina Czchowska

 

74

Czerwienny

Rogoźnik

 

75

Czerwona Woda

Piekielnik

 

76

Czerwonka

Dunajec w km 193+620, w m. Ostrowskie

 

77

Czerwony

Biała

 

78

Czerwony

Cedron

 

79

Czułowski

Sanka

 

80

Czyżyczka

Raba

 

81

Danielowski

Laskowianka

 

82

Dankówka

Mała Wisła

 

83

Dąbrowy

Sawka

 

84

Dąbrówka

Dunajec

 

85

Dęba

Upust

 

86

Dębnica

Biała

 

87

Długa Woda

Drwinka

 

88

Dobranowicki

Wisła

 

89

Domanie

Niedźwiedź

 

90

Dominikowa

Ropa

 

91

Dominikówka

Ropa

 

92

Doprowadzalnik

Piekielnik

 

93

Dragaszówka

Sękówka

 

94

Drużkowianka

Dunajec

 

95

Drwień

Wisła

 

96

Drwinka

Wisła

 

97

Dudowski

Zubrzyca

 

98

Dulówka

Filipówka

 

99

Dursztyński

Białka

 

100

Dzdzenica

Biała Przemsza

 

101

Dzialski

Raba

 

102

Dzielec

Zdynianka

 

103

Faracki

Dankówka

 

104

Farski

Lipnica

 

105

Fataloszka

Mochnaczka

 

106

Ferdel

Libuszanka

 

107

Filipówka

Krzeszówka

 

108

Folwark

Zagórski

 

109

Frydrychówka

Wieprzówka

 

110

Garliczka

Białucha

 

111

Glebiorz

Krośnica

 

112

Glinik

Zbęcki

 

113

Głęboki

Rogoźnik

 

114

Głogoczówka

Skawinka

 

115

Gminny

Dunajec

 

116

Gnojski

Raba

 

117

Godusza

Stradomka

 

118

Gojka

Syhlec

 

119

Gołczanka

Szreniawa

 

120

Gorczański

Dunajec

 

121

Gościbia

Skawinka

 

122

Górowski

Tarnawa

 

123

Górski

Biała

 

124

Górzański

Uszwica

 

125

Graniczny

Grodkówka

 

126

Graniczny

Krużlowianka

 

127

Graniczny

Żabnica

 

128

Grapowski

Czarna Orawa

 

129

Grobna

Biała

 

130

Grochowa

Biała

 

131

Grodkówka

Biała

 

132

Grodna

Biała

 

133

Grodziecki

Osiecki

 

134

Gromala

Zdynianka

 

135

Gromiecki

Wisła

 

136

Gróbka

Wisła

 

137

Grójecki

Piekielnik

 

138

Gryblówka

Strzylawka

 

139

Gwaroński

Rogoźnik

 

140

Harbutówka

Skawinka

 

141

Harmężówka

Mała Wisła

 

142

Hubenicki

Wisła

 

143

Igołomski

Wisła

 

144

Jabłoniec

Czarna

 

145

Jadownicko-Pojawski

Wisła

 

146

Jagielnica

Kościelecki

 

147

Jahniace

Zdynianka

 

148

Jakubowicki

Szreniawa

 

149

Jankowianka

Biała

 

150

Jankowicki

Wisła

 

151

Jar Sędziszowa

Biała

 

152

Jarzębówka

Posadowski

 

153

Jarzębówka

Zagórski

 

154

Jasienianka

Biała

 

155

Jasieniczanka

Gościbia

 

156

Jasionka

Libuszanka

 

157

Jastrząbka

Skawina

 

158

Jaworniczanka

Głogoczówka

 

159

Jawornik

Nidzica

 

160

Jaworowy

Zdynianka

 

161

Jaworski

Stradomka

 

162

Jaworznik

Kozi Bród

 

163

Jeziernik

Laskowianka

 

164

Jeżówki

Jasienianka

 

165

Jodłowski

Ulga

 

166

Jodłówka

Rybski

 

167

k. Augustyna

Dunajec

 

168

k. Betoniarni

Dunajec

 

169

Kaletowski

Rybski

 

170

Kalinka

Nidzica

 

171

Kamieniec

Spólnik

 

172

Kamienny

Męcianka

 

173

Kamionka

Pluskawka

 

174

Kamionka

Słopnianka

 

175

Kanał

Długa Drwina

 

176

Kanał "A" Dąbrowica

Żabnica-Breń

 

177

Kanał "B" do pompowni Zabrnie

Żabnica-Breń

 

178

Kanał "Dąbrówki Breńskie"

Żabnica-Breń

 

179

Kanał "Od Podlesia"

Skrzynka

 

180

Kanał "Skrzynka"

Żabnica-Breń

 

181

Kanał Janina

Gromiecki

 

182

Kanał Matylda

Przemsza

 

183

Kanał Nidzicy (Kijanka, Ulga Nidzicy)

Jawornik

 

184

Kanał Ulgi Bielany

Soła

 

185

Kanał Ulgi Nowa Wieś

Soła

 

186

Kantorówka

Szreniawa

 

187

Kapeluska

Ropka

 

188

Karłowski

Lipnica

 

189

Kaszowski

Sanka

 

190

Kasztelan

Rów R

 

191

Katowski

Stradomka

 

192

Kąśnianka

Biała

 

193

Kicunki

Łużnianka

 

194

Kiczora

Lipnica

 

195

Kiklowiec (Ropotek)

Wisła

 

196

Kisielina

Wisła

 

197

Kleczanka

Skawa

 

198

Kleszczyn

Piekielnik

 

199

Kluczwoda

Rudawa

 

200

Kobielnik

Krzyworzeka

 

201

Kobylanka

Bolechówka

 

202

Kobylecki (Kobyle)

Leksandrówka

 

203

Kobylecki (Łapanów)

Stradomka

 

204

Kociołek

Dominikówka

 

205

Kopaliny

Leksandrówka

 

206

Kopaliny

Łąkta

 

207

Kopytówka

Wisła

 

208

Korytnica

Ulga Uszewki

 

209

Korzenianka

Jasienianka

 

210

Kossowski

Brzeźnicki

 

211

Kostrzecki

Wisła

 

212

Kościelecki

Kantorówka

 

213

Kościelnicki

Wisła

 

214

Kozi Bród

Biała Przemsza

 

215

Kozieniec

Strzylawka

 

216

Kozłówek

Rzepnik

 

217

Koźmiejówka

Żabnica

 

218

Krakowica

Wieprzówka

 

219

Kraśnianka

Biczyczynka

 

22O

Królewski

Raba

 

221

Królowski

Piekielnik

 

222

Królówka

Krygowianka

 

223

Krużlowianka

Jasienianka

 

224

Krzeczowski

Gróbka

 

225

Krzeszówka

Rudawa

 

226

Krzyworzeka

Raba

 

227

Kucowa

Barczynka

 

228

Kuniczanka

Raba

 

229

Kurkowski

Lipnica

 

230

Kwiatonowicki

Moszczanka

   

231

Kwitowski

Stradomka

 

232

Laskowianka

Łososina

 

233

Lechy

Lipniczanka

 

234

Leksandrówka

Uszwica

 

235

Lendwak

Frydrychówka

 

236

Leśniówka

Soła

 

237

Ligasowa Woda

Piekielnik

 

238

Lipniczanka

Jasienianka

 

239

Lipniczka

Rzekówka

 

240

Lipnik

Krzyworzeka

 

241

Lipowski

Tarnawa

 

242

Liszkowy

Grodkówka

 

243

Lubinka

Dunajec

 

244

Luszówka

Chechło

 

245

Łapczycki

Raba

 

246

Łącznik

Kamienica

 

247

Łąkta

Dunajec

 

248

Łęg

Ropa

 

249

Łęgowy

Dunajec

 

250

Łętówka

Ścieklec

 

251

Łężkowski

Raba

 

252

Łoś

Upust

 

253

Łowniczanka

Skawa

 

254

Łubianka

Cedron

 

255

Ług

Mochnaczka

 

256

Łukaszowski

Grodkówka

 

257

Łużnianka

Zborowianka

 

258

Łużnik

Kozi Bród

 

259

Maciejowski

Piekielnik

 

260

Maciejówka

Kamienica

 

261

Macocha Łęki

Soła

 

262

Macocha Poręba

Wisła

 

263

Majdan

Dąbrówka

 

264

Malecki

Macocha Łęki

 

265

Malinówka

Serafa

 

266

Małoszówka

Nidzica

 

267

Marcin

Rogoźnik

 

268

Marcyporęba Kamienicki

Brzeźnicki

 

269

Marcyporębski

Kamienicki

 

270

Markuszowski

Stróża

 

271

Matulanka

Grodna

 

272

Medindek

Blechnarka

 

273

Mesznianka

Biała

 

274

Męcianka

Libuszanka

 

275

Michalczowski

Łososina

 

276

Milówka

Więckówka

 

277

Młoszówka

Chechło

 

278

Młynka

Rudawa

 

279

Młynówka

Biała

 

280

Młynówka

Czarny Dunajec

 

281

Młynówka

Raba

 

282

Młynówka

Stradomka

 

283

Moczarka

Biała

 

284

Mogilanka

Posadowski

 

285

Morzeniowski

Czarna Orawa

 

286

Mostecznianka

Krużlowianka

 

287

Moszczanka

Ropa

 

288

Mrozówka

Wątok

 

289

Murgaś

Jez. Orawskie

 

290

Na Granicy

Dunajec

 

291

Na Granicy

Krużlowianka

 

292

Na Kamieńcu

Czarny Dunajec

 

293

Nadzówka

Małoszówka

 

294

Nalepówka

Krużlowianka

 

295

Nieczajka

Żabnica-Breń

 

296

Niedźwiedź

Uszwica

 

297

Nieznanowicki

Raba

 

298

Niziołówka

Lipniczanka

 

299

Nr 1

Kiklowiec (Ropotek)

 

300

Nr 2

Igołomski

 

301

Nr 3

Pobiednicki

 

302

Nr 5

Chotowski

 

303

Obroczna

Czarny Dunajec

 

304

Od Bani

Moszczenicki

 

305

Od Biurkowa

Pokojówka

 

306

Od Boczkowic

Nidzica

 

307

Od Borzęty

Głogoczówka

 

308

Od Bruśnika

Biała

 

309

Od Drogi Na Wysokie

Gostwiczanka

 

310

Od Gładyszowa

Wisłoka

 

311

Od Gorzkowa

Wilga

 

312

Od Granic

Rakowiec

 

313

Od Granicy

Blechnarka

 

314

Od Hanuli

Czarny

 

315

Od Huty

Ropka

 

316

Od Katanówek

Brzanka

 

317

Od Kostrzy

Rybski

 

318

Od Lasu

k. Betoniarni

 

319

Od Maśki

Moszczenicki

 

320

Od Mokrej Wsi

Gostwiczanka

 

321

Od Osowa

Barczynka

 

322

Od Rozdziela

Libuszanka

 

323

Od Sokowina

Gostwiczanka

 

324

Od Stawu

k. Augustyna

 

325

Od Strzeszyna

Ropa

 

326

Od Wiatrowic

k. Augustyna

 

327

Od Zadziala

Polnianka

 

328

Od Zagórowa

Gostwiczanka

 

329

Od Zielenic

Ścieklec

 

330

Oderne

Zdynianka

 

331

Odmęcki

Wisła

 

332

Odrowąż

Piekielnik

 

333

Ogrodzonka

Obroczna

 

334

Okulicki

Gróbka

 

335

Olesieńka

Żabnica-Breń

 

336

Oleśnica

Wielopólka

 

337

Olszanicki

Rudawa

 

338

Olszynka

Krzyworzeka

 

339

Olszynka

Ropa

 

340

Osiecki

Macocha Łęki

 

341

Osieczański

Raba

 

342

Osiński

Dominikówka

 

343

Osiówka

Łosianka

 

344

Ostruszanka

Biała

 

345

Owsiany

Tarnawa

 

346

Paleśnianka

Dunajec

 

347

Pasternik

Mszanka

 

348

Paszkowski Padoły

Wielkodroski

 

349

Perkówka

Łużnianka

 

350

Piekielnik

Czarny Dunajec

 

351

Piekielnik Biały

Piekielnik

 

352

Pietrzakowski

Czarna Orawa

 

353

Pietrzakowski Boczny

Pietrzakowski

 

354

Piorun

Fataloszka

 

355

Piotrkowianka

Biała

 

356

Piotrówka

Szreniawa

 

357

Pitowski

Czarna Orawa

 

358

Pleśnianka

Biała

 

359

Pluskawka

Tarnawka

 

360

Pławianka

Mała Wisła

 

361

Płazanka

Wisła

 

362

Pobiednicki

Wisła

 

363

Pod Sośniną

Bystrzanka

 

364

Podbojanka

Z Posadowej

 

365

Poddzielanka

Krużlowianka

 

366

Podkosówka

Sanecka

 

367

Podlaski

Bystrzanka

 

368

Podlesie

Lipniczanka

 

369

Podlesie

Tarnawa

 

370

Podłężanka

Wisła

 

371

Podolanka

Przydonicki

 

372

Podszumin

Uszewka

 

373

Pogwizdowski

Łużnianka

 

374

Pokojówka

Szreniawa

 

375

Pokrzywka

Kisielina

 

376

Polanka

Stradomka

 

377

Polnianka

Biała

 

378

Posadowski

Graniczny

 

379

Posadówka

Posadowski

 

380

Potok "D"

Biała

 

381

Potok "B"

Czarny Dunajec

 

382

Potoki

Strzylawski

 

383

Pozowicki

Wisła

 

384

Poźnianka

Biała

 

385

Półanek

Grodna

 

386

Półwiejski

Wisła

 

387

Proszowski

Raba

 

388

Przemes

Czarna

 

389

Przenosza

Stradomka

 

390

Przybysie

Sidzinka

 

391

Przylasek

Tarnawa

 

392

Przypoka

Bachorz

 

393

Przyrowicie Stawiska

Uszewka

 

394

Przytkowicki I

Cedron

 

395

Przytkowicki II

Cedron

 

396

Psiówka

Cisawy

 

397

Ptaszkowianka

Kamionka

 

398

Pychowicki

Wisła

 

399

R-1 (dopływ Figi)

Figa

 

400

Racławka

Ścieklec

 

401

Radajowice

Dunajec

 

402

Radlanka

Biała

 

403

Radłowski

Dunajec

 

404

Radoczanka

Skawa

 

405

Rakowiec

Grodkówka

 

406

Ratowa

Wisła

 

407

Rąbacz

Gostwiczanka

 

408

Rdzawka

Gostwiczanka

 

409

Rdzawka

Pluskawka

 

410

Regulicki

Wisła

 

411

Ripka

Blechnarka

 

412

Rochatka

Krużlowianka

 

413

Roczynka

Bulówka

 

414

Rokicki

Piekielnik

 

415

Rokowski

Skawa

 

416

Ropka

Blechnarka

 

417

Rosochatka

Krużlowianka

 

418

Rosochatka

Raba

 

419

Rozdola

Jasienianka

 

420

Roztoka

Sękówka

 

421

Roztówka

Biała

 

422

Rów nr 5

Nidzica

 

423

Rów R

Wisła

 

424

Rudnicki

Skawinka

 

425

Rudno

Wisła

 

426

Rudzanka

Dunajec

 

427

Rutka

Wisła

 

428

Rybnianka

Rudno

 

429

Rybski

Tarnawa

 

430

Rychwałdzianka

Biała

 

431

Ryczówek

Biała Przemsza

 

432

Ryje

Tarnawa

 

433

Rysiowski

Zubrzyca

 

434

Ryta

Wieprzówka

 

435

Rzekówka

Jasienianka

 

436

Rzemiczka

Siarka

 

437

Rzepianka

Biała

 

438

Rzepnik

Skawinka

 

439

Rzuchowianka

Biała

 

440

Rzyczanka

Wieprzówka

 

441

Sadowy

Łososina

 

442

Saligowski

Lipnica

 

443

Sanka

Sanecka

 

444

Sanka

Wisła

 

445

Sawka

Stradomka

 

446

Serafa

Drwina Długa

 

447

Sędziszowski

Biała

 

448

Sękowina

Barczynka

 

449

Sfornica

Włosień

 

450

Sichlański

Cicha Woda

 

451

Sidzinka

Wisła

 

452

Siedlecki

Krzeszówka

 

453

Siedliszanka

Biała

 

454

Siekierczynka

Kąśnianka

 

455

Sieprawka

Głogoczówka

 

456

Sikornik

Lipniczanka

 

457

Siołkówka

Widlak

 

458

Skalny

Sękówka

 

459

Słopnianka

Biała

 

460

Smęgorzówka

Żabnica-Breń

 

