Bociek, biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników      [LKP Home Page]
[Bociek Home Page]
[Spis treści tego nr (4/2000)]

A. Stachak i in. 2000. Zieleń Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny. Zima, wiosna, lato, jesień w 450 fotografiach. Oficyna InPlus, Szczecin, 289 str, 450 kolorowych fotografii.


Kilkanaście lat temu, gdy chodziłem do jednego ze szczecińskich liceów, drzewa na miejskich placach, ulicach i ogrodach intrygowały nas i zaciekawiały. Zbieraliśmy jesienne liście jakichś dziwnych lip, gałązki jodeł, nie potrafiąc rozpoznać, jakie właściwie drzewa rosną wokół nas. Nie wystarczały do tego amatorskie klucze.
Dziś szczecińskim amatorom dendrologom byłoby o wiele łatwiej. "Zieleń Szczecina" to prawie trzystustronicowa książka o albumowym charakterze, omawiająca drzewa i krzewy tego miasta, powszechnie uznawanego za "miasto magnolii" i "jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce". Zawiera liczne (450 szt.) kolorowe zdjęcia uporządkowane w rytmie pór roku, zwięzłe omówienie historii zielonych terenów miasta, indeksy, bezcenne mapki z rozmieszczeniem poszczególnych gatunków drzew w najciekawszych miejscach Szczecina. Jest to pierwsza tego typu monografia dendrologiczna miasta, skarb dla spragnionych wiedzy o drzewach.
Książce towarzyszy kampania reklamowa: plakaty w księgarniach, publikacje prasowe, specjalne spotkanie Towarzystwa Botanicznego.
A jest o czym pisać i co pokazywać. Drzewiasta flora Szczecina liczy - według zamieszczonego w książce indeksu - 410 gatunków i odmian.
Popularyzatorskie znaczenie tej publikacji nie polega jednak tylko na dostarczeniu tak pożądanej wiedzy tym szczecinianom, którzy już interesują się drzewami i krzewami swojego miasta. Odwołując się do lokalnego patriotyzmu, książka ta - a przez to i zagadnienie miejskiej dendrologii - trafi na półki wszystkich "prawdziwych szczecinian". Tam dopiero spełni swą główną rolę: będzie budzić zainteresowanie dendrologią wśród tych wszystkich, którzy dotychczas miejskie drzewa mijali obojętnie.


Paweł Pawlaczyk