KLUB PRZYRODNIKÓW

(dawniej Lubuski Klub Przyrodników)
66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
email: lkp@lkp.org.pl

Zapraszamy do udziału wXXI Zjeździe Klubu Przyrodników oraz Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu które odbędą się w Łagowie,w Ośrodku LEŚNIK w dniach 14 - 16 lutego (piątek, sobota, niedziela) 2003

Program Zjazdu:

Piątek, 14 lutego
Godz. 16.00- Przyjmowanie uczestników
Godz. 18.00 - Kolacja
Godz. 19.00 - MARATON PRZEŹROCZY
· Andrzej Jermaczek - XX lat działalności Klubu w obrazach
· Elżbieta Rybaczyk - Jesienna sesja terenowa „Śladami czynnej ochrony przyrody
· Ireneusz Litwin - Park Krajobrazowy Dolina Słupi
· Piotr Tryjanowski - Wrażenie przyrodnicze z pobytu w Chinach

Sobota, 15 lutego
Godz. 8.00 - Śniadanie
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKOW KLUBU (godz. 8.30 - termin pierwszy, 9.30 - termin drugi)
· Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad oraz komisji skrutacyjnej
· Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2002
· Wręczenie wyróżnień za działalność w roku 2002
· Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2002
· Dyskusja nad sprawozdaniami
· Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania za rok 2002
· Wręczenie wyróżnień za działalność w latach 1983 - 2002
· Wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2003 - 2004
· Dyskusja nad planem pracy Klubu na rok 2003
· Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan
· Wolne wnioski

Godz. 11.00 - Przerwa
Godz. 11.30
· Paweł Pawlaczyk - Program Natura 2000 w zachodniej Polsce
· Andrzej Jermaczek - Programy rolnośrodowiskowe szansa dla ochrony przyrody na terenach rolniczych
· Andrzej Kepel - Czy organizacje społeczne mogą wpływać na kształt prawa ochrony przyrody?
Godz. 13.00 - Obiad
Godz. 14.00
· Robert Knysak - Certyfikacja lasów jako narzędzie ochrony przyrody
· Jacek Potocki Czyje Karkonosze?
· Marta Jermaczek - Łąki trzęślicowe ginący element naszego krajobrazu
Godz. 15.30 Przerwa
Godz. 16.00
· Mariusz Mleczak, Edmund Fuglewicz, Stanisław Fuglewicz Rzadkie gatunki motyli dziennych Ziemi Lubuskiej
· Sławomir Zieliński - Wybrane efekty eksploracji entomologicznej kilkunastu obiektów Polski Północno Zachodniej
· Edmund Fuglewicz, Stanisław Fuglewicz Nowe dla Polski gatunki motyli
Godz. 17.00 - Przerwa
Godz. 17.30
· Paweł Czechowski, Sławek Rubacha - Awifauna Czarnej Łachy w dolinie Odry"
· Marcin Miller, Barbara Utracka Minko - Program ochrony troci wędrownej w dorzeczu Słupi
· Hans-Joachim Wirth Anna Flak - Gwiezdny okres z 10-letniej wspólnoty protektorskiej (gra obrazem)
Godz. 19.00 - Kolacja
Godz. 20.00 - KONKURS FOTOGRAFICZNY (zakończenie), MARATON PRZEŻROCZY (zapraszamy do demonstra-cji własnych zestawów), SPOTKANIE TOWARZYSKIE

Niedziela, 16 lutego
Godz. 8.00 - Śniadanie

Od godz. 9.00 MINIWARSZTATY (do wyboru)

OCHRONA PRZYRODY W EDUKACJI · Prezentacja programu edukacyjnego „Chrońmy mokradła (Robert Stańko) · Kilka refleksji dotyczących trójmiejskich szkoleń nauczycieli z zakresu ochrony mokradeł (Sławomir Zieliński) Oferta edukacyjna parków krajobrazowych zachodniej Polski dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (Danuta Jermaczek) · „Zielone szkoły na Pomorzu (Sławomir Zieliński) · Oferta edukacyjna Stacji Klubu Przyrodników w Owczarach (Elżbieta Rybaczyk)

LEŚNICTWO DLA NIELEŚNIKÓW Co to jest trzebież późna, podsadzenia, rębnia IIb, zadrzewienie, las mieszany świeży, wydzielenie, kopalniaki, obręb leśny, zrywka, wiek rębności, bonitacja, grubizna oraz dziesiątki innych słów stosowanych przez leśników (Marek Maciantowicz, Paweł Pawlaczyk)

ZWIERZĘTA ŹRÓDEŁ I WÓD PŁYNĄCYCH Zimą, kiedy życie jezior i stawów pozornie zamiera, kryjąc się pod lodem, w wodach płynących tylko trochę zwalnia tempo ..... Poznamy ryby, małże, skorupiaki i inne drobne bezkręgowce zamieszkujące źródła oraz wody płynące (Hans Reinhold, Hans-Joachim Wirth, Anna Flak)

OBRĄCZKOWANIE PTAKÓW Będzie o historii, o zaletach obrączkowania, o metodach chwytania, rodzajach obrączek itp. Również ciekawsze informacje powrotne (Paweł Czechowski, Sławek Rubacha.