461

Sokołowski

Piekielnik

 

462

Solczanka

Cedron

 

463

Sołtysi

Bielanka

 

464

Sosnowicki

Wielkodroski

 

465

Sosnowicki

Wisła

 

466

Sosnówka

Wisła

 

467

Spisak

Polnianka

 

468

Spólnik

Korzenianka

 

469

Spytkowicki

Wisła

 

470

Starowiejski

Strzylawka

 

471

Staszkowski

Wesoły

 

472

Stawisko

Tarnawa

 

473

Stawisko nr 1

Kanał nr 1

 

474

Stawki

Frydrychówka

 

475

Stracha

Wisła

 

476

Stromy

Krużlowianka

 

477

Stronie

Cedron

 

478

Stróża

Stradomka

 

479

Stróżanka

Dunajec

 

480

Stróżnianka

Biała

 

481

Struga Rusiecka

Kościelnicki

 

482

Strumień

Drwinka

 

483

Strumień

Ulga Uszewki

 

484

Strusinka

Wątok

 

485

Strzylawka

Biała

 

486

Strzylawski

Krużlowianka

 

487

Suchy

Leśnica

 

488

Suchy

Łosianka

 

489

Sudoł

Biała

 

490

Sudoł Dominikański

Białucha

 

491

Sudoł od Modlnicy

Białucha

 

492

Sułkowicki

Wieprzówka

 

493

Sumowy

Kiczora

 

494

Surma

Zdynianka

 

495

Szalówka

Łużnianka

 

496

Szarwarczanka

Breńka

 

497

Szatanek

Bachorz

 

498

Szczepanowski

Dunajec

 

499

Szczepanowski

Uszewka

 

500

Szczubanowski

Dunajec

 

501

Szklarka

Rudawa

 

502

Szkolny

Libuszanka

 

503

Sztoła

Biała Przemsza

 

504

Szumniak

Blechnarka

 

505

Szwedka

Biała

 

506

Szybówka

Bulówka

 

507

Szyja

Stradomka

 

508

Szymków

Rogoźnik

 

509

Ścieklec

Szreniawa

 

510

Średnica

Żabnica-Breń

 

511

Świegocin

Korzenianka

 

512

Świniarki

Libuszanka

 

513

Targaniczanka

Wieprzówka

 

514

Tarnawka

Stradomka

 

515

Temerowski

Przenosza

 

516

Tłoczny

Łużnianka

 

517

Tłuczański I

Brzeźnicki

 

518

Tłuczański II

Tłuczański

 

519

Tomicki

Skawa

 

520

Trąbecki

Królewski

 

521

Tropiszowski

Kanał nr 3 i 2

 

522

Trójnik

Piekielnik

 

523

Tusznica

Raba

 

524

Tymówka

Zelina Jurkowska

 

525

Ulesie

Folwark

 

526

Ulga

Gróbka

 

527

Ulga

Kisielina

 

528

Ulga

Libuszanka

 

529

Ulga Borowej Strugi

Uszwica

 

530

Ulga Młynówki

Nidzica

 

531

Ulga Nidzicy

Jawornik

 

532

Ulga Uszewki

Uszwica

 

533

Ulga Żymanki

Żymanka

 

534

Uniejówka

Pilica

 

535

Upust

Żabnica-Breń

 

536

Urbarski

Zubrzyca

 

537

Uszewka

Gróbka

 

538

Uście Solne

Gróbka

 

539

Wapienianka

Libuszanka

 

540

Wątoczek

Wątok

 

541

Wątok

Biała

 

542

Wesoły

Łużnianka

 

543

Węgielnica

Raba

 

544

Węglarnia

Strzylawka

 

545

Węgrzce Wielkie

Wisła

 

546

Wiatrowski

Łużnianka

 

547

Wichracz

Polanka

 

548

Widlak

Biała

 

549

Wielkodroski

Sosnowicki

 

550

Wielopólka

Żabnica-Breń

 

551

Wieniawski

Uszwica

 

552

Wieprzówka

Skawa

 

553

Wierzbanówka

Skawinka

 

554

Więckówka

Dunajec

 

555

Wilga

Wisła

 

556

Wilgoszcz

Półwiejski

 

557

Witanowicki

Skawa

 

558

Włosianka

Wisła

 

559

Włosień

Wieprzówka

 

560

Wolanka

Dunajec

 

561

Wolanka

Jodłówka

 

562

Wolański

Mszanka

 

563

Wolski

Łużnianka

 

564

Wójtowianka

Libuszanka

 

565

Wróblówka

Ulga Borowej Strugi

 

566

Wrząsowicki

Wilga

 

567

Wrzępski

Gróbka

 

568

Wyskitnianka (Wyskidzanka)

Biała

 

569

Wysoczanka

Kleczanka

 

570

Z Bani

Rosochatka

 

571

Z Berdechowa

Polnianka

 

572

Z Górki

Grodna

 

573

Z Janczowej

Spólnik

 

574

Z Lasu

Barczynka

 

575

Z Lasu

Polnianka

 

576

Z Lasu

Z Posadowej

 

577

Z Lasu Kamera

Gostwiczanka

 

578

Z Lipia

Moszczenicki

 

579

Z Mochnaczki

Fataloszka

 

580

Z Mostecznej

Jasienianka

 

581

Z Nowej Wsi

Podolanka

 

582

Z Olszyn

Rogoźnik

 

583

Z Osikowa

Grodna

 

584

Z Podlesia

Cisawy

 

585

Z Posadowej

Paleśnianka

 

586

Z Rozdziela

Fataloszka

 

587

Z Sośnia Górnego

Sudoł

 

588

Z Waderżyna

Gostwiczanka

 

589

Z Wojnarowej

Krużlowianka

 

590

Z Wysokiego

Gostwiczanka

 

591

Z Zagórza

Krużlowianka

 

592

Za Borkami

Czarny Dunajec

 

593

Za Lasem

Moszczenicki

 

594

Za Laserm

Polnianka

 

595

Zabawka

Długa Drwina

 

596

Zabawski

Kisielina

 

597

Zadworze

Dunajec

 

598

Zagórnicki

Wieprzówka

 

599

Zagórski

Krużlowianka

 

600

Zagórski

Posadowski

 

601

Zagórski

Spólnik

 

602

Zagórzański

Krużlowianka

 

603

Zagórze

Grodna

 

604

Zajedle

Czarny Las

 

605

Zalasowianka

Szwedka

 

606

Zaleski

Lipniczanka

 

607

Zatocki

Gróbka

 

608

Zbęcki

Dunajec

 

609

Zbęcki

Gostwiczanka

 

610

Zborowianka

Biała

 

611

Zborówek

Królewski

 

612

Zbywaczówka

Skawa

 

613

Zelina Biskupska

Dunajec

 

614

Zelina Czchowska

Dunajec

 

615

Zelina Gwoździecka

Dunajec

 

616

Zelina Jurkowska

Dunajec

 

617

Zelina Złocka

Zelina Biskupska

 

618

Zimna Woda

Płazanka

 

619

Zimna Woda

Radlanka

 

620

Zimna Woda

Rybski

 

621

Zimny

Piekielnik

 

622

Zimny Boczny

Zimny

 

623

Zwiernik

Korzenianka

 

624

Zyblikiewicz nr 1

Wisła

 

625

Zyblikiewicz nr 2

Wisła

 

626

Zygodówka

Skawa

 

627

Żarek

Cedron

 

628

Żary

Czarna Orawa

 

629

Żymanka

Żabnica-Breń

 

województwo mazowieckie

1

Antoninka

Świder

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

2

Basinka

Pisia Tuczna

 

3

Bełcząc

Liwiec

 

4

Beniaminówka

Kanał Żerański

 

5

Bieżanka

Wkra

 

6

Błazinka

Iłżanka

 

7

Bojewka

Bug

 

8

Borowianka

Wilga

 

9

Borówka

Dylewka

 

10

Borówka

Wisła

 

11

Borówka

Osownica

 

12

Boruczanka

Cienka

 

13

Bosak

Radomka

 

14

Brok Mały

Brok

 

15

Brzeźniczka

Zagożdżonka

 

16

Brzeżnica

Wisła

 

17

Brzuśnia

Drzewiczka

 

18

Buczynka

Czarna Struga

 

19

Buczynka Dolna

Bug

 

20

Cedron

Jezioro Czerskie

 

21

Cerekwianka

Mleczna

 

22

Cetynia

Bug

 

23

Chartówka

Kanał Rusin

 

24

Chełmna

Sucha Prawa (Nida)

 

25

Chraponianka

Skrwa Prawa

 

26

Ciek A

Stara Rzeka

 

27

Ciek A

Wkra

 

28

Ciek A

Wisła

 

29

Ciek A Chotcza

Wisła

 

30

Ciek B

Bug

 

31

Ciek B

Wisła

 

32

Ciek B Chotcza

Ciek A Chotcze

 

33

Ciek B Siedlce

Liwiec

 

34

Ciek Bagienice

Orzyc

 

35

Ciek od Bud Augustowskich

Strzyżynka

 

36

Ciek C

Czarna Struga

 

37

Ciek C

Wisła

 

38

Ciek D

Wisła

 

39

Ciek Mamino

Róż

 

40

Ciek Nr 1

Kanał C

 

41

Ciek od Grabowa

Pilica

 

42

Ciek od Jankowic

Radomka

 

43

Ciek od Pasztowej Woli

Iłżanka

 

44

Ciek od Zwierzyńca

Pilica

 

45

Ciek Ożumiech

Tamka

 

46

Ciek Piastowo

Skrwa Prawa

 

47

Ciek Psary

Narew

 

48

Ciek Pułazie Gąsiorowo

Bug

 

49

Ciek Wodynie

Świder

 

50

Ciek spod Zdunowa

Wkra

 

51

Ciek Zbójno

Sierpienica Zachodnia

 

52

Cienka

Rządza

 

53

Czapelka

Myśla

 

54

Czarna

Kanał Przerzutowy

 

55

Czarna

Jezioro Czerskie

 

56

Czarna

Kanał Żerański

 

57

Czarna Struga

Długa

 

58

Czarna Struga

Głęboka Struga

 

59

Czarna Struga

Buczynka Dolna

 

60

Czarna-Cedron

Wisła

 

61

Czeczotka I

Narew

 

62

Czeczotka II

Czeczotka I

 

63

Czernia

Orz

 

64

Czerniawka

Plewka

 

64

Czernica

Skrwa Prawa

 

65

Czerniczka

Ulatówka

 

66

Czerwienica

Łydynia

 

67

Czerwonka

Liwiec

 

68

Czerwonka II

Struga

 

69

Czosnowianka

Wisła

 

70

Czyżówka

Bug

 

71

Dąbrówka

Orzyc

 

72

Długa

Kanał Żerański

 

73

Dobrzyca

Raciążnica

 

74

Dobrzyce

Radomka

 

75

Doprowadzalnik Nr 1

Ulatówka

 

76

Doprowadzalnik Nr 2

Płodownica

 

77

Dorzucha

Rządza

 

78

Drzewiczka Starorzecze

Pilica

 

79

Dunajczyk

Łydynia

 

80

Dyga

Pilica

 

81

Dylewka

Pilica

 

82

Dzierzążnica

Płonka

 

83

Dzierżączka

Orzyc

 

84

Dzięciołek

Ugoszcz

 

85

Filipinka

Zwolenka

 

86

Fiszor Lewy

Fiszor Środkowy

 

87

Fiszor Prawy

Fiszor Środkowy

 

88

Fiszor Środkowy

Bug

 

89

Garlica

Jabłonica

 

90

Gawarek

Struga

 

91

Gąbinianka

Kanał Dobrzykowski

 

92

Gedniówka

Łydynia

 

93

Gielniowianka

Brzuśnia

 

94

Głęboka Struga

Wierzbinka

 

95

Głoskówka

Jeziorka

 

96

Gryczak

Mławka

 

97

Grzybówka

Brok

 

98

Gzówka

Pacynka

 

99

Helenka

Liwiec

 

100

Jabłonica

Radomka

 

101

Jaciążka

Orzyc

 

102

Jastrząbka

Omulew

 

103

Jeziorka

Wisła - w km 553+000

 

104

Jeżówka

Wisła

 

105

Kabat

Narew

 

106

Kałuża

Toczna

 

107

Kanał 24

Płodownica

 

108

Kanał 25

Orzyc

 

109

Kanał A

Narew

 

110

Kanał A

Orzyc w km 11+120

 

111

Kanał A

Orzyc w km 83+400

 

112

Kanał A (ciek) - powyżej km 0+875

Narew

 

113

Kanał A (Dzierżanów)

Mołtawa

 

114

Kanał A Charciabałda

Rozoga

 

115

Kanał A Długosiodło

Narew

 

116

Kanał A Obierwia

Piasecznica

 

117

Kanał A3 (ciek) - powyżej km 0+470

Narew

 

118

Kanał Arciechowski

Kanał Januszewski

 

119

Kanał B

Narew

 

120

Kanał B Olszyny

Rozoga

 

121

Kanał B-11 (ciek)

Kanał Borsuki

 

122

Kanał BI/I (ciek)

Narew

 

123

Kanał Bieliński

Kanał H

 

124

Kanał Blizno

Skrwa Prawa

 

125

Kanał Bobrek

Tymianka

 

126

Kanał Borek

Wisła

 

127

Kanał Borsuki (ciek)

Narew

 

128

Kanał Bożęcki

Dyga

 

129

Kanał Bródnowski

Narew

 

130

Kanał Brzeski

Wisła

 

131

Kanał Brzeski

Rów A

 

132

Kanał Brzozów

Jeżówka

 

133

Kanał Brzozówka

Jeżówka

 

134

Kanał C

Płodownica

 

135

Kanał C (ciek)

Narew

 

136

Kanał C Trzaski

Ruż

 

137

Kanał C-13

Kanał C

 

138

Kanał Chartowa

Chartówka

 

139

Kanał Choromany

Ruż

 

140

Kanał Chruściel

Szkwa

 

141

Kanał Ciechomicki

Kanał Wielka Struga

 

142

Kanał Ciek A

Pukawka

 

143

Kanał Cupel

Omulew

 

144

Kanał Długie

Omulew

 

145

Kanał Dobrzykowski

Wisła

 

146

Kanał E

Róż

 

147

Kanał Gąsiorowo (ciek)

Narew

 

148

Kanał Giżycki

Brzozówka

 

149

Kanał Gostkowo

Narew

 

150

Kanał Goszczyce (ciek)

Wkra

 

151

Kanał Grzędy Wejdo

Turośl

 

152

Kanał H

Wisła

 

153

Kanał Habdziński

Wilanówka

 

154

Kanał Janików Wólka

Kanał Kozienicko-Gniewoszewski

 

155

Kanał Januszewski

Kanał H

 

156

Kanał Jesionka-Waliszew

Osetnica

 

157

Kanał Kaczor

Szkwa

 

158

Kanał Kolejowy

Bug

 

159

Kanał Kozienicko-Gniewoszewski

Zagożdżonka

 

160

Kanał Kozikowski

Kanał Suchodolski II

 

161

Kanał Kromnowski

Bzura

 

162

Kanał Krusza-Serafin

Pisa

 

163

Kanał Księży Lasek (Księży Lasek)

Trybówka

 

164

Kanał Latoszki

Wilanówka

 

165

Kanał Lubiejewski

Witonia

 

166

Kanał Luta Wkra

Wkra

 

167

Kanał Ł-9 - poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego

Łasica

 

168

Kanał Łaskarzewski

Promnik

 

169

Kanał Maciejowicki

Krzymoszyca

 

170

Kanał Magnuszewski

Wisła

 

171

Kanał Mała Omulewka

Omulew

 

172

Kanał Mała Rozoga

Narew

 

173

Kanał Mistrzewicki

Bzura

 

174

Kanał Mordy

Liwiec

 

175

Kanał Niemiry Uścianek

Brok

 

176

Kanał Nieskórz Kalinowo

Brok

 

177

Kanał Nr 1

Płodownica

 

178

Kanał Nr 10

Kanał Bródnowski

 

179

Kanał Nr 19

Kanał Nr 10

 

180

Kanał Nr 3

Płodownica

 

181

Kanał Obliński

Pytlocha

 

182

Kanał Olszowiecki B - poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego

Łasica

 

183

Kanał Omulew Płodownica

Płodownica

 

184

Kanał Osiecki

Kanał Warszawicki

 

185

Kanał Osowie-Lisów

Radomka

 

186

Kanał Ożarowski

Utrata

 

187

Kanał Pacyski

Przysowa

 

188

Kanał Parysowski

Rydnia

 

189

Kanał Pełtówka

Rozoga

 

190

Kanał Piaseczyński

Jeziorka

 

191

Kanał Piaski (ciek)

