Jak chronić torfowisko - krok po kroku
Klucz do wyboru właściwej metody ochrony
Elektroniczny klucz do wyboru właściwej metody ochrony torfowiska

Ten klucz ma za zadanie ułatwić przyrodnikom wybór prawdopodbnie nalepszej metody ochrony konkretnego torfowiska. Obejmuje on sytuacje typowe i często spotykane w Polsce zachodniej i północnej. Korzystając z niego, trzeba jednak pamiętać, że każde torfowisko jest żywym, indywidualnym tworem, i wszelkie recepty na jego ochronę - także te dawane przez niniejszy klucz - są tylko przybliżone. Podobnie jak w medycynie, obowiązuje tu zasada primum non nocere - przede wszystkim nie szkodzić.

Wersja beta. Prosimy o nadsyłanie nam swoich wrażeń, opinii i uwag: lkp@lkp.org.pl

Rozmiar: 4717 bajtów

Opracowanie merytoryczne: Robert Stańko
Pomysł i opracowanie techniczne: Paweł Pawlaczyk
(c) Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, lkp@lkp.org.pl www.lkp.org.pl
W ramach projektu "Aktywna ochrona mokradeł w Zachodniej Polsce - pakiet edukacyjny" finansowanego przez NFOŚiGW. Świebodzin - Drawno - Poznań, 3 sierpnia 2002

Rozmiar: 14678 bajtówTorfowiska wysokie i przejsciowe - mszary, trzęsawiska z torfowcami Torfowiska niskie - olsy, szuwary, torfowiska źródliskowe i mechowiska

   [<< Wybierz]

[Wybierz >> ]