[Inne aktualności z Puszczy] [Puszcza Drawska - Strona główna] [Lubuski Klub Przyrodników - strona główna]

Rozmiar: 27413 bajtówDrawa - Ekorozwój regionu czy zadeptanie rzeki i jej doliny ?

Samorządy Pojezierza Drawskiego zamierzają podjąc projekt "Cztery pory roku na Drawie", zmierzający do uczynienia z tej rzeki zagłębia turystycznego dla mieszkanców Szczecina, Koszalina i Berlina. Konferencja w tej sprawie odbyła się 5.10.2001 w Żerdnie k. Czaplinka.

Zdaniem wielu zainteresowanych projekt ten jest szansą zrównoważonego rozwoju terenów nad Drawą - o ile postawią one na ekoturystykę, odkrywającą i wykorzystującą walory przyrodnicze i kulturowe całej Puszczy i Pojezierza, a nie tylko rzeki. Inicjatorzy projektu mieli jednak pierwotnie na myśli zupełnie co innego - intensyfikację turystyki kajakowej na samej Drawie.

Chłoność turystyczna Drawy w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego jest szacowana na ok. 60 osób dziennie, co odpowiada 2700-4500 osób rocznie (zaleznie od długości sezonu i równomierności ruchu). Tymczasem już dzis rzeką przez Park spływa 4500 osób! każde zwiekszenie tej liczby zagraża więc przyrodzie, będącej główną atrakcją regionu!

Miejmy nadzieję że interesująca inicjatywa będzie ewoluować w kierunku spokojnego i wszechstronnego rozwoju łagodnych form turystyki w regionie, a zarzucone zostaną pomysły dalszej intensyfikacji turystyki kajakowej !

Ruch kajakowy na Drawie. 4500 osób to absolutna górna granica przyrodniczej pojemności rzeki!