Płonka

 

192

Kanał Płodownica

Płodownica

 

193

Kanał Popłaciński

Wisła

 

194

Kanał Powsiński

Wilanówka

 

195

Kanał Pszczele

Skrwa Prawa

 

196

Kanał Puznowski

Świder

 

197

Kanał R (ciek)

Dobrzyca

 

198

Kanał R-9

Szkwa

 

199

Kanał Rusin

Zagożdżonka

 

200

Kanał Sierakowski

Beniaminówka

 

201

Kanał Sierpnica

Sierpienica Zachodnia

 

202

Kanał Słubicki

Kanał Dobrzykowski

 

203

Kanał Stropkowo

Sierpienica Zachodnia

 

204

Kanał Struga Daniszewo

Orz

 

205

Kanał Suchodolski I

Kanał Dobrzykowski

 

206

Kanał Suchodolski II

Kanał Dobrzykowski

 

207

Kanał Susk Troszyn

Czeczotka II

 

208

Kanał Szumowo- Łętownica

Brok Mały

 

209

Kanał T-10

Teresinka

 

210

Kanał Tarkowski

Stara Rzeka

 

211

Kanał Troszyński

Wisła

 

212

Kanał Trzebiński

Pilica

 

213

Kanał Uchaczowski

Okrzejka

 

214

Kanał Ulgi

Wilga

 

215

Kanał Ulgi - Swojęcianki (ciek)

Swojęcianka

 

216

Kanał Ulgi Ruda

Iłżanka

 

217

Kanał Wawerski

Wisła

 

218

Kanał Wilga-Wisła

Kanał Warszawicki

 

219

Kanał Władysławów

Kanał Lubiejewski

 

220

Kanał Wolicki

Wilanówka

 

221

Kanał Września

Chraponianka

 

222

Kanał Zaborowski - poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego

Łasica

 

223

Kanał Zakrzewek

Orz

 

224

Kanał Zalesie Przyjmy

Orz

 

225

Kanał Zambski (ciek)

Narew

 

226

Kanał Złotokłos

Głoskówka

 

227

Kanał Zuzanowski

Jezioro Piwonińskie

 

228

Kanał Żuków-Skutki

Bzura

 

229

Karsówka

Raciążnica

 

230

Kiełcznica

Pilica

 

231

Klikawka

Wisła

 

232

Klukówka

Krzna

 

233

Klusówka

Narew

 

234

Kłonówka

Modrzejowica

 

235

Kobylanka

Modrzejowica

 

236

Kobylanka

Osownica

 

237

Kobyłka

Szabasówka Lewa

 

238

Kolnica

Sona Główna

 

239

Kołodziejka

Bug

 

240

Korabiewka

Rawka

 

241

Korytka

Okrzejka

 

242

Korzeniówka

Szabasówka Lewa

 

243

Korzeniówka

Pierzchnianka

 

244

Kosówka

Iłżanka

 

245

Kosówka

Mleczna

 

246

Kosówka

Bug

 

247

Kozak

Przylepnica

 

248

Kraska

Jeziorka

 

249

Krępianka

Wisła

 

250

Krupianka

Mławka

 

251

Kruszewka

Jeziorka

 

252

Krypianka

Brzeźniczka

 

253

Leniwa

Radomka

 

254

Litewnik

Toczna

 

255

Liwiec Starorzecze

Liwiec

 

256

Lubiesza

Liwiec

 

257

Luta

Wkra

 

258

Łasica - poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego

Bzura

 

259

Łączanka

Modrzejowica

 

260

Łukówka

Pytlocha

 

261

Machnatka

Mogielanka

 

262

Mak

Wkra

 

263

Mała

Jeziorka

 

264

Małyszyniec

Iłżanka

 

265

Miedzanka

Liwiec

 

266

Mienia

Świder

 

267

Mierżączka

Wilga

 

268

Miłotczanka

Przylepnica

 

269

Mirenka

Zagożdżonka

 

270

Młynówka - Kanał od Zameczka

Kanał od Zameczka

 

271

Młynówka - Piaseczno

Radomka

 

272

Młynówka - Szabasówka

Szabasówka

 

273

Modrzejowica

Iłżanka

 

274

Mogielanka

Pilica

 

275

Molnica

Kraska

 

276

Mołtawa

Wisła

 

277

Morawka

Węgierka

 

278

Mrowna (Mrowa)

Rokitnica Stara

 

279

Mucha

Muchawka

 

280

Muchawka

Liwiec

 

281

Myrcha

Muchawka

 

282

Myśla

Bug

 

283

Naruszewka

Wkra

 

284

Nasielna

Wkra

 

285

Nida

Słudwia

 

286

Niestępkówka

Narew

 

287

Niewiadomka (Struga Anielin)

Kanał Kozienicko-Gniewoszewski

 

288

Nowa Treblinka

Bug

 

289

Obrębówka

Łydynia

 

290

Okrzejka

Wisła

 

291

Okrzesza

Pisia Gągolina

 

292

Olszanka

Żelechówka

 

293

Oronka

Szabasówka

 

294

Osetnica

Skrwa Lewa

 

295

Osownica

Liwiec

 

296

Ostracha

Omulew

 

297

Pacynka

Mleczna

 

298

Pacynka Maków

Pacynka

 

299

Patrówka

Rakutówka

 

300

Pawłówka (Ciek A-Wola Pawłowska)

Kamienna

 

301

Pełta

Narew

 

302

Piasecznica

Omulew

 

303

Piątkowy Stok

Zwolenka

 

304

Pieczyskowa

Pilica

 

305

Pierzchnianka

Pilica

 

306

Pijawnia

Potok Zadębie

 

307

Pisia Tuczna

Pisia Gągolina

 

308

Piszczanka

Krzna Północna

 

309

Plewka

Wisła

 

310

Pławnica

Łydynia

 

311

Płodownica

Omulew

 

312

Płonka

Wkra

 

313

Pokrzywnica

Narew

 

314

Potok od Brogowej

Wiązownica

 

315

Potok od Brudnowa

Radomka

 

316

Potok od Goździkowa

Wiązownica

 

317

Potok od Komorowa

Wiązownica

 

318

Potok od Podczaszej Woli

Drzewiczka

 

319

Potok od Potworowa

Wiązownica

 

320

Potok od Potworówka

Wiązownica

 

321

Potok od Przystałowic

Wiązownica

 

322

Potok od Rudna

Jabłonica

 

323

Potok od Rusinowa

Drzewiczka

 

324

Potok od Wrzeszczowa

Wiązownica

 

325

Potok od Zielonki

Drzewiczka

 

326

Potok Północny

Mleczna

 

327

Potok Zadębie

Raciążnica

 

328

Promnik

Wisła

 

329

Prut

Narew

 

330

Przewodówka

Pełta

 

331

Przylepnica

Mławka

 

332

Przyrytka

Okrzejka

 

333

Przysowa

Słudwia

 

334

Pukawka

Bug

 

335

Pytlocha

Okrzejka

 

336

Radostówka

Rozoga

 

337

Rakutówka

Wisła

 

338

Raszynka

Utrata

 

339

Rokicianka

Rokitnica Stara

 

340

Rokitnica

Pilica

 

341

Rokitnica

Raciążnica

 

342

Rokitnica Nowa

Utrata

 

343

Rokitnica Stara

Utrata

 

344

Rosica

Wisła

 

345

Rosica

Wkra

 

346

Rów A

Bug

 

347

Rów A

Kanał Wieliszewski

 

348

Rów A

Ryksa

 

349

Rów A-4

Wisła

 

350

Rów B

Rów A

 

351

Rów B

Ryksa

 

352

Rów C w gm. Legionowo

Rów A

 

353

Rów C w m. Podgórze

Rów A

 

354

Rów R-1

Narew

 

355

Rów Skrzeszewski

Narew

 

356

Rów Suchodolski

Wisła

 

357

Róż

Narew

 

358

Różanica

Narew

 

359

Ruda

Bug

 

360

Rudna

Turośl

 

361

Ruż

Narew

 

362

Rydnia

Świder

 

363

Ryksa

Wisła

 

364

Rynia

Cienka

 

365

Sarenka

Bug

 

366

Seracz

Mławka

 

367

Sewerynka

Mławka

 

368

Sienniczka

Świder

 

369

Sierpienica Mokrzyk

Sierpienica Wschodnia

 

370

Sierpienica Wschodnia

Sierpienica Zachodnia

 

371

Sierpienica Zachodnia

Skrwa

 

372

Sikorka

Narew

 

373

Skórczyk

Kostrzyń

 

374

Skrwa Lewa

Wisła

 

375

Słupianka

Wisła

 

376

Smagowianka

Jabłonica

 

377

Sona Główna

Wkra

 

378

Sona Wschodnia

Sona Główna

 

379

Sona Zachodnia

Sona Główna

 

380

Sosenka

Liwiec

 

381

Srebrna

Mienia

 

382

Stara Rzeka

Liwiec

 

383

Stara Treblinka

Bug

 

384

Stara Wilga

Wisła

 

385

Stare Koryto Radomki

Radomka

 

386

Starorzecze Radomki od Jankowic do Sosnowicy

Radomka

 

387

Stary Kostrzyń

Kostrzyń

 

388

Stawnica

Łydynia

 

389

Stonawka

Iłżanka

 

390

Struga

Liwiec

 

391

Struga

Bug

 

392

Struga

Wisła

 

393

Struga Głowaczowska

Radomka

 

394

Struga Gójsk Grądy

Struga Gójsk Narty

 

395

Struga Gójsk Narty

Skrwa Prawa

 

396

Struga Grudusk

Łydynia

 

397

Struga Mozolicka

Kanał Kozienicko-Gniewoszewski

 

398

Struga Piwnicka

Struga Przeździecka

 

399

Struga Policka-Policzanka

Struga Mozolnicka

 

400

Struga Przeździecka

Omulew

 

401

Struga Solec Raj

Krępianka

 

402

Struga Sońsk

Sona Główna

 

403

Struga Spalińska

Szkwa

 

404

Struga Stromiec

Dyga

 

405

Struga Strużanka

Iłżanka

 

406

Struga Trębowiec

Iłżanka

 

407

Struga Wsolska

Radomka

 

408

Strzyżynka

Pilica

 

409

Sucha Lewa

Sucha Prawa /Nida/

 

410

Sucha Prawa /Nida/

Bzura

 

411

Swarzyna

Okrzejka

 

412

Swojęcianka

Wkra

 

413

Sycynka

Zwolenka

 

414

Szabasówka

Radomka

 

415

Szabasówka Lewa

Szabasówka

 

416

Śliza

Liwiec

 

417

Śliza

Promnik

 

418

Śmiegowianka

Jabłonica

 

419

Śmierdziucha

Kostrzyń

 

420

Śmiłówka

Szabasówka

 

421

Świdnica

Kostrzyń

 

422

Tamka

Orzyc

 

423

Tarczynka

Jeziorka

 

424

Tatarka

Sona Główna

 

425

Tąsewka

Przewodówka

 

426

Tczówka

Modrzejowica

 

427

Teresinka

Utrata

 

428

Tłuchowianka (Bobrownica)

Skrwa Prawa

 

429

Toczna

Bug

 

430

Topielica

Wkra

 

431

Treblinka

Bug

 

432

Trybówka

Omulew

 

433

Tuchełka

Bug

 

434

Turka

Wkra

 

435

Turna

Bug

 

436

Tymianka

Radomka

 

437

Ugoszcz

Bug

 

438

Ulatówka

Orzyc

 

439

Urszulewka

Skrwa Prawa

 

440

Walim (Białka)

Klukówka

 

441

Wągroda

Brok Mały

 

442

Wiązownica

Radomka

 

443

Wieczfnianka

Orzyc

 

444

Wierzbianka

Pisia Gągolina

 

445

Wierzbica

Skrwa Prawa

 

446

Wilanówka

Wisła

 

447

Wilczanka

Jabłonica

 

448

Wilczek

Wisła

 

449

Wilżanka

Bug

 

450

Wisiołka

Wkra

 

451

Witka

Kostrzyń

 

452

Witkówka

Kostrzyń

 

453

Witonia

Bzura

 

454

Witówka I

Kostrzyń

 

455

Witówka II

Witówka I

 

456

Wojcieszanka

Morawka

 

457

Wolanka

Kamienna

 

458

Wymakracz

Narew

 

459

Zbijówka

Iłżanka

 

460

Zbuczynka

Muchawka

 

461

Zdroje

Liwiec

 

462

Zdziwójka

Orzyc

 

463

Zielona

Kanał Przerzutowy

 

464

Zimna Woda

Rokitnica Stara

 

465

Złota Krzywula

Krzna

 

466

Zonza

Długa

 

467

Zuzełka

Pukawka

 

468

Zwolanka

Wisła

 

469

Zwolenka

Struga Policka

 

470

Żbikówka

Utrata

 

471

Żelazna

Pilica

 

472

Żelechówka

Wilga

 

473

Żurawianka Główna

Płonka

 

474

Żurawianka Południowa

Żurawianka Główna

 

województwo opolskie

1

Abisynia

Odra

Marszałek Województwa Opolskiego

 

2

Anka

Odra

 

3

Azotowy

Odra

 

4

Baryczka

Stobrawa

 

5

Biała

Osobłoga

 

6

Biała Woda - od granicy państwa

Nysa Kłodzka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 198/14-II/199

7

Białka

Rosa

 

8

Biestrzykowicki

Minkowski

 

9

Bodzanowski

Biała Głuchołaska

 

10

Bogacica

Stobrawa

 

11

Boguszanka

Odra

 

12

Borecki

Prąd

 

13

Borkowicki

Nysa Kłodzka

 

14

Borkowski

Odra

 

15

Borkówka

Bogacica

 

16

Brojcka

Budkowiczanka

 

17

Browiniecki

Biała

 

18

Bródek

Prószkówka

 

19

Brunatny

Prudnik

 

20

Brynica

Budkowiczanka

 

21

Brzeziczanka

Żydówka

 

22

Brzeziniecki

Biała

 

23

Brzezinka

Mała Panew

 

24

Brzezinka

Odra

 

25

Bukowski

Studnica

 

26

Bystry

Złoty Potok

 

27

Bystrzycki

Smortawa

 

28

Bziczka

Mała Panew

 

29

Bziniczka

Mała Panew

 

30

Cebulanka

Odra

 

31

Cegielnia

Odra

 

32

Ciek A

Struga Grodkowska

 

33

Ciek B

Kanał A

 

34

Ciek Boruta

Smortawa

 

35

Ciek Polderowski

Odra

 

36

Cielnica

Nysa Kłodzka

 

37

Cienka

Jemielnica

 

38

Cięcina

Odra

 

39

Czarna Woda

Stawy Krystyny

 

40

Czarnka

Odra

 

41

Czarny

Biała

 

42

Czerwona Woda - od granicy państwa

Raczyna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 191/9-191/10

43

Dębowicki

Złoty Potok

 

44

Dobra

Budkowiczanka

 

45

Domaszkowicki

Nysa Kłodzka

 

46

Dożyna

Odra

 

47

Dzielniczka

Odra

 

48

Dziergówka

Odra

 

49

F-3

Kluczborska

 

50

Fiszerka

Kamionka

 

51

Gierałcicki - od granicy państwa

Mora

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 164/6-164/7

52

Głęboka

Nysa Kłodzka

 

53

Głośny - od granicy państwa

Biała Woda

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 195/5-195/6

54

Głuchołaski

Biała Głuchołaska

 

55

Głuszynka

Studnica

 

56

Gnojna

Oława

 

57

Gola

Prosna

 

58

Gościejowicki

Ścinawa Niemodlińska

 

59

Grabczok

Swornica

 

60

Grabiczanka

Bogacica

 

61

Grabok

Mała Panew

 

62

Graniczny Potok - od granicy państwa

Trzebiniecki

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 134/18-136/9

63

Grodziec

Wytoka

 

64

Grudynka

Stradunia

 

65

Jagielna

Krynka

 

66

Jakubowicki

Stradunia

 

67

Jakubowska Woda

Wołczynka

 

68

Janowicki

Sarnowicki

 

69

Jaryszowiec

Kłodnica

 

70

Jaśkowska Woda

Pratwa

 

71

Jaworna - od granicy państwa

Raczyna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 188/3-188/4

72

Jaźwinka

Brynica

 

73

Jeżowski

Liswarta

 

74

Jędrynie

Sucha

 

75

Jordan

Kłodnica

 

76

Julianpolka

Wyderka

 

77

Kamienica

Nysa Kłodzka

 

78

Kamionka

Brynica

 

79

Kanał Hutniczy II

Mała Panew

 

80

Kanał Jemielnica

Swornica

 

81

Kanał K

Rzymkowicki

 

82

Kanał Krężel

Stobrawa

 

83

Kanał Stacji Pomp

Borkowski

 

84

Kanał Sucha

Sucha

 

85

Kanał Szum

Stobrawa

 

86

Kanał Ulgi

Pawłowiczanka

 

87

Kanał Ulgi Borycz

Cienka

 

88

Kanał Ulgi Długomiłowice Koźlanki

Koźlanka

 

89

Kanał Ulgi Jemielnicy

Jemielnica

 

90

Kanał Ulgi Lubrzanki - od granicy państwa

Osobłoga

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 124/1-124/25

91

Kanał Ulgi Młynówki Rączka

Ścinawa Niemodlińska

 

92

Kanał Ulgi nr 1 Cisek

Cisek

 

93

Kanał Ulgi nr 2 Cisek

Cisek

 

94

Kanał Ulgi Odry

Odra

 

95

Kanał Ulgi Osobłogi

Osobłoga

 

96

Kanał Ulgi Piechocickiego

Piechocicki

 

97

Kanał Ulgi Świdnej

Raczyna

 

98

Kanał Ulgi Tarnawki

Biała Woda

 

99

Kanał Ulgi Większycka Woda

Większycka Woda

 

100

Kanał za stacją

Stobrawa

 

101

Kanał Zbicko

Swornica

 

102

Karnkowski Potok

Krynka

 

103

Kieleczka

Kanał Hutniczy

 

104

Kiełcznica

Ścinawa Niemodlińska

 

105

Kluczborska Struga

Stobrawa

 

106

Kolnowicki

Biała

 

107

Korzkiew

Cielnica

 

108

Kościelna

Odra

 

109

Koźlanka

Odra

 

110

Krępna

Odra

 

111

Krobuski

Biała

 

112

Krynka

Oława

 

113

Krzanówka (Biała Woda) - od granicy państwa

Psina

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 53/9-53/10, 55/7-55/8, 55/8-55/9

114

Krzyżkowicki

Prudnik

 

115

Kujakowicki

Baryczka

 

116

Kuźnicki

Szerzyna

 

117

KZCP

Odra

 

118

Lasocicki

Młynówka Skoroszycka

 

119

Lenartowicki

Kłodnica

 

120

Leśny

Borkówka

 

121

Libawa

Mała Panew

 

122

Ligocki

Stradunia

 

123

Ligocki Strzelce Opolskie (Ligocki)

Toszecki

 

124

Lipka

Odra

 

125

Lipowski

Ścinawa Niemodlińska

 

126

Lubiatowski

Nysa Kłodzka

 

127

Lublinica

Mała Panew

 

128

Lubrzanka - od granicy państwa

Prudnik

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 127/17-127/18

129

Łacha

Widawa

 

130

Łąkowy - od granicy państwa

Widna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 176/1-176/1A

131

Łęcka Woda

Padół

 

132

Łomnica

Liswarta

 

133

Łomnicki

Łomnica

 

134

Łuża - od granicy państwa

Widna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 168/18-II/170

135

Magnuszowicki

Ścinawa Niemodlińska

 

136

Malawa

Ligocki

 

137

Malina

Swornica

 

138

Maruszka - od granicy państwa

Mora

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 166/3-166/4

139

Mechnicki

Odra

 

140

Miejsce

Kłodnica

 

141

Miejski

Nysa Kłodzka

 

142

Miejski

Stara Stobrawa

 

143

Minkowski

Smortawa

 

144

Młynówka Bielicka

Nysa Kłodzka

 

145

Młynówka Bierutowska

Widawa

 

146

Młynówka Budkowiczanki

Budkowiczanka

 

147

Młynówka Chocianowicka

Stobrawa

 

148

Młynówka Głogówek

Osobłoga

 

149

Młynówka Kadłub

Jemielnica

 

150

Młynówka Karłowicka

Stobrawa

 

151

Młynówka Kielczy

Mała Panew

 

152

Młynówka Kucobska

Liswarta

 

153

Młynówka Ligota Bialska

Biała

 

154

Młynówka Namysłowska

Widawa

 

155

Młynówka Niwnińska

Nysa Kłodzka

 

156

Młynówka Nowy Młyn

Osobłoga

 

157

Młynówka Pawłowicka

Widawa

 

158

Młynówka Racławice Śl.

Osobłoga

 

159

Młynówka Rączka

Ścinawa Niemodlińska

 

160

Młynówka Rynarcice

Ścinawa Niemodlińska

 

161

Młynówka Skorochowska

Nysa Kłodzka

 

162

Młynówka Skoroszycka

Nysa Kłodzka

 

163

Młynówka Suchej

Sucha

 

164

Młynówka Sułków

Psina

 

165

Młynówka Twardawa

Stradunia

 

166

Młynówka Wechowice

Opawa

 

167

Mora - od granicy państwa

Biała Głuchołaska

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. II/168-168/1

168

Morawa

Troja

 

169

Mostki

Bziczka

 

170

Moszczaniecki - od granicy państwa

Złoty Potok

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 139/23-139/24

171

Myszowicki

Młynówka Bielicka

 

172

Myślina

Mała Panew

 

173

Nowoprudnicki

Browiniecki

 

174

Obrowiecki

Sonia

 

175

Ochodzanka

Prószkówka

 

176

Od Bzionkowa

Myślina

 

177

Odrzyca

Śmieszka

 

178

Olchowiec - od granicy państwa

Biała Woda

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. II/196-196/1

179

Olsza

Sukowicki

 

180

Olszynka

Odra

 

181

Opusta

Bogacica

 

182

Orłowiec

Odra

 

183

Orzechówka

Ścinawa Niemodlińska

 

184

Ostra - od granicy państwa

Opawa

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 67/3-67/4

185

Oziombel

Kluczborska

 

186

Ożarka

Prosna

 

187

Padół

Odra

 

188

Paryski

Bogacica

 

189

Pawłowiczanka

Prosna

 

190

Piaska

Prosna

 

191

Piechocicki

Biała

 

192

Pijawka

Minkowski

 

193

Piotrówka

Jemielnica

 

194

Piskara

Liswarta

 

195

Płocha - od granicy państwa

Świdna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 182/6-182/7

196

Pod Lasem

Wołczynka

 

197

Potok Rozumicki (Trzebomka)

Troja

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 51/15-II/52, 52/2-52/3

198

Półwieś

Odra

 

199

Pratwa

Prosna

 

200

Prąd

Łomnica

 

201

Prądzielnica

Brynica

 

202

Prędocinka

Odra

 

203

Promna

Bogacica

 

204

Prószkówka

Odra

 

205

Prószkówka II

Prószkówka

 

206

Prudnik - od granicy państwa

Osobłoga

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 127/28-II/128

207

Pruskowski

Libawa

 

208

Przedpolna - od granicy państwa

Widna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. II/180-180/1

209

Przerzutowy

Prószkówka

 

210

Psarski

Kanał Wodociągowy

 

211

Psina

Odra

 

212

Ptakowicki I

Nysa Kłodzka

 

213

Ptakowicki II

Kanał Wodociągowy

 

214

Raczyna - od granicy państwa

Nysa Kłodzka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 186/30-II/187

215

Radawka

Pruskowski

 

216

Rakowy

Baryczka

 

217

Raski

Nysa Kłodzka

 

218

Rina

Biała

 

219

Rosa

Mała Panew

 

220

Rozwadza

Cegielnia

 

221

Rów Rożnowski

Krynka

 

222

Rudnia

Kanał Ulgi Osobłogi

 

223

Ryjec

Odra

 

224

Rzędziwojowicki

Wytoka

 

225

Rzymkowicki

Z Lasu

 

226

Rzymkowicki

Biała

 

227

Sadzawa

Odra

 

228

Sarnowicki

Nysa Kłodzka

 

229

Skrzydłowicki

Bziniczka

 

230

Sławięcicki

Kłodnica

 

231

Słokowski

Browiniecki

 

232

Słotnik

Odra

 

233

Smolina

Mała Panew

 

234

Smolnica

Stobrawa

 

235

Smortawa

Odra

 

236

Sonia

Odra

 

237

Sowczycki

Łomnica

 

238

Spławny

Mała Panew

 

239

Stara Jemielnica

Jemielnica

 

240

Stara Nysa

Nysa Kłodzka

 

241

Stara Odra

Odra

 

242

Stara Osobłoga

Osobłoga

 

243

Stara Popielówka

Stobrawa

 

244

Stara Prosna

Pawłowiczanka

 

245

Stara Prosna

Prosna

 

246

Stara Stobrawa

Stobrawa

 

247

Stara Struga

Nysa Kłodzka

 

248

Stara Sucha

Sucha

 

249

Stare Koryto Ptakowickiego

Nysa Kłodzka

 

250

Starowicki

Stara Struga

 

251

Stobrówka

Stobrawa

 

252

Stradunia

Odra

 

253

Struga

Odra

 

254

Struga

Baryczka

 

255

Struga Grodkowska

Nysa Kłodzka

 

256

Studnica

Widawa

 

257

Sucha

Jemielnica

 

258

Sucha Szymiszów

Szczelina chłonna

 

259

Sukowicki

Odra

 

260

Swornica

Odra

 

261

Swornica

Jemielnica

 

262

Szerzyna

Stobrawa

 

263

Szronka - od granicy państwa

Jaworna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 188/11-II/189

264

Szybowicki

Prudnik

 

265

Szyrobancka Woda

Stobrawa

 

266

Śmiczowski

Piechocicki

 

267

Śmieszka

Smortawa

 

268

Średnica - od granicy państwa

Świdna

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 186/13-186/14

269

Świbska Woda (Baba)

Jemielnica

 

270

Świdna - od granicy państwa

Nysa Kłodzka

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 185/12-185/17

271

Tarnawka - od granicy państwa

Nysa Kłodzka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 194/9-194/10, 194/13-194/14

272

Troja

Psina

 

273

Trzciniec

Odra

 

274

Trzebiniecki

Prudnik

 

275

Widna - od granicy państwa

Nysa Kłodzka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 176/18-176/19

276

Wierzchowinka

Budkowiczanka

 

277

Większycka Woda

Odra

 

278

Wigancicki Potok

Krynka

 

279

Wilcza Woda

Stobrawa

 

280

Wilczy

Smolnica

 

281

Winów - Folwark

Odra

 

282

Wiśniowa

Odra

 

283

Wiśniówka

Budkowiczanka

 

284

Woda Rozmierecka

Jędrynie

 

285

Wołczynka

Kluczborska

 

286

Wyderka

Prosna

 

287

Wydrowicki

Ścinawa Niemodlińska

 

288

Wygoda

Sonia

 

289

Z Lasu

Biała

 

290

Zieliński

Browiniecki

 

291

Złotnik

Psina

 

292

Złoty Potok - od granicy państwa

Prudnik

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 151/13-151/14

293

Żydówka

Brynica

 

294

Żywocicki

Odra

 

województwo podkarpackie

1

Babulówka

Wisła

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

2

Bachorka

Lubaczówka

 

3

Badoń

Lubatówka

 

4

Barcówka

San

 

5

Bartoszów

Raczta

 

6

Bierska

Wisłok

 

7

Blizna

Ruda

 

8

Błotnia

San

 

9

Boberka

Jasiołka

 

10

Bobrowski

Wisłoka

 

11

Bonarówka

Stobnica

 

12

Borowina

Tanew

 

13

Bratkowski

Osina

 

14

Bratkowski (Krzywski Potok)

Bystrzyca

 

15

Brnik

Stary Breń

 

16

Brusienka

Wirowa

 

17

Brzezina

Borowina

 

18

Brzezinka

Wielopolka

 

19

Brzeźnik

Bystrzyca

 

20

Budzisz

Wisłoka

 

21

Budzisz

Bystrzyca

 

22

Buszcza

Łówcza

 

23

Bystrzyca

Wielopolka

 

24

Bystrzyk Dęba

Dęba

 

25

Chlebianka

Jasiołka

 

26

Chmielnik

Strug

 

27

Chodźca

San

 

28

Chorzelowski

Wisła

 

29

Chotowski

Wisłoka

 

30

Ciek A

Zawadówka

 

31

Cygański

San

 

32

Czarna

Wisłok

 

33

Czarne Błoto

Chlebianka

 

34

Czermianka

Olszynka

 

35

Czerwonek

Budzisz

 

36

Czerwony

San

 

37

Czudec

Wisłok

 

38

Dąbrowa

San

 

39

Dąbrówka

Zgórsko

 

40

Dąbrówka

Trześniówka

 

41

Dęba

Upust

 

42

Dęba

Dąbrówka

 

43

Dębinka

Bednarka

 

44

Dębowiec

Łukawica

 

45

Dobryński

Kłopotnica

 

46

Doprowadzalnik Nr 1

Rudnia

 

47

Doprowadzalnik Nr 2

Rudnia

 

48

Doprowadzalnik Nr 3

Rudnia

 

49

Doprowadzalnik Nr 4

Okolisko

 

50

Doprowadzalnik Ruda

Niedźwiedź

 

51

Drożdżalowski

Stobnica

 

52

Dulcza

Wisłoka

 

53

Dymitrowsko-Młoduchowski

Babulówka

 

54

Dziki

Dąbrówka

 

55

Fabryczny

Młynówka

 

56

Filipka

Łęg

 

57

Flusy(Ślączka)

Śmierdziączka

 

58

Garłowiec

Pielnica

 

59

Gilówka

Bukowa

 

60

Glemieniec

Wisłok

 

61

Glinik

Wisłok

 

62

Głęboki

Pielnica

 

63

Gnojnica

Budzisz

 

64

Gogołówka

Wisłoka

 

65

Golcówka

Stobnica

 

66

Gołębiówka

Świerkowiec

 

67

Górki

Zmienniczka

 

68

Górnianka

Przyrwa Nil

 

69

Grabinka-Czarna

Wisłoka

 

70

Grabówka

Stobnica

 

71

Graniczny

Żupawka-Dąbrówka

 

72

Graniczny

Kosinka

 

73

Grądzki

Ruda

 

74

Grobla

Wisłoka

 

75

Groble (Kanał A)

Rudnia

 

76

Grodzisko

Szkło

 

77

Grodziszczanka

Wisłok

 

78

Gwoźnica

Wisłok

 

79

Hrabeń

Nowa Rudzinka

 

80

Husówka

Mleczka

 

81

Huwniki

Wiar

 

82

Iwoniczanka

Lubatówka

 

83

Jabłonka

Wisłok

 

84

Jagoda (S - 1)

San

 

85

Jamnica

Zgórsko

 

86

Jasienica

Wirowa

 

87

Jaślańsko-Chorzelowski

Potok Rów

 

88

Jawor

Wiar

 

89

Jeżówka (Głęboka)

Rudnia

 

90

Jodłówka

Mleczka Zarzecka

 

91

Jodłówka

San

 

92

Kamieniec

San

 

93

Kanał A

Jamnica

 

94

Kanał A

Wisła

 

95

Kanał A 1

Kanał A

 

96

Kanał Bucowski (Bucowski) - od granicy państwa

Wisznia

Bez punktu granicznego w m. Poździacz

97

Kanał J- 4

Jamnica

 

98

Kanał P

Żupawka

 

99

Kanał P

Wirowa

 

100

Kanał P I

San

 

101

Kanał P II

San

 

102

Kanał P III

San

 

103

Kanał Ulgi

Kanał Bucowski (Bucowski)

 

104

Kanał Ulgi od Łęgu

Łęg Rokietnicki

 

105

Karasiówka

Sanna

 

106

Kawęczyńsko-Wampierzowski

Stary Breń

 

107

Kąkolówka

Ryjak

 

108

Kiełkowski

Wisłoka

 

109

Klewiec

Żupawka-Dąbrówka

 

110

Klonów

Żupawka-Miętus

 

111

Kłyż

San

 

112

Kołomiejski

Wisznia

 

113

Kompacha 1

Morwawa

 

114

Konotopa

Przyrwa Nil

 

115

Kopytko (Wysoka)

Wisłok

 

116

Korytniki

San

 

117

Kosinka

Wisłok

 

118

Kowale

Jeżówka

 

119

Kowaliki - od granicy państwa

Wisznia

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 534

120

Kozi

Wielopolka

 

121

Kraczkowski

Sawa

 

122

Krościenka

Stobnica

 

123

Krównicki

San

 

124

Krwawica

Tanew

 

125

Krzywula - od granicy państwa

Kanał Bucowski (Bucowski)

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 531-532

126

Krzywy

Trzebośnica

 

127

Kunowski

Ropa

 

128

Kurowy

Pielnica

 

129

Kurzynka

Tanew

 

130

Laszkowski

Szkło

 

131

Leluta

Stobnica

 

132

Lignoza

Tuszymka

 

133

Liwek

Wielopolka

 

