KLUB PRZYRODNIKÓW

(dawniej Lubuski Klub Przyrodników)
66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
email: kp@kp.org.pl


Szanowni Państwo !

W dniach 18-19 lutego 2005 (piątek - sobota) w naszej Stacji w Owczarach koło Górzycy (woj. lubuskie) organizujemy kolejną edycję warsztatów:

LEŚNICTWO DLA NIELEŚNIKÓW


Adresatami naszej propozycji są osoby nie będące z wykształcenia leśnikami, jednak stykające się na co dzień z tematyką leśną, z problemami ochrony przyrody w lasach - pracownicy parków krajobrazowych i narodowych, członkowie organizacji społecznych, pracownicy administracji ochrony przyrody, naukowcy i studenci. Udział w naszym kursie nie zapewni dyplomu leśnika, jednak pozwoli zdobyć wiele cennych i przydatnych w praktyce umiejętności, poprawi skuteczność działań, ułatwi rozumienie hermetycznego, leśnego języka, pozwoli czytać niedostępne dotychczas dokumenty, uniknąć wielu błędów i nieporozumień. Prowadzącymi będą pracownicy i współpracownicy Klubu Przyrodników, zawodowi leśnicy, jednak widzący las z różnych perspektyw, zarówno od strony pracy w administracji, jak i działania w niezależnej organizacji społecznej.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, dlaczego drzewa się nie tylko ścina, ale i zrywa, czy rębnię robi się rębakiem, dlaczego masę mierzy się w metrach sześciennych ...

Jeżeli chcesz skutecznie uczestniczyć w Komisji Techniczno Gospodarczej i wpływać na treść planu urządzenia lasu...

- TEN WARSZTAT JEST DLA CIEBIE!


Zakres tematyczny warsztatów przedstawiamy poniżej:

I. GARŚĆ TEORII
 • LAS: pojęcie lasu według ekologii, prawa, ewidencji gruntów, możliwe źródła nieporozumień, las państwowy, prywatny, gminny, ekosystem leśny, las wielofunkcyjny;
 • DRZEWOSTAN: rodzime i obce gatunki drzew, ich zasięgi, wymagania ekologiczne i dalsze tego konsekwencje, budowa drzewostanu i pomiar jego parametrów, pojęcia związane z drzewostanem - skład gatunkowy, co to jest "gatunek panujący", zwarcie a zadrzewienie;
 • ADMINISTRACJA W LASACH - struktura administracji, stanowiska i kompetencje poszczególnych szczebli;
 • OD UPRAWY DO ZRĘBU: szkółkarstwo i zagadnienia nasiennictwa, fazy rozwojowe w drzewostanach naturalnych i gospodarczych, działania gospodarcze w poszczególnych etapach wzrostu drzewostanu;
 • PLAN URZĄDZENIA LASU I MAPY - podstawa działania w leśnictwie: podstawowe składniki planu urządzenia lasu - jak się w tym nie pogubić, opis taksacyjny - w plątaninie liczb, typy map leśnych i ich "tajemnicza" treść, komisja techniczno gospodarcza - moment przełomowy w działalności nadleśnictwa;
 • Opracowanie glebowo-siedliskowe - podstawa dobrej gospodarki: przebieg prac glebowych, mapa glebowa - jak z niej korzystać;
 • SILP - System Informatyczny Lasów Państwowych: jaką informacją dysponują Lasy Państwowe; dokumentacja procesów gospodarczych i możliwości raportowania informacji, możliwości systemów informacji przestrzennej, "ręczne" korzystanie z urządzeniowych baz danych;
 • Ekonomika leśna - lasy wobec gospodarki rynkowej;
 • Łowiectwo w lasach - zasady funkcjonowania;
 • Edukacja, bibliografie, internet;
 • FSC - przyszło nowe: co to jest certyfikacja gospodarki leśnej, skąd się wzięła, jakie są jej podstawowe zasady i możliwość wykorzystania przez organizacje społeczne.

  II. PRAKTYKA

 • Korespondencja - niestety biurkowy początek wyprawy po lasach Polski
 • Udział w KTG w Polsce - jak się przygotować, na co zwracać uwagę,
 • Udział w konsultacjach publicznych FSC - jak skutecznie ubiegać się o właściwą gospodarkę leśną i zgłaszać uwagi u audytorów certyfikujacych lasy w Polsce


  Informacje szczegółowe
  Planowane rozpoczęcie spotkania o godzinie 17.00 w piątek 18 lutego. Zakwaterowanie w stacji terenowej Klubu w Owczarach obejmuje kolację w piatek, nocleg, śniadanie i obiad w sobotę. W ramach opłaty podstawowej zapewniamy: nocleg (w standardzie schroniskowym - pokoje 4 - 5 osobowe, proszę przywieźć ze sobą śpiwory), całodzienne wyżywienie oraz materiały. Za dodatkową dopłatą można sobie zapewnić noclegi w Stacji w pokojach 2-osobowych, z pościelą, lub noclegi w standardzie hotelowym (pokoje z łazienkami), w pobliżu Owczar.

  Koszt udziału w warsztacie wynosi 60 zł. Dla członków Klubu - 50% zniżki

  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego. W tym czasie na adres Klubu należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa. Koszty wpisowego można wpłacić na nasze konto (patrz nagłówek) lub na miejscu.

  Zakończenie przewidujemy w sobotę o godz. 17.00. Jest możliwość noclegu z soboty na niedzielę. Szczegółowy program prześlemy zgłoszonym osobom.  Zgłoszenie uczestnictwa w kursie LEŚNICTWO DLA NIELEŚNIKÓW, w dniach 18-19 lutego 2005

  Imię i nazwisko .................................................................................................................................... Członek Klubu --tak/nie

  Adres ................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................. tel. ....................................... email ................................................

  Należność w kwocie ................ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ..................................... . Fakturę proszę wystawić dla:

  ...........................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................

  podpis