Przegląd Wydawnictw z zakresu ochrony przyrody
w serwisie Lubuskiego Klubu Przyrodników

[Strona główna LKP]
[Strona główna Przeglądu Wydawnictw]
[Księgarnia internetowa LKP]
[Inne księgarnie internetowe]

Rozmiar: 30912 bajtówP. Pawlaczyk, L. Wołejko, R. Stańko, A. Jermaczek. Poradnik ochrony mokradeł. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2001

Nakład I wydania wyczerpany.

270-stronicowa, bogato ilustrowana książka omawia po kolei: typy mokradeł i ich rozpoznawanie, rolę mokradeł w krajobrazie, metody badania i diagnozowania mokradeł, procesy degradacyjne zagrażające mokradłom, metody praktycznej ochrony mokradeł, prawne instrumenty ochrony mokradeł, świadomość społeczną jako narzędzie ochrony mokradeł, procedurę planowania ochrony, możliwości finansowania ochrony mokradeł. Oparta jest na przykładach praktycznych rozwiązań zastosowanych i zaplanowanych w rozmaitych obiektach w Polsce, sięga także do przykładów zagranicznych. Zawiera liczne ilustracje a także tabele charakteryzujące m. in. podstawowe uwarunkowania skutecznej ochrony chronionych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych związanych z mokradłami. Staraliśmy się napisać ją tak by była praktycznym poradnikiem, a nie teoretycznym podręcznikiem i by przydała się w praktyce: służbom ochrony przyrody, pracownikom parków narodowych i krajobrazowych, leśnikom realizującym małą retencje wody, przyrodnikom z organizacji pozarządowych występującym o dotacje na projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Mokradła - w rozumieniu przyjętym w książce - to wszystkie "ekosystemy wodne i ziemnowodne", a więc przede wszystkim torfowiska, ale i tereny zalewowe, jeziora i rzeki, wilgotne łąki.