134

Lubatówka

Wisłok

 

135

Lubcza

Wisłok

 

136

Lubenia

San

 

137

Lubenka

Wisłok

 

138

Lubinka

San

 

139

Lubówka

Różaniec

 

140

Luchówka

Złota Rzeka

 

141

Łazanka

Szkło

 

142

Łęg Klewiec

Łęg

 

143

Łęg Rokietnicki

San

 

144

Łęgowisko

Łęg

 

145

Łowisko

Trzebośnica

 

146

Łówcza

Wirowa

 

147

Łukawica

San

 

148

Łukawiec

Stary Breń

 

149

Łukawiec

Lubaczówka

 

150

Machowski

Chotowski

 

151

Malanka

Wielopolka

 

152

Malinianka

San

 

153

Malinowski

Wiar

 

154

Marcinek

Wisłok

 

155

Marciszewski

Zmienniczka

 

156

Markówka

Mleczka Kańczudzka

 

157

Miaszowski

Sanoczek

 

158

Miętus

Łęg

 

159

Mikośka

Wisłok

 

160

Mirociński

Mleczka

 

161

Mleczka Zarzecka

Mleczka

 

162

Młynówka

Wisłok

 

163

Młynówka (Przybówka)

Wisłok

 

164

Młynówka (Trzcinica)

Ropa

 

165

Młynówka Łańcucka

Wisłok

 

166

Młynówka Przewrotne

Zyzoga

 

167

Młynówka Rzeszów

Wisłok

 

168

Mogielnicki

Wisłok

 

169

Mokrzyszówka

Trześniówka

 

170

Morwawa

Tabor

 

171

Motwica

San

 

172

Murynia

Łęg

 

173

Nagoszanka

Wisłoka

 

174

Niechobrz

Lubcza

 

175

Niedźwiadka

Wielopolka

 

176

Niedźwiedź

Rudnia

 

177

Niemstówka

Brusienka

 

178

Nienowicki

Wisznia

 

179

Nockowski

Bystrzyca

 

180

Nosowski

Lubcza

 

181

Nowa Rudzinka

Wisłok

 

182

Nowe Sady

Wiar

 

183

Nowosiółka

Mleczka

 

184

Odnoga Stary Wisłok

Stary Wisłok

 

185

Okolisko

Rudnia

 

186

Olchowiec

San

 

187

Olszówka

Przyrwa Nil

 

188

Olszyna

Rada

 

189

Olszynka

Ropa

 

190

Olszynka

Przyrwa Nil

 

191

Orlisko

Strug

 

192

Orzechowski

Stobnica

 

193

Osa

Łęg

 

194

Osina

Czarna

 

195

Ostrów

San

 

196

Pantalówka

Mleczka Zarzecka

 

197

Papiernia (Glinianiec)

Sołotwa

 

198

Parchówka

Wirowa

 

199

Partyński

Zgórsko

 

200

Paucza

Wirowa

 

201

Pawłowa

Lubenia

 

202

Pech

Radawka

 

203

Piątkówka

Ryjak

 

204

Pielgrzymski

Kłopotnica

 

205

Pielnica

Wisłok

 

206

Pogwizdówka

Wisłok

 

207

Potok Rów

Babulówka

 

208

Przerwa

Lubaczówka

 

209

Przykopa

San

 

210

Przyrwa

Wisłok

 

211

Przyrwa

San

 

212

Przyrwa Nil

Łęg

 

213

Pstrągowa

Wisłok

 

214

Pstrągówka

Wisłok

 

215

Pustka

Sawa

 

216

Pustyński

Budzisz

 

217

Pyszanka

San

 

218

Raczta

Tabor

 

219

Rada

San

 

220

Radawka

Lubaczówka

 

221

Radruż (Radrużka) - od granicy państwa

Papiernia

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 597

222

Rata - od granicy państwa

Kaczanka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 633-634

223

Rosielna

Stobnica

 

224

Rossawa

Różowy

 

225

Różaniec

Wirowa

 

226

Różanka (Grodziszczanka)

Wisłok

 

227

Ruda

Wisłoka

 

228

Ruda Tanewska

Tanew

 

229

Rudnia

San

 

230

Rudołowski

Łęg Rokietnicki

 

231

Rybnica

Nowy Breń

 

232

Rzeka S 2

San

 

233

Rzepniczanka

Wisłok

 

234

Rzochowski Główny

Wisłoka

 

235

Sanna 2

Łęg

 

236

Sawa

Wisłok

 

237

Siedleszczanka

Babulówka

 

238

Siedliczka Południowa

Pielnica

 

239

Siedliczka Północna

Pielnica

 

240

Sielec

Wiar

 

241

Sietnica

Stobnica

 

242

Słony

Wisłoka

 

243

Słotowski

Wisłoka

 

244

Smarkata

Trześniówka

 

245

Sołotwa (Smolinka, Ciek C) - od granicy państwa

Lubaczówka

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 598

246

Sowina

Wisłok

 

247

Sólca

Wiar

 

248

Stara Wiśnia

Stary Breń

 

249

Stary Breń

Wisłoka

 

250

Stary Kanał

Barcówka

 

251

Stary Wisłok

Glemieniec

 

252

Stawidza

Dąbrówka

 

253

Stawisko - od granicy państwa

Szkło

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 553

254

Stępinka

Wisłok

 

255

Stobnica

Wisłok

 

256

Strachodzka

Wisła

 

257

Stróżanka

San

 

258

Strug

Łęg

 

259

Strug Orlisko

Orlisko

 

260

Struga

San

 

261

Strumień

Szyperki

 

262

Strzyganka

Mleczka

 

263

Szebnianka

Jasiołka

 

264

Szewnia-Miłka

Szewnia

 

265

Szlachcianka

Osina

 

266

Szufnarówka

Wisłok

 

267

Szyperki

Gilówka

 

268

Śmierdziączka

Wisłok

 

269

Śnieżka

Dąbrówka

 

270

Świdnica

Sołotwa

 

271

Świerczówka

Przyrwa Nil

 

272

Świerkowiec

Wisłok

 

273

Tabor

Wisłok

 

274

Tarlaka

Trzebośnica

 

275

Tatyna

Strug

 

276

Terliczka

Glemieniec

 

277

Trzebośnica (Medynka)

San

 

278

Trześniówka

Wisłok

 

279

Trześniówka Kolbuszowska

Świerczówka

 

280

Turka

Łęg

 

281

Tuszymka Duża

Wisłoka

 

282

Tuszymka Mała

Tuszymka Duża

 

283

Tyśmionki

Szczawa

 

284

Wadowicki

Zgórsko

 

285

Węgierka

Mleczka Zarzecka

 

286

Wiewiórski

Grabinka

 

287

Wsiowa

Grabinka

 

288

Z - 1

Złota

 

289

Zalasek

San

 

290

Zalesie

Wiar

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 476-477

291

Zawadka

Wielopolka

 

292

Zgórsko

Nowy Breń

 

293

Złodziejka

Jodłówka

 

294

Złota

San

 

295

Złota Rzeka

San

 

296

Złoty Potok

Babulówka

 

297

Zmienniczka

Wisłok

 

298

Zrzutowy

Budzisz

 

299

Żołynianka

Wisłok

 

300

Żupawka

Trześniówka

 

301

Żupawka-Miętus

Miętus

 

302

Żupawka-Dąbrówka

Dąbrówka

 

303

Żurawianka

San

 

województwo podlaskie

1

Awissa - poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

Marszałek Województwa Podlaskiego

 

2

Bargłówka

Kanał Augustowski

 

3

Bargłówka I

Bargłówka

 

4

Bartoszycka (Bartoszycha)

Jurczycha

 

5

Bawierszczanka

Wigra

 

6

Biała

Orlanka

 

7

Biała

Supraśl

 

8

Biebła

Biebrza

 

9

Bierwicha

Sidra

 

10

Binduga

Ełk

 

11

Blizna

Rospuda

 

12

Bludzia z jez. Kościelnym

Błędzianka

 

13

Błędzianka

Pregoła

 

14

Bobrownicka (Bobrówka)

Płoska

 

15

Brok Mały

Brok

 

16

Bronka

Nurzec

 

17

Brzezinka

Nurzec

 

18

Bzdziążek

Ruż

 

19

Cetna (dopływ spod Jedwabnego)

Biebrza

 

20

Choroszczanka (Horodnianka)

Narew

 

21

Chwiszczej

Leśna Prawa

 

22

Ciek A

jez. Toczyłowo

 

23

Ciek A Głęboczyzna - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Brzozówka

 

24

Ciek L

Pulwa

 

25

Ciek spod Dziadkowic

Leśna

 

26

Ciek spod Grabowca

Bronka

 

27

Ciek spod Klukowa

Nurzec

 

28

Ciek spod Knoryd

Nurzec

 

29

Ciek spod Krynickich

Narew

 

30

Ciek spod Narojk

Bug

 

31

Ciek spod Sofipola

Supraśl

 

32

Ciek spod Stadnik

Pełchówka

 

33

Ciek Tartaczny

Supraśl

 

34

Cisówka

Zbiornik Siemianówka

 

35

Czapielówka (Jurczycha)

Czarna

 

36

Czaplinianka - poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

 

37

Czarna

Leśna

 

38

Czarna

Marycha

 

39

Czarna

Supraśl

 

40

Czarna (Czarna Kłoda)

Narew

 

41

Czarna Struga

Biebrza

 

42

Czarna I z jez. Beruch

Czarna

 

43

Czarniawka

Marycha

 

44

Czarnówka

Czarna Olecka

 

45

Czeczotka I

Narew

 

46

Czernica - od granicy państwa

jez. Wisztynieckie

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 1986-1987

47

Czerwonka

Rospuda

 

48

Czyżówka

Łoknica

 

49

Dąb

Jabłonka

 

50

Dopływ A

Ruż

 

51

Dopływ D

Ruż

 

52

Dowcianka

Żubrówka

 

53

Dziedziulka z jez. Kompocie

jez. Szejpiszki

 

54

Dzierzbia

Skroda

 

55

Gać

Narew

 

56

Gledniówka (Ciek J)

Supraśl

 

57

Głęboka

Rospuda

 

58

Gołda

Kosódka

 

59

Gremzdówka z jez. Miałkie, Płaskie, Jurkowo, Głuche -poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego

Czarna Hańcza

 

60

Gruda

Awissa

 

61

Gutter

Wissa

 

62

Hołnianka - od granicy państwa

Biała Hańcza

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 1843

63

Horodnianka - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

64

Jabłonka

Gać

 

65

Jacznówka z jez. Kamenduł

Szeszupa

 

66

Jałówka

Sokołda

 

67

Jałówka

Swisłocz

 

68

Janówka

Biebrza

 

69

Jarząbka

Narew

 

70

Jaskranka

Narew

 

71

Jastrzębianka - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Lebiedzianka

 

72

Jaworek

Rospuda

 

73

Jaziewianka - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

74

Jedwabianka

Biebrza

 

75

Jenorajście

jez. Gaładuś

 

76

Jura

Łojewek

 

77

Kalna

Czarna Hańcza

 

78

Kamienica

Kumiałka

 

79

Kamienna - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

80

Kamienny Bród

Zalewianka

 

81

Kamionka

Bug

 

82

Kamionka

Sokołda

 

83

Kamionka (Trofimówka),

Kumiałka

 

84

Kamionka z jez. Koleśne, Zielone, Krzywe, Dąbrówka - poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego

jez. Pierty

 

85

Kanalik A

jez. Sajno

 

86

Kanał A

Biebrza

 

87

Kanał A Konowały - poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

 

88

Kanał A Lipniki

Narew

 

89

Kanał A Tyniewicze

Narew

 

90

Kanał C Trzaski

Ruż

 

91

Kanał E Suraż

Narew

 

92

Kanał Grzędy Wejdo

Turośl

 

93

Kanał Istok

Kanał Koryciska

 

94

Kanał Koryciska

Orlanka

 

95

Kanał Koty

Gać

 

96

Kanał Krusza Serafin

Pisa

 

97

Kanał Kuwaski

Kanał Rudzki

 

98

Kanał Kuzie

Narew

 

99

Kanał Pieńczykowski - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Ełk-nieuregulowany

 

100

Kanał Poredy Charubin

Pisa

 

101

Kanał R-N

Nereśl

 

102

Kanał Rynie

jez. Bolesty Rospuda

 

103

Kanał Sokółka

Sokołda

 

104

Kanał Szumowo Łętownica

Brok Mały

 

105

Kanał Ulgi

Pisa

 

106

Kanał Wogzalski - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

107

Klimaszewnica - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

108

Kładziewo

Poganica

 

109

Kolniczanka

Netta

 

110

Kołodzieżanka

Swisłocz

 

111

Kosódka - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

112

Kowalówka - poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

 

113

Kropiwna - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

114

Królewianka

Szczeberka

 

115

Krzemianka

Czarna

 

116

Krzywa Noga

Narew

 

117

Krzywólka

Bludzia

 

118

Kukawka

Nurzec

 

119

Kulikówka

Narew

 

120

Kumiałka

Brzozówka

 

121

Kunisianka z jez. Kunis, Iłgiełk, Kelig, Gajlik, Ryngis

Marycha

 

122

Kurówka - poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

 

123

Lebiedzianka - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

124

Leśna

Nurzec

 

125

Leśna Prawa - od granicy państwa

Leśna

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 1458-1461

126

Liza

Narew

 

127

Łabna

Skroda

 

128

Łączna

jez. Hołny

 

129

Łojewek

Narew

 

130

Łoknica

Narew

 

131

Łomżyczka

Narew

 

132

Łosośna - od granicy państwa

Niemen

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 1688-1689

133

Łuplanka

Zbiornik Siemianówka

 

134

Łutownia - poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego

Narewka

 

135

Mahomet

Kamionka

 

136

Makówka

Narew

 

137

Małowista - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

138

Małynka

Narew

 

139

Maniówka - poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego

Wiatrołuża

 

140

Marychna

Marycha

 

141

Matlak

Wissa

 

142

Męczka

Jedwabianka

 

143

Mętna

Bug

 

144

Mężynianka

Narew

 

145

Mień

Nurzec

 

146

Mogilna

Dzierzbia

 

147

Moszczonka (Moszczona)

Bug

 

148

Mościszanka

Sidra

 

149

Muzga (ciek spod Mężenina)

Ruż

 

150

Nereśl

Narew

 

151

Nereśl (Kanał "O")

Narew

 

152

Niedźwiedzica

Biebrza

 

153

Nietupa - od granicy państwa

Świsłocz

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 1621

154

Niewodnica (Niewodniczanka)

Czaplinianka

 

155

Nurczyk

Nurzec

 

156

Obrytka

Narew

 

157

Olszaneczka

Netta

 

158

Olszanka

Brzozówka

 

159

Olszanka

Narew

 

160

Olszanka

Szczeberka

 

161

Paniówka

Czarna Hańcza

 

162

Pawłówka

jez. Gremzdy

 

163

Pełchówka

Nurzec

 

164

Penza

Narew

 

165

Pieciówka

Czarna Hańcza

 

166

Pilnica z jez. Komosa

Supraśl

 

167

Pilwianka z jez. Pilwie

Kunisianka

 

168

Płonka

Nurzec

 

169

Płoska

Supraśl

 

170

Podrzeczka

Narewka

 

171

Poganica

Sokołda

 

172

Pogorzałka z jez. Tajno

Kanał Augustowski

 

173

Policzna - od granicy państwa

Biała

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 1435

174

Popiołówka

Brzozówka

 

175

Potopka I z jez. Potopy, Białe

Potopka

 

176

Potopka z jez. Kadaryszki, Mariańskie, Marianka

Szeszupa

 

177

Prątnik

Jabłonka

 

178

Przerwa

Łosośna

 

179

Przytulanka

Matlak

 

180

Pulszanka

Narew

 

181

Pulwa - od granicy państwa

Bug

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 1386-1387

182

Puńsk z jez. Szlinokiemskie, Bebruis, Puńsk

jez. Sejwy

 

183

Rokietnica

Ślina

 

184

Rów A

Narew

 

185

Rów A - od granicy państwa

Pulwa

Bez punktów granicznych pomiędzy zn. gr. 1391-1392 i 1393-1394

186

Rów A - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

187

Rów Oziabłowski

Supraśl

 

188

Rów spod Stoczka - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Ełk-nieuregulowany

 

189

Rubieżanka

Marycha

 

190

Ruda

Narew

 

191

Rudna

Turośl

 

192

Rudnia

Narew

 

193

Rudnik

Narew

 

194

Ruż

Narew

 

195

Rybnica

Pisa

 

196

Sarnetka

Czarna Hańcza

 

197

Sejwy z jez. Sejwy

Czarna

 

