KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl
XXII Lubuski Konkurs Przyrodniczy
dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych
KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo !
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Lubuskim Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Odbędzie się on w dniu 28 lutego 2004 (sobota) w Świebodzinie. Podobnie jak w latach poprzednich tematyka konkursu obejmować będzie wiedzę z zakresu rozpoznawania krajowych gatunków roślin i zwierząt oraz ich biologii, ochrony przyrody w regionie, kraju i na świecie, biogeografii i ekologii. Temat wiodący konkursu brzmi: "Drzewa i krzewy krajowe". Jak co roku konkurs będzie się składał z eliminacji pisemnych (test) i finału ustnego dla 10-ciu zwycięzców testu. Oprócz turnieju indywidualnego prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa (suma punktów zdobyta przez trzech najlepszych uczniów z ekipy). Jedna drużyna, pod warunkiem, że występuje pod opieka jednego nauczyciela, może reprezentować szkołę podstawową i gimnazjum. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursu (20 najlepszych w teście) zakwalifikują się do "Finału finałów", w którym zmierzą się z laureatami podobnego konkursu organizowanego w woj. wielkopolskim. Odbędzie się on w Świebodzinie w kwietniu 2004 - tematem konkursu finałowego będą wyłącznie drzewa i krzewy. Na zgłoszenia zespołów (do sześciu uczniów), oczekujemy do 10 lutego.
Szczegółowy program konkursu prześlemy zgłoszonym szkołom w połowie lutego. Opiekunom, których wychowankowie nie brali jeszcze udziału w konkursie możemy przesłać szersze materiały informacyjne (testy z ostatnich lat). Dodatkowych informacji o konkursie udziela biuro Zarządu Klubu, ul. 1 Maja 22, 66- 200 Świebodzin, tel/fax. 068 3828236, e-mail lkp@lkp.org.pl.
Korzystając z okazji życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w Nowym Roku, a także zapraszamy do bliższej współpracy z naszą organizacją.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w XXII Lubuskim Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych
Nazwa i adres szkoły ......................................................................
Imiona i nazwiska uczestników:
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
Imię i nazwisko opiekuna ..................................
..................................................
Podpis