Letnie obozy dla młodzieży OWCZARY 2001 i BOGDANKA 2001


Zapraszamy młodzież w wieku 12 - 18 lat do udziału w organizowanych przez nas w okresie letnim przyrodniczych obozach młodzieżowych.

Obóz "OWCZARY 2001" odbędzie się w dniach 1 - 8 lipca w Stacji Terenowej Lubuskiego Klubu Przyrodników w Owczarach koło Górzycy. W programie między innymi nauka rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, ich wyszukiwania i oznaczania w terenie, a także posługiwania się kluczami i atlasami. Poznamy także podstawy gromadzenia zbiorów przyrodniczych (zielniki i zbiory faunistyczne). Uczestnicy obozu wezmą udział w przyrodniczych badaniach inwentaryzacyjnych różnych środowisk, a także zapoznają się z różnymi formami i sposobami aktywnej ochrony przyrody. Planujemy także wycieczki terenowe w najbardziej interesujące obszary Parku Krajobrazowego Ujście Warty, w doliny Warty i Odry, a także wiele innych atrakcji, ale również prace na rzecz Stacji i ochrony otaczających ją muraw kserotermicznych. Koszt uczestnictwa w obozie dla członków Klubu oraz finalistów Lubuskich Konkursów Przyrodniczych wynosi 150 zł, dla pozostałych osób - 250 zł. Preferowany wiek uczestników - 15 - 18 lat.


Obóz "BOGDANKA 2001" odbędzie się w Stacji Terenowej Lubuskiego Klubu Przyrodników w Bogdance koło Drawna, przy granicy Drawieńskiego Parku Narodowego w dniach 29 lipca do 5 sierpnia. Jak co roku podczas całego obozu prowadzona będzie akcja chwytania i obrączkowania ptaków. Związana z tym możliwość obejrzenia z bliska kilkudziesięciu gatunków jest atrakcją dla każdego młodego przyrodnika. Oprócz tego oczywiście wycieczki po okolicy, w tym także do najciekawszych zakątków Drawieńskiego Parku Narodowego, nauka rozpoznawania drzew, krzewów i pospolitych roślin zielnych, a także różnych grup zwierząt. Nauka prowadzenia samodzielnych obserwacji, posługiwania się sprzętem optycznym, fotografowania i rysowania przyrody oraz prostych analiz przyrodniczych. Oczywiście co wieczór ognisko. To wszystko za jedyne 200 zł dla członków Klubu i finalistów Konkursów Przyrodniczych oraz 300 zł dla pozostałych osób. Preferowany wiek uczestników - 13 - 16 lat.

Liczba miejsc na obu obozach jest ograniczona i wynosi 10 - 12 osób. W cenie obozu zapewniamy skromne posiłki, noclegi (mile widziane własne śpiwory), atrakcyjne zajęcia i miłą atmosferę. Dojazd we własnym zakresie. W terminie do 10 czerwca na załączonym druku przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa. O przyjęciu zgłoszenia powiadomimy uczestników w terminie do 15 czerwca. Przyjętym osobom prześlemy wówczas szczegółowy program obozu.


Zgłoszenie uczestnictwa w obozie przyrodniczym organizowanym przez Lubuski Klub Przyrodników


Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

Adres .............................................................................................................Tel. .................................................

Obóz: BOGDANKA OWCZARY Wiek: ........... Członek Klubu lub finalista konkursu: TAK NIE........................................
podpis rodzica lub opiekuna

[Home Page Lubuskiego Klubu Przyrodników]