198

Siderka

Sidra

 

199

Sidra - poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrza

 

200

Sielczanka

Czarna

 

201

Siennica

Nurzec

 

202

Siennica I

Brok

 

203

Silna

Bug

 

204

Sipurka - od granicy państwa

Biała

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 1416-1417

205

Słoja

Supraśl

 

206

Słuczka

jez. Dręstwo

 

207

Starzynka

Słoja

 

208

Struga Lepacka

Narew

 

209

Szczeberka

Blizna

 

210

Szelmentka z jez. Kupowo, Ingiel, Szelment Mały, Szelment Wielki - od granicy państwa

Szeszupa

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 1939-1940

211

Szeroka Struga - poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

 

212

Szurpilanka z jez. Uzdziejk, Kopane

Szeszupa

 

213

Szysia

Bug

 

214

Ślina

Narew

 

215

Śliwówka

Narew

 

216

Tłoczewka

Mień

 

217

Trościanka

Nurzec

 

218

Turośl

Pisa

 

219

Turoślanka

Turośl

 

220

Turośnianka- poza granicami Narwiańskiego Parku Narodowego

Narew

 

221

Turówka

Kanał Augustowski

 

222

Wałęga

Pulszanka

 

223

Wągroda

Brok Mały

 

224

Węgorówka

Kanał Augustowski

 

225

Wiatrołuża - poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego

jez. Pierty

 

226

Wierśnianka z jez. Wierśnie, Dumbel

Czarna Hańcza

 

227

Wigra

Szeszupa

 

228

Wincenta

Pisa

 

229

Wizga z jez. Bolcie

jez. Ingiel

 

230

Wodziłówka

Jaskranka

 

231

Wołkuszanka - od granicy państwa

Czarna Hańcza

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. 1746-1760

232

Wołkuszek

Wołkuszanka

 

233

Zalewianka

jez. Necko

 

234

Zgierszczyzna

Olszanka

 

235

Zgniłka

Jegrznia

 

236

Zimna

Turoślanka

 

237

Zuśnianka

Rospuda

 

238

Żarnówka

Turówka

 

239

Żubrówka

Czarna Hańcza

 

województwo pomorskie

1

Balewka

Dzierzgoń

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

2

Basienica

Słupia

 

3

Beka I

Janka

 

4

Beka II

Beka I

 

5

Bergędzińska Struga

Chełst (Kanał Chełst)

 

6

Biała

Czernica

 

7

Białka

Studnica

 

8

Bibrowa

jez. Wierzysko

 

9

Bielawa

Motława

 

10

Bielawa Południowa

Bielawa

 

11

Bielawka

jez. Bielawy

 

12

Bińcze

Szczyra

 

13

Błotnica

jez. Gardna

 

14

Borucinka

jez. Raduńskie

 

15

Boruja

Bytowa

 

16

Boryń

Zbrzyca

 

17

Broda Osieki

jez. Gardna

 

18

Brodnica - Wierzchocino

Pustynka

 

19

Brodniczka (Czarny Młyn)

Łupawa

 

2O

Brzezianek

Wda

 

21

Brzezinka

Młosina

 

22

Brzeżnica

Wda

 

23

Brzęczek

Czernica

 

24

Bukowina

Łupawa

 

25

Bychowska Struga

jez. Żarnowieckie

 

26

Bystrzenica

Wieprza

 

27

Bystrzenica

Wieprza

 

28

Bytowa

Słupia

 

29

Bzowa-Komorczyn

Ścięgnica

 

30

Charstnica (Karżniczka)

Łupawa

 

31

Chechło

Czernica

 

32

Chrząstawa

Szczyra

 

33

Cyganówka

Liwa

 

34

Czarna

Czerwona Struga

 

35

Czarna

Struga Klasztorna

 

36

Czarna Łacha

Motława

 

37

Czarna Wda

Morze Bałtyckie

 

38

Czarna Woda /Borowa

Pilica (Pieliska)

 

39

Czerska Struga

Brda

 

40

Czerwona Struga

Kłodawa

 

41

Czysta

Szpęgawa

 

42

Damaszka

Szpęgawa

 

43

Darżynka

Łupawa

 

44

Debrzynka

Gwda

 

45

Dębnica

Łeba

 

46

Dębrznica

Trzebiocha

 

47

Dłużnica

Pilica (Pieliska)

 

48

Dopływ Orzechówki

Orzechówka

 

49

Doszenica

Wieprza

 

50

Dzika

Studnica

 

51

Fiszewka

Elbląg

 

52

Gardeja (Gardęga)

Osa

 

53

Gizdepka

Zatoka Pucka

 

54

Glęźna

Słupia

 

55

Gnilec

Czernica

 

56

Gnilna

Słupia

 

57

Godziszewka

jez. Godziszewskie

 

58

Gościcina

Bolszewka

 

59

Grabownica

jez. Gardna

 

60

Graniczna

Pilica (Pieliska)

 

61

Graniczna

Skotawa

 

62

Gwiazda

Prądzona

 

63

Janka

Wierzyca

 

64

Janka Wschodnia

Janka

 

65

Janka Zachodnia

Janka

 

66

Jasieńka

Grabowa

 

67

Jeziorna Łacha

Duża Swięta

 

68

Jutrzenka

Kamienica

 

69

Kacza

Zatoka Gdańska

 

70

Kałębnica

jez. Słone

 

71

Kamienica

Słupia

 

72

Kamienna

Słupia

 

73

Kamionka

jez. Wierzchołek

 

74

Kania (Owśniczka)

Pilica (Pieliska)

 

75

Karwianka

Morze Bałtyckie

 

76

Kątnik

Studnica

 

77

Kisewa

Łeba

 

78

Kłodawa

Motława

 

79

Kłonecznica

Zbrzyca

 

80

Kniewka (Pijawnica)

Wieprza

 

81

Kochanka

Wierzyca

 

82

Konitopska

Słupia

 

83

Korzyca

Pokrzywna

 

84

Koza

Kłonecznica

 

85

Kunica

Pokrzywna

 

86

Kwacza

Słupia

 

87

Leniwka

Wierzyca

 

88

Lipczynka

Brda

 

89

Liszka

Janka

 

90

Łupawka

Łupawa

 

91

Malęcinka

Studnica

 

92

Mała Czarna Woda

Czarna Woda

 

93

Mała Supina

Radunia

 

94

Mała Swięta

Duża Święta

 

95

Mała Wierzyca

Wierzyca

 

96

Miłacz

Wieprza

 

97

Miszewska

Bystrzenica

 

98

Młosina

Zbrzyca

 

99

Młynówka

jez. Mausz

 

100

Modra

Brda

 

101

Moszczeniczka

Wieprza

 

102

Mulk

jez. Tuchom

 

103

Niechwaszcz

Wda

 

104

Nowa Dzierzgonka

Dzierzgon

 

105

Obrowa

Łupawa

 

106

Okalica

Łeba

 

107

Orla Struga

Brda

 

108

Orzechowianka

jez. Tuchom

 

109

Orzechówka

Morze Bałtyckie

 

110

Osusznica

Chocina

 

111

Parzenica

Niechwaszcz

 

112

Pawłówek

Brda

 

113

Pierska Struga

Studnica

 

114

Piesienica

Wierzyca

 

115

Pilica (Pieliska)

jez. Sudomie

 

116

Pląsa

Studnica

 

117

Pliszka

Węgiermuca

 

118

Płutnica

Zatoka Pucka

 

119

Podgórna

Grabowa

 

120

Pogorzelica

Łeba

 

121

Pogorzeliczka

jez. Modła

 

122

Pokrzywna

Wieprza

 

123

Poleśnica

Kamienica

 

124

Polnica

Czerwonka

 

125

Potena

Morze Bałtyckie

 

126

Prądzona

Osusznica

 

127

Prusina

Wda

 

128

Przerębel

jez. Słupinko

 

129

Puczków

Modra

 

130

Pustynka

jez. Łebsko

 

131

Raknica

jez. Garczyn

 

132

Reknica

Radunia

 

133

Rębówka

Łupawa

 

134

Ruda

Brda

 

135

Rutkownica (Butkownica)

Wietcisa

 

136

Rybiec

Pokrzywna

 

137

Rzechcinka

Łeba

 

138

Salinka

Bychowska Struga

 

139

Siekierka

jez. Słone

 

140

Silnica (Cylnica)

Brda

 

141

Skórzynka

Struga Główczycka

 

142

Słopica (Klewiatka)

Brda

 

143

Słupianka

Łupawa

 

144

Smela

Piesienica

 

145

Stara Dzierzgonka

Dzierzgon

 

146

Stara Łeba - Górzyno

Łeba

 

147

Stara Motława

Motława

 

148

Stara Reda

Reda

 

149

Stara Rzeka

Wierzyca

 

150

Stara Wda

Wda

 

151

Stara Wierzyca

Wierzyca

 

152

Stołunia

Łobzonka

 

153

Stropna

Słupia

 

154

Struchowska Struga

Obrowa

 

155

Struga

Słupia

 

156

Struga "A" Bietowo

jez. Sumin

 

157

Struga "A" Demlin

jez. Godziszewskie

 

158

Struga "A" Karpno

Zbrzyca

 

159

Struga "A" Konarzyny

jez. Krąg

 

160

Struga "A" Zapceń

Struga Zapceń

 

161

Struga "B" Godziszewo

jez. Godziszewskie

 

162

Struga "B" Szarlota

jez. Osuszyno

 

163

Struga "C" Bączek

Wierzyca

 

164

Struga "C" Mielno

Zbrzyca

 

165

Struga "C" Szarlota

Struga "B" Szarlota

 

166

Struga "O" Pobłocie

Łeba

 

167

Struga A

Styna

 

168

Struga A Słupsk

Glęźna

 

169

Struga B

Struga A

 

170

Struga B Strzepcz

Łeba

 

171

Struga Baba

Struga Klaskawska

 

172

Struga Białogardzka

Łeba

 

173

Struga Białogórska

Piaśnica /Piaśnica Dolna/

 

174

Struga Bielicka

jez. Rakowieckie

 

175

Struga Bożanka

Wieprza

 

176

Struga Brodek

Słupia

 

177

Struga Bukszyno

jez. Ostrzyckie

 

178

Struga C Rosocha

Struga Rosocha

 

179

Struga Charbrowska

Łeba

 

180

Struga Choczewka

Chełst /Kanał Chełst/

 

181

Struga Chwaszczyno

Strzelniczka

 

182

Struga Czerniki

Mała Wierzyca

 

183

Struga Czerwieniecka

Stara Łeba-Górzyno

 

184

Struga Darnowska

Studnica

 

185

Struga E Dębina

Kanał nr 5

 

186

Struga Foshuta

Struga Kotla

 

187

Struga Gęś

Radunia

 

188

Struga Główczycka

Pustynka

 

189

Struga Gogolewska

Struga Maleniec

 

190

Struga Gołubska

jez. Patulskie

 

191

Struga Gostkowo

Bytowa

 

192

Struga Jarcewska

Brda

 

193

Struga Kamienicka

jez. Kamienickie

 

194

Struga Karszanek

jez. Kałębie

 

195

Struga Kazub

jez. Struga

 

196

Struga Kiełpiny

jez. Wdzydze

 

197

Struga Kierwałdzka

Liszka

 

198

Struga Klaskawska

Czerska Struga

 

199

Struga Klasztorna

Mała Supina

 

200

Struga Klęcińska

Pustynka

 

201

Struga Kobyle

Wierzyca

 

202

Struga Konarzyny

jez. Krąg

 

203

Struga Konitop

Czarna Woda

 

204

Struga Kotla

Wierzyca

 

205

Struga Kożyczkowska

Łeba

 

206

Struga Kramarzyńska

Wieprza

 

207

Struga Krępkowska

Łeba

 

208

Struga Krzemieniecka

Struga Starkowska

 

209

Struga Krzeszna

jez. Ostrzyckie

 

210

Struga Krzeszowska

Kanał Sadliński

 

211

Struga Leśna

Struga Klasztorna

 

212

Struga Lędowska

jez. Modła

 

213

Struga Lipiogórska

Janka

 

214

Struga Lubiki

Struga Zimne Zdroje

 

215

Struga Lubuczewska

Gnilna

 

216

Struga Łabuńska

Słupia

 

217

Struga Łękińska

Ruda

 

218

Struga Łękwicka

Brodniczka

 

219

Struga Maleniec

Skotawa

 

220

Struga Mieleńska

jez. Kamienickie

 

221

Struga Mirachowska

Łeba

 

222

Struga Młyńsk

Wda

 

223

Struga Młyńsk

Wisła

 

224

Struga Młyńska

Bolszewka

 

225

Struga Młyńska

Struga Młyńsk

 

226

Struga Młyńska Tczew

Motława

 

227

Struga Młyńska (Kostkowo)

Reda

 

228

Struga Niechwaszcz

Niechwaszcz

 

229

Struga Niedamowo

jez. Sobąckie

 

230

Struga Niezabyszewo

Boruja

 

231

Struga Obłęże

Wieprza

 

232

Struga Osieki

Bytowa

 

233

Struga Otalżyno

Gościcina

 

234

Struga Pietrykowska

Brda

 

235

Struga Podleś

jez. Zagnanie

 

236

Struga Postolińska

Liwa

 

237

Struga Potęgowska

jez. Kamienickie

 

238

Struga Prądzona

Prądzona

 

239

Struga Rakowiecka

Struga Bielicka

 

240

Struga Rąty

Radunia

 

241

Struga Rosocha

Prądzona

 

242

Struga Ruda

Wierzyca

 

243

Struga Rybaki

jez. Mielnica

 

244

Struga Rybnicka

Okalica

 

245

Struga Scięgnicka

Ścięgnica

 

246

Struga Silno

Struga Ciechocińska

 

247

Struga Sitnica

Łeba

 

248

Struga Starkowska

Pogorzeliczka

 

249

Struga Stężycka

jez. Raduńskie

 

250

Struga Studzienice

jez. Wieckie

 

251

Struga Subkowska

Wisła

 

252

Struga Sycewicka

Kwacza

 

253

Struga Szpon

Wietcisa

 

254

Struga Tuczno

jez. Trzechowskie

 

255

Struga Ulgowa

Motława

 

256

Struga Ustka Przewłoka

Morze Bałtyckie

 

257

Struga Warblewska

Skotawa

 

258

Struga Widna

Łeba

 

259

Struga Wielka Wieś

Łupawa

 

260

Struga Wilkowska

Kisewa

 

261

Struga Wysoka

jez. Łebskie

 

262

Struga Zagórki

Bystrzenica

 

263

Struga Zapceń

Kłonecznica

 

264

Struga Zęblewska

Bolszewka

 

265

Struga Zimne Zdroje

Wda

 

266

Struga Złakowska

Potena

 

267

Strumyk Żelkowski

Słupia

 

268

Strzelniczka

Radunia

 

269

Studzienice

jez. Wdzydze

 

270

Styna

Kłodawa

 

271

Sucha

jez. Duży Guścierz

 

272

Suska Struga

Struga Ciechocińska

 

273

Swarożynka

Szpęgawa

 

274

Szczyra

Gwda

 

275

Szpęgawa

jez. Rokickie

 

276

Ścięgnica

Wieprza

 

277

Ślizień

Pokrzywna

 

278

Święta

Brzezianek

 

279

Trzebiocha

Czarna Woda (Wda)

 

280

Trzy Rzeki

Mała Supina

 

281

Turzyca

Motława

 

282

Tyna Dolna

Tyna Górna

 

283

Tyna Mała

Tyna Dolna

 

284

Unieszynka

Pogorzelica

 

285

Waćmierka

Swarożynka

 

286

Wandówka

Liwa

 

287

Warblinka

Struga Główczycka

 

288

Węgiermuca

Wierzyca

 

289

Węgorza

Łeba

 

290

Wielistowska Struga

Węgorza

 

291

Wiercica

Wietcisa

 

292

Wierzchowo

Kamionka

 

293

Wstążka

Wda

 

294

Zagórska Struga

Zatoka Pucka

 

295

Zelgoszczówka

Wda

 

296

Żelkowa Woda

Słupia

 

297

Żerdziecka

Pokrzywna

 

298

Żołenka

Borowa

 

województwo śląskie

1

Aleksandria

Stradomka

Marszałek Województwa Śląskiego

 

2

Babieniczka

Mała Panew

 

3

Bagienka

Białka Błotna

 

4

Bełk - od granicy państwa

Odra

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 13/3-13/4

5

Biała

Biała Przemsza

 

6

Biała Oksza

Liswarta

 

7

Białka Błotna

Krztynia

 

8

Białka Lelowska

Pilica

 

9

Biały - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 0+900

Soła

 

10

Biały Stok

Boży Stok

 

