Szanowni Państwo!

W dniu 24 lutego 2000r., z inicjatywy kilku organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody, powstało nieformalne Porozumienie na Rzecz Ochrony Borów Dolnośląskich. Jego zasadnicze cele to wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu ochrony przyrody i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju regionu. Bory Dolnośląskie rozumiemy jako zwarty kompleks lasów, wrzosowisk i mokradeł ograniczony miejscowościami: Olszyna - Trzebiel - Żary - Żagań - Szprotawa - Niegosławice - Gaworzyce - Chocianów - Chojnów - Bolesławiec i Zgorzelec. Wraz z przyległymi lasami w niemieckiej części Łużyc stanowią one jeden z największych w Europie Środkowej, zwartych kompleksów leśnych, wyróżniający się specyficzną florą i fauną. Dotychczasowy stan poznania i ochrony tego unikatowego obszaru jest wysoce niewystarczający. Porozumienie na Rzecz Ochrony Borów Dolnośląskich ma charakter otwarty, do udziału w jego pracach zapraszamy administrację samorządową i rządową, szczególnie leśników, oraz wszystkie organizacje, instytucje i osoby zainteresowane ochroną przyrody i ekorozwojem regionu.

W ramach działalności Porozumienia, w dniach 6-7 grudnia 2001 (czwartek, piątek) w Żaganiu, organizujemy sesję pt.:

Ochrona przyrody i ekorozwój w Borach Dolnośląskich

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką, szczególnie przedstawicieli administracji terenowej, leśników, nauczycieli, liderów lokalnych, przyrodników i krajoznawców.

Ramowy program sesji przedstawia się następująco:

Czwartek, 6 grudnia

Godz. 10.00
 • Otwarcie
 • Grzegorz Bobrowicz - Bory Dolnośląskie w obiektywie
 • Jacek Potocki - Geograficzno - historyczne uwarunkowania zmian w przyrodzie Borów Dolnośląskich
 • Waldemar Bena - Dawne formy użytkowania lasów w zachodniej części Borów Dolnośląskich

  Godz. 11.30 - Przerwa

  Godz. 12.00
 • Artur Pałucki - Sytuacja głuszca w Borach Dolnośląskich i problemy jego ochrony
 • Robert Kamieniarz - Sytuacja cietrzewia w Borach Dolnośląskich i jego ochrona

  Godz. 13.00 - Obiad

  Godz. 14.30
 • Czesław Narkiewicz, Roman Gramsz - Projekt sieci rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych w południowej części Borów Dolnośląskich
 • Andrzej Ruszlewicz - Projekt ochrony Bagien Przemkowsko-Przecławskich
 • Marek Cieślak - Współpraca różnych podmiotów dla ochrony przyrody na przykładzie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
 • Leszek Jerzak - Mużakowski Park Krajobrazowy

  Godz. 16.00 - Przerwa

  Godz. 16.30
 • Wojciech Moskaluk - Proekologiczne działania w Lasach Państwowych w warunkach Borów Dolnośląskich na przykładzie Nadleśnictwa Świętoszów
 • Janusz Bazarnik - Problemy gospodarki leśnej w południowej części Borów Dolnośląskich
 • Marek Maciantowicz - Programy aktywnej ochrony przyrody realizowane na terenie północnej części Borów Dolnośląskich (RDLP Zielona Góra)

  Godz. 18.00 - Kolacja

  Piątek, 7 grudnia

  Godz. 8.00 - Śniadanie

  Godz. 9.00
 • Helmut Ballmann, Ulrich Schröder - Ochrona przyrody i ekorozwój w Borach Łużyckich
 • Paweł Pawlaczyk - Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju lokalnego

  Godz. 10.00 - Przerwa

  Godz. 10.30
 • Andrzej Jermaczek - Ekoregion Bory Dolnośląskie - utopia czy program działania?
 • Dyskusja (prowadzenie Andrzej Ruszlewicz)

  Godz. 13.00 - Zakończenie sesji, obiad

  Zgłoszenia uczestnictwa w sesji, na załączonym druku, przyjmujemy do końca listopada. Standardowy koszt uczestnictwa (materiały, wyżywienie, nocleg w pokoju 2 - 4 osobowym, standard schroniskowy) wynosi 130 zł. Z opłat zwolnieni są autorzy zawartych w programie wystąpień, jednak ich również prosimy o przesłanie karty zgłoszenia. Koszt udziału w sesji bez rezerwacji noclegu wynosi 100 zł. Noclegi w pokojach o wyższym standardzie lub pokojach jednoosobowych w hotelach w Żaganiu - rezerwacja we własnym zakresie.
  Sesja odbędzie się w pałacu w Żaganiu (ul. Szprotawska 4), w sali nr 171. Noclegi oraz wyżywienie rezerwujemy w pensjonacie "Młynówka", 500 m od pałacu.
  Szczegółowych informacji udziela Biuro Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie, ul. 1 Maja 22, tel./fax 0683828336, e-mail: lkp@lkp.org.pl. Zapraszamy!


  Zgłoszenie uczestnictwa w sesji "Ochrona przyrody i ekorozwój w Borach Dolnośląskich", Żagań, 6-7.12.2001


  Imię, nazwisko ......................................................................................................................................................................

  Adres ....................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................ Telefony kontaktowe: ..............................................................

  Proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią opcję:

  Udział z noclegiem w pokoju 2-4 osobowym, przyjazd w czwartek, 6 grudnia (130 zł) ™

  Udział bez noclegu (100 zł) ™

  Autor (bezpłatnie) ™

  Proszę o posiłki wegetariańskie ™

  Kwotę wpisowego należy wpłacić na konto Lubuskiego Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK, I Oddz. w Świebodzinie
  nr 57 1090 1593 0000 0000 5901 5348, nie później niż do 30 listopada 2001.

  Kwotę ................. zł wpłacono na konto Klubu w dniu ....................... Proszę o fakturę VAT wystawioną dla

  ..........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................... NIP .......................................
  Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  pieczęć i podpis