KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium

Szkoła jako ośrodek poznania i ochrony przyrody


Spotkanie odbędzie się w dniach 13 - 14 lutego 2004 (piątek, sobota) w Stacji Klubu Przyrodników w Owczarach koło Górzycy. Do udziału zapraszamy przede wszystkim nauczycieli, ale także wszystkich zainteresowanych realizacją edukacji przyrodniczej wśród młodzieży. Program seminarium przedstawia się następująco:

Piątek, 13 lutego

Do godz. 13.00 - przyjmowanie uczestników
13.00 · Obiad
14.00 · Rozpoczęcie sesji, prezentacja Muzeum Łąki w Owczarach
· Andrzej Jermaczek - Vademecum ochrony przyrody dla nauczycieli, czyli co nowego,
a co już jest nieaktualne w naszej wiedzy o przyrodzie i jej ochronie formy ochrony, ich tworzenie i funkcjonowanie, chronione gatunki i siedliska przyrodnicze, Program Natura 2000, jak być na bieżąco, gdzie szukać wiedzy i informacji
16.00 · Przerwa
16.30 · Alina Głowacka, Bożena Małuszek Formy i metody realizacji zagadnień związanych
z poznawaniem i ochroną terenów podmokłych nasze doświadczenia
· Robert Stańko Program edukacyjny Klubu Przyrodników Chrońmy mokradła
· Izabella Engel Rajd rowerowy Szlakiem bocianów projekt uczniów gimnazjów
18.00 · Kolacja
19.00 · Rada pedagogiczna czyli... wieczorne spotkania kuluarowe

Sobota, 14 lutego

8.00 · Śniadanie
9.00 · Marek Maciantowicz - Las jako miejsce edukacji młodzieży oferta edukacyjna
Lasów Państwowych
· Paweł Pawlaczyk Drzewa i krzewy wokół szkoły, czyli o dendroflorze miejscowości zachodniej Polski i możliwościach jej edukacyjnego wykorzystania
· Anna Bernacka - Drugie życie drzewa program edukacyjny dla gimnazjów
10.30 · Przerwa
11.00 · Beata Kujawa Realizacja ścieżki ekologicznej w Szkole Podstawowej
nr 20 w Gorzowie Wlkp.
· Izabella Engel Dziedzictwo kulturowe w regionie Ujście Warty prezentacja programu
i zeszytu ćwiczeń dla gimnazjum
· Iwona Chruścińska Przyrodnicza ścieżka zmysłów Szlakiem lipowego ulistnienia w Słubicach
· Andrzej Jermaczek - Programy i tematy edukacyjne możliwe do realizacji w oparciu
o Muzeum Przyrodnicze w Kostrzynie i Stację Klubu Przyrodników w Owczarach
· Inne, nie zgłoszone wystąpienia, możliwość krótkich prezentacji własnych osiągnięć i doświadczeń
14.00 · Zakończenie spotkania, obiad

Owczary leżą przy trasie Kostrzyn nad Odrą Słubice, około 10 km na południe od Kostrzyna i 20 km na północ od Słubic. Dojazd własnym samochodem, autobusem (kilkanaście kursów dziennie z Kostrzyna i Słubic, kilka z Gorzowa, przystanek Owczary, bezpośrednio przy Stacji) lub pociągiem do Stacji Górzyca (trasa Rzepin Kostrzyn nad Odrą, także połączenia z Zielonej Góry i Szczecina, przyjazdy pociągów z Kostrzyna 4.05, 20.03, ze Szczecina (przez Kostrzyn) 7.47, 13.16, 16.22, 20.10,
z Rzepina 6.11, 15.36, z Zielonej Góry (przez Rzepin) 8.24, 16.40, 17.52, 20.44) i dalej pieszo ok. 1,5 km. Na zgłoszenia uczestnictwa, na załączonych drukach, oczekujemy do 10 lutego.

Koszty udziału w spotkaniu, obejmujące także nocleg i wyżywienie, przedstawiają się następująco: uczestnictwo z noclegiem (liczba miejsc ograniczona) - 80 zł, bez noclegu - 60 zł, autorzy wystąpień, które znalazły się w programie bezpłatnie, członkowie Klubu (opłacona składka za rok 2003) - 25% zniżki.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają materiały oraz certyfikaty udziału, najbardziej interesujące wystąpienia zostaną opublikowane w jednym z zeszytów biuletynu Bociek.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SEMINARIUM SZKOŁA JAKO OŚRODEK POZNANIA I OCHRONY PRZYRODY W DNIACH 13-14 LUTEGO 2004


Imię i nazwisko

Adres

Telefon/fax/e-mail .....

Uczestnictwo z noclegiem (80 zł) š bez noclegu (60 zł) autor członek Klubu (25% zniżki)

Kwotę ..... zł wpłacam na konto Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK SA oddz, Świebodzin nr 57 10901593 0000 0000 5901 5348

Należność w kwocie ureguluję na miejscu

Proszę o wystawienie faktury dla

NIP
Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez mojego podpisu.


Uwagi .

podpisProszę wysłać pocztą: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, faksem: 0683828236 lub e-mailem: lkp@lkp.org.pl