11

Bielowiec

Krasna

 

12

Bierowina - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 3+600

Jasienicki

 

13

Bijasowicki

Mała Wisła

 

14

Bładnica - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 12+200

Wisła

 

15

Błędowski

Biała Przemsza

 

16

Bodek

Łęgoń

 

17

Boguniówka

Bobrówka

 

18

Boguszowicki

Ruda

 

19

Bojszówka

Kanał Gliwicki

 

20

Borgońka

Lutnia

 

21

Boronowski

Leśnica

 

22

Borówka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 11+000

Iłownica

 

23

Boży Stok

Warta

 

24

Branicki

Pszczynka

 

25

Bruśnik

Żylica

 

26

Brynica II

Brynica

 

27

Brzezinka

Konopka

 

28

Brzeźnica

Stoła

 

29

Brzeźnicki

Odra

 

30

Budzisko

Czarna Struga

 

31

Bujakówka

Węgierka

 

32

Byczynka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 5+300

Przemsza

 

33

Bystra

Warta

 

34

Bystra Mała

Juszczynka

 

35

Bzianka

Pielgrzymówka

 

36

Bziniczka

Mała Panew

 

37

Centuria

Biała Przemsza

 

38

Chechelski

Dziedzinka

 

39

Chlinka

Udorka

 

40

Chudowski

Kłodnica

 

41

Ciechowicki I

Łęgoń

 

42

Ciechowicki II

Ruda

 

43

Ciek A

Łęgoń

 

44

Ciek B

Czechowicki II

 

45

Ciek D

Ruptawka

 

46

Ciek K-1

Odra

 

47

Ciek K-2

Odra

 

48

Ciek Ligocki

Wapienica

 

49

Ciek M

Ciek K-2

 

50

Ciek Tyski - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 4+900

Gostynka

 

51

Cieplice - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 2+500

Podłączanka

 

52

Cisówka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 3+000

Radoń

 

53

Czarka

Warta

 

54

Czarna Struga

Warta

 

55

Czarny

Wieśnik

 

56

Czeczówka

Brynica

 

57

Czerwonka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 5+700

Pisarzówka

 

58

Dankówka

Mała Wisła

 

59

Dębienica

Stoła

 

60

Dokawa

Pszczynka

 

61

Domaczka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 5+300

Soła

 

62

Drama

Kanał Gliwicki

 

63

Drożdżów

Soła

 

64

Dzielniczka

Odra

 

65

Foszczyna

Soła

 

66

Glinik

Puńcówka

 

67

Goczałkowicki

Mała Wisła

 

68

Goławiecki

Mała Wisła

 

69

Gorzelanka

Stradomka

 

70

Góra Włodowska

Czarna Struga

 

71

Grabarka

Warta

 

72

Grabiec

Żebrówka

 

73

Graniczna Woda

Stoła

 

74

Granicznik

Bładnica

 

75

Graniczny

Koszarawa

 

76

Gzel

Ruda

 

77

Harszówka

Soła

 

78

Hynek

Zbiornik Goczałkowicki

 

79

Imielinka

Przemsza

 

80

Irządze

Białka Lelowska

 

81

Iskrzyczyński

Knajka

 

82

Jamna

Kłodnica

 

83

Jasienicki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 16+100

Iłownica

 

84

Jastrzębianka

Szotkówka

 

85

Jaśkowicki

Bierawka

 

86

Jaworznicki

Góra Włodowska

 

87

Jaworznik

Brynica

 

88

Jeżowski

Liswarta

 

89

KA

Knajka

 

90

Kaczor

Piotrówka

 

91

Kalembianka

Olza

 

92

Kalenica

Pilica

 

93

Kalinka

Olszynka

 

94

Kamieniczka

Warta

 

95

Kamieniecki

Kamieniczka

 

96

Kanał Lodowy (Wierciczka)

Kanał rzeki Warty

 

97

Kanał rzeki Białki Lelowskiej

Białka Lelowska

 

98

Kanał rzeki Pankówki

Pankówka

 

99

Kanał rzeki Rudniczanki

Rudniczanka

 

100

Kanał rzeki Warty

Warta

 

101

Kanał Ulgi - Graniczna Woda

Stoła

 

102

Kanał Ulgi Knajki

Wisła

 

103

Kisielówka

Radoń

 

104

Kłokocinka

Ruda

 

105

Knajka

Wisła

 

106

Kochanowicki

Jeżowski

 

107

Kochcicki

Kochanowicki

 

108

Kocinka

Liswarta

 

109

Kojkowicki - od granicy państwa

Puńcówka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. I/64-64/1

110

Kolejowy

Soła

 

111

Konopka

Stradomka

 

112

Kopka

Pankówka

 

113

Korzeniec

Pszczynka

 

114

Kośmidrówka

Pilica

 

115

Kotków

Świniowicki

 

116

Kozakówka

Radoń

 

117

Kozi Bród

Biała Przemsza

 

118

Kozłówka

Kłodnica

 

119

Kozówka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 4+500

Pisarzówka

 

120

Kozyrka

Wiercica

 

121

Krasna

Bobrówka

 

122

Kromparek

Biała

 

123

Krzanówka (Biała Woda) - od granicy państwa

Psina

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. II/36-36/4

124

Krztynia

Pilica

 

125

Krzywaniec Górecki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 3+500

Brennica

 

126

Krzywaniec Lipowiecki

Wisła

 

127

Kubiców

Soła

 

128

Kuczków

Pilica

 

129

Kukówka

Liswarta

 

130

Lesznica (Lesznianka) - od granicy państwa

Olza

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. I/58-I/59

131

Leśnica

Mała Panew

 

132

Leśnica Kanał Ulgi rzeki Leśnicy

Szotkówka Leśnica

 

133

Leśniówka

Czarna Struga

 

134

Leśniówka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 5+900

Soła

 

135

Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka

Knajka

 

136

Lgoczanka

Białka Lelowska

 

137

Ligocki

Mała Panew

 

138

Ligocki

Odra

 

139

Ligocki Strzelce Opolskie (Ligocki)

Toszecki

 

140

Lipowiecki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 4+000

Wisła

 

141

Liskonopka

Konopka

 

142

Lublinica

Mała Panew

 

143

Lutnia

Piotrówka

 

144

Łana

Mała Panew

 

145

Łański - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 7+ 200

Iłownica

 

146

Ławecki

Mleczna

 

147

Łaziański

Jasienicki

 

148

Łącza

Bierawka

 

149

Łęgoń

Odra

 

150

Łęgoń I

Odra

 

151

Łęgoń II

Łęgoń I

 

152

Łęgoń III

Łęgoń I

 

153

Łękawka

Mała Wisła

 

154

Łużnik

Kozi Bród

 

155

Łysinka

Pilica

 

156

Macocha

Łękawka

 

157

Mała Panew II

Mała Panew

 

158

Marklówka

Leśnica

 

159

Matylda

Przemsza

 

160

Michałów

Pilica

 

161

Międzyrzecki

Jasienicki

 

162

Mijaczowski

Warta

 

163

Mitręga

Czarna Przemsza

 

164

Mleczna - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 19+900

Gostynka

 

165

Młynówka

Bierawka

 

166

Młynówka - Rudka

Odra

 

167

Młynówka Bolesław - od granicy państwa

Psina

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. II/22-22/5 i II/23-II/24

168

Młynówka Drogomyska

Wisła

 

169

Moszczanka

Jezioro Żywieckie

 

170

MZ I

Zbiornik Goczałkowicki

 

171

MZ II

Zbiornik Goczałkowicki

 

172

Nakło

Pilica

 

173

Oderla

Psina

 

174

Ogrodzieniecki

Czarna Przemsza

 

175

Olejnik

Soła

 

176

Olszynka

Liswarta

 

177

Opatówka

Liswarta

 

178

Ordonka

Warta

 

179

Ornontowicki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 7+350

Chudowski

 

180

Ostropka

Kłodnica

 

181

Ożarowicki

Brynica

 

182

Pagor

Czarna Przemsza

 

183

Pająkówka - od granicy państwa

Piotrówka

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 136/6-136/7

184

Pankówka

Liswarta

 

185

Parkoszowicki

Warta

 

186

Pasiecki

Łękawka

 

187

Pawłówka

Pszczynka

 

188

Pielgrzymówka

Piotrówka

 

189

Pijawka

Warta

 

190

Pilarka

Odra

 

191

Pińczycki

Warta

 

192

Pisarzówka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 17+400

Soła

 

193

Piskara

Liswarta

 

194

Pleśnica

Odra

 

195

Pniowiecki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 3+130

Stoła

 

196

Pniowski

Kanał Gliwicki

 

197

Pod Jasną Górką

Łękawka

 

198

Podleśny

Łękawka

 

199

Podłączanka

Radoń

 

200

Pogórzanka

Iłownica

 

201

Potok Rozumicki (Trzebomka) - od granicy państwa

Troja

Bez odcinka granicznego pomiędzy zn. gr. II/43-II/44

202

Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka

Wisła

 

203

Promna

Kłodnica

 

204

Przysieka

Pilica

 

205

Psarski

Czarna Przemsza

 

206

Psina

Odra

 

207

Pustkowiec

Żelisławicki

 

208

Racław Graniczny

Łękawka

 

209

Radoń

Bładnica

 

210

Rajecznica

Żebrówka

 

211

Rakowiecki - od granicy państwa

Bełk

Bez punktu granicznego przy zn. gr. II/12

212

Rokitnicki

Bytomka

 

213

Rothera

Przemsza

 

214

Rówieński

Bładnica

 

215

Równia

Radoń

 

216

Rudawka

Wapienicki

 

217

Rudka

Ruda

 

218

Rudnicki

Knajka

 

219

Rudniczanka

Warta

 

220

Ruptawka

Szotkówka

 

221

Rybacki

Odra

 

222

Rzeczyca - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 1+700

Cisówka

 

223

Sarni Stok

Boży Stok

 

224

Sękawica

Kocinka

 

225

Siedlecki

Kamieniczka

 

226

Sierakowicki

Bierawka

 

227

Skrzydłowicki

Bziniczka

 

228

Słonica

Pisarzówka

 

229

Smolina

Mała Panew

 

230

Smudzówka

Czarna Przemsza

 

231

Smyków

Wiercica

 

232

Sobuczyna

Konopka

 

233

Sośnicowicki

Bierawka

 

234

Sporysek

Koszarawa

 

235

Stare koryto Gostynka

Mała Wisła

 

236

Stare Rzeczysko

Jasienica

 

237

Starobielski II - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 2+500

Wapienicki

 

238

Stawki

Wieśnik

 

239

Stawowy

Mleczna

 

240

Stok

Pilica

 

241

Stoła - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 14+700

Mała Panew

 

242

Stradomka

Warta

 

243

Studzionka

Pszczynka

 

244

Sumina

Ruda

 

245

Syrynka

Łęgoń I

 

246

Szarlejka

Kocinka

 

247

Szeroki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 5+200

Jasienicki

 

248

Szotnica

Piotrówka

 

249

Sztoła

Biała Przemsza

 

250

Świbska Woda (Baba)

Jemielnica

 

251

Świerkówka

Biała

 

252

Świętoszowicki

Drama

 

253

Świniowicki

Mała Panew

 

254

Toszecki

Kłodnica

 

255

Troja

Psina

 

256

Trzebyczka

Czarna Przemsza

 

257

Trzonia

Brynica

 

258

Turza

Liswarta

 

259

Tynianka

Soła

 

260

Udorka

Pilica

 

261

Uniejówka

Pilica

 

262

Uniejówka Stare Koryto

Pilica

 

263

Ustroński

Bładnica

 

264

Wapienicki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 16+600

Iłownica

 

265

Węgierka

Soła

 

266

Węglowiczanka

Pankówka

 

267

Widzówka

Warta

 

268

Wielonka

Brynica

 

269

Wiercica Stara

Kanał rzeki Warty

 

270

Wierzchowina

Sękawica

 

271

Wilamowicki

Knajka

 

272

Wilamówka

Soła

 

273

Wilczarnia

Mała Panew

 

274

Wilkowyjski

Ciek Tyski

 

275

Wilkówka - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 3+400

Mesznianka I

 

276

Wiślicki

Strzemszołka

 

277

Wojkowicki

Czarna Przemsza

 

278

Woszczycki

Ruda

 

279

Woszczyna Mała

Foszczyna

 

280

Wschodnica - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 3+050

Brennica

 

281

Wysoki - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 4+800

Szeroki

 

282

Z Kamienia - poza odcinkiem źródłowym powyżej km 4+125

Ruda

 

283

Z Łubia

Drama

 

284

Z pod Łysej

Olza

 

285

Z Przegędzy

Boguszowicki

 

286

Za Dworem

Koszarawa

 

287

Zadolny

Żarnówka

 

288

Załężówka

Pilica

 

289

Zgoński

Gostynka

 

290

ZK

Zbiornik Goczałkowicki

 

291

Zlewaniec

Iłownica

 

292

Zwlecza

Pilica

 

293

Żebrówka

Pilica

 

294

Żelisławice

Czarna Przemsza

 

295

Żerdzina

Pankówka

 

296

Żernicki

Bierawka

 

województwo świętokrzyskie

1

Andruszkowianka

Koprzywianka

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

2

Atramentówka

Struga A

 

3

Barbarka

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

4

Belnianka

Czarna Nida

 

5

Białka Krasocka

Czarna Włoszczowska

 

6

Bobrza

Czarna Nida

 

7

Branka

Nida

 

8

Brynica

Biała Nida

 

9

Brzeźnica

Nida

 

10

Ciek A (Babia)

Kanał Ulgi Bobrzy

 

11

Ciek J

Nida

 

12

Ciek Kępa Chwałowska

Wisła

 

13

Ciek od Babiej Góry

Lubrzanka

 

14

Ciek od Bełku

Nida

 

15

Ciek od Beszowej

Kanał Strumień

 

16

Ciek od Borowej Góry

Bobrza

 

17

Ciek od Brodek

Ciek od Podmaleńca

 

18

Ciek od Broniny

Maskalis

 

19

Ciek od Czarnocina

Nida

 

20

Ciek od Dębian

Gorzyczanka

 

21

Ciek od Drugni

Czarna Staszowska

 

22

Ciek od Dziebałtowa

Sokołówka

 

23

Ciek od Emilianowa

Mozgawa

 

24

Ciek od Gadawy

Kanał Strumień

 

25

Ciek od Gniewięcina

Mierzawa

 

26

Ciek od Goznej

Brzeźnica

 

27

Ciek od Grabowa

Lubrzanka

 

28

Ciek od Huty Szklanej

Belnianka

 

29

Ciek od Jałowęs

Opatówka

 

30

Ciek od Julianowa (Ostróżek)

Bobrza

 

31

Ciek od Kazanowa

Wąglanka

 

32

Ciek od Kłucka (Sośnica)

Łososina

 

33

Ciek od Korytnicy

Nida

 

34

Ciek od Krzyża

Nida

 

35

Ciek od Linowa

Wisła

 

36

Ciek od Lisowa

Opatówka

 

37

Ciek od Lubani

Wschodnia

 

38

Ciek od Łukowej

Czarna Nida

 

39

Ciek od Michałowa

Feliksówka

 

40

Ciek od Milejowic

Szewnianka

 

41

Ciek od Młotkowic

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

42

Ciek od Mokrego Boru (Olszówka)

Łososina

 

43

Ciek od Nizin

Wschodnia

 

44

Ciek od Oblekonia

Kanał Strumień

 

45

Ciek od Oględowa

Czarna Staszowska

 

46

Ciek od Okrągłej

Wisła

 

47

Ciek od Pardołowa

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

48

Ciek od Pełczysk

Ciek od Czarnocina

 

49

Ciek od Piotrowa

Wszachówka

 

50

Ciek od Podmaleńca

Desta

 

51

Ciek od Potoka

Mierzawa

 

52

Ciek od Przełajowa

Mierzawa

 

53

Ciek od Pustej Woli

Biała Nida

 

54

Ciek od Skorkowa

Łososina

 

55

Ciek od Skorocic

Nida

 

56

Ciek od Słupi

Mierzawa

 

57

Ciek od Sokołowa

Nida

 

58

Ciek od Szańca

Potok Pomykowski

 

59

Ciek od Trzemosznej (Ciek Trzemoszna)

Wąglanka

 

60

Ciek od Turska

Wisła

 

61

Ciek od Ublinka

Koprzywianka

 

62

Ciek od Wierzbicy

Nida

 

63

Ciek od Wincentowa

Czysta

 

64

Ciek od Zagajowa

Wisła

 

65

Ciek od Zagnańska (Jawor)

Bobrza

 

66

Ciek od Zajezierza

Koprzywianka

 

67

Ciemnica

Bobrza

 

