Przegląd Wydawnictw z zakresu ochrony przyrody
w serwisie Lubuskiego Klubu Przyrodników

[Strona główna LKP]
[Strona główna Przeglądu Wydawnictw]
[Księgarnia internetowa LKP]
[Inne księgarnie internetowe]

Rozmiar: 15275 bajtówJ. Kujawa-Pawlaczyk, P. Pawlaczyk 2001. Rzadkie i zagrozone rośliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc

Omówienie około dwustu gatunków rzadkich roślin występujących lub mogących się znaleźć na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Opis każdego gatunku zawiera jego rysunek oraz szczególowe dane o jego motfologii, biologii, ekologii i rozmieszczeniu, w tekście zawarto także wiele interesujących ciekawostek o poszczególnych gatunkach. Omówiono nie tylko gatunki stricte leśne, choć tych jest najwięcej; ksiązka zawiera jednak także opisy wybranych roslin torfowiskowych, łąkowych, wrzosowiskowych, związanych z murawami kserotermicznymi, a nawet wodnych.

Ksiązka została wydana jako materiał szkoleniowy dla służb leśnych RDLP Zielona Góra w ramach programu, który zielonogórska Dyrekcja realizuje wspólnie z Lubuskim Klubem Przyrodników. Dlatego opisy gatunków poprzedzono krótkimi rozdziałami o charakterze poradnikowym (jak się uczyć rozpoznawania roślin, gdzie szukać cennych gatunków, jak opisywać i jak chronić stanowisko cennego gatunku).

Mimo regionalnego charakteru i ścisle określonego przeznaczenia, książka może mieć szersze znaczenie: jest to unikatowe na polskim rynku źródło informacji o rzadkich gatunkach roślin, występujących przecież także i gdzie indziej. Rozdziały wstępne są syntetycznym i uniwersalnym "poradnikiem ochrony flory w lasach".

Ksiązka jest do nabycia w księgarni Lubuskiego Klubu Przyrodników.

[Zobacz także więcej o programie ochrony cennych stanowisk roślin naczyniowych na terenie RDLP Zielona Góra >>]