Kłoć wiechowata. Fot. P. Pawlaczyk

Jezioro Księżno

Obiekt położony jest około 5 km na zachód od Świebodzina pomiędzy jeziorami: Niesulickim i Wilkowskim, jego powierzchnia wynosi 18 ha, z czego połowę stanowi powierzchnia jeziora, połowę powierzchnia przylegających do niego łąk, zadrzewień i zarośli. Jest to ostoja Lubuskiego Klubu Przyrodników i Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Jezioro Księżno znajduje się w płytkiej rynnie polodowcowej, jego otoczenie stanowią lasy oraz przylegające od północnego wschodu i zachodu niewielkie kompleksy ekstensywnie użytkowanych łąk.

Bogate w węglan wapnia podłoże warunkuje występowanie charakterystycznej roślinności tworzącej szeroki (miejscami ponad 30 m) pas szuwarów. Dominującym gatunkiem jest tu kłoć wiechowata. Interesująco przedstawia się również skład gatunkowy nasuwającego się na taflę jeziora pła torfowcowego. Jezioro jest miejscem licznego występowania grążela żółtego oraz grzybieni białych. Na łąkach otaczających jezioro rośnie storczyk szerokolistny, a w pobliskich zaroślach listera jajowata. Oprócz wystepujących tu pospolitych gatunków ptaków wodno-błotnych (krzyżówka, łyska itp.) stwierdzono tu między innymi wodnika i gągoł.

Za przedmiot ochrony obiektu uznana została roślinność bagienna i torfowiskowa oraz proces zarastania zbiornika wodnego.

Jest to najstarsza ostoja przyrody będąca pod naszą opieką od roku 1993, kiedy to na wniosek Klubu Rada Miasta Świebodzina powołała tu użytek ekologiczny. Był to pierwszy użytek w woj. zielonogórskim i jeden z pierwszych w Polsce!

Literatura:

Jermaczek D. 1994. Przyroda okolic Świebodzina. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.

Do strony głównej serwisu "Ostoje przyrody Lubuskiego Klubu Przyrodników"
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników