Objasnienia symboli użytych na checklistach fauny i flory DPN

Status w DPN
Ochrona w Polsce

Kategorie zagrożenia:
Zastosowane Czerwone Listy: Konwencje europejskie