68

Czarna Nowa

Czarna Stara (Lewa)

 

69

Czarna Stara (Lewa)

Czarna Włoszczowska

 

70

Czarna Taraska

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

71

Czarna Woda

Pokrzywianka

 

72

Czarne Stoki

Łososina

 

73

Czarny Lasek

Łososina

 

74

Czysta

Młynkowska

 

75

Ćmielówka

Przepaść

 

76

Desta

Czarna Staszowska

 

77

Dopływ spod Drochowa

Morawka

 

78

Dopływ spod Gruszowa

Małoszówka

 

79

Dunaj

Kamienna

 

80

Feliksówka (Czarna Struga)

Białka Krasocka

 

81

Gorzyczanka

Koprzywianka

 

82

Grabówka

Biała Nida

 

83

Gracówka

Młynkowska

 

84

Greszczynka

Barbarka

 

85

Hutka

Biała Nida

 

86

Jakubówka

Nida

 

87

Jakubówka

Sancygniówka

 

88

Jawornik

Nidzica

 

89

Jeleniów

Słupianka

 

90

Jeżówka

Zwlecza

 

91

Jędrzejówka

Kamienna

 

92

Kacanka

Koprzywianka

 

93

Kacapka

Czarna Nowa

 

94

Kakonianka

Czarna Nida

 

95

Kamionka

Kamienna

 

96

Kanał Bobrowski

Łapczynka

 

97

Kanał Nida

Kanał Strumień

 

98

Kanał Nidzicy (Kijanka, Ulga Nidzicy)

Potok Jawornik (Jawornik)

 

99

Kanał Strumień

Wisła

 

100

Kanał Ulgi Bobrzy

Bobrza

 

101

Kanał Ulgi Kanału Nida

Kanał Strumień

 

102

Kanał Ulgi Kołoniec

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

103

Kanał Ulgi Maskalis

Maskalis

 

104

Kanał Ulgi Staszica

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

105

Kanał Wisła Ożarów

Wisła

 

106

Kania

Opatówka

 

107

Kineta

Wisła

 

108

Knapówka

Seca

 

109

Kobyla

Kamienna

 

110

Korzenna

Kacanka

 

111

Kozówka

Plebanka

 

112

Krasna

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

113

Kurzelówka

Pilica

 

114

Kuźniczka

Kamienna

 

115

Kwilanka

Biała Nida

 

116

Lipnica

Biała Nida

 

117

Lubrzanka

Czarna Nida

 

118

Łagowica

Czarna Staszowska

 

119

Łapczynka

Pilica

 

120

Łososina

Biała Nida

 

121

Łukawka

Opatówka

 

122

Małoszówka

Nidzica

 

123

Małyszyniec

Iłżanka

 

124

Maruszówka

Wisła

 

125

Maskalis

Nida

 

126

Młynkowska

Drzewiczka

 

127

Młynówka (Kamyszów)

Nidzica

 

128

Młynówka (Młyńczyska)

Wschodnia

 

129

Młynówka (Topola)

Nidzica

 

130

Młynówka Dąbie

Struga Dąbie

 

131

Młyńska

Słupianka

 

132

Moczydlnica

Czarna Staszowska

 

133

Modliborka

Koprzywianka

 

134

Modła

Kamienna

 

135

Modrzewinka

Czarna Taraska

 

136

Morawka

Czarna Nida

 

137

Mozgawa

Mierzawa

 

138

Mozgawa

Nida

 

139

Nagorzanka

Pokrzywianka

 

140

Ojrzanka

Pilica

 

141

Oleśnica

Kamienna

 

142

Opatówka

Wisła

 

143

Orłowianka

Wojciechówka

 

144

Pawłówka (Ciek A Wola Pawłowska)

Kamienna

 

145

Pierzchnianka

Czarna Nida

 

146

Piórkówka

Ciek od Piotrowa

 

147

Plebanka

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

148

Podolanka

Trębanówka

 

149

Pokrzywianka

Koprzywianka

 

150

Polanówka

Koprzywianka

 

151

Polna

Drzewiczka

 

152

Potoczek

Kamienna

 

153

Potok Jasion (Ciek Jasion)

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

154

Potok Koniemłocki

Ciek od Nizin

 

155

Potok Mokra

Czarna Stara

 

156

Potok od Gabułtowa

Nidzica

 

157

Potok Pomykowski

Sanica

 

158

Potok Włoszczowicki

Morawka

 

159

Potok Wólka

Czarna Włoszczowska

 

160

Przepaść

Kamienna

 

161

Psarka

Świślina

 

162

Radnia

Wschodnia

 

163

Radwanówka

Koprzywianka

 

164

Rów A

Mozgawa

 

165

Rów A-12

Struga Włosnowicka

 

166

Rudka

Biała Nida

 

167

Rzoska

Kanał Strumień

 

168

Sancygniówka

Nidzica

 

169

Sanica

Wschodnia

 

170

Sanica Boczna

Sanica

 

171

Seca

Zwlecza

 

172

Serbinówka

Czarna Taraska

 

173

Skrobaczówka

Sanica

 

174

Słupianka

Pokrzywianka

 

175

Sokołówka

Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)

 

176

Sprowa

Pilica

 

177

Starorzecze rz. Nidy - w m. Sobowice

Nida

 

178

Starorzecze rz. Nidy - w m. Umianowice

Branka

 

179

Starorzecze rz. Nidy - w m. Umianowice

Nida

 

180

Stopniczanka

Skrobaczówka

 

181

Stradówka

Nidzica

 

182

Struga 52 (Radków)

Struga Krzepin

 

183

Struga A

Nida

 

184

Struga A

Wisła

 

185

Struga Biechowska

Kanał Strumień

 

186

Struga Brody Lubienia 1

Kamienna

 

187

Struga Brody Lubienia 2

Kamienna

 

188

Struga Chwałowicka

Nida

 

189

Struga Dąbie

Biała Nida

 

190

Struga Doraz

Wisła

 

191

Struga Komorowska

Kanał Strumień

 

192

Struga Krzepin

Biała Nida

 

193

Struga Lipno

Lipnica

 

194

Struga Niegosławska

Kanał Strumień

 

195

Struga Oleśnicka

Wschodnia

 

196

Struga P

Feliksówka

 

197

Struga Piestrzecka

Struga Włosnowicka

 

198

Struga Podwalska

Kanał Strumień

 

199

Struga Rzeszówek

Biała Nida

 

200

Struga S

Czarna Nowa

 

201

Struga Staw Kunowski

Kamienna

 

202

Struga Strzelecka

Wschodnia

 

203

Struga Unikowska

Branka

 

204

Struga Włosnowicka

Kanał Nida

 

205

Struga Wygnanów

Lipnica

 

206

Struga Zagość

Nida

 

207

Struga Zborowska

Rzoska

 

208

Struga Żarczyce

Lipnica

 

209

Strumień

Lubrzanka

 

210

Sufraganiec

Bobrza

 

211

Szarbiówka

Nidzica

 

212

Szewnianka (Kamionka)

Kamienna

 

213

Szydłówka

Radnia

 

214

Śmierdziączka

Wisła

 

215

Trębanówka

Przepaść

 

216

Trębowiec (Struga Trębowiec)

Iłżanka

 

217

Trupień

Czarna Nida

 

218

Trupień

Ciek od Mokrego Boru

 

219

Trzcianka

Wisła

 

220

Warkocz

Lubrzanka

 

221

Wąglanka

Drzewiczka

 

222

Weśrednik

Biała Nida

 

223

Węchadłówka

Mierzawa

 

224

Węgierka

Świślina

 

225

Wojciechówka

Przepaść

 

226

Wszachówka

Łagowica

 

227

Zalezianka

Kamionka

 

228

Zawidzanka

Wisła

 

229

Zbijówka

Iłżanka

 

230

Zdunówka

Biała Nida

 

231

Zwlecza

Pilica

 

232

Żarnówka

Kamienna

 

województwo warmińsko-mazurskie

1

Alina

Gołdap

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

2

Antonowo

jez. Wojsak - rz. Ujście

 

3

Babant z jez. Stromek, Babięta Wielkie, Babięta Małe

jez. Tejsowo - Babęcka Struga

 

4

Babka z jez. Goryńskie

Osa

 

5

Balewka

Dzierzgoń

 

6

Banówka - od granicy państwa

Jarft

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 2401-2402

7

Baranowo

jez. Jurzec - rz. Pisa

 

8

Barcikowo

Łyna

 

9

Barczewo

Wadąg-Pisa

 

10

Barłoga

Pisa

 

11

Bejdycka Młynówka

Pisa Bartoszycka

 

12

Bezledka (Bezleda) - od granicy państwa

Świeża

Bez punktu granicznego przy zn. gr. 2296

13

Białka

Konopka

 

14

Białka - od granicy państwa

Świnia

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 2188-2189

15

Biały Grunt

Rozoga

 

16

Biebrza

Pasłęka

 

17

Biedasz

Drwęca

 

18

Bierutówka

jez. Drużno

 

19

Biesówka

jez. Dadaj - rz. Wadąg (Dadaj)

 

20

Bludzia z jez. Przerośl

Błędzianka

 

21

Błędzianka z jez. Stańczyki - od granicy państwa

Pisa

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 2018-2019

22

Bogaczewo z jez. Skiertąg

jez. Narie - rz. Narienka

 

23

Bogumiłka

Pisa

 

24

Borek

Rudna

 

25

Borowianka

Orzyc

 

26

Bredynka

Dymer

 

27

Brynica z jez. Bryńskie, Szlacheckie, Południowe, Północne

Drwęca

 

28

Brzezinka

Wąska

 

29

Brzeźnica z jez. Kreki

jez. Drużno

 

30

Bukwałd z jez. Bukwałd

Stara Łyna

 

31

Burdąg

jez. Małszewskie - Kiermes-Kośno

 

32

Burzanka

jez. Drużno

 

33

Butowo z jez. Warpuny, Zyndlaki

jez. Gieląd - rz. Krutynia

 

34

Butryny

jez. Łajs - rz. Kośno

 

35

Bystra

Dajna

 

36

Chmielówka

jez. Śniardwy - kanał Jegliński, rz. Pisa

 

37

Chruściel

Szkwa

 

38

Ciek J

Wkra (Działdówka)

 

39

Ciek Kilimański

Stare Czajki

 

40

Ciek L

Wkra (Działdówka)

 

41

Ciek Suski

Liwa

 

42

Czarka

Omulew

 

43

Czarna Olecka

Lega

 

44

Czarna Rzeka Piecówka z jez. Łabuny Małe, Czarne

Omulew

 

45

Czarna Struga Gołdapska z jez. Czarne

Jarka

 

46

Czarne Bagno

jez. Łułajno - rz. Pisa

 

47

Czarnówka

Czarna Olecka

 

48

Czernica

jez. Wisztynieckie

 

49

Czerwonka Woszczelska

jez. Sawinda Wielka - rz. Młynka Woszczelska

 

50

Czerwonka z jez. Partęczyny Wielkie

jez. Partęczyny Wielkie - rz. Skarlanka

 

51

Czerwonka z jez. Węgój

jez. Dadaj - rz. Dadaj

 

52

Dargowo

Kanał Elbląski

 

53

Dąbrowa

jez. Jeziorak - rz. Iławka

 

54

Dąbrówka

Konopka

 

55

Dąbrówka Elbląska

Zalew Wiślany

 

56

Długobór

Wałcza

 

57

Dobrąg z jez. Dobrąg

Wadąg-Pisa

 

58

Dobry Lasek z jez. Kołowin

jez. Mokre - rz. Krutynia

 

59

Drela

jez. Ruda Woda - Kanał Elbląski

 

60

Dunajek

jez. Szwałk Wlk. - Łażna Struga

 

61

Duża Wkra

jez. Dąbrowa Wielka - rz. Wkra

 

62

Dylewka

Grabiczek

 

63

Dynówka

Elbląg

 

64

Dywity

Łyna

 

65

Dziaduszyn

jez. Święcajty, System Wielkich Jezior Mazurskich

 

66

Dzięgielka

Jarka

 

67

Dziękałówka

jez. Kociołek - kanał Wilkus, rz. Pisa

 

68

Dzikówka

Bauda

 

69

Elszka

jez. Drużno

 

70

Elszka Lubawska

Drwęca

 

71

Fiszewka

Elbląg

 

72

Fiugajka

Zalewka

 

73

Franknowo

Symsarna

 

74

Gać z jez. Karaś

jez. Trupel - rz. Osa

 

75

Gardęga (Gardeja)

Osa

 

76

Gardyna

Bauda

 

77

Gawlik

jez. Jędzelewo - rz. Stara Młyńska Struga

 

78

Gawrzyjałka

Struga Wschodnia

 

79

Gąska

Elma

 

80

Giławy

Wardęga

 

81

Giłwa z jez. Giława

Pasłęka

 

82

Gizela

Drwęca

 

83

Giżanka z jez. Boczne, Głębokie, Gordejskie, Dobskie, Dudeckie

jez. Dworackie - rz. Połomka

 

84

Głębock

Stradyk

 

85

Golanka

jez. Białe - rz. Krutynia

 

86

Gołuba - od granicy państwa

Jarft

Bez punktu granicznego pomiędzy zn. gr. 2408-2409

87

Górowska Młynówka

Elma

 

88

Grabianka

Zalew Wiślany

 

89

Grabiczek z jez. Durąg, Lichtajny

Drwęca

 

90

Grabnik

jez. Sawinda Wielka - rz. Młynka Woszczelska

 

91

Grabówka

jez. Tuchlin, kanał Jegliński- rz. Pisa

 

92

Gramotka

Drwęca

 

93

Graniczna

Guber

 

94

Graniczny Strumyk

Wąska

 

95

Graty

jez. Gardyńskie - rz. Pisa

 

96

Grażnica

jez. Łęguty - rz. Pasłęka

 

97

Groblica z jez. Bobrowice

Drwęca

 

98

Grodzisko

Gołdap

 

99

Grunwaldzka Struga

Marózka

 

100

Gutter

Wissa

 

101

Harsz

jez. Bodma, System Wielkich Jezior Mazurskich

 

102

Irki z jez. Jagielskie

Stare Koryto Węgorapy

 

103

Jagarzewka

Orzyc

 

104

Jagodnia

Pisa

 

105

Jagódka

Zalew Wiślany

 

106

Janki

Gołdap

 

107

Janówek

Grabianka

 

108

Janówka

Orzyc

 

109

Jarka

jez. Gołdap - rz. Gołdap

 

110

Jaśkowo z jez. Piekło

jez. Dauby - rz. Iławka

 

111

Jaworek

jez. Garbas - rz. Rozpuda

 

112

Jelonka

Kanał Elbląski

 

113

Jełmuń

Dymer

 

114

Jemiołówka z jez. Jemiołowo

jez. Sarąg - rz. Pasłęka

 

115

Jędrychowo

jez. Lampasz - rz. Krutynia

 

116

Jędzelówka z jez. Jędzelek

jez. Górko - rz. Pisa

 

117

Jurzec z jez. Majacz Mały, Inujec, Głębokie, Zełwążek, Jurzec

jez. Tałty - rz. Pisa

 

118

Kabina

Ryn

 

119

Kaborno

jez. Linowskie -Struga Klebarska

 

120

Kadzidłówka z jez. Kadzidłowo

Krutynia

 

121

Kalinka

jez. Skomentno - rz. Pietraszka

 

122

Kalwa

Kiermas - Kośno

 

123

Kałdunka z jez. Kałdunek Mały, Kałdunek Duży, Szyk

Drwęca

 

124

Kamienica

Zalew Wiślany

 

125

Kamienny Bród

Zalewianka

 

126

Kamionka

Górowska Młynówka

 

127

Kamionka Żuławska

Zalew Wiślany

 

128

Karmelówka

Ełk

 

129

Karwik

jez. Seksty - kanał Jegliński, rz. Pisa

 

130

Katlewka z jez. Hartowiec

Wel

 

131

Katławka

Wałsza

 

132

Kiersztanowo

jez. Salent - rz. Muntowo

 

133

Kirsna

Łyna

 

134

Kiwity I

Pisa Bartoszycka

 

135

Kiwity II

Kiwity I

 

136

Kochanówka

Kirsna

 

137

Kokoszka

jez. Wygryny - System Wielkich Jezior Mazurskich, rz. Pisa

 

138

Konopka

jez. Roś - rz. Pisa

 

139

Konopki

jez. Ublik Wielki - rz. Ublik

 

140

Korbajna z jez. Jaśkowskie, Karnickie

Kanał Elbląski

 

141

Korszynianka z jez. Babiniec

Sajna

 

142

Kortówka z jez. Kortowskie

Łyna

 

143

Kosakowo z jez. Jagałewka

Omet

 

144

Krela