Bociek, biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników      [LKP Home Page]
[Bociek Home Page]
[Spis treści tego nr (4/2000)]

Co nowego w Stacji w Owczarach

Od lata nastąpiło w Stacji sporo zmian. Najpierw udało nam się powiększyć nasz rezerwat o 9 ha. Jesteśmy więc właścicielami 27 ha rezerwatu chroniącego murawy kserotermiczne i las zboczowy. Przeprowadziliśmy też sporo działań związanych z ochroną tych muraw. Najpierw letnie koszenie łąk (dzięki wsparciu EkoFunduszu wykosiliśmy kilkanaście hektarów zarośniętych muraw), później eliminacja części robinii i zakrzaczeń. Udało nam się także wyremontować jeden z budynków gospodarczych, dzięki czemu powiększyliśmy "mieszkanie" owcom i zrobiliśmy miejsce dla nowych lokatorów, którymi od października są koniki polskie. Przyjechały one do nas ze Stadniny Ogierów w Sierakowie. Są to dwie sympatyczne klacze: Hurma i Para. Jedna z nich będzie miała niedługo potomka. Koniki polskie podobnie jak wrzosówka są rasą pierwotną, bardzo odporną na trudne warunki środowiska. Doskonale znoszą wszelkie niedogodności tak jak ich przodek tarpan, którego wiele cech oprócz wytrzymałości posiadają do dzisiaj. Są to między innymi pręgi na nogach i ciemna pręga przechodząca przez grzbiet. Zbliżoną mają także wielkość ok. 1,40 m i ubarwienie myszate. Są niewybredne i bardzo lubią towarzystwo człowieka.
W październiku w związku z "Programem dla Odry 2006 " spotkały się u nas organizacje pozarządowe, którym nieobcy jest los Odry. Szerzej o programie można przeczytać w biuletynie "Ekoregion Ujście Warty" nr 4.
Od listopada w Stacji mamy nową koleżankę. Jest to wolontariuszka z Niemiec. Ma na imię Stefi i będzie z nami do sierpnia. Póki co pilnie uczy się polskiego.
W listopadzie odbyło się Jesienne Spotkanie z Łąką ,o którym więcej można dowiedzieć się w tym numerze "Boćka".

Elżbieta Rybaczyk


[Więcej o Stacji w Owczarach]
[Oferta edukacyjna Stacji]
[Więcej o Obszarze Chronionym Owczary]
[Więcej o Parku Krajobrazowym Ujście Warty]