ANGIELSKI DLA PRZYRODNIKÓW - krótki wyklad o o parkach narodowych i ochronie przyrody w Wielkiej Brytanii, konwersacje i ćwiczenia językowe z zakresu ochrony przyrody. Możliwość konsultacji własnych ekstów i wypowiedzi (Ross Nashwalder)

Godz. 13.00 - Ognisko
Godz. 14.00 - Odjazd autobusu do Świebodzina
Sesji towarzyszyć będą również:
· Ekspozycja 20 lat działalności Klubu Przyrodników
· Konkurs fotograficzny
· Kiermasz wydawnictw przyrodniczych

Jak zwykle serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Klubu oraz wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem i ochroną przyrody. Spotkanie ma charakter otwarty, jednak posiłki i noclegi możemy zagwarantować tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego prześlą na adres Klubu zgłoszenie uczestnictwa. Osobom przygotowującym wystąpienia zapewniamy bezpłatny nocleg, będziemy jednak wdzięczni za zabranie śpiworów. Podczas zjazdu będzie także możliwość wstąpienia do Klubu i opłacenia składek. Grupy młodzieży niepełnoletniej przyjmujemy wyłącznie z opiekunem. Zachęcamy do przywiezienia i prezentacji (piątek, sobota, po kolacji) własnych filmów, prezentacji komputerowych i zestawów przeźroczy przyrodniczych.
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym. Aby wziąć w nim udział należy nadesłać, lub przywieźć na zjazd zdjęcia wykonane dowolną techniką w minimalnym formacie 13 x 18 cm. Zdjęcia należy opisać na odwrocie podając tytuł i godło autora. W osobnej kopercie, zaopatrzonej w godło należy umieścić imię, nazwisko i adres autora. Jak zwykle prace oceniane będą przez publiczność. Jeden autor zaprezentować może do 5 zdjęć lub zestawów złożonych z nie więcej niż 3 zdjęć każdy. Na zwycięzców oczekują atrakcyjne nagrody - pierwszą stanowić będzie lornetka. Nagrodzone prace przejdą na własność Klubu. Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie, ul. 1 Maja 22, tel. 068 38 282 36, e-mail: lkp@lkp.org.pl.
Dojazd do Łagowa we własnym zakresie (własny samochód, autobus PKS, autostop itp.) lub specjalnym autobusem, który odjedzie sprzed dworca PKP w Świebodzinie w piątek o godz. 16.30.
Zapraszamy do udziału! Spotkanie jest najlepszą drogą do zapoznania się z działalnością Klubu, nawiązania nowych kontaktów i lepszego poznania przyrody.

Uwaga! Każdy, kto w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego prześle zgłoszenie uczestnictwa może otrzymać "Poradnik ochrony mokradeł" lub płytę CD z programem edukacyjnym "Chrońmy mokradła". Każdy obecny na zjeździe nauczyciel (który w terminie nadeśle zgłoszenie) podczas Zjazdu może otrzymać pakiet edukacyjny "Ochrona mokradeł".


Zgłoszenie na Zjazd
Ten formularz wygeneruje w Twojej skrzynce emailowej "dziwny" mail zaadresowany do kostrzyn@lkp.org.pl. To jest Twoje zamówienie. Wyślij go, tak jak został utworzony!

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

Proszę o zarezerwowanie noclegów:
14/15.02     15/16.02

Proszę o zarezerwowanie wyżywienia kolacja 14.02 (8zł)    śniadanie 15.02 (8zł)    obiad 15.02 (12 zł)    kolacja 15.02    śniadanie 16.02   
posiłki wegetariańskie?    
Wpłaty można dokonać na konto Klubu (BZ WBK SA I Oddz. Świebodzin, 57 10901593 0000 0000 5901 5348) do kasy Klubu lub na miejscu! Powyższe ceny dotyczą członków Klubu (z opłaconą składką za rok 2002). Pozostałym osobom (oraz tym członkom którzy chcą otrzymać fakturę VAT) do w/w cen doliczymy 22% VAT. Osobom nie zgłoszonym w terminie doliczymy 20% ceny.Tu wpisz NIP

Wysyłając ten formularz upoważniam Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Formularz zostanie wysłany przy użyciu Twojej poczty e-mail, tj wygerenuje odpowiedni mail i wrzuci go do Twojej skrzynki. Więc nie zapomnij wysłać swoich wiadomości pocztowych! Korespondencja w sprawie zgłoszenia będzie kierowana na ten adres, o ile nie podałeś innego. Jeżeli nie masz konta e-mail, możesz zgłosić się listem lub przez telefon - znajdziesz je u góry strony

[Strona główna>>]